Biblioteca Universității din Pitești

Tănăsescu, Elena Simina, (drept)

Nume Persoană: Tănăsescu, Elena Simina, (drept)
Limba: rum
Vezi și Nume Persoană: Tănăsescu, Simina Elena
Vezi și Nume Persoană: Tănăsescu, Simina
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1675 lucrari in 1675 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Perturbare România Europa Curs universitar Drept internaţional Uniunea Europeană Drept civil Dreptul de proprietate Drept Legislaţie Administraţie publică Drept administrativ Acte administrative Drept penal Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Adopţie Instituţii politice Lucrări practice Partide politice Drept comunitar Drept în general Asigurări sociale de sănătate Asistenţă judiciară Autonomie universitară Concurenţă economică Drept parlamentar Drept public Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Protecţie socială Dreptul familiei Infracţiuni Drept constituţional Naţionalitate. Cetăţenie Codul civil Drept comercial Drept procesual civil Procedură civilă Drept procesual penal Acţiune penală Dreptul muncii Codul penal Transport Constituţia României Economie de piaţă Proprietate Prescripţie Constituţie Transport de mărfuri Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Politică monetară Minorităţi naţionale Impozite Taxe Mediere Terorism Sisteme electorale Drept internaţional privat Executarea pedepsei Venituri publice Taxa pe valoarea adăugată Funcţionari publici Protecţia proprietăţii Servitute Curtea Constituţională Drept electoral Drept fiscal Procedură fiscală Executare silită Societate comercială Drept vamal Drepturi fundamentale Dreptul transporturilor Dreptul proprietăţii intelectuale Dreptul securităţii sociale Integrare economică Integrare europeană Trafic de droguri Politică socială Spălarea banilor Discriminare Evaziune fiscală Competenţă Garanţie Asigurare Protecţie Proceduri de impozitare Negociere Organizare judiciară Vize Economia serviciilor Comunitatea Economică Europeană Drept de autor Naţionalizare Jurisdicţie administrativă Curtea de Conturi Parlamentul European Politică industrială Competitivitate economică Politica transporturilor Forţă Doctrină Prezumţie Sancţiuni penale Daune Daune morale Statut juridic Concurenţă neloială Transparenţă Drept bancar Securitate naţională Ipotecă Creanţe Stare civilă Acte notariale Proprietăţi publice Casare Jurisdicţie Anul 1992 Societate de asigurări Fundaţii Alegeri parlamentare Administraţia publică locală Creditori Organizarea sistemului judiciar Divorţ Legea nr. 10/2001 Drept de proprietate Violarea secretului, a caracterului confidenţial Proprietate privată Proprietate publică Dreptul copilului Fonduri structurale Conflict de interese Stat de drept Descentralizare Privatizare Apărare Drept contravenţional Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Protecţia drepturilor fundamentale Drept financiar şi fiscal Dreptul concurenţei Revizuirea Constituţiei Puteri ale statului Infracţiune continuată Autonomie Viol Furt Abuz de încredere Delapidare Custodie Abuz în serviciu Înşelăciune Acces la justiţie Hotărâri definitive Hotărâri irevocabile Dreptul la un proces echitabil Acces liber Codul de procedură penală Gradul de jurisdicţie Acces liber la justiţie Procedura statului membru responsabil Procedura de înscriere în cartea funciară Conflicte de muncă Control judiciar Egalitate în drepturi Plângere Dreptul la apărare Grade de jurisdicţie Acte politice Norme de etică şi deontologie Decizii de pensionare Protecţia consumatorilor Legiferare Sancţiuni Funcţionar public Urmărire penală O.U.G. nr. 194/2002 Accesul liber la justiţie Plata cauţiunii Interes legitim Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Restrângerea unor drepturi Dreptul de petiţionare Accident de circulaţie Prejudiciu Accize Legea nr. 36/1995 Legea nr. 19/2000 Despăgubiri civile Prezumţia de nevinovăţie Contract individual de muncă Act administrativ Drept adminsitrativ Suspendare Legea nr. 188/1999 Act administrativ unilateral Excepţie de nelegalitate Titlu executoriu Control judecătoresc Acte de executare Executare Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Incriminare Consiliul Concurenţei Activităţi comerciale ilicite Consiliul Uniunii Europene Dreptul de proprietate privată Calomnie Insultă Drepturi salariale Contract de concesiune Acţiune civilă Recurs Acţiune Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Acţiune în constatare Acţiune în constatarea nulităţii