Biblioteca Universității din Pitești

Stana, Dana (1975 - ...)

Nume Persoană: Stana, Dana (1975 - ... )
Limba: rum
Notă Informativă: bibliotecar, arhivist
Notă biografică şi de activitate: Formare profesională: Facultatea de Biblioteconomie-Arhivistică; Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, domeniul Ştiinţe administrative; Cursuri postuniversitare: Managementul Informării şi Documentării; Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: Masterat, Administraţie Publică în contextul Integrării Europene; Module pedagogice I şi II; Diferite specializări şi perfecţionări în domeniul de specialitate şi ale domenii
Notă biografică şi de activitate: 1997-2001 Bibliotecară, Biblioteca Judeţeană "Nicolae Iorga" Ploieşti
Notă biografică şi de activitate: 2001-prezent, Bibliotecară, Biblioteca Universităţii din Piteşti; (2007-2015 şefă, Birou Comunicarea Colecţiilor)
Notă biografică şi de activitate: 1997-2001 membră, ABBPR
Notă biografică şi de activitate: 2001-prezent: membră, ABR; 2010-prezent: membră, Clubul Enciclopediştilor din Argeş-Muscel; documentaristă, Enciclopedia Argeşului şi Muscelului; 2011-2016: inspector în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, reprezentanta lucrătorilor la Biblioteca UPIT; membră în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă
Notă biografică şi de activitate: 2011-2015 membră, Biroul de coordonare Diviziunea Biblioteci Universitare, Asociaţia Bibliotecarilor din România
Notă biografică şi de activitate: 2015-2016 vicepreşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din România-Filiala Argeş; blogger BLOG al Asociaţiei Bibliotecarilor din România-Filiala Argeş
Notă biografică şi de activitate: 2015-prezent: documentaristă, blogger, Asociaţia de Prietenie România-R.P. China-Filiala Argeş
Notă biografică şi de activitate: 2016-prezent membră Club BT
Notă biografică şi de activitate: 2017-prezent: membră fondatoare, blogger SRS Filiala Argeş (Societatea Română de Statistică. Filiala Argeş)
Notă biografică şi de activitate: membră, Sindicatul Liber al Universităţii din Piteşti; vicelider, Asociaţia Sindicală a Universităţii din Piteşti afiliată la Federaţia Naţională Alma Mater
Notă biografică şi de activitate: 2011 Finalistă: Gala premiilor în educaţie
Notă biografică şi de activitate: Consemnată în volumul: Bibliologi români. Dicţionar
Notă biografică şi de activitate: Publicaţii importante; Articole; Lector, documentarist la unele volume de autori; Redactor şi Redactor şef la reviste în domeniu de specialitate (redactor, Revista Biblioteca Universitară, publicaţie editată de Biblioteca Universităţii din Piteşti); Activitate redacţională (autor de cărţi, articole, studii, poezii, lector al unor volume de autor); Implicări în activităţi culturale; Participări la reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale; Apariţii în presa locală, naţională şi Internaţională; prezentă în bazele de date SCOPUS şi EBSCO; Numeroase diplome si recunoaşteri publice
Notă biografică şi de activitate: Vol: Ion Barbu-Dan Barbilian: biobibliografie; Biblioteca Universităţii din Piteşti = La Bibliothèque de l'Université de Piteşti : Album guide = The Library of University of Piteşti : Album guide; Nicolae P. Leonăchescu 75 : Biobibliografie; Tezaur argeşean ;Prof. univ. dr. Petre Popa. Biobibliografie ; Ghidul bibliotecilor din mediul preuniversitar argesean Vol I. etc.
Notă biografică şi de activitate: Art.: Dinicu Golescu şi cărţile româneşti vechi în cultura argeşeană; Omonimia şi paronimia în bibliologie; Marketing de bibliotecă; PLAGIARISM AND SCIENTIFIC INTEGRITY; Reflexe ale Imperiului Habsburgic în cărțile vechi româneşti din Biblioteca Universităţii din Piteşti; THE SPECIFICITY OF TRANSDISCIPLINARY RESEARCH LITERATURE IN ACADEMIC INTERLIBRARY EXCHANGE etc
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 81 lucrari in 81 publicatii in 1 limbi
Prof. univ. dr. Petre Popa. Biobibliografie de: Stan, Doru Gabriel; Stan, Doru Gabriel; Stana, Dana (1975 - ...) (Text tipărit) Altele [570]
Dinicu Golescu şi cărţile româneşti vechi în cultura argeşeană de: Stana, Dana (1975 - ...); Pescaru, Maria (Text tipărit)
Ion Barbu - Dan Barbilian : Biobibliografie de: Bălan, Ileana; Stana, Dana (1975 - ...) (Text tipărit)
Istoriografie universală modernă şi contemporană de: Popa, Petre, istoric (1935-....); Universitatea din Piteşti (Text tipărit) Altele [570]
Europa : Destin continental : Introducere în temă de: Popa, Petre, istoric (1935-....); Universitatea din Piteşti; Stana, Dana (1975 - ...) (Text tipărit) Autor [070]
Nicolae P. Leonăchescu 75 : Biobibliografie de: Stana, Dana (1975 - ...); Bălan, Ileana (Text tipărit)
Instituţiile Uniunii Europene de: Stana, Dana (1975 - ...); Biblioteca Universităţii din Piteşti (Text tipărit)
Îndrumar în consultarea catalogului informatizat de: Biblioteca Universităţii din Piteşti (Text tipărit) Alcătuitor [130]
Profesorul universitar dr. Petre Popa : Istoric. Bibliografie de: Stana, Dana (1975 - ...); Stan, Doru Gabriel (Text tipărit) Autor [070]
Vă rugăm să schimbaţi parola