Biblioteca Universității din Pitești

Morărescu, Valeriu

Nume Persoană: Morărescu, Valeriu
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 163 lucrari in 162 publicatii in 2 limbi
Găurirea adîncă de: Sauer, Leopold; Ionescu, Christa (Text tipărit) Altele [570]
Construcţii cu structură autoadaptabilă la solicitări seismice de: Aizenberg, Ia. M. (Text tipărit) Altele [570]
Dispozitive pentru maşini-unelte : Proiectare, construcţie de: Stănescu, Ion, inginer; Tache, Voicu (Text tipărit) Altele [570]
Precizia prelucrării prin aşchiere de: Tîrpe, Gheorghe (Text tipărit) Altele [570]
Prelucrarea metalelor prin deformare la rece de: Zgură, Gheorghe; Ciocîrdia, Constantin; Bude, Grigore (Text tipărit) Altele [570]
Dezoxidarea oţelurilor de: Tripşa, Iosif; Pumnea, Constantin (Text tipărit) Altele [570]
Construcţii metalice de: Popescu, Victor, inginer constructor (Text tipărit) Altele [570]
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Aparate şi instrumente pentru măsuri electrice. Aparate indicatoare de măsurat şi de înregistrat electrice Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Pompă Produse sintetice de policondensare. Policondensaţi. Rădăcini sintetice. Fibre sintetice, etc. Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Seismologie. Cutremure Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Arhitectură Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Teoria maşinilor termice Transport rutier Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Curăţirea şi purificarea lichidelor în general Matematică şi ştiinţe naturale Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Chimie anorganică Scheme logice Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Documente pentru instruire şi exerciţii practice Reţele de distribuţie Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Productivitate Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Vibraţii (Mecanică) Metalurgie Aparate de măsură şi fabricarea lor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Maşini electrice Limba română Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Ungere Contoare de energie Rezistenţă la solicitări Acţionări electrice Limbaje de programare Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Gastronomie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Economia muncii Combaterea poluării atmosferei Matematică aplicată Teoria grafurilor Măsurări electrice Rezistenţa materialelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Tehnologia combustibilior. Combustibili prelucraţi Întreţinere, reparaţii şi modificări la vehicule Reţete culinare Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Limba germană Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Limba rusă Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Reglare prin intervenţie asupra fluidului de lucru sau asupra fluidului transportat Dicţionar Maşini electrice rotative Manual Sudarea Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Electronică şi electrotehnică Strunguri. Strunjire, alezare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Inginerie industrială Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Eficienţa muncii Epurarea apei Tehnologia mijloacelor de transport Tranzistoare Programare numerică Optimizare (Tehnică) Construcţii civile în general Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Operaţii şi utilaje de tratament termic Procese de aprindere. Dispozitive de aprindere Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Extrudare la rece Inginerie. Tehnică în general Tehnică pentru amatori Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Statică grafică şi analitică pentru verificarea şi calcularea construcţiilor. Rezistenţă, stabilitate etc Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Atmosfera. Poluarea atmosferei Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Radiotehnică Arbori. Axe Teoria modelelor economico-matematice Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Limba engleză Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Emiţătoare (Electrotehnică) Electrotehnică Dulciuri Tehnica mijloacelor de transport Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Construcţii din beton, din beton turnat pe şantier (beton obişnuit), masă de beton Tehnologii industriale Construcţii hidrotehnice Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare România Întreţinerea şi repararea utilajelor Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Matematică Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Meteorologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Construcţii metalice. Lucrări de structură în oţel şi alte metale Ape reziduale Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Lucrări de zidărie şi meserii înrudite Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Automatizare Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Transfer de căldură Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Reţele electrice Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Tehnologii de epurare Arta culinară Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Automobile Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Mecanica solului Canalizare Ştiinţa mediului înconjurător Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material si metoda de construcţie Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Fizică Organizarea producţiei Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Indicatoare de nivel sau situaţie pentru vase, recipiente
Vă rugăm să schimbaţi parola