Biblioteca Universității din Pitești

Săpunărescu, Florian

Nume Persoană: Săpunărescu, Florian
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 136 lucrari in 135 publicatii in 1 limbi
Jurnal filozofic de: Noica, Constantin (1909-1987) (Text tipărit) Altele [570]
Sofia Nădejde de: Vişinescu, Victor (Text tipărit) Altele [570]
Creaţia ştiinţifico-tehnică şi inovarea industrială de: Rusu, Cornelia; Mihăescu, Olga; Pelinescu, Elena; Institutul Central de Cercetări Economice (Text tipărit) Altele [570]
Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru de: Noica, Constantin (1909-1987) (Text tipărit) Altele [570]
Gherla de: Goma, Paul (1935-) (Text tipărit) Altele [570]
Dezarmarea : Documente de: Academia "Ştefan Gheorghiu"; Ecobescu, Nicolae (Text tipărit) Altele [570]
Natură şi societate. Pentru o nouă lectură a lui Engels de: Prestipino, Giuseppe (Text tipărit) Altele [570]
Monarhia de drept dialectic : A doua versiune a memoriilor lui Belu Zilber de: Şerbulescu, Andrei (Text tipărit) Altele [570]
Secta sinucigaşă : Secretele sectei "Templul Popoarelor" şi ale masacrului din Guyana de: Kilduff, Marshall; Javers, Ron (Text tipărit) Altele [570]
Subiecte
America de Sud Inovarea industrială 1848-1948 Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Vietnam 1965-1978 Economie socialistă. Economie comunistă Partide comuniste Mişcări naţionale populare, etnice şi aspectele lor specifice. Minorităţi naţionale şi etnice Teorie socio-economică privind populaţia Adolescenţi Drept Politică economică pe domenii speciale Partidul Comunist Român Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Ştiinţe economice. Politică economică. Planificarea economică. Producţie Economie în general Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Nuvele, povestiri, proză scurtă Funcţionari. Muncitori Tipuri de sisteme filosofice Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Lagăre de concentrare Polinezia. Statele şi regiuni ale Polineziei Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Sociologie pedagogică Etică. Filosofie practică Religie. Teologie Filosofie morală Instituţii pentru executarea pedepselor. Instituţii de reeducare prin muncă Conducere Generalităţi despre ştiinţele pure Procese sociale. Dinamică socială Politică Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Partide socialiste. Partide social-democrate Închisori politice Limba română Sisteme filosofice Afaceri interne. Politică internă Filosofie Povestiri scurte. Nuvele Africa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Autostrăzi, şosele, poduri, străzi etc. şi utilizarea lor. Organizarea circulaţiei rutiere, pe drumuri Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Psihologie socială Republica Federală a Germaniei (din 1990) Catastrofe naturale 1949-1953 Cooperative ale producătorilor Ziua Z Închisori pentru deţinuţi politici Literatură română Filozofie Prevenirea războaielor Statele Unite ale Americii Eseuri Al Doilea Război Mondial Scrieri în seriale, jurnale, reviste Drept penal Dumnezeu. Divinitate. Fiinţa supremă. Deism. Teism. Ateism Etică Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) statului. Produs social. Bilanţ economic. Estimarea produsului naţional Istoria teoriilor, doctrinelor, şcolilor şi curentelor economice Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Demografie. Studiul populaţiei Marxism-Leninism Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Estetică literară Regim autoritar modern care se sprijină pe mişcări politice şi naţionaliste. Dictatura unui singur partid sau grup. Totalitarism. Stat mono-partid. Dictatură militară Istoria Europei Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Memorialistică Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică. Sisteme cooperative Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Mişcarea muncitorească din România Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Sec. 18-19 Forme de întreprinderi. Finanţare Dezvoltare economică Imperialism. Politică imperialistă. Politică de expansiune Straturi şi grupări sociale. Ranguri. Ocupaţii Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Fenomene şi legi economice Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Dinamica economică. Circuit economic Inteligenţă artificială Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Morală Inundaţii Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Preţ. Formarea preţului. Costuri Morală profesională, ocupaţională Sociologie Literatură poloneză Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Factori care influenţează evoluţia economică Stratificare socială. Diferenţiere socială Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Religie şi ştiinţă. Teologie şi filozofie. Mişcări împotriva anumitor rase sau naţionalităţi Natura morală Scrieri polemice România Sec. 20 Societate socialistă Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Marxism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Capitalism monopolist de stat. Capitalism târziu Biologie. Ştiinţe biologice în general Italia Scrieri istorice Istorie 1939-1945 Teorie generală a statului. Teoria şi filosofia puterii. Stat şi teritoriu. Autoritate şi opoziţie. Uzurpare Conduită morală Estetică Materialism dialectic Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Economie socialistă Sociologie marxistă Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Civilizaţie. Cultură. Progres Informatică Mişcări politice şi naţionale de tineret Biserici creştine. Secte. Comunităţi Economie Crime de război Doctrină economică marxist-leninistă Prezentări istorice în sens strict Literatură americană Cooperative agricole Sclavie Critică literară Organizarea generală a statisticii. Statistică oficiala Metode Ştiinţe naturale Progres Artă militară în general Istoria României Secte religioase Iugoslavia Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Agricultură în general Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Debarcarea în Normandia Democraţie Povestiri Partide şi mişcări politice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Fapte morale
Vă rugăm să schimbaţi parola