Biblioteca Universității din Pitești

Institutul Român de Standardizare

Nume Colectiv: Institutul Român de Standardizare
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 7256 lucrari in 7249 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Distanţă Ventilatoare Control de recepţie Cauciuc regenerat Placă fibră Circuite electrice Coordonare Polibutenă Instalaţii industriale Ambalaj de sticlă Tranzistor bipolar Ceramica grosieră. Argilă grea. Refractare. Materiale ceramice dure. Amestecuri de ceramică și alte materiale Profilometru Material de amortizare Filtru de ulei Plisare Mijloc ajutător pentru absorbţia urinei Concepţie Analiză spectrală Flanşă conductă Pânză panglică îngustă Alcool aciclic Încercare clinică Încercare de anduranţă electrică Bucşă de ghidare Încercare de îndoire Simbol grafic Cabluri de oţel Tehnica vidului Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Racord cu îmbinare conică Indice de absorbţie Organizaţie aprobată Încercare la efort Bujie Debitmetre electrotermice Nit cu cap înecat Vibrometru Cuptoare Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Transport de mărfuri Platbandă Emisie acustică Perturbaţie radio Conector electric Efort de tracţiune Oxid de crom Control Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Aparat hidraulic Analiză de gaze Organe de maşini Pentoxid de fosfor Microcircuit analogic Utilizare Deflecţie Conţinut de apă Substanţă combustibilă Grad de protecţie Conductă de alimentare Radiaţie ionizată Sulf nativ Mineral şi minereu Lagăr cu alunecare Termistor basculant Acoperire metalică Şurub pentru tablă Halogenură de aluminiu Ingredient Reductoare de presiune pentru butelii de gaze Imersare Lampă cu descărcare Centrale electrice Fitinguri de policlorură Aparat electrocasnic Vapori de apă sub presiune Rulment oscilant Rulment Aparat de ridicat Determinare cobalt Măsurare de dimensiuni Antifon intern Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Semne convenționale Maşini de măsurat în coordonate Pulbere de spălare Osciloscop Protecţie împotriva incendiilor Fenolftaleină Dimensiune orificiu Metodă de reducere Ciocan pneumatic Stratificate rigide Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Geam armat Fixare pe con 1:10 Etanșări la exterior, pe alezaj. Manșete L, U, V, inele O etc. Segmenți de piston Compresoare de aer Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Protecţie împotriva organisme Tehnologie mecanică în general Încercarea materialelor Aparatură nucleară Cilindru pentru laminare Factor de transmisie Regulatoare de presiune Putere electrică Microcopiere. Tehnică şi echipamente microfotografice Dispozitiv de prindere Racorduri, legături, conexiuni pentru conducte electrice. Joncțiuni și matisiri pentru cabluri Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Încercare de rezilienţă Charpy Pene paralele Piuliţă din oţel Umiditate Geam de securitate Roți de manevră Manipularea materialelor. Fixare. Piuliţă hexagonală Baterie de acumulatoare Piese matrițate din Cu Încălzire Alcalii Reprezentarea datelor Deşeu conţinut de aer Segmenţi de piston Trioxid de aluminiu Arbori Plăcuţă Vidanjă Cartela de identificare Industria construcțiilor de mașini Manometru Monoconductor Tablă din oţel Mineral metalifer Protecţie scurtcircuit Electrotehnică. Dispozitive electronice Joasă tensiune Aprindere Legare la pământ Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Şurub cu cap hexagonal Oxid de fosfor Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Informarea cumpărătorilor Încercare la lumină artificială Diferite sfredele răsucite: melc, plate. Sfredele de centrare. Sfredele pentru cepuri Lampă incadescentă Protecţie contra organisme Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Diafragmă Construcții metalice îngropate Presiune acustică Etichetare Protecţie împotriva căldurii Sortare mecanică Finisare chimică şi tratare chimică a suprafeţelor Ştift filetat Microbiologie Vase de sticlă Rezistenţă minimă la disipare nulă Microorganisme Bare pătrate Persoane cu handicap Metalurgie extractivă Emailare Izolaţie compozită Contor de energie electrică Încercare la forfecare Anhidridă acetică Maşini portabile Dimensiuni de racordare ale cepului Radiaţie vizibilă Corp omenesc Rezistența sistemelor energetice Aer condiţionat Îmbătrânire de material Consistenţă Materiale radioactive Trioxid de fier Uleiuri eterice naturale Segment de piston Încercare de duritate Material portativ Orificiu central Industrie aeronautică Produs plat stanat Rulmenți radial-axiali Anunţarea incendiilor. Organizarea luptei contra focului Şurub cu cap semiînecat Aparat de sudare Freze manuale Oxid de azot Mașini de ridicat Analiza gravimetrică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Mărunţire. Zdrobire. Sfărâmare. Măcinare Robinet industrial Tehnică sanitară Încrustare Geam vitroceramic Metodă prin ardere Vatiaţii bruşte de temperatură Securitatea maşinilor Ferocrom Broaşte. Lacăte. Chei Sulfat de aluminiu Substanţe explozive Arbori flexibili Utilaje pentru sudură şi tăiere electrică. Electrozi permanenţi neconsumabili, nefuzibili. Electrozi pentru sudare prin puncte, electrzi cu vârf. Electrzi rotativi, tip roată Industrie petrolieră Nave maritime Maşini de tricotat Frigider Faună Şurub cu cap semirotund Piuliţă cu autoblocare Îmbrăcăminte de pardoseală Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini Coroziunea materialelor Părţi componente ale mecanismelor de rostuit Interconectarea reţelelor Conductor de bobinaj Protector individual împotriva zgomotului Oţel lat laminat la cald Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Placă imprimată echipată Verificarea aparatelor Accesorii de blocare Produs de metal Specificaţie generică Substanţe organice Generalităţi Hidrogeneratoare sincrone verticale Echipament hidraulic Alchilsulfat primar de sodiu Emiţător Sculă pneumatică Redresoare Aparat de vid Tablă magnetică Sarcină axială Iluminat de siguranţă Agricultură în general Fizică Compresibilitate Extracţie petrol Lampă de semnalizare Maşini de rindeluit Receptoare radio Poziţionere pneumatice Condensator fix Sticlărie de laborator Transport continuu Articole casnice Eficacitate Congelator Oţel austenitic Consolă Strunguri cu vârfuri de centrare. Strunguri paralele Implant chirurgical Acţionări hidrostatice și pneumostatice Staţie terestră Motoare cu combustie internă Conducte de presiune Sisteme de forare la adâncime Litiu Aparate de cântărit Aduct Încercare de conformitate Încercare de tip Acid azotic. Nitruri în general Profil U Materie volatilă Debitmetru de doză Policlorură de vinil neplastifiată Aliaje neferoase Grape, boroane Uleiuri eterice (volatile) Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Structura cristalină Balustradă demontabilă Inerţie Încercare de penetrare Maşini de alezat Măsurarea cantităților geometrice și mecanice: instrumente, metode și unități Utilaj terasier Lagăre. Cuzineţi Indiu Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Pierdere de masă la încălzire Vânt Elevator Şantiere (ca loc de construcţie), oganizare şi instalaţii. Industrializarea construcţiei şi montajului Metalurgie feroasă Tehnologia informaţiei Metodă de extracţie Rezistenţă mecanică Deşeuri urbane Transmisie prin fluid Lână Şurub cu ochi Anvelope, şenile şi alte dispozitive Cabluri de semnalizare Solvenţi. Materiale de subţiere. Diluanţi Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Por Curgere în canale deschise Filet Dispozitiv de protecţie Geam borosilicatic Compus anorganic cu amoniu Tuburi electronice Ţeavă (tub) Vibraţii Şurub cu locaş hexagonal Deformaţie remanentă la compresiune Verificare de etanşeitate cu fluid Sistem de asigurarea calităţii, proiectare, cercetare, producţie, montaj, service după vânzare Conducere Izolator electric Piesă lucrătoare Mobilier Condensator Produs de hârtie Încercare la lărgire Proprietate termofizică Echipamente electrotehnice Acţionări hidrostatice Robinet cu cep Teleconducere Proiecte de formare Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Feronichel Măsură de securitate Comportare în exploatare Cabluri concentrice. Cabluri coaxiale Robinet cu sferă Terminal telefonic Benzină Material de incendiu Acizi graşi. Generalităţi privind producerea acidului stearic Nemetale Echipament de radioprotecție Oţeluri lichide. Turnare. Forjare Încercări de anduranță, de durabilitate în general Prelucrare de text Schimb termic Structură logică Sticlărie Sarcină unitară Staniu Înregistratoare electrice Rugozitate Prezentare Ambianţă termică Plumb Motoare cu aburi. Cazane Încercare la căldură umedă Reactiv chimic Căile ferate în general. Mod permanent. Construcția căii Contor de gaz Sac colector pentru stomie Pardoseală decorativă Vehicul cu acţionare electrică Cabluri plate Acetilenă Sculă dinamometrică Obiecte din fier şi oţel în general Echipamente, aparate și materiale fotografice Construcţia transportatoarelor Amplificator de joasă frecvenţă Presiune maximă de lucru Tehnologia turnării Oxidare Tensiune Răşină fenolică Calibre netede fixe pentru arbori Sticlă textilă Încercare prin jupuire Chimie analitică Generatoare electrice Microfon etalon de laborator Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Produs de cauciuc Modul de elasticitate Cuţite diamantate Cablu de telecomunicaţii Placă de ipsos Linii de înaltă tensiune Component Mobilă Utilaje pentru horticultură Tehnologia mijloacelor de transport Cauciuc izoprenic Evaluare Pigmenţi anorganici Imersiune Chimie Polialcool Instrumente şi echipament medical Cenuşă de pirită Caracteristici electrice Exsudare Rezistenţă termică Etalon Cîrlige de siguranță Încercare la temperatură ridicată Acoperiri protectoare Ferăstrău panglică Metoda prin titrare Diagnostic Rezervoare, conducte, ţevi Radon Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Aparataj electric de uz casnic Cod de culori Calitate Anvelopă serie joasă Abraziv pe suport Acoperire de aur Spectrometrie fluorescentă Duritate Filet cu pas normal Utilaj portabil Fluiditate Deformare Minereu de cupru Hidrostatic Manşon pentru etirol Semifabricate din bronz Fiabilitate Terasamente. Solicitări. Consolidare Convertoare statice Sudară Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă alimentară Fontă brută Dozare Rocă Bauxită Rezistenţă chimică Preparate farmaceutice Produse laminate la rece PVC-U Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Sensibilitate termică Încercare optică Produs de uz fitosanitar Acid humic Maşini automotoare Șurubelnițe manuale Rulment cu bile Proprietăţi magnetice Şurub cu cap bombat Manovacuummetru Echipament de laborator Fitinguri filetate Metodă prin combustie Măsuri de lungime Metoda cu picnometru Cuzinet Compoziţie chimică Încercare magnetică Poluare Clorură de sodiu Mănuşă Echipament electrotehnic Pipetă Încercare la tracţiune Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Proprietate electrică, termică, mecanică Capăt de tijă cu filet interior Comparare Funduri elipsoidale Circuit imprimat Echipament de prelucrare a datelor Plăcuţă de identificare Asamblări de conducte Produs electrotehnic Compuşi ai calciului Agricultură Metal de adaos Cilindru hidraulic Sticlă pentru geam Formare profesională Albire Sfredel Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Ochi Rame de ochelari Dispozitive pentru întreținerea și protecția mașinilor Lanţ cu zale sudate Rost Transport Azot lichid Instalaţii de captare