Titlu de proprietate Acţiune în contencios administrativ Competenţă teritorială Suspendarea executării Acţiune în revendicare Contract de prestări servicii Prescripţia dreptului la acţiune Legea nr. 112/1995 Legea nr. 213/1998 Codul civil, art. 480 Calitate procesuală activă Drepturile administratorului Drepturile lichidatorului Decretul nr. 167/1958 Imobile confiscate Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Acţiune posesorie Reziliere Codul familiei Dreptul la integritate fizică Pensie Recalcularea pensiei Cerere de revizuire Arestare preventivă Cumul pensiei cu salariu Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei Legea nr. 273/2004, art. 57 Capital social Dreptul la viaţă privată Verificarea averilor Pedeapsă Principiul nediscriminării Procedura insolvenţei Cauţiune Alegeri locale Alegeri parlamentare parţiale Alegeri prezidenţiale Referendum Statutul aleşilor locali Condamnare Codul de procedură civilă Amendă penală Amendă Dreptul de bună-credinţă Guvernanţă corporativă Decizia nr. 383 din 23 martie 2011 Legea nr. 24/2000 Legea nr. 88/1993 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Codul procesual penal Apărători pentru inculpaţi Asistenţă juridică Inculpat Apel Codul de procedură penală, art. 367 Codul de procedură civilă, art. 294-298 Dreptul funcţiei publice Cetăţean străin Bunuri Somaţie de plată Regimul sancţionator Contract de leasing Contribuţia pensionarilor Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Legea nr. 241/2001 O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Legea contravenţională Codul de procedură penală, art. 409 Codul de procedură penală, art. 458 Graţiere Extrădare Dezincriminare Persoane vătămate Contestaţie în anulare Arbitrajul comercial Arestare Mandat de arestare Sancţionarea faptelor de corupţie Săvârşirea infracţiunii Plata indemnizaţiei Asigurări de sănătate O.U.G. nr. 150/2002 Pensionari Sarcini fiscale Asigurări sociale de stat Recorelarea pensiilor Minori Legea nr. 31/1990, art. 218 Săvârşirea de infracţiuni Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Legea nr. 51/1995 Mediator Procedura de judecată Regie autonomă Plângere contravenţională Instanţă competentă Nediscriminare Principiul neretroactivităţii legii Infracţiune de omor Demnitate umană Conflict de competenţă Combaterea spălării banilor Prevenirea spălării banilor Interdicţie Abateri disciplinare Procedura de restituire Interpretarea normelor juridice Autoritate contractantă Răspundere disciplinară Legea nr. 29/1990, art. 9 Legea educaţiei naţionale neconstituţionale Atribuţiile Curţii Constituţionale Activitate jurisdicţională Atribuţiile Curţii de Conturi Insolvenţă Autonomie bugetară Autonomie locală Delegare legislativă O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Organizarea administraţiei Finanţarea învăţământului Autoritate de lucru judecat Cerere reconvenţională Autorităţi administrative autonome Regim vamal Predictibilitatea procedurii Exercitarea unor profesii Decizia nr. 1519 din 15 noiembrie 2011 Drept la apărare Legea nr. 51/1995 art. 56 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Avocatul Poporului Atribuţiile Parlamentului Bancă domiciliatară Codul muncii Creditor Codul procesual civil Bunuri comune Dobândirea bunurilor Bunuri mobile Hotarâre penală Confiscare Administrarea probelor Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Obligaţia de plată Taxa judiciară de timbru Tardivitate Pensii recalculate Calitate procesuală Imobile preluate în mod abuziv Dividende Noţiunea de funcţionar public Statutul cadrelor militare Controlul constituţionalităţii Camera preliminară Campania electorală Candidat la funcţia de şef al statului Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Funcţia publică Legea nr. 7/1996, art. 50 alin. (1) Contestaţie la executare Poprire Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Cazuri de discriminare Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Liber acces la justiţie Deciziile Curţii Constituţionale Principiul priorităţii dreptului UE Căi de atac Revizuire Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 Eutanasiere Legea dialogului social Consiliul Superior al Magistraturii Legea nr. 296/2001 privind extrădarea Protecţia vieţii private Cvorum Natura juridică Cec fără acoperire Cercetare disciplinară Competenţă materială Partajul judiciar O.U.G. nr. 58/1999 Credit bancar Radiere Rambursare Competenţa materială Certificat de moştenitor Cesionarea