Biblioteca Universității din Pitești

Institutul Politehnic din Bucureşti

Nume Colectiv: Institutul Politehnic din Bucureşti
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 87 lucrari in 87 publicatii in 4 limbi
Îndrumar de laborator : Proiectarea şi încercarea structurilor sudate de: Marina, Gh.; Institutul Politehnic din Bucureşti; Tonoiu, Sergiu; Tonoiu, Ionela (Text tipărit)
Economia şi organizarea producţiei : Probleme de: Ungureanu, Ion, inginer; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Semnale, circuite şi sisteme : Îndrumar de laborator. Pentru uzul studenţilor de: Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Circuite electronice : Culegere de probleme pentru proiectare: pentru uzul studenţilor de: Rusu, Adrian, inginer electronist; Ştefan, Gheorghe, inginer; Brezeanu, Gheorghe, inginer; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Materiale (Capitole de curs) de: Şchiopu, Paul; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Organizarea şi conducerea întreprinderilor constructoare de maşini de: Trandafir Constantinescu, Doina; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Tehnologia de fabricaţie a aparatelor electrice de: Popescu, Mihai Octavian; Institutul Politehnic din Bucureşti; Truşcă, Vasile (Text tipărit)
Tehnologia materialelor : Îndrumar de laborator de: Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Măsurări electrice şi electronice : Îndrumar de laborator de: Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Subiecte
Mecanică tehnică Analiză matematică Chimie şi materiale Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Îndrumar de laborator Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Aparate electronice de măsură si control Construcţia de maşini în general Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Circuite integrate Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Chimie organică Tipuri de sisteme filosofice Inginerie electrică Control tehnic Sisteme electronice Matematică şi ştiinţe naturale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Semnale Management şi Ingineria Managerială Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Maşini de danturat Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Telecomunicaţii Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Studiu materialelor Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Dispozitive dielectrice Rezistenţă la solicitări Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Telefonie Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Căldură. Termodinamică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Limba rusă Software: Turbo Pascal Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Chimie analitică Inginerie. Tehnică Publicaţii periodice şi seriale Chimie industrială Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Documentare. Cărţi. Scrieri Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Publicaţii universitare Chimie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Inginerie. Tehnică în general Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Electronică aplicată Electronică Practică Radiotehnică Fiabilitate Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Management industrial Componente electronice pasive Măsurări şi maşini electrice Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Matematică Învăţarea limbii ruse Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Chimie fizică Vibraţii mecanice. Acustică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dispozitive magnetice Teoria semnalelor Structura fizică a materiei Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Cinetică chimică. Cataliză Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Fizică Termotehnică Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză
Vă rugăm să schimbaţi parola