Biblioteca Universității din Pitești

Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-)

Nume Persoană: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975- )
Limba: rum
Vezi și Nume Persoană: Tabacu, Andreea Elena, Judecător/cadru didactic (1975- )
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 151 lucrari in 151 publicatii in 1 limbi
Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Păun, Lucian (Text tipărit)
Aplicarea analogiei. Încetarea plății indemnizației de șomaj de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Admitere în magistratură și avocatură : Ghidul candidatului de: Speriusi-Vald, Alin; Macovei, Codrin; Gavrilescu, Luiza-Cristina; Stănişor, Emilian; Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Hurubă, Eugen; Iancu, Daniela (Text tipărit)
Elemente de drept : Note de curs de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Drăghici, Andreea (Text tipărit)
Perimare după suspendarea judecății ca urmare a decesului părții de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Salvarea debitorului persoană juridică, supus executării silite: insolvența de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Asistenţa judiciară internaţională de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Drăghici, Andreea (Text tipărit)
Autoritate de lucru judecat. Analiza triplei identități de părți, obiect și cauză de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Asistenţa judiciară internaţională de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Drăghici, Andreea (Text tipărit)
Subiecte
Procedură civilă Prescripţia dreptului material Legea nr. 50/1991, art. 10 O.U.G. nr. 34/2006, art. 186 alin. (2) Contract de ipotecă Conţinutul cheltuielilor de executare Procedura de executare silită Contract de donaţie Respingere ca inadmisibilitate Codul civil, art. 1560 Autoritate publică Funcţionar public Drept administrativ Drepturi şi obligaţii ale statelor Cale de atac Bunuri proprietate publică Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) Legea nr. 85/2006, art. 41 O.U.G. nr. 34/2006, art. 179 Admitere în barou Creanţe fiscale Legea nr. 36/1995 Legea nr. 571/2003, art. 82 Codul fiscal, art. 146 Legea nr. 360/2002, art. 1 Executarea sentinţei Drept Expert contabil Legea nr. 544/2004 Rezilierea contractului Rolul judecătorului în procesul civil Recurs Conţinutul dreptului la apărare Prezumţie O.U.G. nr. 34/2006 Inspecţie fiscală Legea nr. 95/2006, art. 257 alin. (1), (2) şi (5) lit. b) (7) Legea nr. 95/2006, art. 259 Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Decizie judecătorească Valabilitatea autorizaţiei de construire Timbru de mediu Codul fiscal, art. 21 Procedură judiciară Codul fiscal, art. 251 alin. (3) Legea nr. 26/1990: art. 6 Procedura insolvenţei Contenciosul administrativ Inadmisibilitate Cererea de încuviinţare a executării silite Dedicaţie şi autograf Legea nr. 573/2003 privind Codul fiscal, art. 223 TVA Legea nr. 554/2004, art. 11 O.U.G. nr. 68/2008 Insolvenţă Încheierea contractului de muncă Mandat de executare Acţiune în anularea ordinului Servicii publice Legea nr. 85/2006, art. 1 alin. (2) lit. e) Executarea hotărârilor străine Acte normative Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. b) Titlu executoriu Legea nr. 247/2005, art. 16 din Titlul VII Codul de procedură fiscală O.G. nr. 38/2003 Legea nr. 213/1998, art. 16 alin. (1) Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Tutela administrativă Codul civil, art. 1567 O.U.G. nr. 34/2006, art. 201 Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Exerciţii practice Noţiunea de hotărâre străină Deductibilitate fiscală Suspendarea executării actului administrativ Dreptul titularului Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule Act administrativ fiscal Taxa de poluare Legea nr. 95/2006, art. 222 Extrădare Legea nr. 554/2004, art. 24 H.G. nr. 1437/2009 Competenţa executorului judecătoresc Dreptul de proprietate asupra bunurilor proprietate publică Taxa aferentă procedurii insolvenţei Stare de insolvenţă O.M.M.P. nr. 1221/2010, art. 4 alin. (1) lit.b) Creditor