Biblioteca Universității din Pitești

Sofron, Emil

Nume Persoană: Sofron, Emil
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 84 lucrari in 85 publicatii in 3 limbi
Prelucrarea digitală a semnalelor : Aplicaţii de: (Text tipărit) Altele [570]
Dispozitive optoelectronice cu semiconductoare : Note de curs de: Sofron, Emil; Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (Text tipărit)
Bazele electronicii analogice de: Sofron, Emil (Text tipărit)
Sisteme Fuzzy de: Ioniţă, Silviu (Text tipărit) Altele [570]
Subiecte
Reactoare nucleare de cercetare Programe de calculatoare. Software Combustibili naturali Unităţi de prelucrare Algebra Lie Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Procesoare digitale de semnal Hidromecanică Automate Modelare numerică Management Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Unde electromagnetice Transport rutier Procese nestaţionare Compatibilitate electromagnetică Teză de doctorat - rezumat Analiză funcţională Algoritmi de prelucrarea datelor Dedicaţie şi autograf Semnale Modelare. Simulare Circuite logice Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Telecomunicaţii Software: Spice Convertoare Cercetare operaţională Calculatoare. Construcţie Tehnologie chimică Metode de prelucrarea datelor Optică electronică Amplificatoare Invertoare, modelare, simulare Cristalizarea lichidelor. Cristalizare din soluţii Componente electronice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Reglarea electricităţii Mişcarea lichidelor Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Limbaje de programare Teoria operatorilor Comunicaţii Mecanică aplicată Optoelectronică Hardware Economia energiei Grupuri Lie Telefonie Teoria semnalizării Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Tehnica reactoarelor Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Manual universitar Radiocomunicaţii Microelectronică. Circuite integrate Modelarea proceselor de control Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers Arhitectura calculatoarelor Circuite de prelucrare Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Publicaţii periodice şi seriale Management informaţional Sisteme expert Mecanică Mecanică teoretică în general Sateliţi de transmisie Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Motoare cu ardere internă Sisteme electrice Electrotehnică. Dispozitive electronice Calculatoare de prelucrare digitală Metode de predare şi instruire Publicaţii universitare Prelucrare date Construcţia calculatoarelor. Hardware Ecuaţii cu derivate parţiale Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Inginerie. Tehnică în general Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Prelucrare electronică de date Internet Convertizoare Dispozitive electrice Metode de diagnoză Sisteme informatice Radar. Radiolocaţie Electronică Practică Inteligenţă artificială Programe de calculatoare Radiotehnică Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Electrotehnică Transformatoare. Convertizoare Comunicații optice Tehnica mijloacelor de transport Materiale polimerizate Ingineria traficului Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Protocoale de comunicaţii Electromecanică Topologie Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Surse naturale de energie Mecanica fluidelor Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Teoria mulţimilor Matematică Programare de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Spaţii topologice Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Algoritmi pentru evaluare Algoritmi pentru construirea programelor Codificare secretă Informatică Educaţie. Învăţământ Mişcare mecanică Hidrodinamică Standarde de comunicaţii Reţele de calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Transformarea energiei electrice Radiodifuziune Aprindere prin comprimare Autograful autorului Ştiinţă nucleară aplicată Criptare Logica Fuzzy (Matematică) Polimeri Inginerie Tehnica transmiterii imaginii Cibernetică matematică Teză de doctorat Calculatoare
Vă rugăm să schimbaţi parola