Biblioteca Universității din Pitești

Guluţă, Constantin

Nume Persoană: Guluţă, Constantin
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Guluţă, C.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 474 lucrari in 472 publicatii in 3 limbi
Liceul "Ion Neculce" : La a 50-a aniversare de: Dragu, Ion (Text tipărit) Copertator [140]
Cum se produc schimbările în educaţie : Contribuţie la studiul inovaţiei de: Huberman, A. Michael (Text tipărit) Copertator [140]
Autoritate şi...autoritate de: Borca, Ana I.; Cîrmu, Ion Gh. (Text tipărit) Copertator [140]
Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei de: Dewey, John (Text tipărit) Copertator [140]
Învăţământul modern şi instruirea intensivă de: Furlan, Ivan (Text tipărit) Copertator [140]
Fotbalul modern simplificat şi 400 întrebări şi răspunsuri de: Economu, Virgil (Text tipărit) Copertator [140]
Dicţionar de Teologie Ortodoxă : A-Z de: Bria, Ion (Text tipărit) Copertator [140]
Mijloace de educaţie de: Geissler, Erich E. (Text tipărit) Copertator [140]
Relaţia profesor-elevi în perspectiva lecţiei moderne de: Ghivirigă, Luminiţa (Text tipărit) Copertator [140]
Poeţi şi poezie de: Cândroveanu, Hristu (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Sociolingvistică. Folosirea limbii Religie. Teologie Probabilităţi. Statistică matematică Algoritmi Prolegomena. Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii Literatură poloneză Limbaje logice Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Documente cu probleme, întrebări Plante de grădină. Grădinărit Învăţământ Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Receptoare radio Romane Arhitectură Literatură germană Îndrumare pedagogică Chimie Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Proteine Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Literatură italiană Memoralistică Dicţionar tehnic Cartofi. Salanum tuberosum Ştiinţe medicale. Medicină Pedagogie filosofică Management Industria textilă Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Televiziune color Strunguri. Strunjire, alezare Organizarea sportului în general Poezie Basme Etnografie Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Analiză funcţională Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Geografia României Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Inginerie. Tehnică Comunicare nonverbală Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Emiţătoare (Electrotehnică) Lucrări de referinţă Cercetări operaţionale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Eficienţa învăţământului Creşterea viermilor de mătase. Sericicultură. Agricultura mătăsii Drept Chimie anorganică Arte decorative Literatură religioasă. Romane, povestiri, dialoguri, scrise într-un spirit religios. Cărţi pentru şcolile de duminică Învăţământ secundar Educaţie Sociologie 1927-1937 Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Domnitori Gramatica limbii române Sport Cronici Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Analiză matematică Istoria limbii Psiholingvistică Maşini agricole Metodică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Prezentare istorică Economie Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Organizare şi conducere comercială şi industrială Folclor literar Literatură de călătorie Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Viaţă de familie. Sisteme familiale Filosofie Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Literatură rusă Construcţii agricole Creşterea peştilor ca ornament. Peşti decorativi. Crap auriu. Peşti tropicali Filologie Pedagogie experimentală Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Cehoslovacia Acustică tehnică. Instrumente muzicale Istoria Moldovei Irigaţii Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Zootehnie Medicină veterinară Literatură engleză Control de calitate Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Cărţi Arcuri. Suspensie. Amortizare Medode pedagogice Psihologia limbajului Construcţii civile în general Folclor Pregătirea şi aratul solului Profesori Recorduri. Performanţe de vârf Personalităţi istorice Vertebrata. Vertebrate în general Fibre artificiale din proteine şi alte materiale naturale conţinând azot Horticultură în general Sociologie pedagogică Calcul variaţional Dicţionar Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Cristalografie Scrieri istorice Activităţi preşcolare Haltere Publicații digitizate Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Biserica Ortodoxă Mişcarea sportivă. Activitatea sportivă după diverse criterii Logică matematică Istorie literară Măsuri acustice Proză Maşini şi utilaje Psihopedagogie Limba franceză Istoria Principatelor Române Limba română Sec. 16 Perfecţionarea profesorilor Biografii Programe informatice Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Alimentaţie pentru sportivi Istorie Informatică Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pentru plante Procedură judiciară Desen Sisteme filosofice Folclor propriu-zis Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Programare numerică Optimizare (Tehnică) Istoria Transilvaniei Învăţământ de cultură generală România Forme şi modele de bază ale educaţiei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Limbaje de programare Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Judo Probe. Justificări Materiale de construcţie Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Dicţionar englez-român Vibraţii mecanice. Acustică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Revoluţia de la 1848 Limbi scrise. Limbi literare Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Folclor poetic Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metode pedagogice Mecanisme de precizie Legume. Grădini culinare şi de zarzavat Literatură franceză Estetică Memorii Chimie. Cristalografie. Mineralogie Opere şi antologii Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Filosofia spiritului Copii Contabilitate Politica