Mașini pentru industria ușoară Algoritm Microscopie Aparatură electrică Aparate pentru înregistrare sunet Condiţie de livrare Sudare electrică Apă potabilă Racord rapid cilindric Matriţare la cald Organ de comandă Silicat Încercare de aderenţă Defectoscopie Risc Reziduu chimic Stingător mobil Fontă cu grafir lamelar Metodă de identificare Oțeluri rapide Ţeavi de poliolefine Ciment Ţeavă de material plastic Jante Ştiinţe medicale. Medicină Bujii de aprindere Cauciuc brut Inflamabilitate Instalare Supraveghere Oxid de potasiu Bitum Suspensie chimică Ardere Echipament de comandă Pardoseală Utilaje, construcţie Unsori pentru etanșare Plastomeri Carburatoare Înregistratoare cu hârtie diagramă Încercare la frecare Rulmenți cu bile cu sarcină radială Management Aparate electronice de măsură si control Construcţia de maşini în general Măsurare densitate Optică oftalmică Material portabil Protecţie electrostatică Instalaţii electrice. Sisteme de conducte şi circuite electrice. Meseria de electrician Curea Minerale şi minereuri Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Etanşeitate Rectificare Plic Protecție contra coroziounii Încercare a rezistenţei Demaror Nit cu cap semiînecat Bicarbonat de amoniu Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Electrozi înveliți Industria textilă Sudare manuală cu arc electric Perturbaţie radioelectrică Amalgamator dentar Micrografie Utilaj pneumatic Determinare Radioterapie Conductor izolat Echipament pentru aeronave Compuşi ai magneziului Cheie dinamometrică Alginat Chei fixe. Chei deschise, mecanice. Chei cu șifturi Troliu Încercare la oboseală Uleiuri minerale drept combustibili Corp uman Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor PH Şurub cu locaş cruciform Cuplaje dințate Freză cilindrică cu coadă Perturbaţie Motoare termice Aliaj uşor Combustibil lichid Filtrare Pulbere metalică Cultură insectă Fotoliu rulant Dispozitiv de apucare Protecţie împotriva exploziei Depozit combustibil Sistem de asigurare a calităţii Cărbune Sens de mişcare Turaţie Instrumente dentare Încercare chimică Nit cu cap bombat Măsurări electrice Butuci canelați Dispozitiv de stocare a datelor Izolator suport Luptă împotriva incendiilor Material granulat Organe de maşini în general Viteza vehiculului Industria coloranţilor Acumulator acid de plumb Produse durificate. Produse vulcanizate Utilaj de stins incendii Surse sonore Izotop radioactivi Încercare de condiţii ambiante Plăcuţe pătrate Armătură Măsurarea presiunii Balustradă fixă Presiune hidrostatică Sculă cu carbură Daltă plană Măsurarea zgomotului Determinarea conținutului de Cl Produse petroliere Înregistratoare pneumatice Prescripţia securităţii Supapă hidraulică Notă tehnică Calitatea suprafețelor Interschimb de informaţii Sânge Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Ergonomie Analiză prin cernere Ulei Șuruburi grosolane Aparat de protecţie respiratorie Universal cu strângere Freză Numerical calculations Strunguri. Strunjire, alezare Puţ de petrol Ambalaj complet şi plin Încercare statică Fosfat Încercare de performanţă Încercare la carbonizare Nămol Minereu de aluminiu Macara Sistem de conducere a proceselor industriale Cuplaje (Organe de maşini) Disponibilitate Rezistenţă de ulei Cap multiax Întreruptor automat Lampă electrică Termometre cu rezistenţă electrică Examinare macroscopică. Observarea structurii Conducerea calităţii Socluri pentru lămpi Duritate Vickers Legături de date Tranzitor bipolar Folie Foraj rotativ Prag eficacitate Conservatorde produse congelate Gaz Cadmiu Industria hârtiei Curea trapezoidală Presiune atmosferică Instalaţii electrice de joasă tensiune Amorse detonante Întrerupător automat de curent maxim Poduri în general. Structură, părţi, etc. Dispozitive electrice Direcţie închidere Lapte (proaspăt, neprelucrat) Spectrografie Grosime Aparat electro acustic Depunere atmosferică Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Filtru pentru fluid Industria elastomerilor Instalaţii pentru tratament termic Încercare la aer umed Laborator de încercări Producția de substanțe organice. Produse chimice organice Robinet cu flanşe Industrie electrotehnică Convertizor Electrod de sudare Maşini de rectificat Tranzitor cu efect de câmp Sculă cu plăcuţă din carbură Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Prelucrare abrazivă Şurub cu cap tronconic Şoc Acid acetic Echipament de desen Efort de încovoiere Turbogeneratoare Caracteristica constructivă Determinare cianură Zgomot Încălzire directă Balast electric Filieră de filetare Lipire cu metale. Brazare Încercare nedistructivă Cilindru Regulatoare autoadaptive Zăcăminte de minereuri nemetalifere Energie electrică Caracteristică funcţională Degradare Strat de vopsea Zgură granulată de furnal Container cisternă Echipament sudare Peroxid de hidrogen Bride cu picior Stabilitate dimensională Feroaliaj Riscuri de foc Cilindri de laminor Pericol Cauciuc natural. Alte macromoleculare naturale care conțin doar carbon și hidrogen Telecomandă Permitivitate Flanșe din oțel Rezistenţă la lumina zilei Nămol cloros Determinarea indicelui de wolfram Mişcare mecanică Încercare de presiune scăzută Toleranţă de poziţie Echipamente energetice Cablu de izolație Încercare la presiune înaltă Feroniobiu Conuri pentru scule Transmisie prin lanț Tăiere şi aşchiere în general Îmbinări etanșe la presiune pentru piese fixe ale mașinilor. Garnituri și etanșări fixe plane sau profilate. Etanșări compozite (din mai multe materiale) Încercare de absorbţie a apei Unsori consistente Încercarea stabilităţii Peliculă Azot gazos Fosfatare de protecție. Fosfatizare Reţele electrice DTE Corp abraziv Dioxid de azot Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Dispersie Conectoare pentru radiofrecvențe Etanşeitate la aer Aer poluat Condensator încercare Tehnologia combustibilului. Combustibili prelucrați Bucșe extensile Turnătorie Cetonă metil-etilică Arbore portfreză Lupă Dozimetru Ceasornice Încercare la fluaj Feromangan Dispozitive de răcire cu amestecuri frigorifice Formă Armonici Angrenaje cilindrice Masă pe unitatea de suprafaţă Microfon Echipament aeronautic Energetică electrică Faianţă Petice din cauciuc Oţel clasă de calitate Pompare Ingineria construcţiilor în general Încercare la presiune scăzută Angrenaje cu axe încrucişate neparalle şi neconcurente Hipoclorit de sodiu Ciocan de spart betonul Aparat de ridicare Conducte.Ţevi Dispozitiv de găurit Materiale termoplastice Tablă din zinc Oţel turnat Articulaţie cu rotulă Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Apă uzată Vanadiu Garnitură de ambreiaj Acoperire ceramică Indice de brom Ferovanadiu Dispozitiv de înregistrare Diagrama fluxului de date Aluminiu Dispozitive semiconductoare Acumulator alcalin Căldură specifică Dispozitiv de legare la pământ Sîrmă trefilată din oțel Durități dinamoco-elastice Shore Caracteristică fizică Echipament de transport a materialelor Impedenţa electrică a unui microfon Garnitură de etanşare Tensiuni (Mecanică) Cod Determinarea cenuşii Măsurare gravimetrică Fibre minerale şi metalice. Materiale de împletit. Fire de cauciuc. Tort de hârtie Plăci presate Calciu Calitatea apei Membre inferioare Conector Cilindru pneumatic Muzică Chei. Şurubelniţe Mărime presiune acustică Ceaţă salină Vulcanizare pe camera de aer Dulie de lampă Mașini de frezat cu consolă Punct de aprindere Tapet Instrumente optice de măsurare Pământuri rare Vehicul pe şină Ulei electroizolant Acoperire decorativă Rezerva de apa. Tratamentul apei. Consum de apă Metoda prin distilare Gură de vizitare rotundă Igienă şi sănătate publică Construcţie navală Transportor cu balansele Material rulant. Vagonete, platforme, cărucioare Mufe Portelectrod Regulă de construcţie Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Fabricara sticlei în general. Sticlă în sens general Sulfură Scară de gri Căldură umedă Tapet textil Compuşi ai aluminiului Film Încercare fizică Dimensiune Radioprotecţie Şurub Pigment Rezistenţă la torsiune Încercare la lumina zilei Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Profil cornier Îmbrăcăminte pentru pardoseală Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Aspect Componente electronice. Echipamente electronice Echilibrare Fasonare PH-metrie Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Plan de eşantionare Autentificare Cilindri gradați Arcuri Echipament de prelucrare a informaţiei Protecţie împotriva radiaţiilor Arsen Uraniu natural Uleiuri PIR Burlane Aliaj de argint Conector unipolar Zinc Polimeri monolenici ai hidrocarburilor Cobalt Argilă Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Robinet de închidere Sudură Fasonat dens Putere de tăiere Industrie alimentară Inel izolant Compuşi ai potasiului în general. Industria potasiului Disjunctor Transport alimente Handicapat fizic Tragere, trefilare și prelucrare a barelor, sârmei și profilelor asemănătoare Ajustaje Inspecţia calităţii Bandă de oţel Dispersie apoasă Clorură de vinil Rezistenţă la oboseală Circuit de frânare Oţel carbon Compus anorganic cu azot Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Aparat electronic Material de adaos pentru lipire tare Tarod Rezistenţă la forfecare Sonerie Rulment cu role Jante adînci Măsurare putere Lignit Fluorură de aluminiu Robinet Semnal acustic Uscare Prelucrare date Oxid de magan Cep Geam dublu Ţeavă de presiune Dispozitive de prelucrare Mortar Teleprocesare Dozarea cenuşii Teledifuziune Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Periuţă de dinţi Profil metalic Freză pentru falț Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Elemente de Cric Tensiune alternativă Duritate apă Alcalinitate Cultivatoare mecanice. Maşini de prăşit Motoare Furtun de aspiraţie Pulverizare Elemente pentru conducte Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Service după vânzare Mobilier tapiţat Ciment puzzolanic Emiţătoare (Electrotehnică) Palete de transport Aparate pentru măsurat densitatea Pompă rotativă Lacuri electroizolante Tub endotraheal Bucşă nesecţionată Ferowolfram Consum de energie electrică Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Încercare la amortizare Conductor emailat Placă pentru cărucior cu furcă Încercare la căldură uscată Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Industrie metalurgică Dielectric Toleranţă de prelucrare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Aparatură Motoare sincrone Strunguri revolver Alungire la rupere Aplicaţii ale acusticii Toleranţă de orientare Mecanizarea lucrărilor de construcții Regulator cu semnal analogic Aliaj argint-cupru Temperatură Energie solară Cuptoare. Tipuri principale, mod de lucru şi reglare, întreţinere. Protecţie contra microorganisme Sistem de prindere Distribuitor de aprindere Cărbuni Crom Acumulatoare electrice Dispozitiv de semnalizare Lanț cu eclise cotite Curele trapezoidale înguste Cuptoare cu vatră mobilă. Cuptoare cu grinzi păşitoare, cu vatră rotativă. Cuptoare tambur, cu tobă rotitoare. Încercare de vopsire Mecanisme de ridicat. Trolii Microscop Acumulator hidropneumatic Geam float Turnarea pieselor metalice Încercare de înfăşurare Reductoare planetare Calibru conic Echipament pentru sudare Siderurgie Tracţiune electrică Rezistenţă la tracţiune Protecţie împotriva supratensiunilor Polimeri Polistiren celular Şurub pentru canale Filtru de aer Difenilcarbazidă Pompă centrifugă Diametru Alezor cu con Controlul statistic al calităţii Sisteme de