pachetului de acţiuni Nulitate Drepturi conexe H.G. nr. 97/1991 Legea nr. 29/1990, art. 11 Cheltuieli judiciare Părţi responsabile civilmente Sinteze de Jurisprudenţă Ordonanţă preşedinţială Citarea părţilor Analogia juridică Citarea precedentelor străine Citare Clauze contractuale Libertatea comerţului Clauze abuzive Sancţionarea contravenţilor Principiul legalităţii Concurenţă loială Combaterea corupţiei Demisie Autonomie parlamentară Control de constituţionalitate Legea nr. 29/2000 Competenţa Curţii Constituţionale Inadmisibilitate Norme juridice Interpretarea legii Procedura în faţa Curţii Constituţionale Legea nr. 137/2002 Plângere penală Anularea înregistrării unei mărci Contract de locaţiune Fond agricol Plata drepturilor locatorului Consiliul Naţional al Audiovizualului Legea nr. 281/2003, art. IX Prorogarea competenţei Carnet de muncă Legea nr. 3/2000 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Acte extrajudiciare Nulitatea absolută Pedepsirea tentativei Legea nr. 31/1190, art. 192 Decretul 167/1958 Legea nr. 11/1991 Omor calificat Sechestru Egalitatea în drepturi Parte vătămată Trafic de influenţă Strămutare Creanţe bugetare Recunoaşterea vinovăţiei Exercitarea acţiunii Suspendarea Preşedintelui României Conflict juridic de natură constituţională Independenţa justiţiei Conflict juridic Încetarea mandatului CEDO Atribuţiile Preşedintelui României Atribuţiile primului-ministru Remaniere guvernamentală Regulator de competenţă Confiscarea bunurilor Statutul funcţionarilor publici Martor Validarea mandatelor Vătămare Pensii militare Legea nr. 188/2000 Interceptarea convorbirilor Mandat Codul de procedură penală, art. 337 Contract de credit O.U.G. nr. 58/2003 Infractori minori Suspendarea judecăţii Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Principiul separaţiei puterilor în stat Eroarea judiciară Legea organică Infracţiune de abuz Discernământ H.G. nr. 401/2001 H.G. nr. 512/1998 Organizare judecătorească Codul de procedură penală, art. 461 Drept de asociere Legea nr. 54/2003 Exercitarea căilor de atac Scutire de taxă judiciară de timbru Contenciosul administrativ Codul de procedură fiscală Contestaţie Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Contract de împrumut Garanţii reale mobiliare Contopire Contract colectiv de muncă Persoane disponibilizate Contract de asigurări Cuantum Contract de asociere Clauza leonină Codul civil, art. 1513 Contract de comision Legea nr. 219/1998, art. 5 Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g O.G. nr. 11/1996, art. 1 O.G. nr. 11/1996, art. 4 Contract de credit bancar Garanţi Prezumţia de solidaritate Cauţiune reală Cesiunea creanţei Dobânzi Contract de mandat Clauză penală Contract de închiriere Contract de întreţinere Tacita relocaţiune Codul civil, art. 1110 Codul civil, art. 1113 Contract sinalagmatic Executarea obligaţiilor Contract de societate Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Contract de transport Contract de vânzare-cumpărare Constatarea nulităţii contractului Decretul - Lege nr. 61/1990 Legea nr. 99/1999 Organ fiscal Codul civil, art. 1362 Drept de preemţiune Exercitarea dreptului Vânzare la licitaţie Vicii Răspundere contravenţională Circulaţia pe drumurile publice Contravenţie Faliment Controlul ierarhic Statutul juridic Ocupare abuzivă Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Expropriere Legea nr. 318/2003 Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Prescripţia extinctivă Consiliu de administraţie Acte de administrare Decizia nr. 1514 din 15 noiembrie 2011 Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Legea nr. 1/2000 O.U.G. nr. 51/1998 Noţiunea de Lege Autorităţi publice Legea nr. 18/1991 Principiul securităţii raporturilor juridice Cuantumul pensiei Cultura juridică Cumul de funcţii Libertatea individuală Resurse financiare Săvârşirea faptei Legea nr. 298/2008 Legea nr. 506/2004 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Suspendarea executării hotărârii Actualizarea preţului Copil minor Lovituri cauzatoare de moarte Arestare pe nedrept Liberul acces la justiţie Înfăptuirea justiţiei Dreptul de a fi ales Legalitatea pedepsei Constituţionalitate extrinsecă Libertate economică Restrângerea exerciţiului unor drepturi Drept la pensie Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Comisie parlamentară Stagiu de cotizare Neconstituţionalitate extrinsecă Principiul simetriei juridice Impozit pe clădiri Proces echitabil Legea nr. 47/1993 O.U.G. nr. 