Biblioteca Universității din Pitești

Posea, Grigore (1928-..)

Nume Persoană: Posea, Grigore (1928-.. )
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Posea, Gr.
Notă Informativă: Profesor universitar
Notă biografică şi de activitate: Școala primară, com. Nehoiu, jud. Buzău (1935-1940).
Notă biografică şi de activitate: Liceul militar, Chișinău, Timișoara, Predeal (1940-1948).
Notă biografică şi de activitate: Facultatea de Geologie-Geografie, Universitatea din București.(1948-1952).
Notă biografică şi de activitate: Activitate didactică: Preparator la Catedra de geografie fizică, București (1951-1952); Asistent, Institutul de Geografie, București (1952-1953); Doctorand cu frecvență, Universitatea din Cluj (1953-1956); Lector, Universitatea din Cluj (1957-1960); Conferențiar, Universitatea din București (1960-1969); Profesor, Universitatea din București (1969-1999); Profesor, Universitatea „Spiru Haret“(1991- ...).
Notă biografică şi de activitate: Funcții deținute: Prodecan la Facultatea de Geologie-Geografie (1961-1963); Decan la Facultatea de Geologie-Geografie (1972-1976); Director al Institutului de Geografie (1975-1976); Șef Catedră, Geografie Fizică (1966-1972) și Geomorfologie-Pedologie (1990-1996); Conducător de doctorat pentru Geomorfologie (din 1965); Conducător de doctorat pentru Geografie Fizică (din 1968); Vicepreședinte al Comitetului Național de Geografie (1968-1998); Prim-vicepreședinte al Societății de Geografie (1972-1990); Președinte al Societății de Geografie, din1990-2004, apoi Președinte de Onoare; Șef catedră Geomorfologie-Pedologie (1990-1996); Fondator și Președinte al Asociației Geomorfologilor din România, din 1990-1998, apoi Președinte de Onoare; Vicepreședinte al Fundației „România de Mâine“, din 1990; Îndrumare pentru specializare și doctorat a unor cadre din străinătate (M. Charie din Grenoble – Franța, 1971; Perikli Quiriazi din Tirana, 1968-1969; Musa Orhmas – Iordania, 1985-1986; O. Herșcovici – Israel ș.a.); Rector Univ. Spiru Haret (1993-1994) și președinte al Consiliului de Științe Geografice și ecologice.; Prorector la Univ. Spiru Haret din 1995.
Notă biografică şi de activitate: Redactor-șef adjunct la revista Academiei „Revue Roumaine de Géographie“ (1970-1998); Redactor-șef adjunct la revista Academiei „Studii și cercetări de geografie“ (1970-1998); Membru în colectivul revistei „Terra“ a Societății de Geografie (4 numere anual din 1968); Redactor responsabil al Buletinului Societății de Geografie din România (din 1995); Redactor responsabil al Analelor Universității „Spiru Haret“, Seria Geografie (din 1997); Membru în colectivul de redacție al revistei Analele Universității București, Seria Geografie (1968); Membru în Comitetul de Cercetare al Supervizorilor (Research Board of Adwsors) la The American Biografical Institut (în 2002); Membru în colegiul de redacție al revistei de Geomorfologie; Membru în Comitetul de redacție al revistei francofone Physio-Géo. (Géographie Physique et Environement), Parts (2007); Membru în colectivul de coordonare al Tratatului de Geografia României (vol. I-VI) din 1978 și redactor-responsabil pentru vol. V, apărut în 2005, Editura Academiei; Coordonator al unor volume ca: Enciclopedia Geografică a României (1982), Dicționarul de Geografie (Geografia de la A la Z, 1986), Probleme de Geomorfologie (1969 și 1988), Geografia României vol. V (2005)
Notă biografică şi de activitate: Opera: Relieful României (1974); Țara Lăpușului (1962) Enciclopedia Geografică a României (1982). Geografia județului Buzău (1971) Geografia județului Maramureș (1980) Geografia Municipiului București și a Sectorului Agricol Ilfov (1984) Geografia fizică a României (1974) Munții Buzăului (1972) Geografia de la A la Z (1986) Harta geomorfologică a României (1980) Harta regionării geomorfologice (1984) Geomorfologia generală (1970) și Geomorfologie (1976).
Sursa: Dicţionarul Specialiştilor : Un "Who's Who" în ştiinţa şi tehnica românească .- Bucureşti : Editura Tehnică, 1996, p. 293.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 13 lucrari in 13 publicatii in 1 limbi
Relieful : Resursa de bază a turismului : Geomorfodiversitate şi geomorfosituri de: Posea, Grigore (1928-..); Universitatea Spiru Haret (Text tipărit)
Geografia României de: Universitatea din Bucureşti; Iordan, Ion, geograf; Pişota, Ion; Posea, Grigore (1928-..); Bugă, Dragoş; Donisă, Ioan; Cioflica, Graţian; Morariu, Tiberiu (1905-1982); Velcea, Valeria; Niculescu, Gheorghe, geograf; Savu, Alexandru; Sencu, Vasile; Gâştescu, Petre; Şandru, Ioan, geograf; Badea, Lucian; Oancea, Dimitrie I.; Cucu, Vasile (Text tipărit) Autor [070]
Geomorfologie de: Posea, Grigore (1928-..); Grigore, Mihai, geolog; Ielenicz, Mihai; Popescu, Nicolae, geolog (Text tipărit)
Judeţul Buzău de: Posea, Grigore (1928-..); Velcea, Ion; Tufescu, Victor; Ielenicz, Mihai; Gâştescu, Petre; Badea, Lucian; Institutul de Geografie (Text tipărit)
Geomorfologie generală de: Posea, Grigore (1928-..); Popescu, Nicolae, geolog; Ilie, Ion D.; Grigore, Mihai, geolog (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Judeţul Maramureş de: Posea, Grigore (1928-..); Moldovan, Codreanu; Posea, Aurora (Text tipărit)
Vă rugăm să schimbaţi parola