Biblioteca Universității din Pitești

Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-)

Nume Persoană: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947- )
Limba: rum
Notă biografică şi de activitate: Licenţiat în matematică-informatică (Facultatea de Matematică a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 1965-1970).
Notă biografică şi de activitate: Obţine certificat de analist programator la Institutul Central de Informatică, Bucureşti (bursă postuniveristară, 1971) şi certificat de absolvire în matematici aplicate şi informatică (cursuri postuniversitare organizate de UNESCO la Bucureşti, 1974-1975).
Notă biografică şi de activitate: Se angajează ca matematician la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc, Piteşti (1970-1971), ulterior, devenind analist programator la Centrul Teritorial de Calcul Electronic, Piteşti (1971-1979).
Notă biografică şi de activitate: Doctor în matematică cu teza "Modele matematice cu aplicaţii în studiul sistemelor şi în simulare" (Universitatea din Bucureşti, 1985-1987).
Notă biografică şi de activitate: Activitate didactică şi ştiinţifică: asistent universitar (1979-1987), lector universitar doctor (1987-1991), conferenţiar universitar doctor (1991-1996), profesor universitar doctor (1996 -).
Notă biografică şi de activitate: Rector al Universităţii din Piteşti (1996-2004, 2008-2012).
Notă biografică şi de activitate: Membru al Academiei de Ştiinţe din New York (1997-2000); Expert, specializat în matematică, statistică, informatică (Camera de Experţi a Uniunii Europene, 1998-2008); Expert în autorizarea şi acreditarea de programe de studii universitare (Consiliul Naţional pentru Evaluare Academică şi Acreditare - CNEEA, 2000-2005).
Notă biografică şi de activitate: Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Prorector pe probleme de calitatea învăţământului (2004-2008); Preşedinte al Comisiei de Calitate a Universităţii din Piteşti (2006-2008); Expert pe probleme de autorizare, acreditare şi evaluare periodică a programelor de studii universitare (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS, 2007-2008).
Notă biografică şi de activitate: În ianuarie 2009 obţine Certificatul de Manager de proiect din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (formare în domeniul proiectelor finanţate din fonduri structurale).
Notă biografică şi de activitate: Manager de proiect (implementarea unei platforme de E-Learning la Universitatea din Piteşti, 2009-2010); Expert (Dezvoltarea unui Sistem Operaţional al Calificărilor din Învăţământul Superior în România - DOCIS, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2009-2011).
Notă biografică şi de activitate: Preşedinte al Filialei Argeş - Asociaţia Română de Prietenie cu Republica Populară Chineză (29 septembrie 2015 - prezent).
Sursa: *** - Gheorghe Barbu, ctitor al învăţământului universitar argeşean la borna 70, 76 p.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 37 lucrari in 37 publicatii in 2 limbi
Buletin ştiinţific. Seria Filologie. Limba şi literatura română de: Universitatea din Piteşti; Bădescu, Neculae (1942-) (Text tipărit) Altele [570]
Mi-am dedicat viaţa unui vis! de: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-) (Text tipărit)
Buletin ştiinţific. Seria Matematică şi informatică : Nr. 18 de: Universitatea din Piteşti (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Monografia Universităţii din Piteşti de: Popa, Petre, istoric (1935-....) (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Metode, algoritmi, tehnici de simulare şi aplicaţii de: Barbu, Vlad, inginer; Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-) (Text tipărit) Autor [070]
Proba de matematică : Subiectele date la concursurile 1980-1983 de: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-); Poştoacă, Ion (Text tipărit)
Calculatoare personale : Arhitectură, funcţionare şi interconectare de: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-); Păun, Viorel; Bănică, Logica (Text tipărit)
Buletin Ştiinţific. Seria Ştiinţe Economice şi Juridice de: Universitatea din Piteşti (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Analiză matematică Limbaje de programare (Software) Ştiinţe economice Calculatoare personale Publicații digitale Ecuaţii diferenţiale Algebra Lie Studii teologice Programare informatică Biserica Ortodoxă Română Transformări integrale Economie în general Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Filosofie religioasă Analiză funcţională Creştinism Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Religie. Teologie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Inginerie managerială Lingvistică Modele matematice pentru cercetare operaţională Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Construcţia de maşini Mecanică aplicată Limbaje de programare pentru calculator Grupuri Lie Teologie dogmatică C (Limbaj de programare) Manual universitar Teologie Literatură română Bibliologie Interviuri Arhitectura calculatoarelor Documentare Funcţii complexe Analiză Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Publicaţii periodice şi seriale Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Mecanică teoretică în general Inginerie tehnologică Biologie Publicaţii universitare Prelucrare date Construcţia calculatoarelor. Hardware Ecuaţii cu derivate parţiale Ştiinţe juridice Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Biografie Inginerie. Tehnică în general Ortodoxie Limbajul C++ Filologie C++ (Limbaj de programare) Programe de calculatoare Biobibliografie Articole digitizate Electrotehnică Publicații EUP Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Electromecanică Mecanica fluidelor Matematică Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Teologie pastorală Biblioteconomie Lucrări ştiinţifice universitare Sistem informatic Curs universitar Informatică Motoare Automobile Educaţie. Învăţământ. Instruire Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Algebră. Matrice. Ecuaţii Automobile Învăţământ superior. Universităţi Creştinism. Religie creştină Calculatoare
Vă rugăm să schimbaţi parola