Biblioteca Universității din Pitești

Niculescu, Simona

Nume Persoană: Niculescu, Simona
Vezi și Nume Persoană: Dumitrescu, Simona
Vezi și Nume Persoană: Niculescu-Dumitrescu, Simona
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 161 lucrari in 163 publicatii in 4 limbi
Gramatica practică a limbii italiene de: Cârstea-Romaşcanu, Mihaela (Text tipărit) Copertator [140]
Sisteme de operare pentru calculatoare numerice de: Georgescu, Ioan, informatician (Text tipărit) Copertator [140]
Orizontul traducerii de: Ionescu, Gelu (Text tipărit) Copertator [140]
Acordul în limba română de: Gruiţă, Gligor (Text tipărit) Copertator [140]
Organizarea şi conducerea activităţilor de întreţinere şi reparaţii de: Ceauşu, Iulian; Ghiţă, Nicolae; Potîrcă, Tudor (Text tipărit) Copertator [140]
Ridicarea eficienţei aparatelor schimbătoare de căldură de: Leca, Aureliu (Text tipărit) Copertator [140]
Îndrumător pentru ateliere mecanice de: Georgescu, George S., inginer (Text tipărit) Copertator [140]
Proiectarea sistemelor de organizare şi conducere ale unităţilor economice de: Dumitrescu, Mihail, inginer; Pleşoianu, George; Oprea, Nicolae, ing. econ. (Text tipărit) Copertator [140]
Utilaje de laminoare de: Rădulescu, Cristian; Guţu, Mihai; Derlogea, Şerban (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Aparate şi instrumente pentru măsuri electrice. Aparate indicatoare de măsurat şi de înregistrat electrice Analiză matematică Sintaxa propoziţiei Pompă Tehnica încălzitului şi focarelor Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Laminare. Laminoare Combustibili şi explozivi Algebră liniară şi multilineară Critică literară. Studii literare Seismologie. Cutremure Algebră Geofizică Geotectonică. Tectonica plăcilor Management Romane Geometrie diferenţială Gramatica limbii române Gramatică Literatură engleză Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Ştiinţe auxiliare ale geologiei Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Explozivi. Combustibili Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Hipertensiune Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Nuvele, povestiri, proză scurtă Psihologie Geologie şi ştiinţe înrudite Fibre artificiale din proteine şi alte materiale naturale conţinând azot Matematică şi ştiinţe naturale Tabele cu date tehnice. Tabele de calcul Industria textilă Chimie anorganică Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Scheme logice Sisteme automate Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Construcţii de calculatoare. Hardware Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Aparate electrice Centrale nucleare de energie Calculul sarcinilor şi rezistenţelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Metalurgie Arte decorative Economie. Ştiinţe economice Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Aparate de măsură şi fabricarea lor Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Metale forjate sau deformate. Metale formate la cald Artă. Recreere. Divertisment. Sport Amplificatoare Maşini electrice Limba română Cristalizarea lichidelor. Cristalizare din soluţii Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Acţionări electrice Cicluri. Diagrame de schimbare de stare. Diagrame termice Producerea şi distribuţia energiei electrice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Paleontologie Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Aparate video de conversie Poezie. Poeme. Versuri Muntenia Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Probleme Structura calculatoarelor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Literatură comparată Tehnica reactoarelor Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Literatură română Calculatoare. Feluri de calculatoare Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Istorie militară Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Reglare prin intervenţie asupra fluidului de lucru sau asupra fluidului transportat Dicţionar Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Encefalopatii Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Chimie analitică Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Teoria traducerii Geometrie descriptivă Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Electronică şi electrotehnică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Limba italiană Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Medicină Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Reactoare chimice Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans Fonetică. Fonologie Construcţii civile în general Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Istoria Daciei Operaţii şi utilaje de tratament termic Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Forme de întreprinderi. Finanţare Inginerie. Tehnică în general Forma Pământului. Măsurarea Pământului. Geodezie matematică. Geodezie astronomică Software: Fortran Protecţia muncii. Securitatea muncii Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Echipamente, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Electrotehnică Semigrupuri Tehnica mijloacelor de transport Fenomene electronice şi ionice Medicină clinică Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Metale în general Construcţii din beton, din beton turnat pe şantier (beton obişnuit), masă de beton Dicţionar rus-român Arheologie dobrogeană Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Fizică matematică Matematică Programare de calculatoare Documente cu probleme, întrebări Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Tehnică nucleară Meteorologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichităţi Electronică Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Chimie fizică Construcţii metalice. Lucrări de structură în oţel şi alte metale Istorie Gravitate. Gravitaţie. Pendule. Balistică Lucru de mână Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Informatică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Automatizare Dicţionar francez-român Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Istorie universală Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dicţionar român-englez Reţele electrice Astronomie. Geodezie Geto-daci Algebră. Matrice. Ecuaţii Metode Substanţe organice Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Artă militară în general Matematică calculatorie. Analiză numerică Policondensaţi sintetizaţi din grupul-CHO. Policondensaţi aldehidici Geometrie. Trigonometrie Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Fizică Dicţionar tehnic Organizarea producţiei Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Cibernetică matematică Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Vă rugăm să schimbaţi parola