Biblioteca Universității din Pitești

Bejan, Mircea (1944-)

Nume Persoană: Bejan, Mircea (1944- )
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Bejan, M. (1944- )
Notă Informativă: Inginer mecanic şi profesor universitar român.
Notă biografică şi de activitate: S-a născut în Timişoara, judeţul Timiş, pe data de 1 octombrie 1944.
Notă biografică şi de activitate: A absolvit, în anul 1967, Institutul Politehnic Cluj, Facultatea de Mecanică, specialitatea Mecanică agricolă.
Notă biografică şi de activitate: A obţinut, în anul 1991, titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, cu teza: Cercetări privind solicitările statice şi dinamice ale preselor hidraulice de mare tonaj, utilizate la deformarea plastică a metalelor. A obţinut, în anul 2012, titlul de profesor emerit.
Notă biografică şi de activitate: Activitatea în producţie: Şef Sector Mecanic I. A. S. Baciu (1967-1970); Inspector la Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii Cluj (1970-1979).
Notă biografică şi de activitate: Activitatea didactică universitară a început-o, în anul 1979, la Catedra Rezistenţa Materialelor din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca. A obţinut toate gradele, până la cel de profesor, pe care l-a obţinut în 1996.
Notă biografică şi de activitate: Opera: Autor a 26 cărţi, dintre care amintim: Îndreptar de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor pentru lucrările practice la tractoare şi automobile (1979); Unităţi de măsură (1996); În lumea unităţilor de măsură (2005); Design industrial (2006); Rezistenţa materialelor (vol. 1 şi 2, 2009); Managementul ecologic în sectoare calde (2012); Compendii din rezistenţa materialelor (vol. 1 şi 2, 2013); Compendii din rezistenţa materialelor (vol. 3, 2014).
Notă biografică şi de activitate: Opera: A publicat 125 articole ştiinţifice; a participat la 65 de conferinţe, congrese, simpozioane; a realizat şi a colaborat la 34 contracte de cercetare, dintre care la 12 a fost responsabil.
Notă biografică şi de activitate: Pentru rezultatele obţinute, a primit peste 50 de diplome, distincţii din partea: AGIR; ASTR; a Universităților din Suceava, Iași, Reșița; a Universităţii Tehnice din Cluj - Napoca (între care şi titlul de Profesor Emerit); Consiliului Județean Alba; Primăriei din Sebeș.(Exemple : ● Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România - 12 iunie 2015 ● Titlul de PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Nr. 172/25 mai 2012, pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și contribuția remarcabilă adusă la dezvoltarea învățământului ingineresc din România. ● Cetățean de Onoare al municipiului Sebeș, județul Alba, Hotărârea nr. 225/23 mai 2006 ● DIPLOMA şi Medalia Jubiliară – Asociaţia Generală a Ingineril or din România, Bucureşti, 1991 ● DIPLOMA pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi ingineriei tehnologice în domeniul sectoarelor calde al industriei româneşti – INTEC SA Bucureşti, 1993 ● DIPLOMA şi Medalia Jubiliară – Asociaţ ia Generală a Inginerilor din România, Bucureşti, 1993 ● Medalia AGIR, Bucureşti, 1996. ● DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, iunie 2011 ● DIPLOMĂ DE ONOARE, Academia de Științe Tehnice din România, 1 iunie 2012).
Notă biografică şi de activitate: Este membru al unor asociaţii științifice și profesionale: 1. Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR - membru fondator, 1990), membru al Consiliului AGIR, membru al Biroului Executiv al AGIR şi preşedintele Filialei Cluj a AGIR ; 2. Asociaţia Română de Tensometrie (ARTENS - membru fondator, 1990) ; 3. Asociaţia Română de Forjă (SRF - membru fondator, 1991) ; 4. Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) ; 5. Societ atea Român ă de Mecanică Aplicată (SRMA - membru fondator, 1995) ; 6. Societatea de Rezistenţa materialelor din cadrul AGIR (vicepreşedinte al Societăţii de Rezistenţa materialelor din cadrul AGIR - membru fondator, 1998) ; 7. Asociaţia de Standardizare din România – ASRO (membru fondator, 30 octombrie 1998, membru al Consiliului Director, ales de şapte ori consecutiv, actualmente, vicepreşedinte ASRO. Președintele Consiliului Național al Standardizării – 27 septembrie 2013) ; 8. Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, ASTR, 12 iunie 2015.
Sursa: Dicționarul Specialiștilor : Un "Who's Who" în știința și tehnica românească, Vol. 2, Ediția I, Editura Tehnică, București, 1998, p. 40-41
Țara sursă: RO: UPIT
Resurse online: http://www.armyacademy.ro/Senat/DHC/Bejan_Mircea/laudatio.pdf
Data și ora ultimei accesări: 20200518
Lucrări: 7 lucrari in 7 publicatii in 1 limbi
Contribuţii teoretice şi experimentale privind rezistenţa şi durata de viaţă a cuplajelor : Teză de doctorat de: Fazecaş, Marius-Beniamin; Universitatea Politehnica din Timişoara (Text tipărit) Altele [570]
Vă rugăm să schimbaţi parola