26/1997 Abandonul de copii Declaraţie vamală de import O.U.G. nr. 13/2001 Deputat Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Stoparea calcului dobânzilor Bunuri abandonate Plată eşalonată Comisii parlamentare Funcţiile Constituţiei Pedeapsă complementară Droguri de risc Protecţia persoanelor cu handicap Separarea puterilor în stat Ultraj Statutul parlamentarului Decretul nr. 223/1974 Imobile preluate Libertatea de asociere Legea nr. 18/1991 a fondului funciar Acte administrative individuale Încetarea procesului penal Suspendarea din funcţie O.G. nr. 121/1998, art. 43 Dizolvarea societăţii Dobânditor H.G. nr. 855/2002 Combaterea pirateriei Protecţia chiriaşilor Legea nr. 18/1991, art. 36 alin. (3) Imobile preluate de stat Acţiuni în constatarea nulităţii Cuantumul remuneraţiei privind drepturile de autor Drept de proprietate intelectuală Domeniul legii organice Legea cadastrului Dobândire licită a averii Documente de însoţire a mărfurilor Proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale Legea nr. 10/2001, art. 26 alin. (3) Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Legea nr. 328/2006 Drept la acţiune Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Expertize judiciare Nevinovăţie Prefect Subprefect O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Dreptul la protecţie socială Plata compensatorie Drepturi de autor Protecţia copiilor Control judiciar al deciziilor C.C.R. Controlul de constituţionalitate al deciziilor I.C.C.J. Încadrare juridică Fonduri europene Drept fundamental Acte juridice frauduloase Dobândirea ilicită a averii Grupe de muncă Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Legea nr. 309/2002 Privatizarea societăţilor Principiul egalităţii Consiliul European Patrimoniu naţional Fals intelectual Suspendarea executării pedepsei Evadare Interceptări Instanţă arbitrală internaţională Instanţă de arbitraj comercial Codul civil, art. 1201 Decesul debitorului Executarea creanţelor Executarea hotărârilor judecătoreşti Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Dreptul la muncă Cota de TVA Exporturi neîncasate Legea nr. 33/1994 O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Codul penal, art. 117 O.G. nr. 102/2000 Facilităţi acordate întreprinderilor mici Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Facilităţi fiscale Procedură parlamentară Declanşarea procedurii Fals în înscrisuri Codul penal, art. 293 Legea nr. 78/2000, art. 6 Principiul autonomiei Asociaţie familială Drepturi procesuale Credite Fondul de redresare Penalităţi Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Ucidere din culpă Licitaţie O.G. nr. 92/2003 Sistem de remunerare Funcţii şi demnităţi publice Demnitar Impunitate Profesie liberală Creanţe asupra statului Garantarea dreptului de proprietate Legea nr. 550/2002 Garantare Finanţe publice locale Fond de rezervă bugetară O.U.G. nr. 15/2012 Reactualizarea tarifelor Susţinerea reţelelor electrice Hotărâri ale Curţii Supreme de Justiţie Decizia nr. 126 din 1 februarie 2011 Legea nr. 304/2001 privind organizarea judiciară, art. 2 şi art. 32 Legea nr. 85/1992 Imobile preluate abuziv de stat Restituire în natură Infracţiuni de speculă Revendicare Nulitatea contractului Cerere de restituire în natură Decretul nr. 218/1960 Decretul nr. 712/1966 Anularea contractului Despăgubiri băneşti Măsuri reparatorii prin echivalent Restituire prin echivalent Imobile naţionalizate O.U.G. nr. 94/2000, art. 6 alin. (1) O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România Imobile Regimul juridic al proprietăţii Decizii ale Curţii Constituţionale Imunitate parlamentară Legea nr. 18/1991, republicată Bunuri imobile Conflicte de interese Codul penal, art. 81 alin. 3 Codul penal, art. 86 alin. 3 Codul penal, art. 215, alin. 1 Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 Informaţii publice Secret de stat Luare de mită Codul penal, art. 271, alin. 2 Schimbarea încadrării juridice Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Demitere Jurisprudenţă. Comentarii Admisibilitatea mijloacelor de probă Suspendarea acţiunilor Libera circulaţie Exercitarea recursului Omor Încadrarea juridică a faptelor Pensie de invaliditate Omisiune Bicameralism Codul de procedură civilă, art. 282 Atribuţii C.S.M. Drept notarial Accesibilitatea legii Măsuri de protecţie socială Admisibilitatea controlului de constituţionalitate Legi abrogate Ordonanţă abrogată Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Legea nr. 