Biblioteca Universității din Pitești

Ionescu, Maria Antoaneta

Nume Persoană: Ionescu, Maria Antoaneta
Limba: rum
Vezi și Nume Persoană: Ionescu, Maria, (ed.)
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 111 lucrari in 111 publicatii in 2 limbi
Sistemele de frînare ale autovehiculelor de: Frăţilă, Gheorghe; Mărculescu, Gheorghe (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Echipamente de injecţie pentru motoare cu ardere internă de: Turcoiu, Titi; Turcoiu, Titi; Boncoi, Jean; Time, Alexandru (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Motoare Diesel de: Moţoiu, Costin; Tuzu, Constantin; Moţoiu, Costin (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Aparatura de injecţie pentru motoare Diesel : Construcţie, exploatare şi întreţinere de: Doinaru, Laurenţiu (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Etanşări de: (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Rodarea şi uzura motoarelor cu ardere internă de: Popa, Bazil; Silaşi, Constantin; Băţagă, Nicolae (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Prelucrarea materialelor compozite, ceramice şi minerale de: Dumitraş, Constantin; Opran, Constantin, inginer (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Rodarea, uzarea, testarea şi reglarea motoarelor termice de: Băţagă, Nicolae; Căzilă, Aurica; Cordoş, Nicolae (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Terotehnica de: Aramă, Constantin (1919-2003) (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Poluarea aerului de către motoarele cu ardere internă : Reducerea poluării şi economicitate de: Aramă, Constantin (1919-2003); Apostolescu, Nicolae, inginer; Grünwald, Berthold (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Analiză matematică Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Pompă Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Asamblare şi montare în general Tehnologia construcţiilor de maşini Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Întreţinere (maşini şi unelte) Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Motoare cu motorină cu aspecte comune ale sistemelor cu carburator şi diesel Construcţia de maşini în general Utilaj tehnologic Turbine de abur Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Transport rutier Lagăre. Cuzineţi Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Tehnică Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Matematică şi ştiinţe naturale Publicații digitizate Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Materiale macromoleculare Transport şi circulaţie în interiorul clădirilor mari Desen Aparate şi instrumente optice Manuale. Tratate Metalurgie Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Artă. Recreere. Divertisment. Sport Rezistenţă la solicitări repetate Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Sisteme de gestiune a bazelor de date Ungere Suspensii coloidale Rezistenţă la solicitări Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Industrii de proces Vibraţii (Rezistenţa materialelor) Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Mecanisme Arcuri. Suspensie. Amortizare Diagnoza tehnică Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Semne şi simboluri altele decît scrierea Vibraţii (Acustică) Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Manual universitar Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Dicţionar Materiale polimerizate. Polimeri Reprezentări grafice Sisteme de bibliotecă Strunguri. Strunjire, alezare Chimie industrială Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Tehnologia mijloacelor de transport Motoare cu ardere internă Algoritmi Dicţionar român-francez Construcţii civile în general Procese de aprindere. Dispozitive de aprindere Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Dispozitive electronice Inginerie. Tehnică în general Informare Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Metalurgie în general Arbori. Axe Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Maşini după fiabilitate Desen industrial Programe informatice Electrotehnică Sisteme de scriere şi de notare Tehnica mijloacelor de transport Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Automobile. Autoturisme Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Aspecte tehnice în exploatare (metode operaţionale, inclusiv performanţe) România Matematică Ceramică în general. Materii prime ceramice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Aeronave mai grele decât aerul (aerodine) Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Biblioteconomie Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Uzură (Tehnică) Informatică Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Hidrodinamică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Încercări de corespundere la utilizare Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Dicţionare multilingve Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Ştiinţe aplicate Manipulatoare. Roboţi industriali Geometrie. Trigonometrie Fizică Dicţionar tehnic Transportul fluidelor
Vă rugăm să schimbaţi parola