Biblioteca Universității din Pitești

Institutul Român de Standardizare

Nume Colectiv: Institutul Român de Standardizare
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 7256 lucrari in 7249 publicatii in 1 limbi
Chei dinamometrice cu element elastic : standard român de: Institutul Român de Standardizare (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Ştiinţe medicale. Medicină Fizică România Muzică Calculatoare Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Management Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport rutier Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Medicină Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Analiză matematică Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Chimie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Sculă de debitare Abraziv Disc lamelar abraziv Optică Farmacologie Încercare de funcţionare Încercare la oboseală Rezistenţă la coroziune Accesoriu Aparat electromagnetic Construcţie Buton trăgător Fereastră Încălzire Metodă de încercare Coroziune Durabilitate Fiting Siguranţă Biblioteconomie Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Ac hipodermic Echipament medical Metodă de identificare Acid acetic Chimie organică Condiţie tehnică Determinare Acoperire metalică Aderenţă Calitate Grosime Încercare Ţeavă de oţel Acoperire electrochimică Acoperire de aur Încercare de aderenţă Acoperire Măsurarea densităţii Metodă gravimetrică Încercare mecanică Acoperire de protecţie Încercare la coroziune Condiţii climatice Dală de acoperire Stabilitate dimensională Umiditate Chimie. Cristalografie. Mineralogie Producerea şi conservarea alimentelor solide Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Roboţi industriali Maşini electrice Motoare Acţionare prin fluid Echipament hidraulic Supapă Supapă hidraulică Aparat hidraulic Cilindru hidraulic Filtru Filtru hidraulic Rezistenţă mecanică Deformare sub sarcină Sarcină axială Sarcină ciclică Transmisie prin fluid Filtru de ulei Filtru pentru fluid Element hidraulic Pompă Motor Automatizare Acţionări hidraulice Acţionări pneumatice Element pneumatic Cilindru pneumatic Alezaj Tije de piston Tijă piston Filetare Piston Acţionare pneumatică Echipament pneumatic Garnitură de etanşare Material pneumatic Tub flexibil Garnitură de ţeavă Racord Presiune Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Acţionări prin fluid Racord rapid cilindric Presiune maximă de lucru Dimensiuni de racordare ale cepului Toleranţă dimensională Stare de livrare Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie anorganică Agricultură Acumulator alcalin Baterie cadmiu-nichel Protecţie la suprasarcină Acumulatoare electrice Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Acumulatoare hidropneumatice Simbol grafic Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Acustică Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Măsurare acustică Încercare acustică Zgomot Sunet Percepţie auditivă Acustic Încercări acustice Putere acustică Presiune acustică Surse sonore Reverberaţie acustică Sursă sonoră Izolare acustică Proprietate acustică Mărime presiune acustică Unitate de măsură Măsurarea zgomotului Zgomot aerian Turbină Zgomot de maşină Ferăstrău pentru arbuşti Navă Audibilitate Prag de audibilitate Zgomot de motor Protector auditiv Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Adeziv Densitate Încercare fizică Lichid Material plastic Îmbinare adezivă Încercarea aderenţei Încercare la efort Examinare vizuală Încercare la şoc Încercare la forfecare Degresare Rezistenţă la forfecare Clasificare Răşină fenolică Structură de lemn Cauciuc Încălţăminte Policlorură de vinil Îmbinare Lipire Condiţii de încercare Ceramică Acoperire ceramică Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Vocabular Automobile Aer Ozon Poluarea atmosferei Dozare Gaz Metodă volumetrică Metodă potenţiometrică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Industrie aeronautică Material aeronautic Aparat de ridicat Cric Piuliţă Piuliţă nituită Piuliţă cu frânare internă Piuliţă cu degajare Echipament pentru aeronave Instrumente electromagnetice Releu electric Releu inversor Aeronavă Echipament aeronautic Container de marfă Racord pentru conductă Legare electrică la masă Fişă de conector Avion de transport Echipament de manevră Aparat de ridicare Articulaţie cu rotulă Conector electric Diagnostic Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Canalizare Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Agent activ de suprafaţă Alcilarisulfonaţi de sodiu Apă Alcalinitate Aciditate Sulfit de sodiu Sulf Sulf de sodiu Clorură de sodiu Alchilsulfat secundar de sodiu Sulfat de sodiu Alchilsulfat primar de sodiu Săpun Alcalii Caracteristică colorimetrică Comparare Culoare Fotometrie Detergent Analiză chimică Substanţă activă anionică Analiză volumetrică Agent de suprafaţă neionic Cenuşă Sulfat Titrare Densitate aparentă PH Duritatea apei Stabilitate Dispersie Măsurare Putere de spumare Determinare conţinut Duritate apă Clorură de calciu Titrări complexonometrice Calciu Fenol Viscozitate Suspensie chimică Metoda acidimetrică Polioxietilenă Aduct Oxid de etilenă Reactiv Karl Fischer Metalurgie Maşini agricole Agricultură în general Radiodifuziune Conducere Silvicultură Desen Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Programare de calculatoare Rezistenţa materialelor Aliaj de aluminiu Aluminiu Zinc Cupru Aliaj de cupru Nichel Conductor electric Echipament electric Aliaj de magneziu Aliaj de zirconiu Zirconiu Metodă fotometrică Metalurgia pulberilor Aliaj dur sinterizat Încercare magnetică Câmp coercitiv Produs sinterizat Carbon insolubil Carbon Analiză gravimetrică Carburi metalice Produse chimice Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Material de adaos Material de adaos pentru lipire moale Aliaj Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Presă Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Scule de tăiere şi aşchiere Minereu de aluminiu Crom Metodă spectrofotometrică Difenilcarbazidă Siliciu Bandă metalică Condiţie de livrare Produse laminate Sârmă semifabricat Caracteristică mecanică Simbolizare Toleranţă de formă Bandă de oţel Tablă metalică Compoziţie chimică Piesă turnată Aliaje de aluminiu Benzi Tablă Stomatologie Echipament stomatologic Amalgamator dentar Ambalaj de transport Ambalaj Ambalaj complet şi plin Condiţionare Condiţie climatică Presiune atmosferică Terminologie Mediu Dimensiune Toleranţă Tub Ergonomie Corp omenesc Încercare de mediu Căldură Securitatea muncii Măsurare termică Confort termic Ambianţă termică Analiză cantitativă Măsurare temperatură Aparat de măsurat temperatura Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Irigaţii Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Tractoare Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Scule de presare. Matriţe, ştanţe, poansoane şi alte scule de formare Analiză Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Magnetism Fontă Glicerină Saponificare Telecomunicaţii Semnale analogice Electronică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Apă potabilă Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Calitatea apei Circuite electrice Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Conducere şi organizare în industrie Substanţe organice Metodă prin combustie Oţel Produs siderurgic Fotometrie în flacără Produs de fontă şi oţel Spectrometrie de absorbţie atomică Spectrometrie de absorbţie Industria textilă Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Desen tehnic Cinema. Proiectarea filmelor Documentare Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Butanol Anhidridă acetică Indice de brom Microorganisme Evaluare Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Anvelopă în construcţie diagonală Anvelopă în construcţie radială Anvelopă serie joasă Autoturism Poluarea apei Ape reziduale de canal. Tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Aparataj de înaltă tensiune Carcasă Izolaţie electrică Echipament de iluminat Lampă tubulară Lampă fluorescentă Balast electronic Lampă cu descărcare Balast electric Dispozitiv de amorsare Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Aparat cu gaz Caracteristică constructivă Caracteristică funcţională Întreţinere Temperatură Aparat de uz casnic Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Măsuri electrice (metode şi aparate) Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Industrie minieră Aer comprimat Aparat de protecţie respiratorie Echipament individual de protecţie Marcare Prevenirea accidentelor Azot Oxigen Filtrare Izolare Interschimbabilitate Racordare Filtru de aer Mască de protecţie Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Aparate electrice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Aparat electromedical Dozimetru Camera de ionizare Radioterapie Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Aparate electronice de măsură si control Aparate şi instrumente optice Aparat de măsurat Măsurare radiaţii Radiaţie Radioprotecţie Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Vase şi ustensile de bucătărie. Accesorii de bucătărie Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Aparatură pentru radioprotecţie Debitmetru de echivalent de doză Avertizor Neutron Radiaţie nucleară Radioactivitate Echipament de supraveghere Debitmetru de doză Atmosferă explozivă Aparatură electrică Protecţie contra exploziei Protecţie electrostatică Pistol de pulverizare Cerinţe de construcţie Galerie de mină Sursă de lumină Capsulare antideflagrantă Securitate Imersiune Umplere Aparatură nucleară Control Detector Emiţător Laser Sculă Metal dur Nitrură de bor Mecanică teoretică Mecanică Fiabilitate Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Industria mobilei Tâmplărie Microprocesoare Cinematografie Ţeavă de material plastic Polietilenă Ţeavă de presiune Asamblare de ţevi Încercare la tracţiune Încercare la smulgere Ascensoare Tăiere şi aşchiere în general Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Floră Metale în general Acustică tehnică. Instrumente muzicale Aur Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Automatizate (cu maşini automate sau comandate prin calculator) Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Combustibili lichizi Petrol Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Componente electronice Echipamente electronice Energetică Autovehicule rutiere Iluminare vehicul Autovehicule Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Reglarea parametrilor tehnici Roţi dinţate Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Sisteme electrice Remorcă Acoperire cu crom Bandă neagră Produs plat stanat Toleranţă la dimensiune Beton armat Produs de oţel Bară metalică Încercare de îndoire Sârmă Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Manual Energie solară Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Protecţia mediului Procese industriale Sudare Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Formare. Modele, forme şi executarea formelor Bandă abraziv Arcuri Bandă de transport Bandă Încercare electrică Conductivitate electrică Transportor Transportor cu bandă Coeficient de frecare Tablă