frânare Combustibil mineral solid Jante adînci pentru autoturisme Sisteme de răcire Bumbac (Gossypium sp.) Pompă Aparat de măsurat temperatura Ştift Etalonare Alungire Oţel aliat Material plastic armat cu fibră de sticlă Vapori nesaturaţi sub presiune Bare extrudate Lampă de filament de wolfram Sudură electrică şi cu radiații Definiţie Radiaţii electromagnetice Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Freze manuale şi de maşină. Freze cilindrice, cu frezare laterală Găurire mecanică în general. Scule de găurire manuală. Burghie. Sfredele, alezoare, etc. Produs termoizolant Bride cu coturi Reactivi Instalaţii de stingere Etanşeitate la apă Redactarea standardelor de componente Protecţie contra exploziei Seism Polimeri monolenici halogenaţi Accesorii metalice pentru tâmplărie Sistem de alarmă Conducere procese Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Aliaj cupru-plumb Coloranţi organici sintetici Piesă de orologerie Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Strunguri cu comandă numerică Inel O Instrumente de măsurat timpul Material dentar Compatibilitate electromagnetică Piese matrițate din Al Condiţionare Maşini autopropulsate Absorbţie de presiune Azot Jantă Chimie anorganică Condiţii climatice Mănuși, fabricarea mănușilor Oficiu central Procese industriale Suport textil acoperit Aspirator Electrotehnică şi automatizări Convertoare electropneumatice Industrii pentru materiale prelucrabile diferite Fişă Maşini de alezat şi frezat Filtru hidraulic Roată de curea Evaluarea unui sistem Aditiv Telecomunicaţii Şurub cu cap cilindric bombat Uleiuri Animal xilofag Interschimbabilitate Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Curgere în conducte închise Mentă Obiecte sanitare din fontă Accidente electrice. Accidente din cauza electricităţii. Izotop emiţător Izolat fasonat Dispozitiv de cuplare Aparate pentru măsurat presiunea arterială Rezistori electrici Maşini sincrone Metodă de încercare de înaltă tensiune Filieră cilindrică Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Încercări mecanice Analiză statistică Vopsire Coeficient de frecare Ceară Precizie Ceas de mână Încercare de comportare la foc Pregătire epruvetă Aeroglisor Toleranţă dimensională Azotat de amoniu Protecție climatică Şurub cu guler Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Asamblările filetate Conţinutul de mangan Încăpere de muncă Diodă Metodă de analiză Duritatea apei Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Măsurare radiaţii Transmisii mecanice Cheie tubulară Mijloace de măsurare Inel de etanşare Alchilsulfat secundar de sodiu Echipamente electronice Beton Anhidridă sulfuroasă Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Material de bază Coeziunea Produs refractar Bride U Electrod pentru sudare electrică prin presiune Informaţie Echipament de curăţire Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Capăt de alezat Metodă radiografică Ambreiaj Fixare pe con Morse Cinema. Proiectarea filmelor Ştifturi. Cuie. Şplinturi. Pene Maşini-unelte Sonometru Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Cromat de plumb Cap de acţionare Dioxid de sulf Caracteristici ale maşinilor Agent de suprafaţă anionic Material de adaos Instrumente de măsurare Plută Distorsiune Clorit de sodiu Caracteristică de funcţionare Uleiuri eterice. Parfimerie. Cosmetică Transmisii cardanice Instrumente de măsurat mecanice Echipament forestier Calificare Transformator de putere Lanțuri Gall Clasificare DCMT Halogeni Granulozitate Cronometru brăţară Piatră naturală. Alte materiale minerale Aliaj cupru-zinc Element de asamblare Măsurarea rugozităţii Pompă de jet de vapori Protecţie la supracurent Metodă prin deshidratare Sârmă metalică Utilaj de manipulare Lampă electrică cu incandescenţă Oţel Perforare percutantă Spumant Profile de oţel Oxid de siliciu reactiv Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Dozimetria radiaţiilor Injectoare Rezistenţă la compresiune Placaj decorativ Încercare la torsiune Probleme generale. Proprietăţi. Încercări. Defecte Defect Produs refractar fasonat Radiografie industrială Tâmplărie Stratificate industriale Cromatografie în fază gazoasă Pistol de pulverizare Regulator Transformator de separare a circuitelor Sudare cu gaz Încercare, inspecţie, model de referinţă Înregistrarea datelor Trotil Analiză macroscopică Nit plin Fundații de mașini Epruvetă de încercare Tantal Măsurarea temperaturii Material de vopsire Autovehicule Brânză şi prelucrarea brânzeturilor Culoare Ultrasunete Protecţie la explozie Aliaj de cobalt Tehnică nucleară Compuși metalici în general. Săruri. Compuși minerali Încercare la eşanteitate Rezistenţă la poansonare Fiting Caracteristică constructivă Durometru Funcţionare în modulo 128 Aparat de comandă Ventilaţie Flanșe din fontă și oțel Automobile speciale Benzi de aliaje Mufă Manşon abraziv Condiţii de încercare Flicker Dispozitiv de securitate Protecţie pentru asigurarea securităţii Baterie de pornire Lampă cu vapori de sodiu Lipire moale Unghi Echipament de birou terminal Cordon flexibil Material de izolaţie electrică Instalaţii de cazane Substanţă activă cationică Traductor Acoperire electrochimică Uleiuri izolante Aparate de cale ferată Maşini de filat cu inele Volumetrie Vas de servit Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Revenire Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Curent de scurgere Miez de bobină Aer comprimat Perforatoare, perforare şi decupare în general Asamblare de ţevi Accelerometru Program de asigurare a calităţii Conductor electric Izolatoare de trecere Oxid de fier Valoare mobiliară Clorură de amoniu Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Măsurare de debit Con pentru coadă de scule Contraceptiv Muniţie Echipament optic Cablu izolat Prezervativ Fier Minereuri de cărbune Aparate de măsurare Transportor cu plăci Măsurarea circularităţii Transformatoare electrice Vehicule rutiere Spectrometrie de absorbţie atomică Utilaj tehnologic Acid Ţeavă sudată Niobiu Îmbinări mecanice Sarcină Aminoplast Mesaje Motoare electrice Oglindă Încercare a vopsirii Accesoriu Hidrogeologie Remorci Recipiente sub presiune Curăţirea şi purificarea lichidelor în general Organizaţie de aprobare Protecţia mediului Aliaj de cupru Influenţa presiunii statice Acţionări şi transmisii flexibile Came. Came care acţionează tije şi pârghii Aparat automat Arbore rotitor Minereu Duritate Brinell Managementul calităţii Referinţă bibliografică Magnezie Fenomene de temperatură joasă. Producerea temperaturii joase Dispozitiv de legare Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Bandă de transport Instalaţii de încălzire Unsoare pentru laminoare Oblon Defect de suprafaţă Fontă maleabilă Rezistenţă la coroziune Ulei mineral Receptor de televiziune Multiplexare Fir de sticlă textilă Leşie Foarfecă chirurgicală Seringă Pompe și ventilatoare Ascensoare Ţevi de oţel fără sudură Broaşte cu diferite dispozitive de siguranţă speciale Rezistenţă culoare Curelărie. Încălțăminte. Mănuși Oxid de magneziu Îmbinare ţeavă Formulă Circuite imprimate Dală Fontă turnată Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Sistem de evacuare Sistemul calităţii Fotometrie Încercare la ceaţă salină Radiocomunicaţii Mori cu bile şi site. Mori vibratoare. Mori cu curent de aer. Mori combinate Putere de spumare Minerit de minerale specifice, minereuri, roci Informare-documentare Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Cărucior cu furcă Inteligibilitatea vorbirii Adâncitoare. Scule de adâncirea găurilor Sistem de conducere Material de laborator Întreţinere Brățări pentru țevi Roţi de rulare Protecţie la suprasarcină Produs în soluţie Tuburi şi ţevi flexibile. Furtunuri, mâneci Valoare minimă Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Plastifiant Poansoane Războaie de ţesut. Maşini de ţesut şi dispozitive auxiliare Filet metric conic Vagoane de cale ferată Vatiaţii lente de temperatură Proprietăţi mecanice Tabel de date Seif Fitinguri Industria minieră Ohmetru Încercare la cicluri termice Hidraulică Dornuri portfreză Supapă Filet stânga Adâncimea stratului cementat Cerinţe de construcţie Tehnici de acoperire. Vopsele. Lacuri. Încercare electrică Îmbrăcăminte de protecţie Cuzineţi Benzine cu anumit punct de fierbere. Benzine de încercare Substanţă nevolatilă Proprietăţi fizice Dozare aluminiu Fluide cu destinaţii speciale Reducere zgomot Distilare. Evaporare Agent activ de suprafaţă Atmosferă potenţial explozivă Mâner Sudură cap la cap Încercări acustice Tablă metalică Percutante Examinare cu ultrasunete Scule abrazive manuale Aparate de încercare Analiza Oţel pentru tratament termic Reacţie nucleară Debitmetru masic Industria materialelor plastice Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Hylotrupes Aliaj de vanadiu Aşchiere Axe de coordonate Rezistenţă variabilă cu oxizi metalici Oxid de zinc Puritatea apei Acţionări pneumatice Sudare cu gaz prin topire Încărcare datorită rafalelor Ferotitan Ventilator de mină Metalografie Fabricaţie Pompă de combustibil Lanţ cu bucșe Organism de inspecţie Presiune Monede Filet pentru ţeavă Placă imprimată Transformator de curent Principii de structură Confort termic Soclu de lampă Maşini de mortezat şi rabotat canale Inele O din cauciuc Încercare de etanşeitate Calibru filetat Orteză Părţi ale cărţilor, reportajelor, revistelor şi altele Material plastic armat Caracteristică chimică Membre superioare Hidrocarburi aromatice Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Acoperire cu crom Determinarea conținutului de Mg Comandă comercială Dulie baionetă Ciur Pasul şurubului Dispozitive de înregistrare Materiale de construcţii pentru întărire și consolidare în general Sisteme energetice Combustibil nuclear Produse în vrac Navă Sulfit de sodiu Deşeuri Echipamente de reglare și siguranță Aparate de servodirecție hidraulică Sticlărie goală la interior în general Sinusoidă modulată Impregnarea lemnului Conductoare de cupru Maşini de format şi funcţionarea lor. Formare la maşini în general Convertoare pneumoelectrice Comparatoare cu cadran Încercare la temperatura de fierbere Determinarea conţinutului de bismut Încercare la coroziune atmosferică Reprezentare codificată Punct de înmuiere Rezistivitate Materiale bioplastice (biopolimeri) Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Aliaj cupru-aluminiu Dispozitive de deschidere şi închidere activă a conductelor. Armături Transformator de măsură Sîrmă rotundă de cupru Aliaje de zinc Gaz lichefiat Tehnologia calculatoarelor Serii şi şiruri Sursă acustică Roţi de ghidare Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Aglutinare Instalații de legare la pământ de protecție Material electroizolant solid Analiză matematică Obţinerea şi prelucrarea reziduurilor principale de distilare sau a produselor brute finale Sistem internaţional de unităţi Inele. Bucşe. Coliere. Manşete. Inele de strângere Pulverizatoare Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Degajări pentru rectificare Duritate Knoop Electroacustică Negru de fum Cablu unipolar Echipament agricol Tehnologia construcţiilor de maşini Zăcăminte de minereuri metalifere. Altele decît mangan Prelucrare date grafice Încercări de rezistenţă la încovoiere, cu sarcină statică sau uniform crescătoare. Încercări la încovoiere Surse luminoase cu descărcări în gaze. Tuburi cu descărcări Combustie Principiile luării probelor. Erori în selectare. Metode de luare a probelor Ciment alb Containere de transport. Containere de marfă Acoperire chimică Suprafețe cilindrice Reguli de catalogare Sudarea metalelor Material plastic celular Fenomene ionice Pierdere la calcinare Apă caldă Material de extrudare Echipament radio Caracteristică optică Pilire şi raşpeluire. Metode, scule, maşini şi instalaţii Fonte nodulare Lampă cu filament de wolfram Aliaj de titan Dispozitiv de remorcare Producerea acetilenei prin acțiunea apei asupra carburii de calciu (carbid) Roţi de comandă Liant Cromatografie Masă volumică Maşini de broşat Arbori cu con de centrare Prelucrare automată a datelor Componenţă Determinarea conţinutului de carbon Cuțit cu reglaj micrometric Utilaje industriale Poliolefină Mijloace de transport Protecţie împotriva electrocutării Mască de protecţie Calibre și contracalibre Rezol Cabluri electrice Geam tras Conţinut de cenuşă Opritoare şi reţineri de siguranţă pentru ferestre, uşi Aliaj de platină Compus de uranil Latex de cauciuc natural Verificare vizuală Bioxid de sulf Economie energetică Piesă formată Metoda prin centrifugare Caracteristici termice Plăci flexibile din cauciuc Tehnologie chimică Metodă fluorimetrică Aparat pentru vid Bolţ filetat Far cu lumină de întâlnire Încercare la comprimare Propagare. Reflecţie. Refracţie. Absorbţie. Emisie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Călire Rulment pentru structură Compus acid Corp de iluminat portabil Argilă caolinoasă Mase plastice Protecţie împotriva contactelor electrice Maşini agricole Filet conic Gaze de evacuare Încercare de jupuire Receptor Încălţăminte Materii prime Accidente. Riscuri. Pericole. Prevenirea accidentelor. Protecție personală. Siguranță Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Ionizare Autoutilitară Talpă Condiţie tehnică generală Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Limită de elasticitate Sudură cu electrozi Îmbrăcăminte rezistentă la şoc Vitraj Presiune de vapori Electrotehnică şi electronică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Conectoare pentru echipamente electronice Obţinerea şi prelucrarea benzinelor Toleranțe de fabricație Oţel tenace la rece Biuretă Maşini de tip turbină Corpuri abrazive Ciment dentar Teleinformatică Carburi metalice Manual Tratament termic Identificare de referinţă Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Acţionări hidraulice Acid azotic Material fisionabil Specimen de încercare Structură moleculară Echipament de iluminat Încercare de duritate prin penetrare Coroziune atmosferică Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Cap de frezat Percepţie auditivă Motor cu mişcare alternativă Substanţă activă anionică Rezistenţă a culorii Tehnică vid Motoare cu ardere internă Fluor Sisteme electrice Suport Oxizi metalici Aliaj dur sinterizat Articol de menaj Încercare de frânare Echipament de manevră Aparatură de încercare Gaze Roată pentru curea Erate Condiţie de mediu Spectrofotometrie Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Platină Mobilier și accesorii de uz casnic Bare dreptunghiulare Elastomer Balast electronic Debitmetru portabil Prelucrarea plutei. Dopuri de plută (dopuri pentru butelii) Transpiraţie Oţel laminat la cald pentru arcuri Produse laminate Mercaptani Ferite Card cu circuit integrat Pastă celulozică Bijuterie-giuvaer Încercare a durităţii Alternator Sudarea fontei Operaţiuni bancare Lac Dispozitiv contraceptiv Apă rece Capacități nominale Fizică atomică Rezistenţă la deformare elastică Izolaţie termică Înregistrator pneumatic analogic Sticlă optică Cotă de racordare Încercare de inflamabilitate Şurub cu cap înecat Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Condiţie de utilizare Mentananţă Plasă sudată Analiză spectrofotometrică Cheie Paraformaldehidă Încercare la foc Rulment radial Deşeu public Agent de mediu Oțeluri aliate Material combinat Metale în general Toxicitate Tuburi și mufe din azbociment Nuclid radioactiv Absorbţie de apă Minereu metelifer Prelucrare artistică a textilelor. Ţesături decorative. Carpete, tapiţerie. Ţesături imprimate şi pictate. Baticuri. Ceaprăzărie, pasmanterie, borduri decorative. Fireturi, galoane Protecţie împotriva supracurenţilor Ţeavă de refulare a apei Carcasă Indice de vîscozitate Ferăstraie cu lanţ Aliaj de aur Fir metalic Motoare cu aprindere prin scânteie Racordare Plug cu cormană Surse electrice de lumină Încercare la temperatură scăzută Industria lemnului Mărime fotometrică Calorimetru Captatoare solare Sticlă precomprimată Aliaj de mobilden Reziduu insolubil Cale ferată Tâmplărie de construcţii. Tâmplărie pentru părţi fixe ale clădirilor, despărţituri, uşi, ferestre Planul de marketing Ustensilă de bucătărie Fasonat des Dispozitive pentru executat găuri de centrare Încercări de ambutisare Condiţie raportată la axe Încercare la încovoiere Hârtie Încercare de rezistenţă la acizi Fitinguri din oțel Conductă de montaj Turnarea pieselor din fontă Fenol Multiplu Efluent gazos Polimeri monolenici aromatici Conducte (conducte). Regulatoare de debit Condensatoare serie Compuşi organici Corp de iluminat Gaz coroziv Echipament portabil Lagăre Transfer de căldură Calitatea mijloacelor de măsurare Lampă fluorescentă Osii Cauciuc Cotă de legătură Amalgam cu mercur Analiza modului de funcţionare al sistemelor de fabricaţie Industria cauciucului Benzi Bujie de preîncălzire Balamale. Balama obişnuită. Role la uşi glisante Austenită Stomatologie Echipament electric Echipament de extracţie Pulverizator agricol produs Montaj Caracteristici mecanice Uşă Personal Radiaţie gamma Analiză cantitativă Beton celular Tub electroizolant Disc abraziv Utilaj naval Determinarea conţinutului de cupru Acoperiri prin depuneri chimice Interschimb de date Frezare plană Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Mecanisme de tracţiune cu roată Beton armat Scule de tăiere şi aşchiere Agregate Şurub cu cap cilindric mare Încercare la radiaţii Sulf Ţeavă pentru fluide Garnituri din cauciuc celular Aditiv depresant Execuţia acoperirilor individuale Cablu flexibil Ceramică Silvicultură Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Baterie cadmiu-nichel Fluctuaţie de tensiune Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Circuite integrate Aparat de reglaj Încercarea etanşeităţii la apă Ecran de proiecție Pod rulant Racorduri olandeze Procesare de date Fibre sintetice Contact aliment-ambalaj Metale neferoase în general Fuziune Controlul fabricaţiei Prag de audibilitate Executarea filetelor exterioare. Procedee şi maşini de tăiat fier Motoare lente orbitale Industria mobilei. Fabricarea mobilei Piuliţă nituită Materiale plastice Încercarea rezistenţei la acizi Încercare de temperatură ridicată Cablu de legare Putere Unelte manuale pentru prelucrarea solului Cărucior de manipulare Electrod pentru sudare Turbine cu abur Maşini de filetat Aparat electromagnetic Bride I Filetare conică Sistem metric Absorbţie atomică Cablu Aliaj de wolfram Comandă maşină Orologerie Mostră Freză cilindro-frontală Comanda maşinii Materiale plastice compozite Material pneumatic Transliterare Cloramine Materiale Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Freză disc Condiţii generale Reactivi analitici Protector auditiv Maşini electrice Con Macara portal Ulei de ungere Aliaj antifricţiune Viscozitate Legare electrică la masă Inspecţie Inele de prindere Dozaj Severe-disc Oţel pentru călire Fisură Protecţie contra focului Condiţie tehnică de material Alimentare electrică Fineţe Oțeluri carbon Pierdere de masă Metodă Karl Fischer Cristalizare Modul de rupere Produse de materiale plastice Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Semifabricat metalic Notă de avertizare Raport de încercare Combustibil Încălzire centrală Maşini şi echipament de tors, răsucit, cablat. Elevatoare Încercare la temperatură înaltă Eclator Aldehide. Cetone Echipament pneumatic Redactarea standardelor de echipamente Carbon insolubil Sursă de curent Determinare fisurare Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Strat izolant Ventilator Lacuri şi vopsele Instalaţii de foraj. Schele şi turle de foraj Rotopercutante Pulberi ceramice Nitraţi Utilaje Contracţie Îmbinare încleită Suspensii Aparat casnic Analiză granulometrică prin sitare Aparat frigorific Aciditate Prelucrarea şi finisarea oţelului Schemă electrică Piuliţă Alte instrumente de tăiat. Secure, satâr, topor Maşini de sudat electric pin presiune Filieră conică Metale Bioxid de siliciu Frână pneumatică Caracter latin Produs dentar Reţea de distribuţie Intensitatea vibratoare Arzător pentru gaze naturale Sulfat de nichel Produs în pulbere Încercare fiziologică Calibru Flux pentru lipire Ceriu Rigiditate dielectrică Undă Certificare Freze cu coadă Mecanică teoretică Manometru metalic Tubulatură Ape de suprafaţă Echipamente de ambalare Transportul și manipularea. Ridicat. Serpuit, cotit. Transport de suprafață Influenţa temperaturii Contaminare de suprafaţă Saponificare Săpun Factor de compresibilitate Analiză prin metode de combustie Cauciuc natural Metale preţioase Flotare. Metode de concentrare bazate pe tensiunea superficială Tehnologia chimică a gazelor Document comercial Video Răşină aminoplastă Tehnică de înregistrare Maşini unelte Maşini frigorifice cu mediu lichid de răcire. Mașini frigorifice cu vapori Încercare de ductilitate Dispozitiv de siguranţă Rezistenţă la flexiune Substanţă insolubilă în apă Metodă prin extracţie Aparat integrator mecanic Lubrifiere Cablu în facicole Mediu Igiena aerului. Poluarea aerului Conductivitate electrolitică Încercări de rezistenţă la forfecare Alimentator Produse miniere nemetalifere Produs industrial Componente electronice pasive Cont bancar Organe de fixare şi asamblare Filet trapezoidal Broşare, broşe Căldură uscată Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Metodologie de evaluare Repertoar de caractere grafice Tractoare pentru sudare Componentă electrotehnică Metodă de încercare Protecţia informaţiei Glicerină Motor cu mișcare rectilinie Tambur Instalaţii de joasă tensiune Achiziționarea și aderarea. Catalogare. Clasificare și indexare. Lucrare de referință. Împrumuturi etc. Prăjini de pompare Maşini pentru prelucrarea metalelor Hotă Programare de calculatoare Ceramică în general. Materii prime ceramice Autoturism Acustică tehnică. Instrumente muzicale Pompe și instalații de pompare Mașini de găurit verticale Vas de gătit Rezistenţă la sfâşiere Conductă de presiune Focar tip Izolare Linii de îmbuteliere Portscule. Suporturi. Mecanisme de alimentare. Dispozitive de golire Fir incadescent Produse chimice propriu-zise Fotografie şi activităţi similare Măsurare acustică Material în vrac Agrofarmaceutic Comandă numerică Cuptoare cu vatră fixă. Cuptoare continue. Cuptoare cu role Baie de lichid Încercare la presare Greutate Ansamblu Burghiu diamant Îmbătrânire termică Cărămizi pentru cuptoare Conducte închise. Țevi. Linii de țevi. Tuburi Zonă periculoasă Şurub parţial filetat Lamă de şurubelniţă Sănătate în muncă Varistoare Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Producerea şi conservarea alimentelor solide Apă în general şi tratarea ei pentru utilizări speciale Irigaţii Caravană Încercare la tăiere Radiofrecvenţă Culbutor pentru vagoane Pompe centrifuge Sarcină ciclică Menghină de banc Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Îmbinare sudată Maşini de ţesut Caneluri Robinete Ferăstrău Încercare ciclică Garnitură de ţeavă