Biblioteca Universității din Pitești

Haneş, Petre V. (1879-1966)

Nume Persoană: Haneş, Petre V. (1879-1966 )
Limba: rum
Vezi și Nume Persoană: Haneş, Petru V. (1879-1966 )
Notă Informativă: Istoric literar
Notă biografică şi de activitate: Doctor în litere (1920). Profesor de limba română la Liceele „Matei Basarab" şi „Mihai Viteazul" din Bucureşti şi la Seminarul Pedagogic din Capitală. A ţinut cursuri libere la Facultatea de Litere din Bucureşti. Alte funcţii în învăţământ: inspector şcolar, membru permanent în Consiliul Ministerului Instrucţiunii Publice (în 1920, secretar general). A debutat în 1900, în Noua revistă română. S-a consacrat studiilor de istorie literară, publicate în Revista universitară (1900). Viaţa nouă. Convorbiri literare. Preocupări literare (director, 1936-l938). Biserica ortodoxă română. Limbă şi literatură etc. Este întemeietorul Societăţii „Prietenii Istoriei Literare" (1926) şi, în ultimii ani ai vieţii, membru activ al Societăţii de Ştiinţe Filologice, îngrijeşte ed. din Al. Russo. N. Bălcescu, Gr. Alexandrescu, M. Kogălniceanu", D. Golescu ş.a.
Notă biografică şi de activitate: OPERA: Cântarea României, Bucureşti, 1900; Alexandru Russo. O pagină ignorată din literatura română, pref. de Ov. Densusianu, Bucureşti, 1901 (ed. II, 1930); Dezvoltarea limbii literare române în prima jumătate a sec. al XlX-lea, Bucureşti, 1904 (ed. II, 1926); Studii de literatură română, Bucureşti, 1910 (ed. II, f.a.); Evangheliarul românesc din 1561 în comparaţiune cu cel slavonesc. Bucureşti, 1913; Gramatica românească pentru toţi românii, în colab. cu V. V. Hanes, Bucureşti. 1919; Un călător englez despre români, teză de doctorat. Bucureşti, 1920; Scriitori basarabeni. Bucureşti, 1920 (ed. II, 1936); Istoria literaturii româneşti. Bucureşti, 1924 (ed. II, 1927; ed. IU, 1931); Studii literare. Bucureşti, 1925; Studii şi cercetări. Bucureşti, 1927; Istoria literară în călătorii. Bucureşti, 1933; Genuri literare. Bucureşti, 1934; Lecturi alese din scriitorii români. Bucureşti, 1934; Histoire de la Lilterature roumaine. Preface de M. Roques, Paris, 1934; Tinerele, Bucureşti, 1941; Scriitorii basarabeni. 1850-l940, Bucureşti, 1942; Vechile noastre cazanii: Coresi, Varlaam, Mânăstirea Dealu. Bucureşti, 1943; Studii de istorie literară, pref. de M. Gafita, Bucureşti, 1970; Mihai Eminescu începător. Bucureşti, f.a.; Poezii populare în scrisorile din război ale soldaţilor. Bucureşti, f.a.
Sursa: Aurel Sasu (ed.), Dicționarul biografic al literaturii române, vol. I, p. 707-708. Pitești: Editura Paralela 45, 2004. ISBN 973-697-758-7
Țara sursă: RO: UPIT
Resurse online: https://en.wikipedia.org/wiki/Petre_V._Hane%C8%99
Data și ora ultimei accesări: 20161026
Lucrări: 44 lucrari in 44 publicatii in 1 limbi
Carte de limba română pentru clasa V-a secundară de: Haneş, Petre V. (1879-1966) (Text tipărit)
Autobiografie; Desrobirea ţiganilor; Ştergerea privilegiilor boiereşti; Emanciparea ţăranilor de: Kogălniceanu, Mihail (1817-1891) (Text tipărit) Altele [570]
Cercetări vechi şi noi despre Nicolae Milescu de: Haneş, Petre V. (1879-1966) (Text tipărit)
Versuri, proză, scrisori : Cu un studiu asupra vieţii şi scrierilor sale de Em. Gârleanu : Scrisori 1834-1949 de: Negri, Costache (1812-1876); Kogălniceanu, Mihail (1817-1891) (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
D. Bolintineanu de: (Text tipărit) Altele [570]
Studii de istorie literară de: Haneş, Petre V. (1879-1966) (Text tipărit)
Studii de istorie literară de: Haneş, Petre V. (1879-1966) (Text tipărit)
Echilibrul între antiteze: Vol. I şi II de: Heliade-Rădulescu, Ion (1802-1872) (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Nuvele istorice de: Asachi, Gheorghe (1788-1869) (Text tipărit) Altele [570]
Vă rugăm să schimbaţi parola