din oţel Oţel de construcţii Oţel nealiat Bandă transportoare Televiziune Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Cotă de racordare Dimensiuni Obiect sanitar Economie energetică Metodă de analiză Pericol Personal Specificaţie Cinema Tehnologie chimică Explozivi. Combustibili Broşare, broşe Bucşă Încercare la compresiune Cetonă Cetonă metil-etilică Alcool aciclic Glicol Butelie Recipient sub presiune Încercare de flexiune Încercare hidraulică Încercare la presiune Încercare de duritate Combustibil gazos Cablu electric Cablu izolat PVC Conexiune electrică Izolaţie Tensiune nominală Dielectric Cablu de legare Cabluri compuse Cabluri de oţel Legare electrică la pământ Documentaţie tehnică Curent de scurtcircuit Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Joasă frecvenţă Diametru Sarcină de rupere Manta Poliolefină Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Scări. Rampe. Ascensoare. Scări rulante Deformare plastică Cuplaje Scule aşchietoare Echipament de joasă tensiune Cablu flexibil Calcul Transport feroviar Controlul calităţii Analiză apă Metodă spectrometrică Magneziu Metodă spectrometrică de absorbţie atomică Fosfor Cromatografie în fază gazoasă Măsurare optică Metodă de extracţie Clorofilă Test biologic Substanţă toxică Toxicitate Arsen Apa Consum chimic de oxigen Prelevare Determinare fier Conţinutul de mangan Nitriţi Extracţie Verificare Analiza microbiologică Strunguri. Strunjire, alezare Echipament pentru sudare Canal T Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Inel izolant Notare Sudare electrică prin presiune Accesorii pentru sudare Sudare cu arc electric Cap pentru sudare Echipament de perfuzie Echipament de transfuzie sanguină Material injectabil Flacon capsulă Produs de aluminiu Element de asamblare Şurub parţial filetat Şurub complet filetat Izolator suport Caracteristică Alimentare electrică Distribuţia energiei electrice Tensiune electrică Medie tensiune Joasă tensiune Proprietăţi mecanice Tratament termic Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Caravană Frânare Încercare de frânare Frână Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Lubrifianţi Vehicule rutiere Vehicul rutier utilitar Motor cu ardere internă Ambreiaj Industria îmbrăcămintei, confecţiilor Laminare. Laminoare Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Acoperiri prin depuneri chimice Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Obiecte din fier şi oţel în general Tinichigerie. Articole de tinichigerie şi din tablă Caracteristică fizică Cartelă de identificare Schimb de informaţii Prelucrare date Dispozitiv de stocare a datelor Anestezie Faună Încercare la vulcanizare Dozarea cenuşii Cauciuc brut Cauciuc vulcanizat Măsurarea durităţii Cauciuc sintetic Cauciuc natural Asamblări de conducte Condiţie tehnică de material Control de calitate Cauciuc izoprenic Vulcanizare Încercare de vulcanizare Încercare a plasticităţii Indice de plasticitate Determinarea conţinutului de cupru Determinarea conţinutului de mangan Produs de cauciuc Stabilizator chimic antioxidant Textile Stofă acoperită cu cauciuc Încercare a durităţii Materie volatilă Aparat de încălzit Încălzire centrală Caracteristică de funcţionare Cărucior de manipulare Instalaţii de manipulare Maşini autopropulsate Sens de manevră Roată Rolă Amplasare Pedală de comandă Regulă de construcţie Cărucior cu furcă Braţ de furcă Placă pentru cărucior cu furcă Cinematică Material dentar Încrustare Ceară Electricitate Hârtie Celuloză papetară Pastă celulozică Substanţă uscată Metodă prin deshidratare Centrale electrice Informaţie Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Încercare la condiţii ambiante Managementul calităţii Motoare cu aprindere prin scânteie Industria automobilelor Scule cremalieră Dispozitiv Protecţie împotriva exploziei Putere electrică Concepţie Eficacitate Îmbrăcăminte de lucru Îmbrăcăminte de protecţie Mănuşă Permeabilitate DTE PSPDN Funcţionare în modulo 128 Cale ferată Vagoane de cale ferată Microbiologie industrială. Fermentaţie. Industria băuturilor. Industria stimulilor Izotop radioactivi Industria lemnului Industria lemnului şi cherestelei Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Combustibili solizi Poluare Metale Nemetale Petrol brut. Ţiţei Mase plastice Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă alimentară Luarea probelor de apă şi analiza lor Volumetrie Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Membre inferioare Combustibil Sudare în puncte Cilindru hidraulic, pneumatic Ciment Ciment pentru zidărie Fasonare Încercare de conformitate Căldură de hidratare Ciment dentar Oxid de zinc Radiocomunicaţii Circuite integrate Incendiu Lemn Metrologie Halogeni Solubilitate Radiaţii electromagnetice Sticlărie de laborator Cod de culori Robinet Cod de limbă Caracter alfabetic Transport Condensator Bancă Bursă Document bancar Ordin de bursă Reprezentare codificată Cod Set de caractere codificate Cod numeric Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Vopsea Coloranţi organici sintetici Industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizarea vopselurilor, cernelurilor, culorilor etc. Reţele electrice Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tunele Combustibil solid Cărbune Cocs Mineral şi minereu Cărbuni Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Uleiuri de ungere. Vaseline. Fluide speciale. Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Organizaţie Fizică atomică Instalaţii frigorifice Organe de maşini în general Oxidare Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Compuşi organici Analiză statistică Transformator de putere Plăcuţă de identificare Utilizarea lichidelor Cerinţă de fabricaţie Fişă tehnică Protecţie împotriva căldurii Regulă de securitate Condensator de cuplaj Condensator de putere Maşini verticale de broşat Freză melc Măsurare dimensională Maşini pentru prelucrarea metalelor Control de recepţie Maşini de broşat Precizie Strung Strung paralel Strung vertical Dispozitiv de protecţie Securitatea maşinilor Comandă numerică Pompă rotativă Pompă centrifugă Cordon flexibil Conductor Proprietate Conector Prescripţie Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Publicaţii seriale Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Motoare cu ardere internă Iluminare. Tehnica iluminatului Surse electrice de lumină Clădire Etanşare Construcţii metalice Construcţie navală Operaţiuni bancare Container Transport de mărfuri Contor de energie electrică Aparat electric de măsurat Schemă de conexiune Membre superioare Informare-documentare Prelucrare mecanică prin aşchiere Tehnologia mijloacelor de transport Sisteme de prelucrare a informaţiilor Radioelectronică Industrie petrochimică Industria petrolului Vehicule terestre Plumb Cadmiu Vibraţii Prelucrare mecanică Mişcare mecanică Frezare Metalurgie feroasă Comandă automată Protecţia materialelor contra coroziunii Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Examinare microscopică. Observarea structurii Convertizoare Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Calificare Coordonare Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole Corp uman Corp abraziv Disc abraziv Echilibrul static Corp de iluminat Iluminat interior Studio Lampă de filament de wolfram Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Cozi pentru ciocane de abataj şi manşoane de prindere Minereu metelifer Criolită Analiza gravimetrică Fier Fluor Silice Sodiu Absorbţie atomică Fluorură de aluminiu Cristalizare Industrie chimică Laborator de încercări Acreditare Certificare Organism de inspecţie Organizaţie aprobată Evaluare de performanţă Echipament de încercare Asigurarea calităţii Organizaţie de aprobare Croitorie Cromatografie Cruci Film Redactare tehnică Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Cuplaje (Organe de maşini) Arc Proprietate electrică Micrografie Microstructură Reziduu chimic Rezistivitate Staniu Placă Conductivitate Cuptoare, băi şi alte utilaje de încălzire şi încălzire pătrunsă Curea de transmisie Curea trapezoidală Teoria numerelor Piatră artificială. Beton. Aglomerate diferite Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Inginerie electrică Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Petrografie Protecţia muncii. Securitatea muncii Termotehnică Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor Sânge Debitmetru portabil Fontă brută Oţel aliat Oţel inoxidabil Perii pentru maşini electrice Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Desen industrial Metode, reguli, convenţii de desen Caneluri Piesă forjată Reprezentare grafică Cotare Toleranţă geometrică Toleranţă de poziţie Sticlărie Ulei electroizolant Spectrofotometrie Aditiv Tehnologie chimică a lichidelor. Procedee şi utilaje pentru tratarea lichidelor sau tratamente cu lichide Beton Beton celular Mod de lucru Energie nucleară Combustibil nuclear Uraniu Dioxid Metodă prin ardere Contracţie Uscare Pierdere de masă Agregate Masă volumică Incluziune nemetalică Aliaj de platină Platină Ulei mineral Beton. Elemente prefabricate de construcţie din beton Rezistenţă la compresiune Compus de uranil Curgere de lichid Măsurarea debitului Fotografie şi activităţi similare Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Transportul energiei electrice Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Sudare cu role-electrod Accesoriu de sudare Semifabricat metalic Aparat casnic Aparat de reglaj Debit Dispozitiv de securitate Încercare de anduranţă Încercare de etanşeitate la gaze Specificaţie de material Stingere Supraveghere Dispozitive dielectrice Dispozitive electrice Semiconductori Referinţă bibliografică Desene tehnice Tabel de date Toleranţe. Ajustaje. Calibre Lichid electroizolant Metodă coulometrică Dulie de lampă Dulie baionetă Echilibrare Rotor Inerţie Protecţie împotriva căderii Dispozitiv de apucare Cablu Etichetare Instrucţiune Chingă Dispozitiv de siguranţă Dispozitiv de legare Instrumente de măsurare Echipament minier Echipament de perforare Perforator Oţel pentru sfredel Profil găurit Tijă hexagonală Coadă sculă Perforare prin percuţie Sfredel Coadă de sfredel Mufă de cuplare Filet funie Filet stânga Tijă rotundă Aparat de sudare Sudare cu gaz Etanşeitate Mentenanţă Furtun flexibil Tăiere cu gaz Racord rapid Tăiere Transformator Calibru inel Calibru tampon Material de incendiu Atmosferă potenţial explozivă Încapsula "m" Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Ştift Metodă de măsurare Termodinamică Caracteristici termice Mineral Combustibil mineral solid Prepararea cărbunelui Limbaj comun de tranzacţie Schimb de informaţie Transmisie de date Comandă comercială Comunicare de date Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Motor trifazat Vehicule cu energie proprie. Tractoare Proiectare Aliaje neferoase Metale neferoase în general Electroacustică Filtru de bandă Presiune sonoră Electrochimie Câmp electromagnetic Electrolit Electromagneţi Electrotehnică şi electronică Tranzistoare Tuburi electronice Electrotehnică şi automatizări Instrumente şi echipament medical Electrotehnică aplicată Măsurări electrice Electrod pentru sudare Electrod pentru sudare electrică prin presiune Elemente de