Biblioteca Universității din Pitești

Beligrădeanu, Şerban

Nume Persoană: Beligrădeanu, Şerban
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 185 lucrari in 185 publicatii in 1 limbi
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2017/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2020/Nr. 11 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2020/Nr. 12 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă de: Beligrădeanu, Şerban (Text tipărit)
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2020/Nr. 8 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2015/Nr. 10 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2020/Nr. 10 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2016/Nr. 7 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2020/Nr. 9 de: Uniunea Juriştilor din România (Bucureşti) (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Subiecte
Dreptul familiei Reintegrare în muncă Tratat Drept administrativ Evaluare profesională Jurisdicţia muncii Codul muncii Legea nr. 53/2003 (republicată) Studii Drept Legea nr. 53/2003 Răspunderea patrimonială a salariatului Încetarea de drept a contractului de muncă Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului Tipologia raporturilor juridice de muncă Asigurări sociale Salariat Legea organică Derogări de la dreptul comun al muncii Natura raportului juridic de muncă al magistraţilor Legea nr. 554/2004, art. 9 Desfacerea contractului individual de muncă Legea nr. 188/1999 O.U.G. nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici Norme privitoare la executarea silită a creanţelor Exercitarea profesiei de consilier juridic Reflexie Contenciosul administrativ Legea nr. 61/1998 a minelor Decizia Curţii Constituţionale nr. 160/1999 Contract individual de muncă Funcţii de demnitate publică Ramuri speciale ale dreptului Drepturi de asigurări sociale Raport juridic de muncă Drept comparat Regim juridic al locuinţelor comune Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă Concedii. Vacanţe. Sărbători şi zile nelucrătoare. Alte zile libere autorizate Clauză de dezicere Aspecte teoretice Răspundere civilă Economie. Ştiinţe economice Regie autonomă Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară Conflict de muncă Neexecutarea obligaţiilor contractuale Cumulul de funcţii Noul Cod civil Încetarea contractului individual de muncă Stabilirea salariilor de bază Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale Litigii fiscale O.G. nr. 121/1998 Impozit pe venit Militari Norme de drept al muncii Constatarea nulităţii contractului individual de muncă Natura juridică a litigiului Legea nr. 54/1991, art. 27 Legea nr. 2/1991 Legislaţie Decizia nr. 322/2001 a Curţii Constituţionale Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier juridic Dreptul comerţului internaţional Monism Conflicte de muncă Exces de putere al Înaltei Curţi Sistemul public de pensii Răspundere materială Organizarea profesiei de consilier juridic Dreptul de preaviz Clauza compromisorie Obiectul dreptul muncii Dicţionar Divorţ Codul civil Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Răspunderile sancţionatorii H.G. nr. 137/1991 Contract individual de îmbarcare H.G. nr. 294/2007 Executarea contractului individual de muncă Asistenţi judiciari Viciul de consimţământ al leziunii Contestare Legea nr. 61/1998, art. 29 alin. 1 lit. f Legea nr. 287/2009, republicată Grevă nelegală Natura raportului juridic Legea dialogului social Răspunderea civilă a inculpatului Contractul individual de muncă pe durată determinată Nediscriminare Abuz de putere al Înaltei Curţi Raportul juridic de muncă al funcţionarilor publici Conflicte de drepturi Drept comercial Ştiinţe juridice Convenţie civilă de prestări servicii Sancţiune disciplinară Legea nr. 330/2009 Răspunderea patrimonială Rezoluţiunea judiciară Contract individual de ambarcare Conflicte de interese Statutul personalului silvic Răspundere penală Concepţia "monistă" O.U.G. nr. 91/2003 Legea nr. 69/2000 Prevenirea discriminării Natura juridică a contractului individual de administrare Unităţi administrativ-teritoriale Doctrină Natura raportului juridic de muncă Despăgubire Angajamente Forţa de muncă autohtonă Stabilirea despăgubirilor Contribuţii sociale Legea nr. 40/2001 Decizia nr. XXI/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Nulitatea deciziei de concediere Drept civil Cumul de funcţii Răspunderea comisarilor Gărzii Financiare Desfacere disciplinară Sancţionarea discriminării Legea nr. 329/2009 Răspunderea funcţionarilor vamali Personal vamal Discriminare Încetarea contractelui comercial România Lege Legea nr. 154/1998 Legea dreptului comercial Flagrant nelegal Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Legea bancară Contractul colectiv de muncă Cumulul răspunderii disciplinare a salariaţilor Protecţia concurenţei legale Drept. Jurisprudenţă Perioada de probă Drepturi salariale Statutul profesiei de avocat Drept privat Dreptul muncii Norme privitoare la mijloacele de plată Unităţi bugetare sanitare Daune morale Statutul Cumulul de funcţii în sectorul bugetar Legislaţia muncii Izvoarele dreptului civil Natura de sancţiune a interdicţiei Contract de mandat comercial Asistenţă socială Legea nr. 114/1996 a locuinţei Act normativ Conţinutul deciziei de concediere Regimul cumulului pensiei Statutul funcţionarilor publici Drept procesual civil Funcţionari publici O.U.G. nr. 90/2003 Încadrarea legală în muncă
Vă rugăm să schimbaţi parola