Biblioteca Universității din Pitești

Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-)

Nume Persoană: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975- )
Limba: rum
Vezi și Nume Persoană: Tabacu, Andreea Elena, Judecător/cadru didactic (1975- )
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 152 lucrari in 152 publicatii in 1 limbi
Exerciţii practice. Drept civil : Partea generală şi persoanele de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Soare, Andrei; Chelaru, Eugen (1955-); Olah, Lavinia (Text tipărit)
Exerciţii practice. Drept civil : Drepturile reale principale de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Olah, Lavinia; Soare, Andrei; Chelaru, Eugen (1955-) (Text tipărit)
Drept procesual civil aprofundat : Arbitraj şi executare silită de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Drept civil : Teoria generală a obligaţiilor de: Văduva, Dumitru; Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Drept procesual civil : Curs universitar de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit) Altele [570]
Drept procesual civil : Curs universitar de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Drept procesual civil : Despre executarea silită de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-); Boghirnea, Iulia (Text tipărit)
Hotărârea judecătorească, titlu executoriu potrivit noului Cod de procedură civilă de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Probe noi în căile de atac, în lumina deciziei de recurs în interesul Legii nr. 9/2020 de: Tabacu, Andreea, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Subiecte
Procedură civilă Legea nr. 50/1991, art. 10 Prescripţia dreptului material O.U.G. nr. 34/2006, art. 186 alin. (2) Contract de ipotecă Conţinutul cheltuielilor de executare Procedura de executare silită Contract de donaţie Respingere ca inadmisibilitate Codul civil, art. 1560 Funcţionar public Autoritate publică Drept administrativ Cale de atac Drepturi şi obligaţii ale statelor Bunuri proprietate publică Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. i) O.U.G. nr. 34/2006, art. 179 Legea nr. 85/2006, art. 41 Legea nr. 36/1995 Admitere în barou Creanţe fiscale Legea nr. 571/2003, art. 82 Codul fiscal, art. 146 Legea nr. 360/2002, art. 1 Competenţă judiciară Executarea sentinţei Drept Expert contabil Legea nr. 544/2004 Rezilierea contractului Rolul judecătorului în procesul civil Recurs Conţinutul dreptului la apărare Prezumţie O.U.G. nr. 34/2006 Legea nr. 95/2006, art. 257 alin. (1), (2) şi (5) lit. b) (7) Inspecţie fiscală Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Legea nr. 95/2006, art. 259 Decizie judecătorească Valabilitatea autorizaţiei de construire Procedură judiciară Codul fiscal, art. 21 Timbru de mediu Legea nr. 26/1990: art. 6 Codul fiscal, art. 251 alin. (3) Procedura insolvenţei Contenciosul administrativ Dedicaţie şi autograf Inadmisibilitate Cererea de încuviinţare a executării silite Legea nr. 573/2003 privind Codul fiscal, art. 223 Legea nr. 554/2004, art. 11 TVA O.U.G. nr. 68/2008 Insolvenţă Încheierea contractului de muncă Mandat de executare Acţiune în anularea ordinului Legea nr. 85/2006, art. 1 alin. (2) lit. e) Servicii publice Executarea hotărârilor străine Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. b) Acte normative Titlu executoriu Codul de procedură fiscală Legea nr. 247/2005, art. 16 din Titlul VII Legea nr. 213/1998, art. 16 alin. (1) O.G. nr. 38/2003 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Codul civil, art. 1567 Tutela administrativă O.U.G. nr. 34/2006, art. 201 Exerciţii practice Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. c) Noţiunea de hotărâre străină Deductibilitate fiscală Dreptul titularului Suspendarea executării actului administrativ Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule Act administrativ fiscal Legea nr. 95/2006, art. 222 Taxa de poluare Extrădare Comision de risc Legea nr. 554/2004, art. 24 H.G. nr. 1437/2009 Competenţa executorului judecătoresc Dreptul de proprietate asupra bunurilor proprietate publică Taxa aferentă procedurii insolvenţei Stare de insolvenţă Creditor garantat O.M.M.P. nr. 1221/2010, art. 