Biblioteca Universității din Pitești

Bălan, Oana Maria

Nume Persoană: Bălan, Oana Maria
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 17 lucrari in 17 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Competenţa Curţii Constituţionale Interpretare şi aplicarea legii Interesul superior al copilului Dreptul de proprietate Fiscalitate Dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică Litigii de aceeaşi natură Degrevarea activităţii instanţelor de judecată Procedură prealabilă de conciliere Protecţia şi promovarea drepturilor copilului Consiliul Concurenţei Accesul liber la justiţie Judecătorul constituţional Discriminări sau privilegii Obiectul controlului de constituţionalitate pe cale de excepţie Cheltuieli publice Procedură specială Cauze civile şi comerciale Omisiune de reglementare Protecţia copiilor şi a tinerilor Previzibilitate Dreptul fundamental al minorului la nume ca expresie a propriei identităţi Dreptul la moştenire Procedură extrajudiciară Dreptul la apărare Protecţia proprietăţii Constituţionalitatea regulamentelor Camerelor Parlamentului Măsuri cu caracter vremelnic Jurisprudenţă Principiul autonomiei regulamentare a Camerei Deputaţilor Dreptul la un proces echitabil Revizuire Acte administrtative unilaterale cu caracter individual şi cu caracter normativ Aşezarea justă a sarcinilor fiscale Principiul celerităţii soluţionării litigiilor Previzibilitatea dreptului Înfăptuirea justiţiei Egalitatea juridică Liberul acces la justiţie Regulamentul Camerei Deputaţilor Procedura de urgenţă Relaţii personale între copil şi părinţi Contribuţii financiare Folosirea căilor de atac Controlul instanţei de contencios constituţional Obiectul controlului de constituţionalitate Motive de revizuire Controlul constituţionalităţii hotărârilor de guvern Conciliere directă Dreptul de proprietate privată Discriminare Căile şi procedurile parlamentare Obligaţia la plata anticipată a taxelor judiciare de timbru Realizarea actului de justiţie Interpretarea constituţională Taxa judiciară de timbru Acte concrete de aplicare a prevederilor regulamentului Dreptul la un recurs efectiv Stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive Decizie interpretativă Cronica jurisprudenţei Curţii Constituţionale Autoritate administrativă autonomă Principiul constituţional al controlului judecătoresc al actelor administrative Jurisdicţie specială adminstrativă Egalitate în drepturi Tratatele internaţionale privind drepturile omului
Vă rugăm să schimbaţi parola