Biblioteca Universității din Pitești

Bădescu, Neculae (1942-)

Nume Persoană: Bădescu, Neculae (1942- )
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Bădescu, N. (1942- )
Notă Informativă: Inginer mecanic și profesor universitar român.
Notă biografică şi de activitate: S-a născut în localitatea Boteni-Muscel, județul Argeș, pe data de 23 iulie 1942.
Notă biografică şi de activitate: A absolvit, în anul 1968, Institutul Politehnic București, Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, specialitatea Mașini-unelte și scule.
Notă biografică şi de activitate: A obținut, în 1987, titlul științific de doctor în inginerie, specialitatea Rezistența materialelor, teoria elasticității și plasticității, cu teza: ”Contribuții la calculul paletelor de ventilatoare, realizate din materiale cu caracteristici mecanice neliniare”.
Notă biografică şi de activitate: Activitatea în producție, în perioada 1968-1976, a desfășurat-o ca inginer proiectant, șef atelier, șef secție la Întreprinderea de Motoare Electrice Pitești.
Notă biografică şi de activitate: Activitatea didactică universitară a început-o în anul 1976 la Institutul de Învățământ Superior Pitești / Universitatea din Pitești. A parcurs toate gradele, până la cel de profesor; a ocupat funcții didactice importante: Prodecan (1990-1992); Prorector (1996-2000).
Notă biografică şi de activitate: În paralel cu activitatea didactică universitară a desfășurat și activitate de cercetare științifică în domeniul rezistenței materialelor. Astfel, a colaborat la 8 contracte de cercetare științifică. Este, de asemenea, membru fondator al Asociației Române de Tensometrie din 1990.
Notă biografică şi de activitate: Opera: Autor sau coautor a mai multor cărți, dintre care enumerăm: Rezistența materialelor: Îndrumar de laborator. Pentru uzul studenților (1989); Motoare pentru autovehicule rutiere. Calculul termic, cinematic, dinamic și de rezistență: Îndrumar de proiectare (1990); Calculul rezistenței motoarelor cu ardere internă (1999); Rezistența materialelor: Complemente (2015).
Notă biografică şi de activitate: Opera: Autor sau coautor a 36 articole științifice publicate în reviste, studii sau buletine din țară sau din străinătate.
Notă biografică şi de activitate: Este membru fondator al Asociației Române de Tensometrie (din 1990) și este membru al Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR).
Sursa: Dicționarul Specialiștilor : Un "Who's Who" în știința și tehnica românească, Vol. 2, Ediția I, Editura Tehnică, București, 1998, p. 35
Țara sursă: RO: UPIT
Resurse online: https://old.utcluj.ro/educatie/doctorat/doctorat_Vasile_Ile.php
Data și ora ultimei accesări: 20200512
Lucrări: 16 lucrari in 15 publicatii in 2 limbi
Buletin Ştiinţific. Seria Autovehicule Rutiere = Scientific Bulletin. Automotive Series : Ingineria Autovehiculelor : Automotive engineering : No. 27 de: Universitatea din Piteşti. Departamentul Autovehicule şi Transporturi; Bădescu, Neculae (1942-) (Text tipărit) Autor [070]
Buletin Ştiinţific. Seria Autovehicule Rutiere = Scientific Bulletin. Automotive Series : Ingineria Autovehiculelor : Automotive engineering : No. 28 de: Universitatea din Piteşti. Departamentul Autovehicule şi Transporturi; Bădescu, Neculae (1942-) (Text tipărit) Autor [070]
Buletin ştiinţific. Seria Filologie. Limba şi literatura română de: Universitatea din Piteşti; Bădescu, Neculae (1942-) (Text tipărit) Autor [070]
Buletin Ştiinţific. Seria Autovehicule Rutiere = Scientific Bulletin. Automotive Series : Ingineria Autovehiculelor : Automotive engineering : No. 26 de: Universitatea din Piteşti. Departamentul Autovehicule şi Transporturi; Bădescu, Neculae (1942-) (Text tipărit) Autor [070]
Buletin Ştiinţific. Seria Inginerie Managerială şi Tehnologică de: Universitatea din Piteşti (Text tipărit) Membrul grupului ştiinţific [677]
Buletin Ştiinţific. Seria Autovehicule Rutiere = Scientific Bulletin. Automotive Series : Mecanică Aplicată : Applied Mechanics : No. 21, Volume C de: Universitatea din Piteşti. Departamentul Autovehicule şi Transporturi; Bădescu, Neculae (1942-) (Text tipărit) Autor [070]
Motoare pentru autovehicule rutiere. Calculul termic, cinematic, dinamic şi de rezistenţă : Îndrumar de proiectare de: Racotă, Radu-Mircea; Dumitrescu, Vasile, inginer; Bădescu, Neculae (1942-); Institutul de Învăţământ Superior Piteşti (Text tipărit)
Vă rugăm să schimbaţi parola