Racorduri de oţel Glicol Corpul omenesc Metode de încercare a rezistenței Aerosoli Produs metalurgic Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Caracteristicile microfoanelor etalon de laborator Cuplaje mecanice Calculatoare Timp de priză Emanaţii ale focului Iluminare vehicul Cuplaje mecanice de uz general Încercare de ambutisare Aparentă Freză cilindrică cu două tăiuşuri Vehicule terestre Microfon condensator Accidente electrice. Accidente din cauza electricităţii Discuri magnetice Reducții Bucşă Extrudare (de benzi şi profile) Bisturie utilizate în chirurgie Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Card de credit Spumă chimică Ulei eteric Praf Macarale în general Scări. Rampe. Ascensoare. Scări rulante Cetonă Măsurarea suprafeţei libere a nivelului. Calibre de adâncime Câmp electromagnetic Termen de bază Maşini de sudat Putere acustică Antene Receptare Acid adipic Densitate în vrac Transport rutier Robinet de oprire Scule de forare prin percuție. Dălți de forat. Scule obișnuite de găurit, de înaintare, scule excentrice, scule în cruce pentru percuție Utilaj mobil Maşini de tocat carne Calitate funcţională Aparat de încălzit încăperi Geam multiplu Freză mecanică Releu electric Determinare conţinut Instalaţii de foraj Distilare Analiza microbiologică Ferăstrău cu bandă Bitum asfaltic Radiaţia solară Ciupercă Sulfat Prelucrare mecanică prin aşchiere Fiting pentru ţeavă Dispozitiv de instalare Utilaj pentru industria chimică Test biologic Încovoiere Substanţă periculoasă Dispozitiv automat Îmbinări sudate din materiale metalice Semnal auditiv Determinarea conţinutului de mangan Putere nominală Ac hipodermic Maşini verticale de broşat Cupru Furtun Proprietate acustică Clește de perforat Control de calitate Aliaj de crom Aliaje de Cu Dimensiune netolerată Lanț cu role Tăiere cu gaz Ţeavă de oţel Lungime Argint Panou de comandă Frecvenţă foarte joasă Niplu de legătură Sculă diamantată Compresor de aer Roţi dinţate Amprentă Ape subterane Bilă Densitate Echipament de perforare Materiale ceramice Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Rigiditate Condiţii Rezistoare fixe de putere Fizică moleculară Variaţii de climă Manipulare și transport. Ridicare. Transport de suprafață. Tracțiune Tăiere termică Tehnologii şi procedee în construcţii Căldură. Termodinamică Ape uzate Solubilitate Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Mineral Antifon extern Prelucrare mecanică şi aşchiere Nitroceluloză Debitmetru de echivalent de doză Frânare Maşini de frezat Control fabricaţie Pompă volumetrică de încercare Publicaţii seriale Textile Şurub cu cap pătrat Termită Scule aşchietoare Maşini de tăiat Electricitate Sens de manevră Circuit integrat Determinarea conţinutului de stibiu Tehnologia echipamentului Pesticid Acid boric Arcuri cu foi, lamelare. Arcuri plate Flanşe Benzi transportoare Cinema Laser Relee Condiţie climatică Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Vehicul rutier utilitar Prelucrare mecanică Metodă spectrometrică de absorbţie atomică Copolimer Acesorii pentru corpurile de iluminat Conductă sub presiune Masă volumică aparentă Vapori de apă Determinare conţinut oxigen Analiză chimică Glazură Ciment pentru zidărie Publicaţii periodice şi seriale Remorcă Robinete cu ventil și șurub Doză Şaibe plate Metalurgia pulberilor. Piese sintetizate Scară de măsurare Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Produs de aluminiu Produs comprimat Analizator electrochimic Umplere Spectrometrie de absorbţie Încălzire în etuvă Neutron Presiune sonoră Material termoreactiv Efect Coriolis Încercare la coroziune filiformă Policlorură de vinil Ecran de vizualizare Capse detonante Nisip normal Cozi pentru ciocane de abataj şi manşoane de prindere Instrucţiune Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Componentă electronică Gaz natural Dispozitiv de amorsare Acţionări pneumostatice Garnituri Zgomotul maşinilor Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Metodă prin calcinare Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Grape Piatră pilă Siliciu Sterilet Sistemul hidraulic de frânare Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Rezistenţă la rupere Șepinguri Putere calorică Cântărire Factor de pierderi dielectrice Piuliţă pătrată Aliaj de staniu Sablare cu nisip Căldură de hidratare Densitate relativă Nisip cuarțos Produse electronice şi electrotehnice Moletă de extracţie Dală de acoperire Microstructură Bare hexagonale Iluminat interior Încercare de fiabilitate Unsoare Substanţă volatilă Bară colectoare Caracter ebraic Dispozitive obişnuite de măsură. Măsurări în industrie. Prescripţii, rigle, linii, metru de măsură Cleşte Răşini epoxidice Filieră hexagonală Maşini universale de ascuţit Minereu de mangan Protecţie anticorozivă Măsurare temperatură Rulment cu ace Indice de aciditate Produs de fontă şi oţel Verificarea aprinderii Utilaj textil Caracteristică de fluaj Metal dur Măsuri electrice (metode şi aparate) Energie pneumatică Răşini termoreactive Refractometru Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Furtun flexibil Tăvălug inelar Material de încercare Produs pulverulent Echipament de joasă tensiune Ferăstrău circular Optică Magneziu Oprire Piesă filetată Robinete cu ventil Transportor cu cupe Indice de explozie Cocs Furtun de cauciuc Robinete cu fluture Conversiune/transpunere Radioelectronică Produs alveolar flexibil Calculator personal Încercare la îndoire Turbină Industrie chimică Material de adaos pentru lipire moale Priză Piuliţă fluture Încercări de sudabilitate Locuri de muncă Element hidraulic Filtre antiparazitare Caracteristică colorimetrică Pompe Salubrizare Fitile (cordoane pentru fitili). Fitile subţiri, tip sfoară Anestezie Dispozitiv Masă de trasaj Alfabet Controlul naşterii Sudare prin topire Regulator de presiune Cablaje electrice Ţiţei (Petrol) Încercare la vapori de apă Oxid de etilenă Reactiv Karl Fischer Durată de descărcare Acoperire Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Deplasare Proprietate electrică Bandă abraziv Instrumente de măsurare și fabricarea acestora. Dispozitive de cântărire Uleiuri minerale rafinate Epurare modernă a apelor uzate Element insolubil Beton. Elemente prefabricate de construcţie din beton Izolare acustică Motoare pentru autovehicule Cinematică Coadă con Morse Netezimea hârtiei Examinare microscopică. Observarea structurii Acumulatoare hidropneumatice Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Producția de halogeni și compuși halogeni, peroxo-compuși anorganici Echipament de foraj Curgere de lichid Locașuri pentru inele O Proiectare Metanol Prelucrarea metalelor Caracter grec Măsurarea debitului Clasă de calitate Aparate, rezervoare şi dispozitive de ungere Stingător Formă paralelipipedică Opacitate Vapor de apă sub presiune Arhitectura securităţii Articole de fierărie. Articole mărunte din fier. Lăcătuşărie. Îmbuteliere. Lămpi. Sisteme de încălzire Relee (Electronică) Reglarea parametrilor tehnici Dornuri cu coadă conică Moluşte Schimbarea vitezei prin mijloace hidraulice. Variatoare (convertizoare) Construcţii din lemn Tablă Instalaţii hidraulice Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Toleranţă Încercare la inflamabilitate Nămol. Prelucrarea nămolului Ecran de protecție Cinematografie Ardere înăbuşită progresiv Benzine ecologice Canalizare pentru fluide Cabluri din oţel Piroliză Toriu Toleranţă de formă Stingere Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Metode de frezare prin rostogolire Cuplaje Industria contrucției de aparate Acreditare Încercare de stabilitate dimensională Racord rapid Echipament de protecţie Colivii de extracție pentru vagonete Încercare la flexiune Motoare asincrone trifazate Îmbrăcăminte textilă Uniformizarea prescripţiilor Determinarea conţinutului de fosfor Procedee fotografice pentru producerea plăcilor de tipar adânc Geodezie Petrochimie Articulaţie de sprijin Titan Încercare de anduranţă Bioxid de mangan Placaj Încercarea rezistenţei la apă Dispozitiv de ambarcare la bord Echipament auxiliar Sudare prin presiune Analiză granulometrică Burghie elicoidale, spirale Anobium Material injectabil Aliaje de aluminiu Încercare de poansonare Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi. Produse fenolice: crezoli, creozot Rulment axial cu bile Document bancar Determinarea conţinutului de siliciu Presiune de încercare Buton trăgător Rezistenţă în stare crudă Încercare la spălare Transmisie de date Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Curent continuu (c.c.) Încercare de stabilitate Cauciuc termoplastic Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Grad de severitate Articole din fier și oțel în general Testare biologică Recunoaştere a vorbirii Chei reglabile Bandă neagră Lagăre LDE Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Comutator stea Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Construcții și materiale de construcții Sudare Încercare a etanşeităţii Industria materialelor de construcţii Maşini electrice rotative Butelie Lămpi electrice Sculă Oţel inoxidabil Angrenaje cu cremalieră Metale preţioase. Metale nobile Putere de acoperire Curbe în parametrii specifici Vinil acetat Nit cu cap semirotund Caracteristici metrologice Piatră spartă Piese fixe și mobile, componente ale mașinilor Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Filtru optic Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Comanda proceselor Conductor Strivire Agenţi activ superficial (surfactanţi). Agenţi de umezire, spumare şi emulsionare Lămpi cu descărcare Mașini de uz general Maşini de încercare Răşină termoplastică Așchiere și scule așchietoare Piuliţă cu degajare Sistem de radioreleu Vagonete de mină Molibden Fluid de călire Cablu de tracțiune Montare Strunguuri carusel Floră Silicocalciu Hidroxid de bariu tehnic Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Geam Fişă de conector Audio-vizual Stas Interconectarea sistemelor deschise (OSI) Robinet de reținere Comandă Instalații de telecomunicații Coadă de sfredel Radiaţii infraroşii Bară metalică Schemă de conexiune Acumulare de praf Cauciuc butadienstirenic Îmbinare Prelevare Piese și unități de control al fluidului. Supape, închideri etc. Conexiune electrică Ţevi sudate Studio Flanşă de fixare Cauciuc vulcanizat Forţa de spargere Cauciuc siliconic Strunjire plană Transmisia energiei electrice Molibdat de plumb Încercare de oxidare Indicatori Recipiente cilindrice Set de caractere codificate Rezistoare Arzătoare pentru gaze la presiune joasă, cu injecţie de aer Aparat cu creuzet deschis Cleveland Rezistenţă la şoc Operaţii miniere. Exploatare, deschidere, dezvoltare, prelucrarea zăcămintelor miniere Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Braţ de furcă Componente Robinete de reglaj Maşini de ştanţat Transformator Echipament electromagnetic Rezistenţă la încovoiere Standarde. Norme Dilatare termică Matematică Bandă metalică Şurubelniţă Toleranţă geometrică Sinteză -COOH cu =NH. Policondensaţi acid-aminici. Policondensaţi poliamidici. Nailon Metodologie Combustibili lichizi Încercare la uzură Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Cleşti de prindere Proprietățile materialelor care influențează deformabilitatea Mașini pentru filaturi Nomenclator Sudare cu role-electrod Curgere lichid Ştanţe şi instrumente Sol Manipulare continuă Proprietate Simbol Strung paralel Ansamblu de aparataj Sonor Analiză