asamblare Abatere dimensională Ambalare Rezervoare. Bazine Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Baterie nichel-cadmiu Formă paralelipipedică Structură modulară Consolă Masă rotativă Batiu Cap multiax Elevatoare Eşantionare Generalităţi Ionizare Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Ultrasunete Conducerea şi administrarea în exploatare. Organizare comercială Încercare fiziologică Stres termic Măsurarea temperaturii Examinare nedistructivă Lupă Microscopie Îmbinare sudată Titan Încercare nedistructivă Examinare cu ultrasunete Metodă radiografică Formare Ţeavă metalică Ţeavă sudată Racorduri de oţel Anvelope Analizor Gaze Extrudare (de benzi şi profile) Industria hârtiei Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Preparate farmaceutice Tensometrie Maşini forestiere Maşini portabile Ferăstrău cu lanţ Prezentare Durată de funcţionare Putere de tăiere Feroaliaj Ferocrom Aliaj de crom Aliaj cu siliciu Ferosilicocrom Feronichel Cobalt Ferosiliciu Ferovanadiu Vanadiu Analiză potenţiometrică Filet Filet metric ISO Filet trapezoidal Pasul şurubului Filet metric Filieră de filetat Portfilieră Sculă mecanică Sculă de mână Filieră de filetare Filetare conică Nomenclator Curăţirea şi purificarea lichidelor în general Risc Analiză statică Controlul statistic al calităţii Controlul fabricaţiei Fizică moleculară Halogenură de aluminiu Florură de aluminiu Sculă abrazivă Foaie Audio-vizual Fontă cu grafir lamelar Fontă turnată Impuritate Fotoliu rulant Freză mecanică Arbore portfreză Freze manuale Freze cilindrice Freze cu frezare laterală Plăcuţă Maşini de frezat Compatibilitate electromagnetică Furtun Furtun de aspiraţie Sablare cu nisip Sablare cu pietriş Furtun de cauciuc Furtun de material plastic Încercare la fisurare Rezistenţă la fisurare Pulverizare Instalaţii hidraulice Material plastic armat Fir metalic Încercare la încovoiere Tub din material plastic Tub din cauciuc Rezervoare, conducte, ţevi Compresoare Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Microbiologie Haxafluorură de sulf Ulei Analiză de gaze Control calitate Sistemul calităţii Rezistenţă electrică Motor sincron Maşini de tip turbină Document Frecvenţă foarte joasă Componentă electronică Instalaţii electrice Oxid magnetic Defect de suprafaţă Rezistenţă Inductoare Filtre antiparazitare Aliaj de aur Aliaj de argint Polialcool Conţinut de apă Conţinut de cenuşă Epruvetă de încercare Protecţie Aparataj electric Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Fabricara sticlei în general. Sticlă în sens general Măsură de securitate Motor cu mişcare alternativă Oţel turnat Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Carton Hârtie de scris Hidraulică Hidrocarburi Izolaţie termică Tehnică aeronautică. Aeronave Hotă Aparat electrocasnic Ventilator Iluminat Implant chirurgical Proteză Echipament de foraj Echipament de extracţie Robinet de siguranţă Conducte petroliere Conducte de gaze Burlane Pompare Prăjini de pompare Puţ de petrol Platformă marină Notă bibliografică Abreviere Transliterare Caracter chirilic Caracter latin Echipament Emisie Transport uzinal Negru de fum Iod Ingredient Adsorbţie Industria cauciucului Material granulat Densitate în vrac Industria elastomerilor Industria de elastomeri Instalaţii de încălzire Maşini frigorifice. Pompe de căldură Macara Presiune vânt Viteză vânt Încărcare datorită rafalelor Pod rulant Încercare de ridicat Încercare statică Încercare de stabilitate Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Verificare metrologică Dispozitive Încovoiere Sterilizare Echipament chirurgical Foarfecă chirurgicală Stare de suprafaţă Rugozitate Instrumente dentare Instrumente dentare rotative de tăiere Freză dentară Piesă lucrătoare Mandrină Cronometru brăţară Instrumente de măsurat timpul Încercare clinică Uman Insecticide Simbol Ipsos Pulbere Analiză prin cernere Analiză granulometrică Reguli de catalogare Izolator electric Calibrare Îmbinare lipită Şoc mecanic Luptă împotriva incendiilor Îmbrăcăminte pentru pardoseală Utilizare Degradare Deplasare Îmbrăcăminte textilă Mobilă Încercare la uzură Îmbrăcăminte de pardoseală Îmbrăcăminte rezistentă la şoc Măsurare de dimensiuni Masă pe unitatea de suprafaţă Dală Încercare de poansonare Rezistenţă la poansonare Încercare de jupuire Rezistenţă la dezlipire Rezistenţă la căldură Plută Poliester Produs protecţie lemn Protecţie contra organisme Sol Ciclu de încercare Armătură Element prefabricat Fisurare Sticlă Analiză macroscopică Examinare microscopică Pregătire epruvetă Epruvetă Îmbinări sudate din materiale metalice Maşini electrice rotative Încercare a etanşeităţii Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Metalografie Traductoare Operaţii miniere. Exploatare, deschidere, dezvoltare, prelucrarea zăcămintelor miniere Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Forjare. Aranjarea şi echiparea atelierelor de forjă. Forjare liberă şi în matriţă Metalurgie în general Îngrăşăminte Potasiu Aparentă Măsurare densitate Fosfat Determinare conţinut fosfor Formare profesională Înregistrator pneumatic analogic Sistem de conducere a proceselor industriale Caracteristici tehnice Instalaţii electrice de joasă tensiune Aparataj electric de uz casnic Întrerupător automat de curent maxim Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Tehnologia chimică a gazelor Energie pneumatică Prelucrarea metalelor Lac Încercare la amortizare Lagăr cu alunecare Cuzinet Cuzineţi Aliaj antifricţiune Aliaj de staniu, cupru, nichel Articulaţie de sprijin Inel de sprijin Material de încercare Limită de elasticitate Lagăre de rostogolire. Rulmenţi în general Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Echipament optic Latex de cauciuc Acid boric Latex de cauciuc natural Lăcătuşerie Lămpi cu descărcare Lampă electrică Caracteristici electrice Soclu de lampă Rezistenţă de izolaţie Rezistenţă termică Rigiditate dielectrică Liant Indice de hidroxil Indice de aciditate Încercare la înmuiere Punct de înmuiere Dispersie apoasă Copolimer Hidrocarbură aromatică Produs industrial Substanţă volatilă Distilare Tracţiune electrică Încercare la îndoire Lipire tare Probă Nomenclatură Şurub cu locaş cruciform Şurub Receptoare radio Tensiune Alimentare cu tensiune Dispozitiv de legare la pământ Tub electroizolant Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Lingou Tratarea şi prelucrarea mineralelor. Prepararea minereurilor Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Management de mediu Sistem de asigurare a calităţii Condiţii generale Componente Conducere şi organizare Prevenire Manometru Măsurarea presiunii Manşon abraziv Autocamioane Dulgherie Tâmplărie de construcţii. Tâmplărie pentru părţi fixe ale clădirilor, despărţituri, uşi, ferestre Instalaţii de foraj. Schele şi turle de foraj Ţiţei (Petrol) Aparat de robinetărie Robinet industrial Mangan Produs dentar Metale preţioase Dispozitiv de prindere Con pentru coadă de scule Echipament forestier Echipament portabil Utilaj forestier Motor termic Zonă periculoasă Macarale în general Sisteme de răcire Maşini sincrone Dispozitiv de remorcare Dispozitiv de cuplare Ferăstraie cu lanţ Mâner Ferăstrău Prelucrare lemn Troliu Cositoare de gazon Maşini pentru prelucrarea lemnului Maşini de rindeluit Arbore rotitor Ferăstrău circular Ferăstrău circular pentru formatizat Maşini de îndreptat Maşini de scobit Ciocan pneumatic Percutante Rotopercutante Maşini de tăiat Securitate maşină Ciocan perforator Maşini de tricotat Echipament agricol Pulverizatoare Maşini unelte Polimeri Material electroizolant Rezistenţă la tracţiune Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Materiale compozite Lipire moale Sudare manuală cu arc electric Metal de adaos Material de amortizare Modul de elasticitate Răşină Material de adaos pentru lipire tare Material feritic Miez magnetic Miez de bobină Definiţie Planitate Produse metalice Încercare la fluaj Duritate Knoop Durometru Sârmă metalică Pulbere metalică Rezistenţă la rupere Material sinterizat Epruvetă de încercat Porozitate Încercare la vibraţii Amprentă Alginat Materiale ceramice Oţel refractar Sudare în mediu de gaz protector Sudură Material plastic rigid Încercare de comportare la foc Încercare de inflamabilitate Inflamabilitate Factor de compresibilitate Plastifiant Încercare la flexiune Rezistenţă la flexiune Răşină termoplastică Exsudare Material de vopsire Folie Folie de material plastic Măsurare gravimetrică Clorură de vinil Analiză granulometrică prin sitare Reziduu pe sită Aminoplast Material de formare Materiale termoplastice Densitate relativă Fenoplast Piesă formată Aparatură de încercare Efort de încovoiere Material plastic armat cu fibră de sticlă Încercare termică Metodă pirolitică Pierdere la calcinare Raport de încercare Materiale termorigide Deşeuri Produs alveolar flexibil Încercare la sfâşiere Material plastic celular Cauciuc celular Deformaţie remanentă la compresiune Produs celular flexibil Alungire la rupere Materiale textile Ştiinţa materialelor Rezistenţă la abraziune Rezistenţă la perforare Rezistenţă la sfâşiere Rezistenţă la şoc Soluţie. Fenomene de dizolvare. Soluţie fizică. Cinetica soluţiilor Măsurarea circularităţii Starea suprafeţei Măsurare de debit Curgere în conducte închise Tub Pitot Contor Curgere lichid Echipament electromagnetic Măsurarea volumelor Permitivitate Factor de pierderi dielectrice Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Traductor seismic Transmisii mecanice Încercarea materialelor Utilizarea altor surse de enmergie. Energie reziduală. Recuperarea şi regenerarea energiei Sudare prin lipire Duritate Vickers Încercare la coroziune atmosferică Încercare la coroziune locală Metale preţioase. Metale nobile Etalonare Profilometru Înregistratoare analogice Înregistratoare electrice Înregistratoare pneumatice Înregistratoare cu hârtie diagramă Absorbţie de apă Oxid de aluminiu Oxid de calciu Oxid de fier Oxid de magneziu Reziduu de evaporare Sulfură Aparat de uz casnic cu motor Congelator Conservatorde produse congelate Consum de energie electrică Răcitor electric Curent de scurgere Conductor de protecţie Aparate de măsurare Micrometru Caracteristica constructivă Manipulare continuă Sarcină unitară Elevator Transportor cu cupe Transportor cu plăci Transportor cu raclete Transportor cu melc Transportor cu platouri Transportor cu balansele Carusel Utilaj mobil Utilaj portabil Transportor vibrator Încărcător mecanic Culbutor pentru vagoane Utilaj pneumatic Tub pneumatic Tubulatură Transportor oscilant Material în vrac Aeroglisor Tambur Transportor pneumatic Manipulare materiale în vrac Dozare aluminiu Minereu de fier Analiză spectrofotometrică Minereu de mangan Determinare cobalt Metodă prin calcinare Mineral metalifer Turbă Mobilier Combustibili naturali Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Poluanţi atmosferici Turbogeneratoare Turbine cu abur Montaj Mortar Cilindru Rotaţie Sens de mişcare Segment de piston Motoare cu combustie internă Aprindere Bujii de aprindere Pompă de combustibil Pompă de injecţie Motoare electrice Cască de protecţie Electrostatică aplicată Standarde. Norme Tehnică sanitară Ventilaţie Uşă Oblon Direcţie