4 alin. (1) lit.b) Obligaţii contractuale (Drept) Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 100, art. 237 Executarea silită a hotărârilor judecătoreşti Acţiune în despăgubiri Dreptul la apărare Litigiu de contencios administrativ Contract de consultanţă Contradictorialitate Act administrativ Cererea de chemare în judecată Legea nr. 489/2006, art. 17 Recursul exercitat de persoana juridică Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, art. 4 Procedură fiscală Codul fiscal, art. 11 Document autentificat Statutul profesiei de avocat, art. 61 Legea nr. 85/2006, art. 123, pct. I Legea nr. 329/2009, art. 5 Jurisprudenţă Stabilirea cheltuielilor de executare Legea nr. 346/2004 Cheltuieli de executare Judecată. Apel Taxa pentru ambalaje Dezvoltarea locală Procedură arbitrală. Arbitraj Taxa pe valoarea adăugată Legea nr. 215/2001, art. 91 alin. (1) lit. c) Semnătură electronică Legea nr. 188/1999, art. 109 Debitor Bunuri proprii Clauze contractuale Contract de locaţiune Regulamentul comunitar nr. 44/2001, art. 23 alin. (1) Sentinţa de închidere a procedurii Incompatibilitatea administratorului judiciar Clauză penală O.U.G. nr. 34/2006. art. 38 Prescripţie Revizuire Prezumţii absolute Dreptul de proprietate publică Contestaţie privind tergiversarea procesului Interes public Codul de procedură civilă Ştiinţe juridice Domeniul public al statului Autorizaţia de construire Autoritate de lucru judecat Legea nr. 571/2003, art. 61 Onorariu lichidator Deducerea T.V.A. Cheltuieli de judecată Recursul în interesul legii Contract administrativ Autorităţi publice O.U.G. nr. 7/2009 O.G. nr. 92/2003 Suspendarea de drept Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2549/C/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de ţinere a Registrului Comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi eliberare a informaţiilor Contract de credit Contencios administrativ Abuz de drept Citarea prin publicitate Pagube materiale Control vamal Codul de procedură civilă, art. 112 pct. 3 O.U.G. nr. 68/2008, art. 4 Creditori Suspendarea executării Articole digitizate Clauze abuzive Noul Cod de procedură civilă Termenele de judecată Legea nr. 31/1990: art. 270 teza I Contract de garanţie reală mobiliară Drept civil Executare silită Contribuţii la fondul NUASS Prezumţii relative România Impozit pe clădiri Litigii în materie comercială Lege Codul fiscal, art. 155 Administraţie publică Control judiciar Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului neconstituţionale Protocolul nr. 4/2001 Codul de procedură fiscală, art. 27, alin. (2), lit. a) şi b) Rolul activ al executorului judecătoresc Procedură prealabilă Creanţă Calitatea procesuală Facilităţi fiscale Legea nr. 295/2004, art. 14 alin. (1) lit. f) Drept civil. Drept privat Pagube cauzate O.U.G. nr. 88/2004 Legea nr. 127/2005 Creanţe bugetare Alin. (4) lit. b) Taxa judiciară de timbru Deschiderea procedurii de insolvenţă Normă metodologică din 10 octombrie 2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor publice Statutul profesiei de avocat Drepturi salariale Renunţarea la judecată Curs universitar Subvenţii Comisia rogatorie internaţională Drept privat Căi de atac Dezvoltări regionale Comunicarea actelor de procedură Cerere de recurs Legea nr. 85/2006, art. 138 alin. (1) şi (3) Legea nr. 51/1995, art. 23 alin. (1) şi (3) Perimare Nelegalitate Analogia juridică Anularea actelor administrative Drept în general Radiere O.U.G. nr. 34/2006, art. 35 Legea nr. 360/2002, art. 69 Contracte de leasing Autorizarea lucrărilor de construcţie Autoritatea fiscală Cerere de suspendare a executării ordinului Legea nr. 554/2004, art. 4 Suspendarea judecăţii Act normativ Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Contract de arendă Calificarea normelor Patrimoniu debitorului Domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Exercitarea discriminatorie Citarea prin poştă Asistenţă judiciară Drept internaţional Închiderea procedurii insolvenţei Drept procesual civil Servitute de trecere Cooperare internaţională Administrarea domeniului public Exercitarea dreptului de proprietate publică Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola