Biblioteca Universității din Pitești

Institutul Politehnic Cluj-Napoca

Nume Colectiv: Institutul Politehnic Cluj-Napoca
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 82 lucrari in 82 publicatii in 3 limbi
Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale de: Pop, Florin; Centea, Ovidiu; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Dispozitive electronice : Curs de: Miron, Costin; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Culegere de probleme de mecanică tehnică : Dinamică de: Ripianu, Andrei; Ispas, Viorel; Murg, G.; Institutul Politehnic Cluj-Napoca; Ursu, Nicolae; Popa, Liviu, prof. de fizică; Popescu, Paul, (mecanică tehnică); Plitea, N.; Fodor, G.; Arghir, Mariana; Bălan, Barbu; Marcu, Vasile, inginer; Sagyebo, L. (Text tipărit)
Culegere de probleme de mecanică tehnică : Cinematică de: Ripianu, Andrei; Popescu, Paul, (mecanică tehnică); Plitea, N.; Popa, Liviu, prof. de fizică; Institutul Politehnic Cluj-Napoca; Ursu, Nicolae; Murg, G.; Ispas, Viorel; Marcu, Vasile, inginer; Bălan, Barbu (Text tipărit)
Comanda numerică a maşinilor-unelte de: Morar, Liviu; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Turnătorie : Îndrumător pentru lucrări de laborator de: Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Limba franceză : pentru secţiile Utilaj tehnologic, Turnătorie, Prelucrări metalurgice de: Tamás, Ildikó-Maria; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Psihologia muncii industriale : Introducere în ergonomie de: Jurcău, Nicolae; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Arhitectura interiorului. Caiet documentar II. Mobilier pentru dormit de: Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Carbonitrurarea la temperaturi înalte de: Vermeşan, George; Institutul Politehnic Cluj-Napoca (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Analiză matematică Electronică. Dispozitive electronice Îndrumar de laborator Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Ecuaţii diferenţiale Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Algebră Geometrie diferenţială Arhitectură Instalaţii electrice. Sisteme de conducte şi circuite electrice. Meseria de electrician Teoria maşinilor termice Psihologie Învăţământ tehnic Matematică şi ştiinţe naturale Tehnici de comunicare Industria mobilei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Aparate electrice Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Construcţii civile Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Metalurgie Lucrări agricole Maşini electrice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Construcţia de maşini Acţionări electrice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanică aplicată Maşini agricole Muncă. Organizarea muncii Economia energiei Rezistenţa materialelor Probleme Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Dinamică Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Construcţii agricole Culegere de probleme Lagăre radiale de alunecare. Lagăre transversale, de ghidare Ergonomie Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Electronică industrială Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Mecanică Maşini-unelte Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Publicaţii universitare Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Chimie Construcţii civile în general Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Inginerie. Tehnică în general Mobilă. Proiectare şi fabricare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Topografie Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Constituţii agricole Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Învăţământ universitar Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Electrotehnică Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Matematică Documente cu probleme, întrebări Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Geometrie Lucrări ştiinţifice universitare Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Comandă numerică Curs universitar Informatică Plante de grădină. Grădinărit Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Energetică Automatizare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Astronomie. Geodezie Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Maşini hidraulice Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Geometrie. Trigonometrie Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material si metoda de construcţie Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Fizică Termotehnică Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Vă rugăm să schimbaţi parola