Biblioteca Universității din Pitești

Popescu, Corneliu-Liviu

Nume Persoană: Popescu, Corneliu-Liviu
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 469 lucrari in 469 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 8 Răspunderea civilă a membrilor Guvernului Dreptul familiei Contestaţii privind mărcile Proceduri de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile Drept administrativ Principii constituţionale Democraţia contemporană Dreptul de proprietate Dreptul la libertate şi siguranţă Constituţionalitate Tratate internaţionale Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 10 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 46 Neconstituţionalitate Anularea atestatului profesional La supériorité visible Studii Natura juridică a avizului prefectului Drept procesual penal Drept Protecţia minorităţilor Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 Obligaţii băneşti Problematica reformei Autonomie locală Decizia nr. 200 din 29.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. 2 Natura administrativ-jurisdicţională a procedurii fiscale Drepturile omului Forţa constituţională a tratatelor internaţionale în materia drepturilor omului în dreptul intern Alegerea judecătorilor Curtea Europeană a Drepturilor Omului Legea nr. 69/1991 Drept electoral Libertatea de exprimare Frauda la Constituţie Contenciosul administrativ Căile de atac împotriva încheierilor de şedinţă Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 39 Minorităţi naţionale La succession Curtea de Conturi Constituţie, art. 115 alin. 6 Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Răspunderea civilă a magistraţilor Constituţionalizarea formală a normelor Dreptul de a nu fi pedepsit Convenţia europeană a drepturilor omului Servicii publice Conflict de muncă Recursul în anulare Acte normative Codul de procedură fiscală Legea nr. 51/1991 Drept public Alegeri locale Satisfacţia echitabilă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 18 Decizia nr. 188 din 27.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat Conţinutul încheierii de şedinţă O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice Interzicerea torturii Suspendare Drept financiar şi fiscal Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Atribuţiile jurisdicţionale ale Consiliului Superior al magistraturii Dreptul la respectarea vieţii private Manual universitar Dreptul la apărare Protecţia proprietăţii Avocatul Poporului Drept penal Legea nr. 422/2002 Garanţii Legea nr. 174/2004 Persoane juridice cere nu au cetăţenia Jurisprudenţă Anularea permisului de conducere Dobânda legală Legea nr. 145/1997 a asigurărilor de sănătate Libertatea de asociere Retragerea cetăţeniei române Dreptul de a nu fi judecat Cooperare intercomunală O.G. nr. 55/2002 Prezumţia de vinovăţie Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 2 Protecţia drepturilor fundamentale Dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale Accesul împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii Persoane fizice cere nu au cetăţenia Dreptul la un proces echitabil Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 14 Arestări preventive Dreptul la liberă circulaţie Drept comercial Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Legea nr. 365/2002 Ştiinţe juridice Plângeri individuale Regatul Curţii Europene a Drepturilor Omului Răspunderea civilă a funcţionarilor publici Consiliul Europei Dreptul la respectarea vieţii de familie Custodie publică a străinilor Impozit pe venitul global Dreptul la respectarea vieţii familiale O.G. nr. 92/2003 Administraţia publică locală Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 5 Interzicerea discriminării Doctrină Contencios administrativ Cota forfetară de cheltuieli Revizuire constituţională Drept contravenţional Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 48 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Dreptul la viaţă Sancţiuni contravenţionale O.U.G. nr. 23/1999 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar Controlul constituţionalităţii actelor interne Drept civil Absenţa violării Absenţa violării şi violare Procedură penală Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Neconvenţionalitate Dobândă Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 34 La supériorité cachée România Lege Control judiciar Curţi internaţionale Drept constituţional Regimul democratic Clasificarea încheierilor de şedinţă Jurisprudenţă comentată Decizia nr. 200 din 29.04.2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 lit. c şi d Drept. Jurisprudenţă Comisia Europeană a Drepturilor Omului Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 3 Violare Comemorări Drept privat Dreptul muncii O.U.G. nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate Delegaţia permanentă Nedivulgarea informaţiilor Reexaminare din cadrul OSIM Obligaţii (Drept civil) Exercitarea mandatului judecătorilor Curţii Europene a Drepturilor Omului Organizaţii internaţionale Exercitarea recursului în anulare Curţi ale Organizaţiilor Internaţionale Durata mandatului autorităţilor administrative locale Jurisdicţie constituţională Forţa infraconstituţională a normelor internaţionale convenţionale în materia drepturilor omului Dispoziţiile constituţionale revizuite Contracte colective de muncă Act normativ Litigii de muncă Acorduri internaţionale Dreptul de acces liber la justiţie Arestul pentru militari Drept internaţional Drept procesual civil Sancţiunea închisorii contravenţionale Egalitate în drepturi Curtea Constituţională Dreptul la libertate Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 41
Vă rugăm să schimbaţi parola