închidere Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Încercări de duritate. Încercări de uzură. Încercări de fragilitate. Autentificare Propagare Interfaţă Instrumente optice de măsurare Îmbinări cu piese de fixare Organe de fixare şi asamblare Arbori. Axe Călire Duritate Încercare Baumann Oţel laminat la cald pentru arcuri Oţel lat laminat la cald Oţel pentru beton Plasă sudată Călire superficială Austenită Granulaţie Fluaj Produse laminate la cald Coroziune atmosferică Oţel rezistent la coroziune Oţel clasă de calitate Platbandă Profil metalic Metale turnate Oţel pentru tratament termic Analiză flamfotometrică Metalurgie extractivă Masă volumică aparentă Compus mineral de aluminiu Aparatură Decorare Pardoseală Pardoseală decorativă Deformare Examen vizual Pierdere de masă la încălzire Pânză panglică îngustă Ferăstrău panglică Exploatare minieră Perforare percutantă Plăci (Construcţii) Industria pielăriei Aliaj uşor Radiografie industrială Produs metalurgic Lacuri şi vopsele Pigmenţi anorganici Pigment Cromat de plumb Molibdat de plumb Oxid de crom Piuliţă cu autoblocare Piuliţă din oţel Caracteristici mecanice Piuliţă hexagonală Piuliţă cu guler Combustibili solizi în general Placă de aşchii de lemn Placă de ipsos Sarcină la rupere Dozaj Metodă extracţie Placaj Placă fibră Aspect Glazură Încercare la abraziune Placă de acoperire Specimen de încercare Verificare vizuală Determinare fisurare Presiune de vapori Caracteristică chimică Produs extrudat Formă Sculă cu carbură Produs de hârtie Plic Inspecţie Poduri în general. Structură, părţi, etc. Forţă Presiune hidrostatică Injectoare Aparat electronic Instalaţii de cazane Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Mentenabilitate Disponibilitate Prezervativ Dispozitiv de comandă Dispozitiv de semnalizare Semnal acustic Semnal vizual Deşeu conţinut de aer Industria mobilei. Fabricarea mobilei Termometre cu rezistenţă electrică Sudură electrică şi cu radiații Prelucrare abrazivă Turnătorie Inspecţie prin măsurare Plan de eşantionare Industrie alimentară Combustie Vibraţii (Acustică) Centrale nucleare electrice Radiaţie ionizată Metodă picnometrică Produse petroliere Industrie metalurgică Determinare conţinut de sulf Acid sulfuric Descriere Clorură Clorură de amoniu Silicat Sulfat de aluminiu Material de armare Încercare la temperatură ridicată Limită de curgere Oţel austenitic Crustacee Încercare în mediu marin Moluşte Pesticid Protecţie împotriva organisme Hylotrupes Încercare laborator Prag eficacitate Animal xilofag Termită Anobium Ciupercă Vas cultură Cultură insectă Încercare artificială îmbătrânire Încercare evaporare Protecţie contra microorganisme Produs de uz fitosanitar Structură moleculară Clasă de calitate Livrare Produs refractar Combustibil lichid Ulei de ungere Prevenirea ruginii Produse laminate la rece Dinte Încercare de absorbţie a apei Produs termoizolant Rezistenţă la încovoiere Vapori de apă Profile de oţel Angrenaje Angrenaje cilindrice Instalaţii electrice. Sisteme de conducte şi circuite electrice. Meseria de electrician Aşchiere Materiale de construcţie Încercare la radiaţii ultraviolete Încercare la inflamabilitate Încercare la rezistenţa gazelor Încercare optică Transmisie Antifon extern Protector individual împotriva zgomotului Antifon intern Notă de avertizare Selecţionare Ochi Factor de transmisie Filtru optic Protecţie împotriva radiaţiilor Sudară Simbo Impregnarea lemnului Protecţie anticorozivă Protecţie de foc Stingător cu pulbere Produs în pulbere Oxid de fosfor Agent de suprafaţă Produs pulverulent Pulbere de spălare Determinare conţinut oxigen Aliaj cupru-staniu Acid Element insolubil Site Produs comprimat Formă rectangulară Rezistenţă în stare crudă Timp de curgere Compresibilitate Informarea cumpărătorilor Muniţie Sensibilitate termică Metalizare prin pulverizare Teledifuziune Ambalaj de sticlă Rezistenţă la presiune Rezistenţă la şoc termic Amortizare Notă tehnică Permeabilitate la gaze Regulator de presiune Maşini de sudat Sudare electrică Sudare prin presiune Protecţie împotriva electrocutării Protecţie la supracurent Instalare Mijloc de măsurare Materiale Robinet cu flanşe Robinet cu sferă Arzător Dispozitiv automat Robinet de oprire Robinet de închidere Manipulator Comandă maşină Axe de coordonate Condiţie raportată la axe Dop Placă de fixare Rulment Rulment cu bile Bilă Rulment axial Rulment axial cu bile Şaibă Rulment cu role Rulment cu role conice Rulment pentru aeronave Sarcină statică Rulment radial Rulment cu ace Lagăre. Cuzineţi Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Încercare la temperatură înaltă Etanol Interschimb de informaţii Codificare Sculă de asamblare Şurub cu locaş hexagonal Cheie Sculă dinamometrică Cuţit pentru rindea Lamă Daltă plană Rindea Sculă manuală Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Echipament de prelucrare a informaţiei Echipament de birou Calculator personal Distanţă Valoare minimă Comanda maşinii Maşini periculoase Măsură de urgenţă Oprire Condiţii Standard Încăpere de muncă Semnalizare Culoare de securitate Fenomen periculos Lumină de control Maşini de alezat Strunguri cu comandă numerică Maşini de găurit Protecţia informaţiei Baterie de acumulatoare Protecţie împotriva incendiilor Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Serii şi şiruri Comandă Separator Vapori de apă sub presiune Aparat automat Vapor de apă sub presiune Înaltă tensiune Bară colectoare Legare la pământ Rulment oscilant Rulment pentru structură Aliaj de nichel Echipament aeronavă Disjunctor Echipament de aeronavă Fabricaţie Nit cu cap bombat Nit plin Argintare Piuliţă cu autofrânare internă Şurub cu cap hexagonal Aliaj de titan Curăţare Seringă Tăiere termică Echipament de tăiere termică Maşini de sudat electric pin presiune Tehnologii şi procedee în construcţii Analiză prin metode de combustie Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Constituent Răşină termorigidă Canalizare de presiune Inel de etanşare Încercare a rezistenţei Formare prin injecţie Hidrostatic Mufă Presiune internă Etanşeitate la apă Fiting pentru ţeavă Canalizare de material plastic Canalizare pentru fluide Încercare la cicluri termice Cap de acţionare Moment mecanic Ape uzate Evacuare apă Încercare la eşanteitate Salubrizare Canalizare pentru apă Caracteristică de fluaj Deflecţie Rigiditate DCMT Diclormetan Imersare PVC-U Rezistenţă chimică Reticulare Solvent Opacitate Fiting pentru canalizare Stabilitate termică Determinarea conţinutului Echipament auxiliar Încercare la comprimare Canalizare sub presiune Încercarea etanşeităţii la apă Încercarea la persiune Strivire Efort de tracţiune Indice de vîscozitate Policlorură de vinil neplastifiată Baie de lichid Lubrifiere Echipamente de măsurare Circuit imprimat Tractoare şi maşini agricole Emisii poluante Sisteme de asigurarea calităţii, producţie, montaj Program de asigurare a calităţii Încercare, inspecţie, model de referinţă Service după vânzare Sistem de asigurarea calităţii, proiectare, cercetare, producţie, montaj, service după vânzare Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Resurse de energie în general. Surse naturale de energie Formaldehidă Acid formic Metanol Aparat electro acustic Sonometru Placă imprimată echipată Filtre Rezistoare fixe nebobinate Măsurarea rugozităţii Gaz petrolier lichefiat Material portativ Spectrometrie Spectrometrie de absorbţie moleculară Starter Încercare de tip Rezultat al încercării Dilatare termică Încercare la temperatura de fierbere Încercarea rezistenţei la acizi Acid clorhidric Geam Geam dublu Geam multiplu Transfer de căldură Sticlă pentru geam Vitraj Transparenţă Sticlă textilă Pipetă Măsurare volumetrică Amalgam dentar Desemnare Periuţă de dinţi Amalgam cu mercur Proteză dentară Material plastic stratificat Placaj decorativ Element de fixare Brânză şi prelucrarea brânzeturilor Putere Sudare cu gaz prin topire Electrod de sudare Electrod învelit Îmbinare cu sudură cap la cap Îmbinare cu sudură în colţ Utilaje pentru sudură şi tăiere electrică. Electrozi permanenţi neconsumabili, nefuzibili. Electrozi pentru sudare prin puncte, electrzi cu vârf. Electrzi rotativi, tip roată Sudură cap la cap Sursă de curent Şaibe plate Ştift filetat Ştift filetat crestat Instrumente de măsurat mecanice Şubler Şurub cu cap cilindric mare Şurub cu cap cilindric bombat Şurub cu cap crestat Şurub cu cap cilindric Şurub cu cap plat Şurub cu cap înecat Şurub cu cap semiînecat Şurub cu cap bombat Şurub cu cap tronconic Şurub pentru tablă Bandă lată Proprietate mecanică Informaţie consumator Rezistenţă culoare Tapet Tapet textil Tarod Filet ISO Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Ceramică în general. Materii prime ceramice Tehnica vidului Flanşe Bridă pentru flanşe Prelucrarea informaţiei Algoritm Acid azotic. Nitruri în general Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini de copiat Structură logică Prelucrare date grafice Interconectarea sistemelor deschise (OSI) Repertoar de caractere grafice Interconectarea reţelelor Proceduri de control Încovoiere (îndoire), curbare, ondulare, bordurare, flanşare, nervurare, fălţuire Tehnologie mecanică în general Sudură cu gaze prin topire. Sudură cu topire oxiacetilenică Componente electronice pasive Turnare Prelucrare prin electroeroziune Găurire mecanică în general. Scule de găurire manuală. Burghie. Sfredele, alezoare, etc. Prelucrare Teoria generală a căldurii Relee (Electronică) Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Ajustaje Sisteme de măsurare Uscare industrială. Uscătoare Transformator de curent Transformator de separare a circuitelor Prescripţia securităţii Sonerie Transformator de tensiune Multiplexare Acţionări şi transmisii flexibile Utilaje industriale Transmisie prin curea Roată pentru curea Roată de curea Curea Transmisiuni Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Diafragmă Trecere izolată Izolaţie compozită Arbori Conductă sub presiune Conductă de gaz Alungire Indicatori de calitate a imaginii Turnare în amestec de formare Polipropilenă Încercare la presiune înaltă Presiune interioară Ţeavă pentru fluide Conductă de presiune Flanşă pentru ţeavă Ţeavi de poliolefine Fitinguri de poliolefine Calcinare Piroliză Lungime Proprietate optică Ulei eteric Mentă Metodă cromatografică Etalon Determinare a miscibilităţii Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Control nedistructiv (Studiul materialelor) Defectoscopie Sistem metric Sistem internaţional de unităţi Multiplu Universal cu strângere Uree Metodă spectrofotometrică de absorbţie atomică Biciclete şi similare. Vehicule cu şa. Vehicule cu pedale Utilaj tehnologic Utilaje Energie electrică Timp de priză Var Vas WC Dimensiune orificiu Orificiu central Oficiu central Mijloace de transport Cablu de aprindere Metodă de încercare de înaltă tensiune Indicatori de schimbare de direcţie Sonor Releu de semnalizare Bornă electrică Caracteristică electrică Avertizor sonor Încercare de anduranţă electrică Motor cu aprindere comandată Sistem de aprindere Bobină de aprindere Bujie Motor diesel Bujie de preîncălzire Putere netă Măsurare putere Vehicul rutier tractat Circuit de frânare Cuplaj pneumatic Lampă de semnalizare Dispozitiv de