90/1996, republicată Principiul bicameralismului Legitimă apărare Liberare condiţionată Accesul liber la informaţii Lichidator Pensii speciale Interdicţie legală de înstrăinare Locuinţe construite Fondurile statului Funcţionar Codul penal, art. 147 Codul penal, art. 254 alin. 1 Acces la demnităţi publice Acces la funcţii Legea lustraţiei Privare de libertate Mandat parlamentar Culpa cărăuşului Taxe nerecuperabile Controlul judiciar Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 Arest preventiv Conciliere Suspendarea condiţionată a executării Taxa de clawback Combaterea discriminării Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Natura contractului Acţiune pauliană Codul de procedură civilă, art. 2 Neconstituţionalitate Codul muncii, art. 43 Statutul deputaţilor Statutul senatorilor Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Neretraoctivitatea legii Legea nr. 506/2002 O.G. nr. 25/2002 Drept de pensie Sistemul unitar de pensii publice Mijloace de probă Noţiunea de funcţionar Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Nulitatea căsătoriei Anulabilitate Separarea puterilor Excepţia de neconstituţionalitate Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Cercetare prealabilă Încetarea contractelor individuale de muncă Bilet de ordin neexecutat O.G. nr. 32/1997 Drepturile consumatorului Obligaţiile comerciantului Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Măsuri privative de libertate Legea nr. 21/1996 Legea nr. 24/1990 Vătămări cauzatoare de moarte Uciderea copilului Omor deosebit de grav Detenţie pe viaţă Răzbunare Moartea victimei Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Codul civil, art. 975 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Legea nr. 178/1997 O.U.G. nr. 159/2008 O.U.G. nr. 105/2009 Regimul juridic al instituţiilor Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Legea nr. 132/2003 O.U.G. nr. 104/2002 Legea nr. 387/2002 O.U.G. nr. 168/2001 Autorizarea creditorului de a demola Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Deblocarea contului bancar Procedură legislativă O.U.G. nr. 94/2000 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Activitatea de comunicaţii Anticorupţie Bunuri supuse împărţelii Partaj Legea partidelor politice Pensie de serviciu Pensie contributivă Sistem unitar de pensii Validare Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Persecutat etnic Statutul de refugiat Persecuţii Cazul strămutării Persecutaţi politic Denunţător Lipsa părţii vătămată Protecţia persoanelor Neglijenţă în serviciu Acţiuni Prescripţia dreptului Legea nr. 10/2002 Bunuri confiscate Codul de procedură civilă, art. 235 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Cvorum de participare Răspunderea politică a Preşedintelui României Configuraţie politică Sancţiune juridică Sancţiune politică Principiul autonomiei parlamentare Principiul respectării configuraţiei politice a Parlamentului Prevenirea corupţiei Eutanasierea câinilor Criterii de pensionare Teoria drepturilor câştigate Contract de încheiere Efectele contractului Proceduri administrative Terenuri intravilane Nulitatea gajului comercial Dizolvare prin faliment Legea nr. 314/2001 Legea nr. 428/2002 O.U.G. nr. 25/2002 Procedură de insolvenţă Autonomia Parlamentului Dreptul parlamentarilor Dispoziţii Legii pentru aprobarea O.U.G. nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice neconstituţionale Procedură de legiferare Audiere în comisiile parlamentare Cvorum de lucru Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (1) Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (2) Procedura parlamentară Profanare Profesia de consilier juridic Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Cuantumul de despăgubiri Legea nr. 12/1990, republicată Legea nr. 671/2002 O.G. nr. 80/2000 O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a O.U.G. nr. 102/1999 Interes public Codul de procedură penală, art. 483 Codul de procedură penală, art. 485 Codul de procedură penală, art. 486 Codul aerian, art. 112 alin. 1 Codul aerian Codul penal, art. 206 Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Izvoarele dreptului O.G. nr. 121/1998 Legea nr. 19/2000, art. 38 Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Legea nr. 143/2000 Codul penal, art. 18 Demiterea Preşedintelui României Referendum naţional Cvorum de validare Suveranitate populară Consultarea cetăţenilor Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Cameră