Biblioteca Universității din Pitești

Pop, Liviu, avocat

Nume Persoană: Pop, Liviu, avocat
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 41 lucrari in 41 publicatii in 2 limbi
Tratat elementar de drept civil : Obligaţiile de: Pop, Liviu, avocat; Popa, Ionuţ-Florin, prof. de drept; Vidu, Stelian Ioan (Text tipărit)
Drept civil român : Teoria generală a obligaţiilor de: Pop, Liviu, avocat (Text tipărit)
Noile coduri ale României : Studii şi cercetări juridice : Conferinţa Naţională a Noilor Coduri ale României, Timişoara, 27-28 mai 2011 de: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative; Predescu, Ovidiu; Antoniu, George; Leş, Ioan; Pop, Liviu, avocat; Conferinţa Naţională a Noilor Coduri ale României(2011; Timişoara) (Text tipărit) Autor [070]
Curs de drept civil : Obligaţiile de: Pop, Liviu, avocat; Popa, Ionuţ-Florin, prof. de drept; Vidu, Stelian Ioan (Text tipărit) Autor [070]
Subiecte
Codul civil francez Legea nr. 287/2009 privind Codul civil Cesiunea de creanţă Tratat Efectele delegaţiei Libertate contractuală Ordine publică Unificarea dreptului român Drept Drepturi reale Prescripţia dreptului la acţiunea în răspundere civilă delictuală Echitatea Obligaţiile pecuniare Răspunderi civile delictuale Drepturile omului Restituirea plăţii nedatorate Daune-interese Contractul de fidesiune Contractul de cesiune Stabilirea despăgubirilor în cazul prejudiciilor corporale Cesiunea convenţională Condiţiile novaţiei Natura juridică a acţiunilor directe Prolegomena Noul Cod civil Teoria intermediară Efectele îmbogăţirii fără justă cauză Cesiunea contractuală Concepţia consacrată în Noul Cod civil Informare precontractuală Supravegherea unui minor Solidarism contractual Dreptul de retenţie Fapta ilicită săvârşită Obligaţia de fidelitate Remedii ale neexecutării contractului Acţiunea directă Obligaţii contractuale (Drept) Teoria unităţii răspunderii civile Funcţiile delagaţiei Drept penal Teoria unităţii Construcţii agricole Caracterele juridice ale clauzei penale Excepţia de neexecutare a contractului Obligaţia de securitate Jurisprudenţă Nulitatea contractului Obligaţia contractuală proprie a debitorului Dreptul delegatului Răspunderea civilă delictuală Principiul de răspundere civilă Statutul persoanelor puse sub interdicţie Plata nedatorată Clauză penală Minoritate Răspunderea contractuală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Obligaţiile de prestare Drept comercial Principiul solidarismului contractual Documente legislative. Surse legislative şi juridice Stingerea fideiusiunii Obligaţii de executare Răspunderi delictuale Datoria de valoare Doctrină Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Drept civil Mutabilitatea clauzei penale Procedură penală Fundamentul teoretic al îmbogăţirii fără justă cauză România Principiul reparării în natură a prejudiciului Drept civil. Drept privat Răspunderea delictuală pentru fapta altuia Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc Principiul reparării integral a prejudiciului Comemorări Lucrările Conferinţei, Timişoara, 2011 Drept privat Novaţie Dreptul muncii Teoria dualităţii Daune nucleare Obligaţii (Drept civil) Teoria dualităţii răspunderii civile Executarea clauzei penale accesorie obligaţiilor cu pluralitate de debitori Efectele novaţiei Condiţiile plăţii nedatorate Efectele plăţii nedatorate
Vă rugăm să schimbaţi parola