Biblioteca Universității din Pitești

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului

Nume Colectiv: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 105 lucrari in 105 publicatii in 2 limbi
Igienă de: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Probleme de fizică date la concursuri de admitere în învăţământul superior - rezolvate şi comentate - pentru ingineri şi subingineri de: Ionescu, Constantin, chimist; Călin, C.; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Fochianu, Vasile (Text tipărit)
Dinamica autovehiculelor de: Ghiulai, Constantin; Vasiliu, Chiriac; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Metodica predării matematicii de: Rus, Ileana; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Varna, Doina (Text tipărit)
Limba română contemporană de: Iordan, Iorgu (1888-1986); Robu, Vladimir; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Ecuații cu derivate parțiale de: Carol, Kalik (Text tipărit)
Ştiinţa materialelor : Pentru ingineri chimişti de: Constantinescu, D.; Ciocea, N.; Vasilescu, Dan Sorin; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Elemente de algebră liniară şi geometrie de: Cruceanu, Vasile; Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Ecuații diferențiale și integrale de: Pavel, Paraschiva; Rus, Ioan A. (Text tipărit)
Algebră de: Galbură, Gheorghe (1916-d?) (Text tipărit)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Ştiinţa solului Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Critică literară. Studii literare Algebră Management Gramatică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Costuri Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Instalaţii. Local, clădiri, ateliere, fabrici, uzine. Materiale Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Geologie şi ştiinţe înrudite Comerţ internaţional Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Terapie Universităţi Matematică şi ştiinţe naturale Istoria limbii Chimie anorganică Statistică matematică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iaşi Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Teoria algebrică a numerelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Fonologie Zoologie Metalurgie Fonetică Pedagogie Lingvistică Farmacologie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Ţesut medular Limba română Botanică sistematică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Rezistenţă la solicitări Producerea şi distribuţia energiei electrice Centrale electrice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Roci sedimentare Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Organe de maşini în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Limba literară Căldură. Termodinamică Metode pedagogice Botanică generală. Botanică analitică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Manual universitar Urologie Literatură română Citologie generală. Celula ca sistem biologic. Plan general. Compoziţie chimică. Proprietăţi fizico-chimice şi moleculare Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Termodinamică. Energetică Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Dicţionar Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Documentare Chimie analitică Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie elctrică Analiză Fizică a moleculelor singulare Publicaţii periodice şi seriale Chimie industrială Botanică Algebră liniară Măduvă osoasă Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Ecuaţii cu derivate parţiale Anatomie. Anatomie umană şi comparată Controlul calităţii Inginerie. Tehnică în general Diagnostic Parazitologie Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Contabilitate Tulburări funcţionale şi metabolice Geometrie algebrică Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Izolaţie termică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Petrologie. Petrografie Electrotehnică Instrucţiuni om-calculator. Interfaţă om-maşină. Interfaţă utilizator Tehnica mijloacelor de transport Măsuri contra zgomotului. Combaterea zgomotului Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Topologie Neuropatologie Lexicologie Cercetări operaţionale România Matematică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Biologie. Ştiinţe biologice în general Literatură populară Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Diagnosticarea bolilor cardio-vasculare şi boli ale aparatului respirator Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Îngrăşăminte Curs universitar Agricultură Folcloristică Manual şcolar Sociopedagogie Optică Educaţie. Învăţământ Informatică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Producerea şi conservarea alimentelor solide Insecte dăunătoare plantelor Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Învăţământ Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Români Patologia coloanei vertebrale Ştiinţe sociale Semantică Fizică Termotehnică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Construcţii metalice Patologie umană
Vă rugăm să schimbaţi parola