preliminară Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Legea nr. 323/2001 O.G. nr. 43/2004 Regimul contravenţional Sistemul ablaţiunii Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă Regimul străinilor Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului neconstituţionale Legea pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ Acţiune în daune Regulament de transport Grup parlamentar Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Mandat general Acţiuni în evacuare Natura litigiului Restituire Recalcularea pensiilor speciale Bugetul asigurărilor sociale de stat Drept de muncă Legea nr. 227/2003 O.G. nr. 26/2003 O.G. nr. 43/1997 Retrocedarea terenului expropriat Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 Decretul nr. 176/1948 O.U.G. nr. 94/2000 Despăgubire Statutul judecătorilor constituţionali Protecţia concurenţei loiale Rolul statului în economia de piaţă O.U.G. nr. 71/2009 Fonduri publice constituţionale Personalul bugetar Salarizare unitară Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Legea nr. 180/2002 Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Legea nr. 326/2001 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Referendum consultativ Proceduri de prevenire a insolvenţei Drepturile acţionarilor Legea nr. 31/1990, art. 72 Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Lipsa capacităţii de folosinţă Codul de procedură penală, art. 51 Vânzarea spaţiilor comerciale H.G. nr. 391/1995 Spaţiu comercial Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Consilieri de conturi Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 1 lit. h) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 196 lit. j) Încetarea raportului de serviciu Integritate Statutul judecătorilor Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Statutul magistratului Statutul membrilor CSM Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Strămutarea procesului Legalitatea incriminării Surse de venituri bugetare Legea nr. 540/2003 O.U.G. nr. 208/2002 Legea nr. 119/1997 Suspendarea alocaţiei Codul de procedură civilă, art. 248 O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 O.G. nr. 36/2002 O.G. nr. 39/2003 Scutire de taxă Taxa pentru serviciul public Legea nr. 10/2001, art. 51 Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Incriminarea penală Tehnică legislativă Obligaţia de respectare a legii Acte normative abrogate Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Teren agricol extravilan Decretul - Lege nr. 42/1990 Calitatea legii Claritatea legii Previzibilitatea legii Urmărire silită Reducerea pedepsei Norme juridice succesive Justiţie constituţională Notificări Măsuri de protecţie Amnistie Control parlamentar Efectele obligaţiilor Taxa vamală Vamă Codul penal, art. 41, alin. (2) Constitution Constitutional court Guardian of the Constitution Judicial review President Control fiscal Arest la domiciliu Cerere de strămutare Drept de prorietate Migraţie politică Codul comercial, art. 1 Legea nr. 29/1990, art. 1 Legea nr. 146/1997, art. 1 Legea nr. 146/1997, art. 2 Legea nr. 309/2002, art. 1 Legea nr. 318/2003, art. 18 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Legea nr. 506/2002, art. 2 Legea nr. 506/2002, art. 21 Legea nr. 671/2002, art. 5 Legea nr. 64/1995, art. 7 Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 64/1995, art. 97 O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Legea nr. 36/1995, art. 27 Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Legea nr. 180/2002, art. 32 Legea nr. 29/1990, art. 5 Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Legea nr. 132/2003, art. 3 Codul de procedură penală, art. 52 Codul de procedură penală, art. 4 Decretul nr. 167/1958, art. 2 Codul familiei, art. 36 Legea nr. 10/2001, art. 47 Legea nr. 112/1995, art. 6 Decretul 167/1958, art. 7 Legea nr. 11/1991, art. 4 Legea nr. 11/1991, art. 5 Codul procesual civil, art. 5 Legea nr. 326/2001, art. 25 Legea nr. 21/1996, art. 9 Codul penal, art. 14 Dare în plată Statutul poliţistului Societăţi comerciale Libertate fundamentală Contencios administrativ Răspundere limitată Principiul constituţional Administraţie publică locală Viaţa privată publică Atribuţiile procurorului Autoincriminare Răspunderea magistraţilor Exercitarea funcţiilor publice Procedură de adoptare a legilor Drept de apărare Administrarea proprietăţii statului Imunitatea judecătorilor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Vă rugăm să schimbaţi parola