potenţiometrică Ţevi de extracţie Decatare Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Diametre nominale Sculă de asamblare Disc lamelar abraziv Metodă volumetrică Micrometru Piuliţă cu autofrânare internă Teoria numerelor Turnare în amestec de formare Ţeavă de extracţie Maşini de semănat Polielefină Substanţă toxică Metodă picnometrică Dispozitiv de contracepţie Sisteme de asigurarea calităţii, producţie, montaj Utilizarea altor surse de enmergie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Izolaţie Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Agenţi de mediu Lipire tare Silice Recipient sub presiune Izolaţie electrică Presiune interioară Protecţie de foc Ştiinţa materialelor Canalizare Semnal vizual Pompe de injecție în linie Materiale de etanşare Robinete. Vane de închidere. Fitinguri şi accesorii Metodă pirolitică Separator Filetare Sisteme de prelucrare a informaţiilor Încercare la fisurare Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Oțel calibrat Încercare la coroziune locală Frână Încercare de îmbătrânire Fier de lipit. Ciocan de lipit Porozitate Formaldehidă Releu de semnalizare Prezoane Mufă de cuplare Şurub complet filetat Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Încercarea inelului Poliuretan Aparat integrator electronic Amalgam dentar Frîne hidraulice Informaţie consumator Desene tehnice Material de umplutură Metodă spectrometrică Bridă pentru flanşe Abatere dimensională Consum chimic de oxigen Accesorii metalice pentru mobilier Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Stare de suprafaţă Materiale electroizolante pe bază de mică Descărcător Rabotare. Răzuitoare şi dălţi manuale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Dispozitive de încărcare(inclusiv închizătoare şi alimentatoare). Jgheaburi, pâlnii, buncăre Starter Instalaţii electrice Transportor cu platouri Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Răşină termorigidă Metodă cromatografică Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Armături industriale din fonta Încercare de cădere Epruvetă de încercat Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Teoria generală a căldurii Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Areometre Nitrură de bor Evacuare apă Şoc mecanic Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Sisteme de măsurare Extracte vegetale Crustacee Transport feroviar Perforare prin percuţie Îmbinare cu sudură cap la cap Radiaţie Compase forestiere. Calibre pentru intervale mici pentru goluri Carbon Canalizare de material plastic Capăt de tijă cu filet exterior Condensator de putere Conductor de protecţie Jante cu profil combinat Industrie textilă Becuri cu incandescenţă, cu filament Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor Perforator Stabilitate Bolţ pentru sudare Acid clorhidric Principii generale și teoria măsurării și proiectarea aparatelor de măsurare. Metode de măsurare Ungere Bursă de valori Cărbune activ vegetal Dop Nichel Compuşi ai bariului Apă de mare Produse petroliere lichide Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Cartele de identificare Industria îmbrăcămintei, confecţiilor Diferiţi combustibili inferiori. Deşeuri şi moloz drept combustibil. Canalizare de presiune Control nedistructiv (Studiul materialelor) Film izolat Ordin de bursă Prevenirea ruginii Aparat de încălzit Lichid Încărcător mecanic Măsurare termică Polarografie Presiune hidraulică Huilă (cărbune dur, de piatră) şi antracit drept combustibili Sudură prin puncte și în linie. Sudură cu ecrescențe, cu contact inelar, cu decărcare capacitativă Extracţie Burghiu Mandrină Monitorizare Izolanţi minerali Conductă de gaz Ferofosfor Coadă cilindrică Acoperiri nemetalice Interfaţă Minereu de plumb Material de formare Material artificial Radioactivitate Nituri tubulare Prepararea cărbunelui Mașini, echipamente și echipamente agricole. Plugurile. Tractoare Bride mobile Dolomită Metodă de măsurare Motor cu aprindere controlată Comunicare de date Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Bandă Toleranţe. Ajustaje. Calibre Sârmă din oțel Medicină Electrotehnică aplicată Freze cilindrice Furtun de material plastic Schimb de informaţie Presiune vânt Metode de determinare Fixare cilindrică Starea suprafeţei Putere de strălucire Parametri mecanici Instalaţii de pompare Caracter alfabetic Freze cu alezaj cilindric Ebonită Încercare la abraziune Anvelopă Divizare Maşini de filat Încercare la aderenţă Vehicule cu motor Clorofilă Sistem de aprindere Piese filetate Iluminat public Armături industriale Criolită Spectrometrie Vehicul rutier tractat Instrumente medicale Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Mangan Gaze. Gaze lichefiate Extracţia cuprului Atmosferă normalizată Notare Rezistenţă la fisurare Arbori. Axe Ambalare Ozon Racorduri de intrare Stare de livrare Pompă de injecţie Silicagel Ștampile cu schimbare Transportoare cu plăci Desen industrial Aparat de robinetărie Descriere Deformare plastică Compus mineral de aluminiu Condiţii de funcţionare Fototranzistoare Injector de combustibil Mijloace de control Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Oţel rezistent la coroziune Reproductibilitate Rotaţie Echipamente portabile Accesorii pentru formarea unităţilor de sarcină Ochelari Elemente de aliere Compuşi oxidici Maşini de îndreptat Protecţia materialelor contra coroziunii Căderi. Accidente datorate căderilor. Plase, centuri, harnașamente de siguranță Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Şurub cu bile Industrie agroalimentară Industria petrolieră Încercare laborator Oțeluri laminate Viteză vânt Energie Lumină de control Cablu multipolar Determinarea conţinutului de staniu Rindea Factor de conversie Autobuz Dioxid Interferenţă electromagnetică Vopsea Stabilitate termică Rezistenţă a vopsirii Degresare Durabilitate Conducte petroliere Încercare a plasticităţii Produse laminate la cald Energetică Termodinamică Set de caractere alfanumerice Hidrocarbură aromatică Elemente de asamblare Densitate aparentă Aur Dispozitiv portpiesă Rezistoare fixe nebobinate Curenși nominali Marcare Emisii poluante Clește universal Sîrmă zincată Radiodifuziune Mașini și echipamente de reproducere grafică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Prelucrare lemn Măsură de urgenţă Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Indicatori de calitate a imaginii Echipament de perfuzie Caracteristică mecanică Polietilenă Pedală de comandă Caracteristică electrică Acţionare pneumatică Portfilieră Evaluare de performanţă Aliaj neferos Lanțuri antiderapante Răcitor electric Absorbţiometru Aliaj de nichel Ţesătură acoperită cu material plastic Încercare cu ultrasunete Sisteme şi caractere de scriere Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Industrie minieră Stres termic Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Materiale textile Arcuri elicoidale Var Scule pentru montarea organelor de asamblare Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Monoxid de carbon Freză dentară Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Bronz de aluminiu Cablu de aprindere Decapare abrazivă Echipament de birou Încercare la vibraţii Maşini de profilat Acoperiri termice de Zn Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Polimeri monolenici care conţin oxigen Covor electroizolant din cauciuc Baterie electrică Clorură de calciu Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete și rachete. Astronautică și nave spațiale Aliaj cu siliciu Analizor Bare rotunde Cotare Scheme electrice Industrie petrochimică Lentilă de contact Protector Defecte de suprafaţă Determinare conţinut de sulf Tuburi și piese de legătură din fontă Maşini forestiere Oxid de bariu Haxafluorură de sulf Încercare de rezistenţă la apă Uree Conducte și cabluri electrice Încercare la condiţii ambiante Mangan metalic Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Perii pentru maşini electrice Siguranţă fuzibilă Filet funie Detergent Toleranţă a compoziţiei Permeabilitate la gaze Dioxid de carbon Bride L Ţesătură metalică Carcasă de ceas de mână Broşă turnată Aparate şi instrumente optice Tăiere Exploatare minieră Gaz petrolier lichefiat Racord pentru conductă Industria de elastomeri Curăţare Reziduu de evaporare Material de şarjare Acumulator acid Dispozitive dielectrice Abreviere Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Frigotehnie Încercare mecanică Frezare Aliaj de staniu, cupru, nichel Impuls de curent Baterie nichel-cadmiu Determinarea conținutului de arsen Aliaj de magneziu Mijloc de măsurare Îmbinare adezivă Îmbinarea materialelor Reţele electrice de distribuţie Freze din oțel rapid Aparataj electric Miez magnetic Televiziune Pluguri Reziduu pe sită Înregistrare magnetică Mentenanţă Ghilotină Încercare la atmosferă umedă Celulă fotovoltaică Supapă de respirație Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Tije de piston Înaltă tensiune Silico-zirconic Termocuplu Utilaje auxiliare pentru formarea unităţilor de sarcină Ștampile manuale Acizi graşi Recipient Rulment pentru aeronave Arbore orizontal Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Cocsificare Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Medie tensiune Lampă tubulară Rulmenți Document Piesă turnată Compuşi chimici Lucrări sau prelucrări cu formarea de cipuri. Lucrări abrazive. Ciocane și prese Ventile pentru pneuri Reverberaţie acustică Capsulare antideflagrantă Chimie industrială Vacuummetru Echipament Ferosilicocrom Bandă lată Terminal electric Filet metric Roți Dispozitiv optoelectronic Oxigen Inginerie tehnologică Încercare de rezistenţă a vopsirii Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Element prefabricat Poduri rulante Autocamioane Întreruptor Instrumente electromagnetice Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Ventilator axial Florură de aluminiu Contact electric Contoare de apă Conexiune Echipament medical Prăjină de foraj Elemente de fixare Produs sinterizat Motor diesel Curea de transmisie Protecţia muncii. Securitatea muncii Prelucrarea datelor cu caracter personal Fotometrie în flacără Industria automobilelor Poluarea atmosferei Tehnică de calcul Încercare de etanşeitate la gaze Cuţit pentru rindea Fonte și oțeluri Roată Reprezentare grafică Stingător portativ Curent de scurtcircuit Prelucrarea filmelor cinematografice Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Produs celular flexibil Caracteristică încercare Trioxid de sulf Solvenţi şi lianţi. Lianţii ca acoperiri, fără pigment Punct de inflamabilitate Precipitaţii Minereu de fier Specificaţie Metoda acidimetrică Atmosferă explozivă Radiaţie optică Fişă tehnică Întreruptor cu pârghie Rezistenţă la şoc termic Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Limită de curgere Flanşă pentru ţeavă Freză unghiulară Broaşte de siguranţă (cu diferite feluri de chei: cu limbă, plate, cu butuc). Broaşte cu dispozitive de blocare Aparat de uz casnic cu motor Proprietate mecanică Biblioteconomie Transportor oscilant Sortare Perspectivă axonometrică și izometrică Amortizare Granulă Bascule transportabile Nisipuri de formare, argile, amestecuri şi prepararea lor Fisurare Ambalaj de transport Inductoare Constituenţi gazoşi ai petrolului brut Cuțite de cultivator Material plastic transparent Suporturi, bare, cârlige Pregătirea probei pentru încercare Ţigară Energie nucleară Pompe de căldură Transparenţă. Turbiditate Examen vizual Aliaj de