garantat Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 100, art. 237 Obligaţii contractuale (Drept) Acţiune în despăgubiri Dreptul la apărare Contract de consultanţă Litigiu de contencios administrativ Contradictorialitate Act administrativ Cererea de chemare în judecată Recursul exercitat de persoana juridică Legea nr. 489/2006, art. 17 Procedură fiscală Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, art. 4 Codul fiscal, art. 11 Document autentificat Statutul profesiei de avocat, art. 61 Legea nr. 85/2006, art. 123, pct. I Legea nr. 329/2009, art. 5 Jurisprudenţă Stabilirea cheltuielilor de executare Legea nr. 346/2004 Cheltuieli de executare Judecată. Apel Taxa pentru ambalaje Dezvoltarea locală Procedură arbitrală. Arbitraj Debitor Taxa pe valoarea adăugată Legea nr. 215/2001, art. 91 alin. (1) lit. c) Legea nr. 188/1999, art. 109 Semnătură electronică Bunuri proprii Clauze contractuale Contract de locaţiune Regulamentul comunitar nr. 44/2001, art. 23 alin. (1) Clauză penală Sentinţa de închidere a procedurii Incompatibilitatea administratorului judiciar Prescripţie O.U.G. nr. 34/2006. art. 38 Revizuire Prezumţii absolute Dreptul de proprietate publică Contestaţie privind tergiversarea procesului Interes public Codul de procedură civilă Ştiinţe juridice Autorizaţia de construire Domeniul public al statului Autoritate de lucru judecat Legea nr. 571/2003, art. 61 Onorariu lichidator Deducerea T.V.A. Cheltuieli de judecată Autorităţi publice Recursul în interesul legii Contract administrativ O.U.G. nr. 7/2009 Suspendarea de drept O.G. nr. 92/2003 Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2549/C/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de ţinere a Registrului Comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi eliberare a informaţiilor Contencios administrativ Contract de credit Citarea prin publicitate Abuz de drept Pagube materiale Control vamal Codul de procedură civilă, art. 112 pct. 3 Creditori O.U.G. nr. 68/2008, art. 4 Suspendarea executării Clauze abuzive Noul Cod de procedură civilă Termenele de judecată Contract de garanţie reală mobiliară Legea nr. 31/1990: art. 270 teza I Executare silită Drept civil Contribuţii la fondul NUASS Prezumţii relative România Litigii în materie comercială Impozit pe clădiri Lege Codul fiscal, art. 155 Administraţie publică Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului neconstituţionale Codul de procedură fiscală, art. 27, alin. (2), lit. a) şi b) Protocolul nr. 4/2001 Rolul activ al executorului judecătoresc Procedură prealabilă Creanţă Calitatea procesuală Facilităţi fiscale Legea nr. 295/2004, art. 14 alin. (1) lit. f) Drept civil. Drept privat Pagube cauzate O.U.G. nr. 88/2004 Creanţe bugetare Legea nr. 127/2005 Taxa judiciară de timbru Deschiderea procedurii de insolvenţă Alin. (4) lit. b) Normă metodologică din 10 octombrie 2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor publice Drepturi salariale Renunţarea la judecată Statutul profesiei de avocat Curs universitar Subvenţii Comisia rogatorie internaţională Drept privat Căi de atac Dezvoltări regionale Comunicarea actelor de procedură Cerere de recurs Legea nr. 85/2006, art. 138 alin. (1) şi (3) Legea nr. 51/1995, art. 23 alin. (1) şi (3) Perimare Analogia juridică Anularea actelor administrative Nelegalitate Drept în general Radiere Legea nr. 360/2002, art. 69 O.U.G. nr. 34/2006, art. 35 Contracte de leasing Autorizarea lucrărilor de construcţie Autoritatea fiscală Suspendarea judecăţii Cerere de suspendare a executării ordinului Legea nr. 554/2004, art. 4 Act normativ Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Contract de arendă Calificarea normelor Patrimoniu debitorului Domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Exercitarea discriminatorie Citarea prin poştă Asistenţă judiciară Drept internaţional Drept procesual civil Servitute de trecere Închiderea procedurii insolvenţei Cooperare internaţională Administrarea domeniului public Exercitarea dreptului de proprietate publică Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola