Biblioteca Universității din Pitești

Popescu, Adriana

Nume Persoană: Popescu, Adriana
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 358 lucrari in 358 publicatii in 3 limbi
Managementul resurselor umane de: Moldovan-Scholz, Maria (Text tipărit) Copertator [140]
Managementul general al firmei de: Gavrilă, Tatiana; Lefter, Viorel (Text tipărit) Copertator [140]
Managementul resurselor umane de: Manolescu, Aurel (Text tipărit) Copertator [140]
Management de: Nicolescu, Ovidiu (1943-..); Verboncu, Ion (Text tipărit) Copertator [140]
Management : Fundamente. Interferenţe. Studii de caz. Soluţii de: Mihalcea, Radu; Androniceanu, Armenia (Text tipărit) Copertator [140]
Dreptul societăţilor de: Dalion, Patrick; Pamoukdjian, Jean-Pierre (Text tipărit) Copertator [140]
Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii : Concepte, metode, aplicaţii, studii de caz de: Nicolescu, Ovidiu (1943-..) (Text tipărit) Copertator [140]
Instrumente şi metode în managementul mediului de: Negrei, Costel C. (Text tipărit) Copertator [140]
Managerul intuitiv : O nouă forţă de: Le Saget, Meryem (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Marketing Societate globală Administraţie publică. Armată. Artă militară Formare Metodologie sociologică Muzeologie Uniuni. Fuziunea întreprinderilor Audit Asigurări Subiecte ale dreptului internaţional Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Organizarea muncii Statistică Finanţe publice, finanţele statului Fuziune de capital Întreprinderi, firme Personal. Specialişti Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Management Drept Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Comportament social Franţa Contabilitate şi conturi Microeconomie Ştiinţe economice. Politică economică. Planificarea economică. Producţie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Economie în general Piaţă. Analiza pieţei Asigurări sociale Turism rural Transport rutier Dreptul mediului Poluarea mediului Conturi. Sisteme de contabilitate. Contabilizarea costurilor Sibiu, Judeţul Afaceri Asia Protecţia mediului Filosofie contemporană Finanţe publice Matematică şi ştiinţe naturale Monedă. Sistem monetar Universităţi Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Psihosociologie Statistică. Demografie. Sociologie Dedicaţie şi autograf Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Asigurări de persoane Sisteme vamale. Taxe. Tarife Planificare Manual pentru liceu Transport feroviar Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Echilibru economic Finanţe. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Management bancar Organizare şi conducere comercială Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Resurse umane Arheologie Reformă economică Întreprinderi industriale Conducere Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Resurse naturale Generalităţi despre ştiinţele pure Redresare economică Globalizare Universal ca loc Politică Dicţionar român Economie. Ştiinţe economice Reforma învăţământului Întreprinderi Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Explozie demografică Fraude economice Societate comercială Administraţie locală Limba română Spălarea banilor Examene de admitere (Învăţământ superior) Competitivitate Filosofie Ajutor social Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Relaţii umane Piaţă financiară Cerere şi ofertă Protecţia mediului înconjurător Psihologie socială Abilităţi de viaţă Analiza pieţei Legislaţie Transport maritim Forme de organizare economică Finanţe Analiză calitativă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Cadre didactice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Preţuri Manual universitar Dicţionar economic Situaţie economică Economie capitalistă Protecţia, utilizarea raţională Literatură română Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Forme de întreprinderi Politică financiară Cultură organizaţională Geografie turistică Dicţionar Practici şi metode de conducere Metode, sisteme şi procedee contabile Manual de corespondenţă Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Utilizarea raţională a resurselor naturale Conducere şi organizare în economie Demografie. Studiul populaţiei Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Dedicaţie şi autograful autorului Manageri Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Productivitate. Randament Geografie. Biografie. Istorie Analiză economică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Corupţie Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Teste grilă Transport fluvial Inovaţii Politică vamală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Drept comunitar Contabilitate financiară Floră Drept comercial Studiul populaţiei Leasing Construcţii civile în general Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Forme de întreprinderi. Finanţare Cercetare socială Inginerie. Tehnică în general Politica turismului Birotică Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Organizaţii interguvernamentale Drept internaţional public Protecţionism Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Verificarea cărţilor de conturi Produse şi servicii bancare Drepturi şi obligaţii ale statelor. Bazele legale ale coexistenţei, cooperării internaţionale Audit financiar Operaţiuni bancare Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Uniuni valutare. Uniuni monetare Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Demografie Managementul administrativ. Secretariat Conturi de profit şi pierdere Situaţie demografică Organizare şi conducere industrială Finanţare Teoria modelelor economico-matematice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Gestiune financiară Specialişti Sociologie Instituţii internaţionale specializate Taxe. Impozite. Percepere de taxe Mediul înconjurător Gestiune economică Economie mondială Lexicologie Economia mediului înconjurător Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Economie politică Inflaţie Geografie economică Venituri publice Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Matematică Documente cu probleme, întrebări Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Concurenţă economică Organizarea şi planificarea producţiei Macroeconomie Antreprenoriat Europa Buget naţional Istorie Tranziţie (Economică) Factori ai fenomenelor demografice şi efectele lor asupra dezvoltării sociale şi economice Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Finanţe internaţionale Geografie. Explorarea pământului Drept. Jurisprudenţă Dreptul mediului înconjurător Curs universitar Civilizaţie. Cultură. Progres Ecologie generală Informatică Asigurări de bunuri Bucureşti, Oraşul Economie Principii fiscale şi bugetare Organizaţii internaţionale Metode şi procedee contabile Informatică economică Educaţie profesională Organizarea conturilor Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Producerea şi conservarea alimentelor solide Prezentări istorice în sens strict Comerţ Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Istoria economiei Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Perfecţionare profesională Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne Economie regională. Economie teritorială Turism Contrabandă Analiză financiară Români Autograf şi dedicaţie Ştiinţa mediului înconjurător Politică economică Probleme sociale Economie industrială Conturi de bilanţ Drept internaţional Dinamică economică Învăţământ superior Econometrie Efecte negative ale activităţii umane asupra mediului Politică statală Personal Conducerea şi controlul producţiei Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Analiză cantitativă Programe de calculatoare. Software Comerţ interior Tratat Drept administrativ Competiţie. Concurenţă Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Enciclopedie (Română) Relaţii economice internaţionale Declin economic Economia pieţei Finante. Bănci. Bani Buget public Planificare economică Romane
Vă rugăm să schimbaţi parola