Biblioteca Universității din Pitești

Oprina, Evelina

Nume Persoană: Oprina, Evelina
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 120 lucrari in 120 publicatii in 1 limbi
Revista Română de Executare Silită : Nr. 4 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution de: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (Bucureşti) (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Revista Română de Executare Silită : Nr. 3 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution de: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (Bucureşti) (Text tipărit) Redactorul ediţiei [651]
Subiecte
Actele executorului judecătoresc Codul procedură civilă, art. 399 Contract de ipotecă Reguli de ordin procedural Reclamanta creditoare Drept administrativ Independenţa arbitrului Legea nr. 58/1934 H.G. nr. 400/2003, art. 25 Creanţe fiscale Codul de procedură civilă, art. 304 Caracterul necontencios al cererii de învestirii cu formulă executorie Sancţiune Grăniţuire Contract de garanţie Drept Antecontract de vânzare-cumpărare Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 7 Procedura insolvenţei asupra debitorului Cerere de suspendare a executării silite Legea nr. 188/2000, art. 56 alin. (1) şi (2) Titlul de creanţă Calitatea procesuală activă a girantului Culpă procesuală O.U.G. nr. 119/2007 Contractul de ipotecă Contract de împrumut Depuneri cu afecţiune specială Perimarea executării silite Contestaţie la executare propriu-zisă Codul de procedură civilă, art. 266 Codul de procedură civilă, art. 17 Legea nr. 202/2010, art. XXII alin. (2) Plângere de fond funciar Codul civil, art. 1021 Codul de procedură civilă, art. 261 Legea nr. 58/1934, art. 61 alin. (1) Contract de gaj Executarea ipotecilor Codul de procedură civilă, art. 401 alin. (2) Codul procedură civilă, art. 274 Legea nr. 177/2010 Caracterul de titlu executoriu al ordonanţei de plată Titlu executoriu Amenda contravenţională Practică judiciară Contestaţie la titlu Natura juridică a litigiului Desfiinţarea titlului executoriu Competenţă funcţională Legea nr. 8/1996, art. 131 alin. 9 Credit pentru consum Codul de procedură civilă, art. 114, alin. (4) H.G. nr. 400/2003 Codul de procedură civilă, art. 244 Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale: art. 6 par. 1 Arbitraj ad-hoc Refuzul de plată Legea nr. 8/1996, art. 131 alin. 8 Acte autentificate Drept penal. Infracţiuni penale Executarea prestaţiilor Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Codul civil, art. 1020 Creanţe necontestate Executarea obligaţiilor de plată Contract de fideiusiune Codul de procedură civilă, art. 306 alin. (2) Contract de leasing Formula executorie a cecurilor Furt Titlu de creanţă fiscală Tardivitate Amenzi judiciare Contestaţie la executare Jurisprudenţă Codul de procedură civilă, art. 405 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 77 Contestaţie în anulare Codul de procedură civilă, art. 248 Cheltuieli de executare Principiul disponibilităţii Onorariu de avocat Eroare materială Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Codul procedură civilă, art. 371 alin. (2) teza a II-a Hotărâri arbitrale Codul de procedură civilă, art. 401 alin. (1) lit. c) Atribuţiile executorului judecătoresc Revizuire Lipsa somaţiei Cauza C-40/08, Asturcom Anularea executării silite Caracterul executoriu al actelor administrative Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Abuz de drept procesual Codul de procedură civilă, art. 581 Act de adjudecare Executorul judecătoresc Drept civil şi drept procesual civil Legea nr. 58/1934, art. 106 Titlu executoriu european Doctrină Codul de procedură civilă, art. 374 Codul de procedură civilă, art. 317 Creanţă certă Somaţie de plată Legea nr. 36/1995 privind notarii publici şi activitatea notarială, republicată, art. 67 Executare silită Drept civil Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Conflict de competenţă Codul de procedură civilă, art. 399 Codul civil, art. 548 Codul de procedură civilă, art. 399 alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 258, alin. (1) şi (3) Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 9 Formula executorie a biletelor de ordin Înlocuirea executorului judecătoresc Caracterul normativ al actului jurisdicţional al instanţei Legea nr. 51/1995, art. 36 H.G. nr. 400/2003, art. 23 pct. b. lit. a) Formula executorie a cambiilor Scopul procedurii încuviinţării executării silite Executarea amenzii contravenţionale Executarea propriu-zisă Taxa judiciară de timbru Codul de procedură civilă, art. 509 alin. (5) Inadmisibilitatea recursului exercitat Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Legea nr. 230/2007 Suspendarea executării silite Procedura partajului judiciar Codul muncii, art. 61 alin. (1) lit. a) Suspendarea urmăririi Continuarea de executare silită Contract de credit ipotecar Codul de procedură civilă, art. 89, alin. (1), art. 581, alin. (3) Încuviinţarea executării silite Distrus Suspendarea judecăţii Rolul executorului judecătoresc Titlu de afecţiune specială Licitaţie imobiliară Principiul contradictorialităţii Codul de procedură civilă, art. 319, alin. (2) Suspendare de drept Învestire cu formulă executorie Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat Executarea silită în forma popririi Drept procesual civil Organizare teritorial-administrativă Conceptul de "instanţă de executare" Exercitarea profesiei de executor judecătoresc Ordonanţă preşedinţială
Vă rugăm să schimbaţi parola