Biblioteca Universității din Pitești

Roşu, Claudia

Nume Persoană: Roşu, Claudia
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 40 lucrari in 40 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil Persoane juridice de drept public Contract comercial Regimul juridic al dobânzilor Acte administrative fiscale Convenţie arbitrală Creanţe fiscale Desfacerea disciplinară a contractului de muncă Sancţiune Conţinutul măsurii preventive a arestului la domiciliu Drept Natura juridică a dobânzilor Codul de procedură penală, art. 320 Principiul continuităţii Competenţă materială Infracţiuni de presiuni Ajutor public judiciar Testamentul dactilografiat Apelul provocat Conceptul de arbitraj Ipotecă mobiliară Intervenţii voluntare Căii ordinare de atac Conflict de muncă Executarea hotărârii arbitrale Minorităţi Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Arbitraj Inadmisibilitatea admiterii Hotărârea arbitrală Stagiu de formare civică Subiectele contestaţiei la executare Soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului Recurent Conflicte de muncă Caracteristicile arbitrajului Recursul în casaţie Reprezentarea judiciară convenţională Natura juridică a contractului Domeniile de aplicare a ordonanţei preşedinţiale în noul Cod civil Atribuţiile notarului public Legea nr. 459/2006 Contracte de achiziţie publică Situaţia intervenientului în interesul altei persoane Dreptul la un proces echitabil Legea nr. 134/2010 privitoare la cazurile de incompatibilitate Codul de procedură civilă Ştiinţe juridice Competenţa civică Contract de franciză Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Apelul incident Codul penal Contencios administrativ Fonduri bugetare Instituţii omonime Procedura de judecată a contestaţiei la executare Efectele hotărârii judecătoreşti Drepturile dobândite prin Legea nr. 10/2001 Calea de atac a apelului Strămutare Situaţia chematului în garanţie Arestul la domiciliu Lege Contestaţia la executare silită Executarea măsurii arestului la domiciliu Taxa judiciară de timbru Franciză Legiuitor Eroarea judiciară Situaţia intervenientului în interes propriu Sancţionare Contract de asistenţă juridică Acte juridice mortis causa Act normativ Testamentul olograf Incriminarea infracţiunii de presiuni Competenţa materială Căi de atac extraordinare
Vă rugăm să schimbaţi parola