instalare Gaze de evacuare Terminal electric Traductor Sistem de prindere Geam de securitate Încercare la radiaţii Încercare la aer umed Încercare climatică-artificială Navigaţie maritimă Comunicare verbală Reproductibilitate Maşini rotative Vibrometru Maşini automotoare Vibraţia navelor Putere de acoperire Picnometru Strat de vopsea Peliculă Luciu Încercare la ceaţă salină Substanţă nevolatilă Epruvetă plană Încercare la coroziune filiformă Încercare la tăiere Încercare la aşezare în stivă Încercare de ductilitate Acoperire decorativă Magneţi permanenţi Flanşă de fixare Sursă acustică Reducere zgomot Ansamblu Îmbinare încleită Răşină aminoplastă Substanţă activă cationică Duritate Rockwell Document comercial Comportare în exploatare Linii electrice aeriene Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Încercări mecanice Anvelopă Aparataj de joasă tensiune Întreruptor automat Echipament de comandă Contactor Demaror Protecţie scurtcircuit Aparat de comutaţie Aparat de comandă Ohmetru Conductometru Protecţie la explozie Praf Depozit combustibil Ansamblu de aparataj Uniformizarea prescripţiilor Faianţă Toleranţă a compoziţiei Racord cu îmbinare conică Specificaţie generică Automat programabil Comanda proceselor Baterie de pornire Acumulator acid de plumb Baterie electrică Colectare Butan Cauciuc siliconic Etilen Vinil acetat Polielefină Componenţă Cablu în facicole Transmisie numerică Cablu multipolar Cablu unipolar Cablu neconcentric Bacterie sulfito-reducătoare Agent de suprafaţă anionic Azotat Nămol Determinare cianură Analizator electrochimic Calitate funcţională Conductivitate electrolitică Conducere procese Nitraţi Filet cu pas normal Încercare la torsiune Ceas de mână Piesă de orologerie Carcasă de ceas de mână Încercare la aderenţă Card de credit Circuit integrat Card cu circuit integrat Rezistenţă la îndoire Cartela de identificare Matriţare la cald Înregistrarea datelor Înregistrare magnetică Banda magnetică Cauciuc termoplastic Dioxid de sulf Îmbinarea materialelor Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor Producerea şi conservarea alimentelor Dioxid de carbon Oţeluri lichide. Turnare. Forjare Instalaţii de captare Aliaje Siderurgie Industria materialelor plastice Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară Captatoare solare Metalurgia pulberilor. Piese sintetizate Fasonat dens Refractar fasonat Condiţie de mediu Agent de mediu Grad de severitate Precipitaţii Vânt Nisip Ceaţă salină Şocuri seismice Agenţi de mediu Depozitare Componentă electrotehnică Echipament electronic Climat Zgomotul maşinilor Aparat de încălzit încăperi Zgomot transmis prin aer Aspirator Emisie acustică Minerale şi minereuri Reţea electrică de alimentare Armonici Fluctuaţie de tensiune Flicker Radiofrecvenţă Supratensiune Sculă pneumatică Condensator fix Electrolit nesolid Siguranţă fuzibilă Încercare la căldură umedă Condensatoare serie Încercare de îmbătrânire Condensator încercare Întreruptor Condiţii de funcţionare Alimentare Plat-bandă Maşini de alezat şi frezat Curent alternativ (c.a.) Conectoare pentru echipamente electronice Placă imprimată Caracteristică încercare Recipient Container cisternă Document tehnic Contor de energie termică Interferenţă electromagnetică Turnare. Laminare Dispozitive de prelucrare Convertizoare electrice Motoare sincrone Industria materialelor de construcţii Antene Zgomot (acustica) Ape de suprafaţă Perturbaţii electrice Industrie agroalimentară Terasamente. Solicitări. Consolidare Motoare asincrone Instalaţii industriale Dioxid de azot Cloramine Ape subterane Cupru (Cu) Dioxid de titan Construcţii din lemn Suspensii Arcuri elicoidale Osii Compuşi chimici Radiaţii infraroşii Curent continuu (c.c.) Cabluri din oţel Reţele electrice de distribuţie Materiale magnetice Reţea electrică de joasă tensiune Acesorii pentru corpurile de iluminat Putere nominală Protecţie contra electrocutării Rezistenţă la izolaţie Încercare de anduranţă termică Iluminat public Corp de iluminat portabil Ghirlandă luminoasă Iluminat de siguranţă Materii prime Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Lucrări în lemn. Dulgherie. Tâmplărie Debitmetru pentru măsurarea radiaţiilor Radiaţie gamma Descărcător Rezistenţă variabilă cu oxizi metalici Limitator de presiune Protecţie împotriva supratensiunilor Varistor Eclator Piesă filetată Organe de asamblare Controlul naşterii Contraceptiv Dispozitiv de contracepţie Rezistenţă la torsiune Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor Flanşă Dispozitiv cu semiconductor Microcircuit analogic Dispozitiv optoelectronic Tranzistor bipolar Dispozitive semiconductoare Sterilet Dispozitiv contraceptiv Tranzitor cu efect de câmp Diodă Tranzitor bipolar Amplificator de joasă frecvenţă Foraj rotativ Prăjină de foraj Ţeavă pentru burlane Burghiu diamant Niplu de legătură Carotieră Injector de combustibil Maşini Efluent gazos Cuptor industrial Atmosferă controlată Fluid de călire Video Teleconducere Telecomandă Teleprocesare Procesare de date Impuls de curent Corpul omenesc Emiţătoare (Electrotehnică) Fenolftaleină Testare biologică Teste citotoxice Izotop emiţător Contaminare de suprafaţă Recunoaştere a vorbirii Ţeavă fără sudură Ferotitan Feromolibden Ferowolfram Feroniobiu Mase şi produse refractare Fibre minerale şi metalice. Materiale de împletit. Fire de cauciuc. Tort de hârtie Filet pentru ţeavă Îmbinare ţeavă Fişă Priză Flanşă conductă Prezoane Flux pentru lipire Geodezie Vehicul cu acţionare electrică Procedee de prelucrare a petrolului brut şi a fracţiunilor lui, în principal prin distilare Freză cilindrică cu două tăiuşuri Coadă cilindrică Gaz natural Metodă Karl Fischer Presiune de încercare Mentananţă Auditul calităţii Fibră de sticlă Convertoare statice Igienă şi sănătate publică Rezistenţă la oboseală Celuloză Stas Uleiuri vegetale Extracţie petrol Alfabet Caracter arab Caracter ebraic Indice de absorbţie Dibutilftalat Absorbţiometru Instalaţii de ridicat Macara turn Panou de comandă Organ de comandă Protecţie împotriva supracurenţilor Protecţie pentru asigurarea securităţii Sistem de pozare Cablu de telecomunicaţii Şantiere (ca loc de construcţie), oganizare şi instalaţii. Industrializarea construcţiei şi montajului Instrumente medicale Coada instrumentului Echipament de laborator Sculă diamantată Culoare convenţională Rezistenţă la uzură Debitmetre electrotermice Ardere Încercare de fiabilitate Echipamente portabile Încercare la foc Conexiune Contact electric Încercare la frig Seism Sinusoidă modulată Redactarea standardelor de componente Redactarea standardelor de echipamente Mucegai Produs electrotehnic Gaz coroziv Încercare de etanşeitate Încercare climatică Căldură uscată Vatiaţii bruşte de temperatură Vatiaţii lente de temperatură Căldură umedă Vapori nesaturaţi sub presiune Încercări de sudabilitate Încercare ciclică Încercare de presiune scăzută Aparat de eşantionare Granulozitate Tablă perforată Rocă Încercări privind riscurile de foc Foc Riscuri de foc Fir incadescent Echipament electrotehnic Emanaţii ale focului Rezistenţă de căldură Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Materiale izolante Ulei de transformator Uleiuri izolante Lagăre Încercare cu ultrasunete Încercare de penetrare Lanţ cu zale sudate Industria petrolieră Broşă turnată Garnitură de ambreiaj Compresor de aer Vacuummetru Scară de măsurare Grad de protecţie Protecţie termică Turaţie Tensiune de alimentare Intensitatea vibratoare Material de izolaţie electrică Îmbătrânire de material Conductor izolat Utilaj minier Maşini de filetat Material combinat Material compus Material de bază Film izolat Materiale de etanşare Racorduri filetate Tablă magnetică Strat izolant Încercare de duritate prin penetrare Duritate Brinell Aparat de încercare a durităţii Încercare la încovoiere prin şoc Încercare de rezilienţă Charpy Maşini de încercare Determinarea cenuşii Ebonită Încercare a durităţii prin pentrare PH-metrie Material de extrudare Material de şarjare Produse de materiale plastice Metoda prin titrare Contact aliment-ambalaj Transport alimente Ustensilă de bucătărie Etanşeitate la aer Încercare de etanşeitate la lichide Factor de conversie Undă Radiaţie vizibilă Reacţie nucleară Aprecierea proprietăţilor unui sistem Evaluarea unui sistem Metodologie de evaluare Debit de apă Contoare de apă Maşini de măsurat în coordonate Circuite imprimate Fasonată densă Produs refractar fasonat Izolat fasonat Fasonat des Cocsificare Încercare de condiţii ambiante Modul de rupere Izolat fasont Înmuiere Pregătirea probei pentru încercare Consistenţă Hidroxid de calciu Puzzolană Reactiv chimic Încercare la temperatură joasă Elastomer Amestec de polietilenă Încercare de înfăşurare Îmbătrânire termică Fluiditate Încercare de oxidare Material coroziv Receptor Satelit Echipament radio Sistem de radioreleu Staţie terestră Analiză pe sită Produs în soluţie Metodă prin extracţie Material de umplutură Metoda cu picnometru Voltmetru Rezistenţa culorii Putere de colorare Putere de strălucire Încercare la lumina zilei Rezistenţă la lumina zilei Metodă de comparare Încercarea stabilităţii Receptor de televiziune Microfon Microfon condensator Microfon etalon de laborator Impedenţa electrică a unui microfon Caracteristicile microfoanelor etalon de laborator Metodă Principiul de etalonare în presiune Influenţa presiunii statice Influenţa temperaturii Impedenţa acustică a microfonului Mijloc ajutător pentru absorbţia urinei Persoane cu handicap Evaluare performanţe Material pentru luat probe Prelucrare artistică a textilelor. Ţesături decorative. Carpete, tapiţerie. Ţesături imprimate şi pictate. Baticuri. Ceaprăzărie, pasmanterie, borduri decorative. Fireturi, galoane Celulă fotovoltaică Monede Hidrogeologie Parametri mecanici Contoare de energie Segmenţi de piston Gaz de evacuare Emisie din gazul de evacuare Condiţie tehnică generală Proprietăţi magnetice Mercaptani Reprezentarea datelor Cont bancar Număr de identificare personal Defect Microscop Sudură cu electrozi Sudare MIG-MAG Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Oţel beton Revenire Paraformaldehidă Reţea de alimentare Ciocan matriţor Sculă cu plăcuţă din carbură Aparat de vid Pompă de vid Pompă de jet de vapori Pompă volumetrică de încercare Dispozitive de înregistrare Discuri magnetice Modulaţie de frecvenţă Lampă incadescentă Lampă cu filament de wolfram Protecţie împotriva contactelor electrice Echipament de birou terminal Ecran de vizualizare Echipament de prelucrare a datelor Prelucrare de text Verificare de etanşeitate cu fluid Por Forţa de spargere Caracteristică de rezistenţă la tracţiune Structura cristalină Inspecţia calităţii Inspecţie prin atribute Azbociment Produs de sticlă Instalaţii de stingere Agent de stingere Spumant Încercare chimică Scule pentru montarea organelor de asamblare Linii de înaltă tensiune Sprinkler Metodă de reducere Montare Frână pneumatică Regulator Regulator cu semnal analogic Sistem de conducere Releu electric de măsură Contact ISDN (Integrated Services Digital Network - Rețea cu servicii digitale integrate) Terminal telefonic Capacitate Reţea de distribuţie Robinet de reglare Sac colector de urină Cheie tubulară Scule pentru prelucrarea lemnului Freze cu coadă Variaţii de climă Interacţiune Semnal auditiv Substanţă periculoasă Metodă de inspecţie Chei. Şurubelniţe Ferăstraie circulare Foarfece Maşini de ştanţat Maşini de rectificat Ferăstrău cu bandă Indice de refracţie Material plastic transparent Caracteristică optică Unghi Distorsiune Fisură Schemă electrică Simbol electric Compuşi oxidici Sistem de alarmă Reţea telefonică Motor cu aprindere controlată Încercare de performanţă Interconectarea sistemelor deschise Arhitectura securităţii Interschimb de date Identificare de referinţă Principii de structură Ţesătură metalică Ciur Poliuretan Material electroizolant solid Materiale electroizolante pe bază de mică Izolanţi minerali Conductor emailat Uleiuri eterice (volatile) Aliaj de staniu Produs de metal Geam borosilicatic Geam vitroceramic Geam float Geam armat Geam tras Geam translucid Proprietăţi fizice Oxid de sodiu Oxid de potasiu Material de laborator Biuretă Sortare Durată de descărcare Focar tip Sarcină Stingător Stingător mobil Încercare dielectrică Încercare de cădere Presiune hidraulică Component Condiţie de utilizare Verificare periodică Control fabricaţie Stratificate industriale Stratificate rigide Răşini termoreactive Reactivi Mercur Ciment Portland Rezistori electrici Aerosoli Schimbătoare de căldura Motor cu aprindere prin comprimare Maşini de ţesut Instalaţii Materiale celulare Roţi de ghidare Conducte.