educaţiei Matematică calculatorie. Analiză numerică Manipulatoare. Roboţi industriali Administraţie publică. Armată. Artă militară Hochei pe gheaţă Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Aparate video de conversie Psihologia copilului Electronică aplicată Studii de limbă şi stil Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Generalităţi Fizică Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Limba română literară Calcul integral Statistică. Demografie. Sociologie Sociografie Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Antologie Proză scurtă Teoria funcţiilor Cibernetică matematică Construcţii navale Principii pedagogice Sec. 15 Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Artă. Recreere. Divertisment. Sport Dicţionar de personalităţi Construcţii Analiză numerică Învăţare Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Spaţii analitice Învăţământ primar Biologie. Ştiinţe biologice în general Statut profesional Literatură americană Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Îmbunătăţiri funciare Alimentare cu apă Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Educaţie fizică Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Acumulatoare electrice Teatru Alpinism Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Literatură română Schiţe şi povestiri Beton Calcul diferenţial Studii literare Principii de bază ale fizicii Aforisme Civilizaţie. Cultură. Progres Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Literatură universală Metode de predare Gramatică Nuvele, povestiri, proză scurtă Procese sociale. Dinamică socială Lingvistică Rezistenţă la solicitări Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Electronice Limba engleză Drept civil Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Navigaţie fluvială Ape interne naturale Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Şcoli Geologie istorică. Stratigrafie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Primul Război Mondial Semantică Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Silvicultură Jocuri educative Istorie militară Geografie. Biografie. Istorie Biserici creştine Feluri de participare în sport Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Istoria României Calculatoare Fundaţii. Lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Documente pentru instruire şi exerciţii practice Istorie ca gen literar Războaie Eseuri Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Eroi militari Măsuri electrice (metode şi aparate) Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Optică Dicţionar multilingv Critică literară Ştiinţe sociale Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Geologie şi ştiinţe înrudite Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Statele Unite ale Americii Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Psihologie şcolară Documentare. Cărţi. Scrieri Dezvoltarea personalităţii Carte 1931-1960 Radiotehnică Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Matematică Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Critică literară. Studii literare Limba română veche Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Mecanisme Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Receptoare acustice. Difuzoare Teoria probabilităţilor Noţiuni fundamentale Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Pescuit sportiv Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Arbori. Axe Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Contacte şi relaţii personale Handbal Geometrie. Trigonometrie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Industrie minieră Fotbal (soccer) Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Procese psihice superioare Chimie industrială Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Anatomie. Anatomie umană şi comparată Gimnastică. Cultură fizică Lingvistică şi limbi Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Povestiri Asamblare şi montare în general Olimpiade Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Organizarea învăţământului Lanţuri Markov Ţara Românească Tranzistoare Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Executarea sculelor şi dispozitivelor Alte sporturi de forţă şi autoapărare Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Teoria educaţiei Maşini după fiabilitate Folclor românesc Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Dicţionar român Pedagogie Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Dicţionar maritim Desen tehnic Telefonie Fructe mici ale tufelor şi ale plantelor ierbacee. Arbuşti baciferi Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Personalităţi Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Tabele Electrotehnică Sec. 20 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Istorie universală Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Logică Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Psihologie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Metalurgie Legislaţie Al Doilea Război Mondial Gândire Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Alimentarea din lacuri, rezervoare, canale de navigaţie Sec. 17 Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Inginerie. Tehnică în general Tehnică pentru amatori Funcţii analitice Lingvistică generală Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Versuri Geografie. Explorarea pământului Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Nucifere. Fructe cu coajă tare Aparate de măsură şi fabricarea lor Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Scrieri în seriale, jurnale, reviste Moldova Limbaj mimico-gestual Metodologia sportului. Antrenament Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Economia energiei în general Tehnica mijloacelor de transport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Industria lemnului şi cherestelei Sociopedagogie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Tenis. Tenis de câmp
Vă rugăm să schimbaţi parola