Biblioteca Universității din Pitești

Guluţă, Constantin

Nume Persoană: Guluţă, Constantin
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Guluţă, C.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 474 lucrari in 472 publicatii in 3 limbi
Valoarea educativă a studiilor clasice de: Popescu, David, pedagog; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit) Copertator [140]
Educaţia mîine de: Schwartz, Bertrand (Text tipărit) Copertator [140]
Formarea deprinderilor de limbă străină de: Rivers, Wilga M. (Text tipărit) Copertator [140]
Pedagogia română modernă şi contemporană de: Stoian, Stanciu (Text tipărit) Copertator [140]
Din însemnările unui profesor de educaţie fizică de: Roşală, Virgil (Text tipărit) Copertator [140]
Olimpismul. Mişcarea olimpică. Jocurile olimpice de: Şiperco, Alexandru (Text tipărit) Copertator [140]
Pedagogia în faţa grupului spontan de copii de: Ştefan, Mircea, pedagog (Text tipărit) Copertator [140]
Examenele şi mediul familial de: Prună, Tiberiu (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Administraţie publică. Armată. Artă militară Ştiinţe medicale. Medicină Medicină veterinară Analiză matematică Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Eficienţa învăţământului Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pentru plante Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Pedagogie filosofică Hochei pe gheaţă Asamblare şi montare în general Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Critică literară. Studii literare Creşterea viermilor de mătase. Sericicultură. Agricultura mătăsii Limba română veche Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Drept Literatură engleză Alpinism Şcoli Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Psihologie Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Construcţii navale Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Olimpiade Procedură judiciară Istoria limbii Industria textilă Chimie anorganică Publicații digitizate Principii pedagogice Psiholingvistică Documente pentru instruire şi exerciţii practice Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Sociolingvistică. Folosirea limbii Sec. 15 Religie. Teologie Desen Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Folclor poetic Istorie ca gen literar Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Metalurgie Arte decorative Control de calitate Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Biserica Ortodoxă Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Probabilităţi. Statistică matematică Mişcarea sportivă. Activitatea sportivă după diverse criterii Sisteme filosofice Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Organizarea învăţământului Maşini agricole Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Mecanisme Legislaţie Logică matematică Cărţi Folclor propriu-zis Arcuri. Suspensie. Amortizare Istorie literară Aparate video de conversie Dicţionar de personalităţi Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Metode pedagogice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Războaie Construcţii Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Metodică Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Literatură română Schiţe şi povestiri Analiză numerică Eseuri Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Al Doilea Război Mondial Lanţuri Markov Gândire Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Mecanisme de precizie Învăţare Psihologia copilului Medode pedagogice Beton Psihologia limbajului Televiziune color Calcul diferenţial Receptoare acustice. Difuzoare Strunguri. Strunjire, alezare Teoria probabilităţilor Organizarea sportului în general Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Geologie istorică. Stratigrafie Ţara Românească Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Noţiuni fundamentale Studii literare Alimentarea din lacuri, rezervoare, canale de navigaţie Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Tranzistoare Programare numerică Legume. Grădini culinare şi de zarzavat Algoritmi Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Principii de bază ale fizicii Optimizare (Tehnică) Învăţământ secundar Construcţii civile în general Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Sec. 17 Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Inginerie. Tehnică în general Tehnică pentru amatori Pescuit sportiv Folclor Funcţii analitice Executarea sculelor şi dispozitivelor Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Alte sporturi de forţă şi autoapărare Educaţie Electronică aplicată Istoria Transilvaniei Teoria educaţiei Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Poezie Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Spaţii analitice Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Învăţământ de cultură generală Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Arbori. Axe Pregătirea şi aratul solului Profesori Prolegomena. Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii Maşini după fiabilitate Măsuri acustice Sociologie Învăţământ primar Literatură poloneză Electrotehnică Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Programe informatice Limbaje logice Tehnica mijloacelor de transport Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Cehoslovacia Drept civil Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Literatură italiană Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Gimnastică. Cultură fizică Educaţie fizică Materiale de construcţie Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Prezentare istorică Recorduri. Performanţe de vârf Lingvistică generală Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Lucrări de referinţă Aforisme Alimentaţie pentru sportivi Navigaţie fluvială Cercetări operaţionale România Sec. 20 Basme Politica educaţiei Matematică Documente cu probleme, întrebări Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini 1927-1937 Etnografie Acustică tehnică. Instrumente muzicale Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Dicţionar englez-român Feluri de participare în sport Literatură franceză Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Folclor românesc Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Eroi militari Studii de limbă şi stil Istorie Proză Scrieri istorice Versuri Geografie. Explorarea pământului Vibraţii mecanice. Acustică Memoralistică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Forme şi modele de bază ale educaţiei Măsuri electrice (metode şi aparate) Industria lemnului şi cherestelei Estetică Personalităţi istorice Istoria Moldovei Lingvistică şi limbi Activităţi preşcolare Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Statut profesional Civilizaţie. Cultură. Progres Sociopedagogie Informatică Acumulatoare electrice Optică Ape interne naturale Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Maşini şi utilaje Plante de grădină. Grădinărit Contacte şi relaţii personale Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Economie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Antologie Handbal Tenis. Tenis de câmp Memorii Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Proză scurtă Dicţionar multilingv Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Literatură americană Irigaţii Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Istorie universală Învăţământ Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Revoluţia de la 1848 Critică literară Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Primul Război Mondial Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Algebră. Matrice. Ecuaţii Chimie. Cristalografie. Mineralogie Structura fizică a materiei Teatru Generalităţi Logică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Psihopedagogie Matematică calculatorie. Analiză numerică Ştiinţe sociale Istoria României Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Semantică Manipulatoare. Roboţi industriali Opere şi antologii Haltere Geometrie. Trigonometrie Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Teoria funcţiilor Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Limbi scrise. Limbi literare Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Dicţionar tehnic Fizică Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Povestiri Cartofi. Salanum tuberosum Cibernetică matematică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Calculatoare Zootehnie Receptoare radio Industrie minieră Istoria Principatelor Române Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Literatură universală Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Metode de predare Limba română literară Domnitori Romane Silvicultură Gramatica limbii române Gramatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Calcul integral Folclor literar Fotbal (soccer) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Arhitectură Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Vertebrata. Vertebrate în general Nuvele, povestiri, proză scurtă Literatură de călătorie Geologie şi ştiinţe înrudite Fibre artificiale din proteine şi alte materiale naturale conţinând azot Horticultură în general Analiză funcţională Statistică. Demografie. Sociologie Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Sociologie pedagogică Sport Nucifere. Fructe cu coajă tare Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Procese sociale. Dinamică socială Dicţionar român Pedagogie Aparate de măsură şi fabricarea lor Lingvistică Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Viaţă de familie. Sisteme familiale Limba română Calcul variaţional Literatură germană Rezistenţă la solicitări Limbaje de programare Filosofie Jocuri educative Cronici Dicţionar maritim Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Desen tehnic Filosofia spiritului Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Geografia României Îndrumare pedagogică Telefonie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee. Arbuşti baciferi Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Literatură rusă Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Îmbunătăţiri funciare Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Statele Unite ale Americii Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn Istorie militară Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Scrieri în seriale, jurnale, reviste Judo Procese psihice superioare Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Personalităţi Construcţii agricole Dicţionar Moldova Alimentare cu apă Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Sociografie Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Limbaj mimico-gestual Inginerie. Tehnică Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Copii Metodologia sportului. Antrenament Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sec. 16 Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Psihologie şcolară Geografie. Biografie. Istorie Documentare. Cărţi. Scrieri Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Tabele Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Creşterea peştilor ca ornament. Peşti decorativi. Crap auriu. Peşti tropicali Chimie Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans Perfecţionarea profesorilor Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Electronice Anatomie. Anatomie umană şi comparată Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Comunicare nonverbală Contabilitate Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Biserici creştine Filologie Dezvoltarea personalităţii Pedagogie experimentală Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Proteine Cristalografie Carte 1931-1960 Radiotehnică Economia energiei în general Limba engleză Emiţătoare (Electrotehnică) Biografii Probe. Justificări
Vă rugăm să schimbaţi parola