Ţevi Sudare prin topire Portelectrod Aparat pentru vid Garnitură inelară Piese filetate Inel O Tehnică vid Tensiune alternativă Materiale plastice pentru construcţii Tastatură Caractere alfanumerice Informaţii Termen de bază Termistor basculant Coeficient de temperatură pozitiv Încălzire directă Rezistenţă minimă la disipare nulă Colorant Vopsire Încercare a vopsirii Rezistenţă a culorii Scară de gri Abatere colorimetrică Rezistenţă a vopsirii Încercare la lumină artificială Încercare de vopsire Încercare de spălare Ţesătură etalon Încercare la spălare Curăţire uscată Apă de mare Clorurare Transpiraţie Încercare de rezistenţă la acizi Încercare la apă caldă Apă caldă Încercare de rezistenţă la apă Încercare la vapori de apă Decatare Oxid de azot Albire Hipoclorit de sodiu Peroxid de hidrogen Clorit de sodiu Anhidridă sulfuroasă Încercare la căldură uscată Plisare Încercare la carbonizare Lână Suport textil acoperit Ţesătură acoperită cu material plastic Încercare la presare Încercare la frecare Încercare de rezistenţă a vopsirii Dispersabilitate Apă rece Piesă mecanică Toleranţă unghiulară Dimensiune netolerată Toleranţă de prelucrare Vehicule cu motor Examinare cu lichide penetrante Ţesătură Încercare de stabilitate dimensională Încercare de temperatură ridicată Ţevi de oţel fără sudură Ţevi sudate Fuziune Seif Rezistenţă de ulei Distribuitor de aprindere Conector unipolar Filtru de combustibil Autoutilitară Instalaţii de joasă tensiune Proprietate electrică, termică, mecanică Orologerie Formulă Vocabular tehnic Transformator de măsură Transmisia energiei electrice Staţie electrică Analiză spectrală Spectrografie Încercarea rezistenţei la apă Metodă prin imersiune Frigotehnie Industria minieră Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Instalaţii pentru tratament termic Coroziunea materialelor Maşini industriale Ferite Maşini de calcul Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Uleiuri Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Utilaje, construcţie Fibre sintetice Petrochimie Tehnică de calcul Tehnologia calculatoarelor Arc electric Prelucrare automată a datelor Locuri de muncă Ştanţe şi instrumente Radionuclid Lignit Transportoare cu bandă Bibliografia Factori ergonomici Receptare Sigiliu Indicatori Coeziunea Argint Energie Cuptoare tehnologice Ceriu Echipamente electrotehnice Descărcări electrice Radiaţia solară Doză Abataje Divizare Inginerie minieră Nave maritime Materiale radioactive Litiu Niobiu Tantal Grăsimi animale Inteligibilitatea vorbirii Pădure Analiza Suport Cablaje electrice Benzi transportoare Rectificare Monitorizare Planul de marketing Extracte vegetale Epurare modernă a apelor uzate Produse petroliere lichide Acizi graşi Hidrogen Schimb de căldură Benzină Benzine ecologice Aliaj argint-cupru Analiza modului de funcţionare al sistemelor de fabricaţie Sisteme şi caractere de scriere Radiaţii X Caracteristici ale maşinilor Metode de analiză spectrală Cilindri de laminor Tracţiune Sisteme de frânare Materiale plastice compozite Materiale bioplastice (biopolimeri) Cutii de viteze Încercare la temperatură scăzută Încercare la presiune scăzută Încercare la atmosferă umedă Conducerea calităţii Cleşte Dozimetria radiaţiilor Aer condiţionat Tehnică mecanică în general Varistoare Oxizi metalici Nămol. Prelucrarea nămolului Atmosferă normalizată Şurubelniţă Lamă de şurubelniţă Monoxid de carbon Macara portal Componente electronice. Echipamente electronice Natura fizică a materiei Tehnica controlului automat. Tehnologie inteligentă. Include: Sisteme de control. Echipamente de control. Tehnologie cibernetică şi automatică Sac colector pentru stomie Unealtă mecanică Material portabil Ciocan de spart betonul Ingineria construcţiilor în general Optică oftalmică Orteză Sticlă optică Bijuterie-giuvaer Ţeavă (tub) Asamblările filetate Încercare la stabilitate Toleranţă de orientare Debitmetru masic Efect Coriolis Freză cilindro-frontală Material fisionabil Curgere în canale deschise Calibru Echipament de transport a materialelor Transport continuu Echipament industrial Conductă de montaj Burghiu Navă portcontainer Cleşte pentru electronişti Absorbţie acustică Maşini de profilat Hidrocarburi aromatice Sistem de evacuare Ochelari Rame de ochelari Bucşă de ghidare Maşini universale de ascuţit Maşini de ascuţit Capilaritate Măsurări optice Sculă de tăiere Metoda prin distilare Metoda prin centrifugare Echipament de curăţire Produse în vrac Alimentator Conductă de alimentare Transportor cu lanţ Cărucior elevator Luarea probelor Acid humic Con Piesă conică Şoc Accelerometru Tub endotraheal Cotă de legătură Mostră Feromangan Acumulator hidropneumatic Netezimea hârtiei Sculă de prindere Securitate în muncă Sănătate în muncă Aliaj de vanadiu Aliaj de cobalt Aliaj de mobilden Aliaj de wolfram Aliaj de fier Aliaj de niobiu Fontă maleabilă Schimb termic Textură Granulă Putere calorică Căldură specifică Proprietate termofizică Unsoare Regulatoare autoadaptive Acumulare de praf Lampă electrică cu incandescenţă Lampă cu vapori de sodiu Lampă cu vapori de mercur Vehicul pe şină Convertizor Frecvenţă Rezistoare Termocuplu Ţeavă pentru transportul fluidelor Ţeavă de material termoplastic Polibutenă Dioxid de uraniu Bucşă roluită Bucşă nesecţionată Material de referinţă Sedimentare Set de caractere alfanumerice Dispozitiv de ambarcare pentru pilot Freză cilindrică cu coadă Coadă con Morse Coadă conică Tehnică de înregistrare Piste magnetice de citire Cartele de identificare Fixare pe con 1:10 Fixare pe con Morse Fixare cilindrică Încercare la aplatizare Încercare la lărgire Încercarea inelului Handicapat fizic Frezare plană Alternator Tehnologia echipamentului Caracter grec Utilaj textil Maşini de filat Maşini de filat cu inele Manşon pentru etirol Dispozitiv de ambarcare la bord Echipament sudare Moletă de extracţie Bursă de valori Valoare mobiliară Produs sub formă de pulbere Indice de explozie Încălzire în etuvă Material termoreactiv Mobilier tapiţat Ţigară Verificarea aprinderii Ardere înăbuşită progresiv Ardere cu flacără Compus mineral Far cu lumină de întâlnire Lamelă acoperă-obiect Vidanjă Lentilă de contact Dispozitiv de înregistrare Fertilizant Decapare abrazivă Decapare cu jet de abraziv Curăţare mecanică Încercare prin jupuire Masă de trasaj Fir de sticlă textilă Dispozitiv portpiesă Protector Elastomer poliuretanic Vas de servit Articol de menaj Apă uzată Silico-aluminos Caolin Argilă Spectrometrie fluorescentă Sulfocianură Minereu Pământuri rare Toriu Stibiu (antimoniu) Baie de decapare Izotop Polarografie Molibden Clor Injecţie Talpă Protecţie contra focului Stingător portativ Pulverizator agricol produs Agrofarmaceutic Nuclid radioactiv Radon Radiu Uraniu natural Metodă fluorimetrică Aer poluat Bolţ pentru sudare Bolţ cilindric Bolţ filetat Conductă de petrol Cimentare Autobuz Materiale abrazive Echipament de mină Aliaj neferos Cenuşă de pirită Trioxid de sulf Trioxid de aluminiu Trioxid de fier Dioxid de siliciu Oglindă Cep Bride U Bride cu coturi Bride mobile Bride L Bride cu picior Anvelopă radială Jantă Funduri elipsoidale Împlâslitură de fibre de sticlă Bitum Trinitrotoluen Trotil Acoperire chimică Refractometru Erate Metodă iodometrică Spumă chimică Instalaţii de pompare Ciment alb Contor de gaz Absorbţie de presiune Aparat integrator electronic Aparat integrator mecanic Răşină ureo-formaldehidică Ţevi de extracţie Sobă de încălzit Utilaj de stins incendii Şurub cu ochi Carbură de siliciu Oxid de galiu Calibru filetat Vas de fontă Emailare Cântărire Greutate Maşini de tocat carne Piuliţă fluture Material artificial Oxid de siliciu reactiv Substanţă combustibilă Compus anorganic cu amoniu Bicarbonat de amoniu Reziduu insolubil Manometru metalic Manovacuummetru Vas de gătit Gaz lichefiat Piatră spartă Ţeavă de refulare a apei Ţeavă de extracţie Silico-zirconic Ciment puzzolanic Magnezie Dolomită Abraziv pe suport Filieră hexagonală Hidroizolaţie Zgură Zgură granulată de furnal Cameră de aer Compus anorganic cu azot Compus acid Acid azotic Clincher Oxid de magan Freză Proiecte de formare Carbonat Substanţă insolubilă în apă Paletă Deşeuri urbane Ioni de clor Instalaţii de foraj Cap de frezat Cuţite diamantate Calorimetru Frigider Aparat frigorific Utilaj terasier Deşeu public Depunere atmosferică Utilaj de manipulare Electrotehnică. Dispozitive electronice Nămol cloros Metodă polarografică Materiale puzzolanice Rectificare plană Arbore orizontal Leşie Minereu neferos Monoconductor Mesaje Perturbaţie Perturbaţie radio Perturbaţie radioelectrică Cinematografie. Filme (Cinema) Recipiente sub presiune Tensiuni (Mecanică) Automatizări industriale Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Generatoare electrice Energetică electrică Acţionare hidraulică Hidrogeneratoare sincrone verticale Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Numerical calculations Probabilitate. Statistică matematică Articole de fierărie. Articole mărunte din fier. Lăcătuşărie. Îmbuteliere. Lămpi. Sisteme de încălzire Industria construcţiilor. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţie Cabluri electrice Manipularea materialelor. Fixare. Răşini epoxidice Sisteme energetice Motoare asincrone trifazate Curbe în parametrii specifici Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice Tehnologii chimice. Industrii chimice înrudite Industria coloranţilor Lipire cu metale. Brazare Diagrama fluxului de date Substanţe explozive Relee Transformatoare electrice Colorimetrie Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Documentare. Cărți. Scrieri. Autori Mecanica automobilelor Tehnologia și prelucrarea grăunțelor de cereale Rezistența sistemelor energetice Viteza de coroziune Rulmenți Îmbinări mecanice Viteza vehiculului Rost Prelucrarea datelor cu caracter personal Aglutinare Burghie elicoidale, spirale Dispozitive obişnuite de măsură. Măsurări în industrie. Prescripţii, rigle, linii, metru de măsură Încercări de rezistenţă la compresiune cu sarcină constantă sau uniform crescătoare Maşini de cosit în general. Cositori Încercări de rezistenţă la încovoiere, cu sarcină statică sau uniform crescătoare. Încercări la încovoiere Îmbinări la tuburi, ţevi, furtune Explozii Alte minereuri Angrenaje cu axe încrucişate neparalle şi neconcurente Surse luminoase cu descărcări în gaze. Tuburi cu descărcări Fenomene de temperatură joasă. Producerea temperaturii joase Căderi. Accidente datorate căderilor. Plase, centuri, harnașamente de siguranță Inele de prindere Suporturi, bare, cârlige Cîrlige de siguranță Polimeri monolenici halogenaţi Industrii pentru materiale prelucrabile diferite Conversiune/transpunere Măsurarea suprafeţei libere a nivelului. Calibre de adâncime Polimeri monolenici ai hidrocarburilor Zăcăminte de minereuri metalifere. Altele decît mangan Metale şi metaloizi. Minereuri Gaze. Gaze lichefiate Aliaje de zinc Încercări de anduranță, de durabilitate în general Maşini frigorifice cu mediu lichid de răcire. Mașini frigorifice cu vapori Compresoare alternative cu piston Feluri de îmbinări. Cusături de sudură. Feluri de tăieturi Cabluri concentrice. Cabluri coaxiale Arbori canelați Şaibe Rulmenți cu bile cu sarcină radială Filieră cilindrică Filieră conică Tragere, trefilare și prelucrare a barelor, sârmei și profilelor asemănătoare Calibre. Șabloane. Calibre limită Prelucrarea plutei. Dopuri de plută (dopuri pentru butelii) Îmbinări etanșe la presiune pentru piese fixe ale mașinilor. Garnituri și etanșări fixe plane sau profilate. Etanșări compozite (din mai multe materiale) Transmisii cu curea Schimbarea vitezei prin mijloace hidraulice. Variatoare (convertizoare) Polimeri monolenici care conţin oxigen Broaşte. Lacăte. Chei Fibre metalice Uleiuri eterice. Parfimerie. Cosmetică Uleiuri minerale drept combustibili Robinete Dispozitive pentru executat găuri de centrare Utilaje de separare, sortare, triere şi cernere Dispozitive de deschidere şi închidere activă a conductelor. Armături Compuşi ai bariului Produse durificate. Produse vulcanizate Executarea filetelor exterioare. Procedee şi maşini de tăiat fier Compuşi ai calciului Lichefierea gazelor şi a amestecurilor de gaze Came. Came care acţionează tije şi pârghii Ştifturi. Cuie. Şplinturi. Pene Maşini de mortezat şi rabotat canale Profil U Profil cornier Electrodepuneri superficiale. Placare prin electrodepuneri Ochelari de vedere în general Încercări de rezistenţă la forfecare Examinare macroscopică. Observarea structurii Cheie dinamometrică Finisare chimică şi tratare chimică a suprafeţelor Sudură prin puncte și în linie. Sudură cu ecrescențe, cu contact inelar, cu decărcare capacitativă Forma undei. Distorsiuni Etanșări la exterior, pe alezaj. Manșete L, U, V, inele O etc. Segmenți de piston Şaibă baionetă Arbori cu con de centrare Strunguri cu vârfuri de centrare. Strunguri paralele Fosfatare de protecție. Fosfatizare Areometre Adâncitoare. Scule de adâncirea găurilor Lărgitor elicoidal Piatră naturală. Alte materiale minerale Scule de forare prin percuție. Dălți de forat. Scule obișnuite de găurit, de înaintare, scule excentrice, scule în cruce pentru percuție Opritoare şi reţineri de siguranţă pentru ferestre, uşi Broaşte cu diferite dispozitive de siguranţă speciale Obţinerea şi prelucrarea benzinelor Inele. Bucşe. Coliere. Manşete. Inele de strângere Perforatoare, perforare şi decupare în general Acetilenă Producerea acetilenei prin acțiunea apei asupra carburii de calciu (carbid) Containere de transport. Containere de marfă Materiale electroizolante Materiale electroizolante solide Rabotare. Răzuitoare şi dălţi manuale Determinarea cationilor individuali Transparenţă. Turbiditate Apă în general şi tratarea ei pentru utilizări speciale Tacâmuri. Argintărie de masă Anvelope, şenile şi alte dispozitive Uleiuri semisicative Aparate, rezervoare şi dispozitive de ungere Unelte pneumatice. Unelte cu aer comprimat Părţi ale cărţilor, reportajelor, revistelor şi altele Sinteză aril -OH cu -CHO. Policondensaţi fenolaldehidici. Huilă (cărbune dur, de piatră) şi antracit drept combustibili Robinete. Vane de închidere. Fitinguri şi accesorii Sudură cu arc electric. Sudură cu arc electric și topire Becuri cu incandescenţă, cu filament Materiale de construcţii pentru întărire și consolidare în general Produse chimice propriu-zise Sticlărie goală la interior în general Utilaje auxiliare pentru formarea unităţilor de sarcină Galiu Indiu Mecanisme de tracţiune cu roată Igiena aerului. Poluarea aerului Transportoare cu raclete Polimeri monolenici aromatici Oţel tenace la rece Metale uşoare în general Treceri izolate Prelucrarea filmelor cinematografice Exploatare la suprafaţă la zi Robinete cu ventil și șurub Robinete de reglaj Ferăstraie. Tăiere cu ferăstrău şi procedee înrudite Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Scule de strângere, fixare şi apucare Ghilotină Aldehide. Cetone Microcopiere. Tehnică şi echipamente microfotografice Unelte manuale pentru prelucrarea solului Vehicule şi utilaje de nivelare Căi ferate şi tramvaie subterane Cuțite plane Chei fixe. Chei deschise, mecanice. Chei cu șifturi Compuşi ai potasiului în general. Industria potasiului Echipament de recoltare Broaşte de siguranţă (cu diferite feluri de chei: cu limbă, plate, cu butuc). Broaşte cu dispozitive de blocare Robinete cu fluture Dispozitive de răcire cu amestecuri frigorifice Fier de lipit. Ciocan de lipit Părţi componente ale becurilor electrice şi ale tuburilor cu descărcări Procedee fotografice pentru producerea plăcilor de tipar adânc Fineţe Conducte închise. Țevi. Linii de țevi. Tuburi Material rulant. Vagonete, platforme, cărucioare Utilaj naval Instalații navale Bride I Arcuri cu foi, lamelare. Arcuri plate Șurub central Tuburi şi ţevi flexibile. Furtunuri, mâneci Oţel pentru călire Părţi componente ale mecanismelor de rostuit Cuptoare cu vatră fixă. Cuptoare continue. Cuptoare cu role Cuptoare cu vatră mobilă. Cuptoare cu grinzi păşitoare, cu vatră rotativă. Cuptoare tambur, cu tobă rotitoare. Cuptoare Nisipuri de formare, argile, amestecuri şi prepararea lor Amestecătoare cu lamele, cuţite, palete. Maşini de format şi funcţionarea lor. Formare la maşini în general Cuptoare cu creuzet. Cuptoare cu oală. Cuptoare rotative şi basculante Cuptoare. Tipuri principale, mod de lucru şi reglare, întreţinere. Tratarea şi prepararea nisipurilor, argilelor. Uscare. Măcinare. Sitare. Amestecare Tratare ulterioară a pieselor turnate. Finisare Cultivatoare mecanice. Maşini de prăşit Pluguri Utilaje pentru horticultură Mașini de tăiat și secerat recolta de cereale. Secerători. Legători. Mașini combinate, combine de cereale Probleme generale. Proprietăţi. Încercări. Defecte Cuplaje mecanice Metode de frezare prin rostogolire Extracţia cuprului Extracţia plumbului Conectoare pentru radiofrecvențe Conducte și cabluri electrice Garnituri Pentoxid de fosfor Tablă din cupru Tablă din zinc Plăci presate Benzi de aliaje Filet conic Butuci canelați Toleranțe de fabricație Suprafețe cilindrice Compresoare de aer Oțeluri inoxidabile Metode de încercare a rezistenței Aliaj cupru-zinc Regulatoare de presiune Amestecuri de formare formo-fenolice Bare hexagonale Vase de sticlă Acumulatoare cu plăci de Pb Bare dreptunghiulare Plăci flexibile din cauciuc Curelărie. Încălțăminte. Mănuși Bare extrudate Bare rotunde Diferite sfredele răsucite: melc, plate. Sfredele de centrare. Sfredele pentru cepuri Scule şi maşini de frezat, pilit şi găurit. Pile. Raşpile. Sfredele. Coarbă Bare pătrate Acţionări hidrostatice Aliaj cupru-aluminiu Pompe Maşini-unelte Bronz de aluminiu Prelucrarea alezajelor Metode de măsurare Recipiente cilindrice Proprietățile materialelor care influențează deformabilitatea Robinet cu cep Molete de extracție Teuri Fitinguri Coturi Turboreactoare Mufe Capace Reducții Racorduri olandeze Rezol Mașini pentru filaturi Radiaţie optică Mărime fotometrică Oțel calibrat Carburatoare Fundații de mașini Ventilator de mină Ventilator axial Transportoare cu plăci Palete de transport Strunjire plană Dornuri portfreză Sapă rotativă Acoperiri metalice Acoperiri termice de Zn Acţionări hidrostatice și pneumostatice Acţionări pneumostatice Filete metrice Diametre nominale Capacități nominale Încercări de ambutisare Oțeluri Adâncimea stratului cementat Aparate pentru înregistrare sunet Aparate pentru redare sunet Sudarea metalelor Electrozi înveliți Sudarea fontei Minerit de minerale specifice, minereuri, roci Transportul și manipularea. Ridicat. Serpuit, cotit. Transport de suprafață Colivii de extracție pentru vagonete Vagonete de mină Cuțite de cultivator Strunguuri carusel Strunguri normale Căile ferate în general. Mod permanent. Construcția căii Compuși metalici în general. Săruri. Compuși minerali Conuri pentru scule Corpuri abrazive Piatră pilă Cabluri de semnalizare Lămpi electrice Dispozitive de etanșare Analiza diferitelor substanțe. Control analitic în condiții de producție Remorci Maşini şi echipament de tricotat Transmisii cardanice Mașini de rabotat Șepinguri Mașini de găurit verticale Azonaftol A Caprolactamă Fonte și oțeluri Determinarea conținutului de arsen Piese fixe și mobile, componente ale mașinilor Pompe de injecție în linie Măsurarea cantităților geometrice și mecanice: instrumente, metode și unități Aditivi pentru produse petroliere Aditiv depresant Conducte (conducte). Regulatoare de debit Punct de inflamabilitate Punct de aprindere Aparat cu creuzet deschis Cleveland Aditivi și uleiuri aditivate Determinarea conținutului de Cl Determinarea conținutului de Na Motorină Lagăre LDE Rezerva de apa. Tratamentul apei. Consum de apă Fonte nodulare Determinarea conținutului de Mg Propagare. Reflecţie. Refracţie. Absorbţie. Emisie Caneluri cilindrice în evolventă Toleranțe și ajustaje Arbori și butuci canelați Caneluri triunghiulare Mașini de frezat cu consolă Sistemul hidraulic de frânare Metalurgia feroasă. Fier și oțel Accidente. Riscuri. Pericole. Prevenirea accidentelor. Protecție personală. Siguranță Accesorii metalice pentru tâmplărie Oțeluri rapide Abateri și toleranțe geometrice Mangan metalic Cauciuc natural. Alte macromoleculare naturale care conțin doar carbon și hidrogen Socluri pentru lămpi Angrenaje cu cremalieră Grape, boroane Principii generale și teoria măsurării și proiectarea aparatelor de măsurare. Metode de măsurare Motoare pentru autovehicule Sârmă din oțel Lucrări sau prelucrări cu formarea de cipuri. Lucrări abrazive. Ciocane și prese Folie de Cu Garnituri din cauciuc celular Tehnici de acoperire. Vopsele. Lacuri. Constituenţi gazoşi ai petrolului brut Arzătoare pentru gaze la presiune joasă, cu injecţie de aer Balamale. Balama obişnuită. Role la uşi glisante Reactivi analitici Industrie petrolieră Șurubelnițe manuale Pompe și instalații de pompare Pompe centrifuge Grape Tăvălug inelar Unsoare pentru laminoare Feroaliaje Ferofosfor Pene paralele Pene disc Chei reglabile Producția de halogeni și compuși halogeni, peroxo-compuși anorganici Utilaj pentru