zirconiu Amestecătoare cu lamele, cuţite, palete. Titrări complexonometrice Radiaţie nucleară Cuptoare cu creuzet. Cuptoare cu oală. Cuptoare rotative şi basculante Colorant Transformator de tensiune Încapsula "m" Pirotehnie Încercare de anduranţă termică Rulment cu role conice Filieră de filetat Automatizări industriale Motorină Compus mineral Calcinare Curăţare mecanică Oxid magnetic Clorurare Sulfat de fier Polipropilenă Filtru de bandă Instalaţii de ridicat Depozitare Ţeavă pentru transportul fluidelor Combustibili solizi în general Cântare. Balanţe Redactare tehnică Piste magnetice de citire Cleşte pentru electronişti Prelucrarea informaţiei Metode de analiză spectrală Nisip Impuritate Lichefierea gazelor şi a amestecurilor de gaze Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Fereastră Comunicare verbală Cauciuc butadien-alfametilstirenic rece Rezistenţă la căldură Petrol brut. Ţiţei Încercare la stabilitate Produs de sticlă Lamelă acoperă-obiect Șurub central Formare Securitate Oţel de construcţii Voltmetru Oțeluri Modulaţie de frecvenţă Metode de măsurare Laminare. Laminoare Materiale izolante Produs de oţel Încercare la vulcanizare Auditul calităţii Maşini frigorifice. Pompe de căldură Placă de fixare Maşini rotative ISDN (Integrated Services Digital Network - Rețea cu servicii digitale integrate) Tracţiune Filtru de combustibil Electrolit nesolid Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Îmbinare lipită Determinarea conţinutului de plumb Zirconiu Feroaliaje Aparat de uz casnic Sculă manuală Notă bibliografică Metodă fotometrică Etanol Materiale compozite Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Lichid electroizolant Reticulare Metalizare prin pulverizare Audibilitate Utilaje de separare, sortare, triere şi cernere Fluaj Transportor Linii electrice aeriene Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor Atmosferă controlată Utilaj minier Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Şubler Element pneumatic Mucegai Măsurarea durităţii Turbă Tub din material plastic Rășini furanice Coturi Polioxietilenă Industria mobilei Cruci Indice de plasticitate Manipulare materiale în vrac Autovehicule rutiere Clor Produse chimice Desen Acţionări prin fluid Oţel pentru beton Microprocesoare Epruvetă Industria pielăriei Site Sudură cu arc electric. Sudură cu arc electric și topire Colorimetrie Măsurări optice Filete cilindrice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Adeziv Ferosiliciu Componente electronice Contoare de energie Maşini de găurit Lingou Inspecţie prin atribute Mod de lucru Folie de Cu Sablare cu pietriş Livrare Strunguri normale Zgomot de maşină Limbaj comun de tranzacţie Ioni de clor Roți melcate cilindrice Ardere cu flacără Calibru tronconic Sîrmă de oțel Caneluri triunghiulare Industria petrolului Încercare climatică Rezistenţa materialelor Simbolizare Reţea electrică de joasă tensiune Agent de stingere Aparat electric de măsurat Analiză apă Produs protecţie lemn Selecţionare Materiale puzzolanice Rectificare plană Vibraţii (Acustică) Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Încercări de rezistenţă la compresiune cu sarcină constantă sau uniform crescătoare Dinamometre electrice Încercare la temperatură joasă Duritate Rockwell Analiza diferitelor substanțe. Control analitic în condiții de producție Aparate și utilaje electrice Tensiune nominală Dioxid de titan Instalaţii de manipulare Mașini de rabotat Încercare de spălare Arbori și butuci canelați Încercare termică Operațiuni miniere. Explorarea, deschiderea, dezvoltarea, lucrarea depozitelor minerale Macara turn Debitmetru pentru măsurarea radiaţiilor Ciment Portland Aprecierea proprietăţilor unui sistem Bolţ cilindric Angrenaje Unelte pneumatice. Unelte cu aer comprimat Codificare Canalizare sub presiune Documentare Sinteză aril -OH cu -CHO. Policondensaţi fenolaldehidici. Tub pneumatic Mașini de tăiat și secerat recolta de cereale. Secerători. Legători. Mașini combinate, combine de cereale Organe de comandă Analiză Materiale electroizolante solide Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Mecanica automobilelor Protecţie termică Cerinţă de fabricaţie Procedee de prelucrare a petrolului brut şi a fracţiunilor lui, în principal prin distilare Încercare la înmuiere Simbol electric Tranzistoare Prescripţie Toleranţă la dimensiune Raşpele Flanşe ovale Contor Asigurarea calităţii Folie de material plastic Chingă Încercare hidraulică Dispozitiv de ambarcare pentru pilot Fotodiode Toleranțe geometrice Analiză flamfotometrică Uleiuri semisicative Uleiuri vegetale Protecţie împotriva căderii Aparate de protecție Tinichigerie. Articole de tinichigerie şi din tablă Granulaţie Luarea probelor Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Pădure Abataje Magneţi permanenţi Împlâslitură de fibre de sticlă Conducte de gaze Molete de extracție Combustibili solizi Coroziune Iluminat Stibiu (antimoniu) Cuptoare tehnologice Zgomot aerian Analiză statică Lanţuri cu zale demontabile Metalurgie în general Sistem de pozare Cablu neconcentric Produse sintetice de policondensare. Policondensați. Rașini sintetice. Fibre sintetice etc. Material plastic Oxid de galiu Insecticide Culoare convenţională Aditivi și uleiuri aditivate Acţionare prin fluid Bancă Hidrocarburi Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercare dielectrică Filtre Varistor Determinarea cationilor individuali Solvent Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Metodă de inspecţie Stofă acoperită cu cauciuc România Cutii de viteze Vas de fontă Dispozitiv cu semiconductor Injecţie Încercare de flexiune Sedimentare Ciocan perforator Accesoriu de sudare Compuşi ai sodiului Compresoare Încercarea la persiune Tehnică mecanică în general Formă rectangulară Determinarea debitelor fluidelor Decorare Releu inversor Abatere colorimetrică Centura de siguranţă Motor Metale uşoare în general Maşini de scobit Impedenţa acustică a microfonului Electrochimie Zgură Titrare Radiu Scule cremalieră Dispersabilitate Acumulatoare cu plăci de Pb Îmbinări cu piese de fixare Maşini de cosit în general. Cositori Ţeavă metalică Luciu Gură de vizitare ovală Foarfece Filete metrice Automatizare Încercare la şoc Producerea clorurii de hidrogen şi a acidului clorhidric Vas WC Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Navă portcontainer Vehicule cu energie proprie. Tractoare Dispozitive de etanșare Moment mecanic Conductometru Combustibil gazos Principiul de etalonare în presiune Transmisie numerică Maşini de ascuţit Automobile Acţionare hidraulică Sculă de mână Hidroxid de calciu Absorbţie acustică Plăci (Construcţii) Manta Tub din cauciuc Echipamente pneumatice analogice Construcţie Diclormetan Unealtă mecanică Calibru tampon Motor termic Putere netă Încercare la rezistenţa gazelor Rezistenţă la perforare Turboreactoare Cauciuc sintetic Sursă sonoră Alcilarisulfonaţi de sodiu Conducere şi organizare în industrie Dioxid de siliciu Sîrmădin oțel pentru perii Inel de ridicare Electromagneţi Prelucrarea alezajelor Aliaj de aluminiu Dimensiuni Aparat de încercare a durităţii Regulă de securitate Celuloză Metodă de comparare Sculă de debitare Sculă de prindere Echipament individual de protecţie Compresoare alternative cu piston Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Abateri și toleranțe geometrice Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Separarea lichidelor în general. Separare de sisteme lichide heterogene Sudare electrică prin presiune Încercare la smulgere Explozivi. Combustibili Supratensiune Mase şi produse refractare Rezistenţă la îndoire Terminologie Piesă conică Instalaţii Încercări privind riscurile de foc Metale şi metaloizi. Minereuri Rolă Şaibă baionetă Cap pentru sudare Metodă Staţie electrică Material aeronautic Înregistratoare analogice Emisie din gazul de evacuare Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Automat programabil Bucşă roluită Examinare vizuală Securitate maşină Reţea electrică de alimentare Pulbere Descărcări electrice Cauciuc celular Releu electric de măsură Bursă Fasonată densă Prelucrare datelor Şaibe Tacâmuri. Argintărie de masă Echipament de recoltare Arbori canelați Fitinguri de poliolefine Bare de alezat Element de fixare Centrale nucleare electrice Instalaţii frigorifice Material compus Rezistenţa culorii Transportor vibrator Conducere şi organizare Roboţi industriali Protecţie contra electrocutării Transportor cu melc Sudare cu arc electric Elemente de centrare Container Traductor seismic Inel de sprijin Sarcină la rupere Deformare sub sarcină Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Desen tehnic Cositoare de gazon Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Contactor Analiză pe sită Curent alternativ (c.a.) Toleranțe și ajustaje Rezervoare. Bazine Știft cilindric crestat Securitate în muncă Rezistenţă electrică Transmisie Cupru (Cu) Proprietate optică Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Motoare asincrone Sulfocianură Încercare Baumann Filtru Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Distribuţia energiei electrice Echipament aeronavă Ulei de transformator Probă Standard Vibraţia navelor Transportoare cu bandă Tehnică aeronautică. Aeronave Avertizor sonor Cuptor industrial Aparataj de înaltă tensiune Vehicule şi utilaje de nivelare Măsurare Sursă de lumină Aliaje cupru-zinc Conducerea şi administrarea în exploatare. Organizare comercială Tablă din cupru Încercare acustică Maşini şi echipament de tricotat Sac colector de urină Coadă conică Perturbaţii electrice Semnalizare Dibutilftalat Stas-uri digitizate Placă Documentaţie tehnică Galiu Mercur Echipament de tăiere termică Robinet de reglare Echipamente de măsurare Vulcanizare Fibre metalice Motor sincron Planitate Fosfor Explozii Sculă abrazivă Materiale termorigide Placă de aşchii de lemn Material de referinţă Materiale magnetice Sârmă Echipament de aeronavă Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete. Astronautică și nave spațiale Ciocan matriţor Jante demontabile Butan Oxid de aluminiu Teuri Convertizoare Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Sapă rotativă Produs siderurgic Formare prin injecţie Efectul aportului de temperatură și temperatura asupra volumului și structurii corpurilor Organizaţie Analiză volumetrică Petrografie Metodă extracţie Vocabular tehnic Conductă de petrol Feluri de îmbinări. Cusături de sudură. Feluri de tăieturi Aparate pentru redare sunet Electrotehnică Cărucior elevator Teste citotoxice Aeronavă Amestec de polietilenă Oțeluri inoxidabile Materiale de construcţie Informaţii Metodă coulometrică Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Încercare de mediu Clorură Sodiu Comandă automată Cuţit pentru strunjire Racord Răşină Plăcuţe triunghiulare Cod de limbă Interacţiune Cuțite plane Accesorii de îmbinare Dispozitiv cu percutor Tensiune de alimentare Alice de fontă și oțel Rezistenţă la presiune Dinte Instalaţii de ardere Forţă Elastomer poliuretanic Avion de transport Prelucrare Maşini Vibraţii mecanice. Acustică Tratare ulterioară a pieselor turnate. Finisare Sculă mecanică Sticlă Măsurarea volumelor Zgomot transmis prin aer Acustic Curăţire uscată Acid sulfuric Îngrăşăminte Încercare la presiune Scule pentru prelucrarea lemnului Ambalaj Material plastic stratificat Sarcină statică Metodă spectrofotometrică Încercare artificială îmbătrânire Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sarcină