Biblioteca Universității din Pitești

Sârbu, Nicolae, (cop.)

Nume Persoană: Sârbu, Nicolae, (cop.)
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 270 lucrari in 270 publicatii in 3 limbi
Limba engleză contemporană : Morfologie de: Leviţchi, Leon D. (1918-1991) (Text tipărit) Copertator [140]
Stilul indirect liber în româna literară de: Mancaş, Mihaela (Text tipărit) Copertator [140]
Curs rapid de limba engleză de: Ştefănescu-Drăgăneşti, Virgiliu (Text tipărit) Copertator [140]
Contabilitatea de gestiune : Instrument al conducerii eficiente de: Drăgan, Constantin M. (Text tipărit) Copertator [140]
Handbal : Antrenamentul echipelor masculine de: Cercel, Paul (Text tipărit) Copertator [140]
Utilajul electromecanic al întreprinderilor industriale de: Seracin, Eugen (Text tipărit) Copertator [140]
Gramatica limbii engleze de: Leviţchi, Leon (1918-1991) (Text tipărit) Copertator [140]
Bazele electrotehnicii de: Şora, Constantin (Text tipărit) Copertator [140]
Les Grammaires génératives-transformationnelles de: Tuţescu, Mariana (Text tipărit) Copertator [140]
Limba engleză : Texte interpretate; curs practic de: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Poveşti populare Analiză matematică Oameni de cultură Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Fotbal Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Circuite electrice Statistică Critică literară. Studii literare Paranormal Stilistică Oltenia Geometrie diferenţială Istoriografie Literatură engleză Manual şcolar (Liceu) Literatură spaniolă Câmp electromagnetic Software: ADA Gimnastică Chimie organică Oameni politici Instalaţii electrice Psihologie Semne şi simptome neurologice Istoria limbii Vocabular german-român Chimie anorganică Dedicaţie şi autograf Istoria bisericii Învăţarea limbilor străine Petrol Manual pentru liceu Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Reţele de distribuţie Cosmogonie Sec. 15 Atletism Munţii Apuseni 1940-1944 Istoria limbii române Zoologie Consum. Economisire. Gospodărirea bugetului propriu Vibraţii (Mecanică) Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri. Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Metalurgie Consum la nivel naţional. Consum de stat. Consum social Politică Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Lingvistică Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Lucrări agricole Vocabular român-german Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Farmacologie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Ţesut medular Literatură americană în limba engleză Limba română Sisteme filosofice Literatură germană Rezistenţă la solicitări Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Curs rapid de iniţiere limbi străine Unirea din 1 Decembrie 1918 Filosofie Producerea şi distribuţia energiei electrice Nuvele Centrale electrice Sec. 14 Povestiri scurte. Nuvele Gramatica limbii engleze Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Transilvania Desen tehnic Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Folclor propriu-zis Istorie literară Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Probleme Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Organe de maşini în general Persecuţii religioase Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Limba literară Educaţie socială. Dezvoltarea interesului politic, a spiritului colectiv etc. Metodica predării Istorici - Biografii Metodică de predare Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Botanică generală. Botanică analitică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Logică. Teoria cunoaşterii Manual universitar Sfaturi educative pentru părinţi. Educaţia părinţilor Zăcăminte de minereuri carbonifere. Zăcăminte de hidrocarburi Teologie 1968 Literatură română Software: SIRIS 3 Literatură ştiinţifică şi filosofică Limba germană Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Software: Sisteme de operare Eseuri Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Viticultură. Viţă de vie. Vii Dicţionar Metode, sisteme şi procedee contabile Interviuri Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Pomicultură Culegere de probleme Chimie analitică Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie elctrică Geologie. Zăcăminte minerale Geometrie descriptivă Analiză Conversaţii pe teme diverse Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Literatură pentru copii Hidrologie Cuptoare, băi şi alte utilaje de încălzire şi încălzire pătrunsă Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Chimie industrială Sec. 16 Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Medicină Biserica română Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Aritmetică Botanică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Geografie. Biografie. Istorie Biologie Măduvă osoasă Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Gramatica limbii franceze Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Ecuaţii cu derivate parţiale Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans Electrodinamică Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Feluri de tracţiune. Vehicule feroviare de tracţiune Sec. 17 Ecuaţiile lui Maxwell Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Exerciţii Literatură Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Morfologie (Lingvistică) Contabilitate Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Chirurgie Patologie. Medicină clinică Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Poezie Biologie generală şi teoretică Lingvistică istorică Hidrotehnică Lucrări de construcţii. Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Teroare exercitată de autorităţi Măsuri acustice Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Transilvania de Nord Sociologie Electrotehnică Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Muntenia. Ţara Românească Tehnica mijloacelor de transport Banat Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Procese de grup Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Sec. 18 Poveşti. Legende. Basme Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Topologie Neuropatologie Artă Lexicologie Geometrie analitică Construcţii hidrotehnice Cercetări operaţionale România Sec. 20 Basme Matematică Marxism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Acustică tehnică. Instrumente muzicale Combustibili lichizi Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Geometrie Literatură franceză Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Chimie fizică Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Istorie Descrieri de călătorii Geografie. Explorarea pământului Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Forme şi modele de bază ale educaţiei Estetică Diagnosticarea bolilor cardio-vasculare şi boli ale aparatului respirator Lingvistică şi limbi Funcţii de variabilă complexă Agricultură Manual şcolar Activitate şi tehnică literară Informatică Reţele de distribuţie (în clădiri etc.) Optică Teoria numerelor. Aritmetică Teorie literară Economie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Antologie Handbal Tratament Carpaţi Dicţionar de argou Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Neurologie Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Critică literară Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Istoria României Culegere de probleme (chimie) Patologia coloanei vertebrale Ştiinţe sociale Dinamică. Cinetică Semantică Diabet, diabet zaharat Obiectul conducerii economice. Bunuri. Servicii Istoria Bulgariei Manipulatoare. Roboţi industriali Culegere de probleme (fizică) Geometrie. Trigonometrie Cinetică chimică. Cataliză Fizică Sporturi nautice în ambarcaţiuni Limba franceză Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Metafizică Programe de calculatoare. Software Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Programare de calculatoare. Software Geometrie euclidiană Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Sec. 19 Literatură universală Ecuaţii diferenţiale Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Combustibili şi explozivi Ungaria Gospodărirea apelor Studii teologice Algebră Romane Gramatica limbii române Gramatică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Caraş-Severin Fotbal (soccer) Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Nuvele, povestiri, proză scurtă Geologie şi ştiinţe înrudite Matematică şi ştiinţe naturale Analiză funcţională Analize literare Dialectică Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Istoria filosofiei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Sociologie pedagogică
Vă rugăm să schimbaţi parola