industria chimică Degajări pentru rectificare Oțeluri carbon Oțeluri aliate Flanșe din oțel Strunguri revolver Inginerie de producție și planificare. Proiecta. Managementul și controlul producției Nit cu cap înecat Încercare de ambutisare Lanțuri Gall Așchiere și scule așchietoare Freze din oțel rapid Sulfat de fier Freză disc Cilindri gradați Semifabricate din bronz Instalații de legare la pământ de protecție Sîrmă rotundă de cupru Ceasornice Sîrmă zincată Aparate de tăiat Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică Scule abrazive manuale Petice din cauciuc Vulcanizare pe camera de aer Mecanizarea lucrărilor de construcții Mărunţire. Zdrobire. Sfărâmare. Măcinare Mori cu bile şi site. Mori vibratoare. Mori cu curent de aer. Mori combinate Bisturie utilizate în chirurgie Cleşti de prindere Poduri rulante Calitatea suprafețelor Mijloace de măsurare Sistemul Internațional de Unități Portscule. Suporturi. Mecanisme de alimentare. Dispozitive de golire Flotare. Metode de concentrare bazate pe tensiunea superficială Convertoare pneumoelectrice Convertoare electropneumatice Motoare cu aburi. Cazane Accesorii de îmbinare Tub ceramic Sticlă precomprimată Covor electroizolant din cauciuc Cauciuc butadien-alfametilstirenic rece Dispozitive de încărcare(inclusiv închizătoare şi alimentatoare). Jgheaburi, pâlnii, buncăre Materiale plastice celulare Polistiren celular Știft cilindric crestat Ventilatoare Balustradă demontabilă Balustradă fixă Alice de fontă și oțel Turnarea pieselor metalice Producția de substanțe organice. Produse chimice organice Flanșe din fontă și oțel Prelucrarea şi finisarea oţelului Rezistoare fixe de putere Industrie textilă Menghină de banc Lanţuri cu zale demontabile Construcţia transportatoarelor Mașini de ridicat Poziţionere pneumatice Mijloace de control Comparatoare cu cadran Aparate și utilaje electrice Curenși nominali Calibre și contracalibre Accesorii metalice pentru mobilier Industria contrucției de aparate Aparate pentru măsurat densitatea Arzător pentru gaze naturale Ventile pentru pneuri Acoperiri nemetalice Bioxid de sulf Tehnologia combustibilului. Combustibili prelucrați Robinete cu ventil Robinet de reținere Roţi de comandă Echipament de protecţie Centura de siguranţă Pompe de căldură Echipament de radioprotecție Şurub cu cap ciocan Şurub cu cap pătrat Lanţ cu bucșe Lanț cu role Lanț cu eclise dințate Fluide cu destinaţii speciale Conducte de presiune Tuburi și piese de legătură din fontă Maşini de semănat Articole casnice Accesorii de blocare Dinamometre electrice Echipamente pneumatice analogice Aparate de cântărit Bascule transportabile Cilindru pentru laminare Simboluri literare Sortare mecanică Roți Jante Jante demontabile Jante cu profil combinat Jante adînci pentru autoturisme Jante adînci Automobile speciale Aparate de încercare Verificarea aparatelor Durități dinamoco-elastice Shore Cauciuc regenerat Curele trapezoidale înguste Frîne hidraulice Pilire şi raşpeluire. Metode, scule, maşini şi instalaţii Oţel carbon Nituri tubulare Alezor cu con Articole din fier și oțel în general Capăt de tijă cu filet exterior Capăt de tijă cu filet interior Roți de manevră Roţi de rulare Comutator stea Manşon de fontă Inele O din cauciuc Locașuri pentru inele O Protecție contra coroziounii Construcții metalice îngropate Flanşe ovale Geamuri de securitate Lapte (proaspăt, neprelucrat) Tehnologia turnării Produse miniere nemetalifere Metode de determinare Armături industriale din fonta Echipamente de reglare și siguranță Elemente de centrare Turnarea pieselor din fontă Clește universal Armături industriale Industria construcțiilor de mașini Elemente pentru conducte Elemente de Produse electronice şi electrotehnice Dispozitiv de găurit Nit cu cap semiînecat Operațiuni miniere. Explorarea, deschiderea, dezvoltarea, lucrarea depozitelor minerale Tuburi și mufe din azbociment Determinarea debitelor fluidelor Aparate pentru măsurat presiunea arterială Cablu de tracțiune Fitinguri filetate Toleranțe geometrice Toleranțe de formă și de poziție Rulmenți radial-axiali Racorduri de intrare Reductoare de presiune pentru butelii de gaze Filet metric conic Cauciuc butadienstirenic Hidroxid de bariu tehnic Bioxid de mangan Oxid de bariu Raşpele Şurub pentru canale Mobilier și accesorii de uz casnic Supapă de respirație Şurub cu cap semirotund Severe-disc Aparate de servodirecție hidraulică Motoare lente orbitale Echipamente pentru gura sondei Fitinguri din oțel Cuplaje mecanice de uz general Încercarea de fiabilitate a echipamentelor Bucșe extensile Azot gazos Azot lichid Aliaj cupru-plumb Cabluri plate Angrenaje cilindrice cu dantură exterioară. Angrenare externă Semne convenționale Mașini, echipamente și echipamente agricole. Plugurile. Tractoare Cheie cu cap pătrat Dornuri cu coadă conică Efectul aportului de temperatură și temperatura asupra volumului și structurii corpurilor Piese matrițate din Cu Aliaje de Cu Piese matrițate din Al Diferiţi combustibili inferiori. Deşeuri şi moloz drept combustibil. Calibru conic Calibru tronconic Măsuri contra contaminării solului Dispozitiv cu percutor Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete. Astronautică și nave spațiale Accidente electrice. Accidente din cauza electricităţii. Inel de ridicare Ceramica grosieră. Argilă grea. Refractare. Materiale ceramice dure. Amestecuri de ceramică și alte materiale Organe de comandă Nitroceluloză Bascule Apă din surse superficiale. Captare del la surse de suprafaţă. Dotări pentru captare Piese și unități de control al fluidului. Supape, închideri etc. Minereu de cupru Minereu de plumb Mecanisme de ridicat. Trolii Produse sintetice de policondensare. Policondensați. Rașini sintetice. Fibre sintetice etc. Accidente electrice. Accidente din cauza electricităţii Caracteristici metrologice Calitatea mijloacelor de măsurare Achiziționarea și aderarea. Catalogare. Clasificare și indexare. Lucrare de referință. Împrumuturi etc. Cuţit pentru strunjire Izolatoare de trecere Şurub cu bile Silicocalciu Gură de vizitare rotundă Gură de vizitare ovală Aliaje de fontă Ferosilicomangan Manipulare și transport. Ridicare. Transport de suprafață. Tracțiune Oțeluri laminate Cablu de izolație Zăcăminte de minereuri nemetalifere Conductoare de cupru Teleinformatică Legături de date Scheme electrice Instalații de telecomunicații Sulf nativ Rășini furanice Tractoare pentru sudare Războaie de ţesut. Maşini de ţesut şi dispozitive auxiliare Amorse detonante Instrumente de măsurare și fabricarea acestora. Dispozitive de cântărire Inginerie de transport aerian și spațial. Aeronautică și aeronave. Rachete și rachete. Astronautică și nave spațiale Arbori flexibili Motoare de căldură (cu excepția motoarelor cu aburi) Echipamente, aparate și materiale fotografice Fenomene ionice Lacuri electroizolante Lanțuri antiderapante Bauxită Echipamente de ambalare Reductoare planetare Rotile Roți melcate cilindrice Ecran de protecție Ecran de proiecție Plug cu cormană Uleiuri PIR Redresoare Motor cu mișcare rectilinie Linii de îmbuteliere Bioxid de siliciu Compuşi ai magneziului Bumbac (Gossypium sp.) Gură de vizitare căptușită Fitinguri de policlorură Acumulator acid Freze manuale şi de maşină. Freze cilindrice, cu frezare laterală Fitile (cordoane pentru fitili). Fitile subţiri, tip sfoară Conductor de bobinaj Pompe și ventilatoare Aparate de cale ferată Echipamente energetice Mașini de uz general Freze cu alezaj cilindric Obiecte sanitare din fontă Pirotehnie Capse detonante Cuplaje eleastice Cuplaje dințate Solvenţi şi lianţi. Lianţii ca acoperiri, fără pigment Execuţia acoperirilor individuale Instrumente de desen. Rigle, linii. Şabloane. Acoperiri protectoare Dispozitive pentru întreținerea și protecția mașinilor Silicagel Protecție climatică Cântare. Balanţe Mănuși, fabricarea mănușilor Freză pentru cant Freză pentru falț Puritatea apei Şurub cu guler Piuliţă pătrată Determinarea conţinutului de carbon Determinarea indicelui de wolfram Determinarea conţinutului de siliciu Determinarea conţinutului de fosfor Determinarea conţinutului de sulf Determinarea conţinutului de staniu Determinarea conţinutului de stibiu Determinarea conţinutului de plumb Determinarea conţinutului de bismut Compase forestiere. Calibre pentru intervale mici pentru goluri Maşini şi echipament de tors, răsucit, cablat. Alte instrumente de tăiat. Secure, satâr, topor Sulfat de nichel Mașini și echipamente de reproducere grafică Acid adipic Întreruptor cu pârghie Unsori pentru etanșare Alezoare cu alezaj conic Sîrmădin oțel pentru perii Industrie electrotehnică Ștampile fără schimbare Calibre netede fixe pentru arbori Cărămizi pentru cuptoare Plăcuță indicatoare pentru mașini electrice Sticlă ornamentală. Sticlă turnată în general. Sticlă presată şi tăiată. Sticlă cu caneluri, cu nervuri şi alte sticle modelate Distilare. Evaporare Freză unghiulară Construcții și materiale de construcții Nisip normal Sîrmă trefilată din oțel Acetilenă tehnică Uleiuri minerale rafinate Cărbune activ vegetal Sîrmă de oțel Piese din ebonită Unsori consistente Mașini pentru industria ușoară Echipament de desen Echipament de deschis şi închis corespondenţa, scrisorile Anunţarea incendiilor. Organizarea luptei contra focului Separarea lichidelor în general. Separare de sisteme lichide heterogene Inginerie hidrotehnică în general Defecte de suprafaţă Materiale plastice Filete cilindrice Elemente de aliere Unelte manuale Poansoane Elemente de fixare Brățări pentru țevi Clește de perforat Șuruburi grosolane Nisip cuarțos Argilă caolinoasă Ștampile manuale Ștampile cu schimbare Aparate de protecție Măsuri de lungime Compuşi ai sodiului Minereuri de cărbune Plăcuţe triunghiulare Plăcuţe pătrate Încercarea metalelor Accesorii pentru formarea unităţilor de sarcină Alte fracţii de distilare decât hidrocarburi. Produse fenolice: crezoli, creozot Agenţi activ superficial (surfactanţi). Agenţi de umezire, spumare şi emulsionare Sinteză -COOH cu =NH. Policondensaţi acid-aminici. Policondensaţi poliamidici. Nailon Fotodiode Fototranzistoare Plastomeri Cuțit cu reglaj micrometric Rezistenţă la deformare elastică Capăt de alezat Bare de alezat Osciloscop Pulberi ceramice Instalaţii de ardere Principiile luării probelor. Erori în selectare. Metode de luare a probelor Acizi graşi. Generalităţi privind producerea acidului stearic Uleiuri eterice naturale Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini Transformarea solidului în lichid, a lichidului în solid Benzine cu anumit punct de fierbere. Benzine de încercare Solvenţi. Materiale de subţiere. Diluanţi Arzătoare pentru combustibili lichizi în general. Injectoare Obţinerea şi prelucrarea reziduurilor principale de distilare sau a produselor brute finale Bitum asfaltic Producerea clorurii de hidrogen şi a acidului clorhidric Compuşi ai cuprului Compuşi ai aluminiului Sisteme de forare la adâncime Azotat de amoniu Perspectivă axonometrică și izometrică Racorduri, legături, conexiuni pentru conducte electrice. Joncțiuni și matisiri pentru cabluri Transmisie prin lanț Lanț cu eclise cotite Nit cu cap semirotund Aliaje cupru-zinc Prelucrare datelor Stas-uri digitizate
Vă rugăm să schimbaţi parola