de rupere Instrumente dentare rotative de tăiere Decapare cu jet de abraziv Caolin Caracteristică de rezistenţă la tracţiune Metode, reguli, convenţii de desen Aliaj cupru-staniu Ţesătură Treceri izolate Alimentare cu tensiune Filet ISO Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Platformă marină Metrologie Magnetism Limitator de presiune Încercare de ridicat Freză pentru cant Piuliţă cu guler Rulment axial Clincher Piuliţă cu frânare internă Tractoare şi maşini agricole Încercare evaporare Anvelopă în construcţie radială Metodă prin imersiune Cablu electric Termotehnică Presă Document tehnic Lanț cu eclise dințate Fibră de sticlă Garnitură inelară Aparat electromedical Contact Număr de identificare personal Cască de protecţie Aliaj de niobiu Turnare. Laminare Bobină de aprindere Verificare metrologică Aparataj de joasă tensiune Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Transportul energiei electrice Echipament electronic Determinare conţinut fosfor Aparat de comutaţie Agent de suprafaţă neionic Motor cu ardere internă Cod numeric Tastatură Maşini pentru prelucrarea lemnului Accesorii pentru sudare Camera de ionizare Încercare la coroziune Rezistenţă de căldură Bacterie sulfito-reducătoare Măsurare dimensională Tractoare Inginerie de producție și planificare. Proiecta. Managementul și controlul producției Refractar fasonat Cheie cu cap pătrat Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Transmisiuni Caractere alfanumerice Epruvetă plană Piesă forjată Căldură Încercarea de fiabilitate a echipamentelor Caracter arab Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Aliaje de fontă Sulf de sodiu Semnale Incendiu Petrol Metodă potenţiometrică Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Cimentare Încercare la compresiune Structură de lemn Ghirlandă luminoasă Ipsos Structură modulară Electrodepuneri superficiale. Placare prin electrodepuneri Aliaje Ștampile fără schimbare Batiu Presiune internă Materiale plastice celulare Rezistenţă Metalurgie Echipamente pentru gura sondei Capace Etilen Cuplaj pneumatic Masă rotativă Farmacologie Lemn Coadă sculă Determinarea conţinutului de sulf Echipament stomatologic Arc electric Condiţie tehnică Conductivitate Fertilizant Rezultat al încercării Aparate de tăiat Măsurare optică Încercarea aderenţei Dioxid de uraniu Prevenire Potasiu Şurub cu cap cilindric Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Rezistenţă la dezlipire Debit Tub Electrod învelit Carton Şocuri seismice Calcul Echipament de încercare Încercare climatică-artificială Soluţie. Fenomene de dizolvare. Soluţie fizică. Cinetica soluţiilor Bascule Caprolactamă Manipulator Măsurare volumetrică Etanşare Unelte manuale Motor trifazat Trecere izolată Răşină ureo-formaldehidică Lucrări în lemn. Dulgherie. Tâmplărie Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Prevenirea accidentelor Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Unitate de măsură Apă din surse superficiale. Captare del la surse de suprafaţă. Dotări pentru captare Dispozitiv de comandă Maşini de calcul Îmbinare cu sudură în colţ Poliester Piese din ebonită Nomenclatură Încercare la sfâşiere Freză melc Uscare industrială. Uscătoare Produse metalice Acoperiri metalice Oxid de calciu Coeficient de temperatură pozitiv Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Tensiune electrică Aparat de eşantionare Anvelopă în construcţie diagonală Caneluri cilindrice în evolventă Cuptoare, băi şi alte utilaje de încălzire şi încălzire pătrunsă Ţeavă fără sudură Toleranţă unghiulară Propagare Materiale celulare Analiză gravimetrică Colectare Pompă de vid Fiting pentru canalizare Materiale electroizolante Simboluri literare Sistemul Internațional de Unități Specificaţie de material Fenoplast Obiect sanitar Carbonat Material electroizolant Acustică Inginerie. Tehnică în general Oţel refractar Cameră de aer Amestecuri de formare formo-fenolice Schimbătoare de căldura Şurub cu cap crestat Lipire Geam translucid Încercare de etanşeitate la lichide Coada instrumentului Fontă Timp de curgere Detector Adsorbţie Proceduri de control Azotat Clădire Uraniu Electrolit Eşantionare Profil găurit Şurub cu cap plat Hârtie de scris Încercare la aşezare în stivă Ţeavă de material termoplastic Container de marfă Feromolibden Constituent Echipament de transfuzie sanguină Aparatură pentru radioprotecţie Încercare Încercare în mediu marin Desemnare Părţi componente ale becurilor electrice şi ale tuburilor cu descărcări Maşini industriale Determinare a miscibilităţii Ferăstrău cu lanţ Minereu neferos Flanşă Pene disc Cenuşă Transparenţă Ţeavă pentru burlane Croitorie Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Tratarea şi prepararea nisipurilor, argilelor. Uscare. Măcinare. Sitare. Amestecare Echipament chirurgical Condensator de cuplaj Anvelope Izotop Echipament minier Iod Permeabilitate Alezaj Transportor pneumatic Material feritic Sudare prin lipire Material plastic rigid Tehnologii chimice. Industrii chimice înrudite Lăcătuşerie Oxid de sodiu Zgomot de motor Indice de hidroxil Celuloză papetară Sculă de tăiere Frecvenţă Tub Pitot Îmbinări la tuburi, ţevi, furtune Maşini periculoase Cartelă de identificare Traductoare Acoperire de protecţie Putere de colorare Canal T Cabluri compuse Transportor cu raclete Tijă hexagonală Rezistenţă de izolaţie Freze cu frezare laterală Încercare la radiaţii ultraviolete Scule de strângere, fixare şi apucare Examinare nedistructivă Acetilenă tehnică Instalații navale Reţea telefonică Documentare. Cărți. Scrieri. Autori Formare. Modele, forme şi executarea formelor Lubrifianţi Emisie Agent de suprafaţă Tub ceramic Măsurarea densităţii Dulgherie Cinematografie. Filme (Cinema) Acid formic Vase şi ustensile de bucătărie. Accesorii de bucătărie Chimie. Cristalografie. Mineralogie Calibru inel Schimb de informaţii Aditivi pentru produse petroliere Amplasare Transport uzinal Şurub cu cap ciocan Mentenabilitate Ferăstrău pentru arbuşti Arzător Butanol Conductivitate electrică Material pentru luat probe Transformarea solidului în lichid, a lichidului în solid Piston Electrostatică aplicată Aderenţă Calibre. Șabloane. Calibre limită Organe de asamblare Sârmă semifabricat Sterilizare Produs sub formă de pulbere Combustibili naturali Viteza de coroziune Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Echipament industrial Filet metric ISO Extracţia plumbului Puzzolană Metalurgia feroasă. Fier și oțel Alezoare cu alezaj conic Ferosilicomangan Convertizoare electrice Caracter chirilic Metale turnate Paletă Caracteristici tehnice Aer Evaluare performanţe Silico-aluminos Poluarea apei Cuplaje eleastice Producerea şi conservarea alimentelor Fenomen periculos Apa Grăsimi animale Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Manşon de fontă Oţel nealiat Incluziune nemetalică Inginerie electrică Sulfat de sodiu Tijă rotundă Metodă spectrofotometrică de absorbţie atomică Apă Tehnologie chimică a lichidelor. Procedee şi utilaje pentru tratarea lichidelor sau tratamente cu lichide Sobă de încălzit Capilaritate Banda magnetică Reţea de alimentare Rezistenţă la uzură Echipament de mină Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodă iodometrică Combustibil solid Sprinkler Lamă Bandă transportoare Materiale abrazive Vocabular Încercare la apă caldă Aparate electrice Încercare la frig Debit de apă Galerie de mină Ferăstraie circulare Gură de vizitare căptușită Aparate de măsură şi fabricarea lor Hidrogen Transportor cu bandă Sticlă ornamentală. Sticlă turnată în general. Sticlă presată şi tăiată. Sticlă cu caneluri, cu nervuri şi alte sticle modelate Încercare de funcţionare Călire superficială Avertizor Legare electrică la pământ Construcţia de maşini Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Foaie Echipament de supraveghere Utilaj forestier Picnometru Sudare MIG-MAG Transportor cu lanţ Ţesătură etalon Echipament de deschis şi închis corespondenţa, scrisorile Aparat de măsurat Interconectarea sistemelor deschise Indicatori de schimbare de direcţie Angrenaje cilindrice cu dantură exterioară. Angrenare externă Stingător cu pulbere Încercarea metalelor Bornă electrică Cilindru hidraulic, pneumatic Rezistenţă la izolaţie Factori ergonomici Verificare periodică Placă de acoperire Geamuri de securitate Determinarea conţinutului Control calitate Exploatare la suprafaţă la zi Argintare Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Plat-bandă Rotile Motoare de căldură (cu excepția motoarelor cu aburi) Simbo Climat Arzătoare pentru combustibili lichizi în general. Injectoare Metalurgia pulberilor Alte minereuri Rotor Lampă cu vapori de mercur Încercare de vulcanizare Anvelopă radială Semnale analogice Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Azonaftol A Satelit Zgomot (acustica) Bibliografia Măsuri contra contaminării solului Carotieră Inginerie minieră Azbociment Flacon capsulă Instrumente de desen. Rigle, linii. Şabloane. Contor de energie termică Securitatea muncii Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Transportoare cu raclete Înmuiere Plăcuță indicatoare pentru mașini electrice Sunet Turnare Caracteristică Semiconductori Motor cu aprindere comandată Inspecţie prin măsurare Uman Sigiliu Controlul calităţii Radiaţii X Luarea probelor de apă şi analiza lor Poluanţi atmosferici Joasă frecvenţă Maşini de copiat Probabilitate. Statistică matematică Strung Ferăstraie. Tăiere cu ferăstrău şi procedee înrudite Substanţă uscată Produs extrudat Materiale plastice pentru construcţii Spectrometrie de absorbţie moleculară Verificare Metodă polarografică Gaz de evacuare Motor cu aprindere prin comprimare Toleranțe de formă și de poziție Examinare cu lichide penetrante Metodă gravimetrică Încercare la aplatizare Rezistenţă la abraziune Nitriţi Iluminare. Tehnica iluminatului Încercare la încovoiere prin şoc Ochelari de vedere în general Sudare în mediu de gaz protector Robinet de siguranţă Determinarea conținutului de Na Tijă piston Hidroizolaţie Tehnica mijloacelor de transport Aliaj de fier Siguranţă Baie de decapare Utilizarea lichidelor Proteză dentară Ciclu de încercare Inginerie hidrotehnică în general PSPDN Transmisii cu curea Tensometrie Latex de cauciuc Management de mediu Foc Culoare de securitate Prelucrare prin electroeroziune Căi ferate şi tramvaie subterane Şaibă Ferăstrău circular pentru formatizat Lărgitor elicoidal Determinare fier Durată de funcţionare Material sinterizat Natura fizică a materiei Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Carusel Abraziv Tablă perforată Câmp coercitiv Proteză Electronică Navigaţie maritimă Oţel beton Tub flexibil Industria lemnului şi cherestelei Încercare a durităţii prin pentrare Forma undei. Distorsiuni Alimentare Dispozitive Textură Calibrare Transmisie prin curea Strung vertical Vas cultură Racorduri filetate Stabilizator chimic antioxidant Sudare în puncte Aparat cu gaz Carbură de siliciu Aliaj Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Compuşi ai cuprului Trinitrotoluen Material coroziv Îmbrăcăminte de lucru Izolat fasont Radionuclid Echilibrul static Oţel pentru sfredel Examinare microscopică Ştift filetat crestat Canalizare pentru apă Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Piesă mecanică Piatră artificială. Beton. Aglomerate diferite Protecţie Capacitate Material de armare Arc Schimb de căldură Construcţii metalice PVC Indice de refracţie
Vă rugăm să schimbaţi parola