Biblioteca Universității din Pitești

Tănăsescu, Elena Simina, (drept)

Nume Persoană: Tănăsescu, Elena Simina, (drept)
Limba: rum
Vezi și Nume Persoană: Tănăsescu, Simina Elena
Vezi și Nume Persoană: Tănăsescu, Simina
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1632 lucrari in 1632 publicatii in 3 limbi
Luare de mită. Expert tehnic. Funcţionar : C.S.J., secția penală, decizia nr. 1785 din 8.04.2003 de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Luare de mită. Lichidator judiciar. Funcţionar : C.S.J., secția penală, decizia nr. 1786 din 8.04.2003 de: Tănăsescu, Elena Simina, (drept); Deaconu, Ştefan (Text tipărit)
Subiecte
Bunuri confiscate Asistenţă juridică Funcţionar public Dreptul de proprietate Legea nr. 11/1991 Dobândire licită a averii Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Plata drepturilor locatorului Cuantumul de despăgubiri Natura litigiului Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei Fals intelectual Ordonanţă abrogată Alegeri parlamentare parţiale Consiliul Concurenţei Procedura insolvenţei Legea nr. 180/2002, art. 32 Transport de mărfuri Anularea contractului Codul aerian, art. 112 alin. 1 Constatarea nulităţii contractului Consiliul Naţional al Audiovizualului Decretul nr. 167/1958, art. 2 Decizii ale Curţii Constituţionale Casare Demiterea Preşedintelui României Documente de însoţire a mărfurilor Încetarea mandatului Referendum naţional Sistemul unitar de pensii publice Neretraoctivitatea legii Delegare legislativă Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Legea nr. 281/2003, art. IX Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Suspendarea din funcţie Combaterea spălării banilor Drepturi fundamentale Drept notarial Garantarea dreptului de proprietate Cuantumul remuneraţiei privind drepturile de autor Pedeapsă complementară O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 Dreptul parlamentarilor Grupe de muncă Spălarea banilor Atribuţii C.S.M. Dobânzi Infracţiuni de speculă O.G. nr. 121/1998 Competenţă Mandat parlamentar Legea nr. 296/2001 privind extrădarea Măsuri reparatorii prin echivalent Pensii recalculate Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Copil minor Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Asigurări sociale de sănătate Politica transporturilor Martor Discernământ Circulaţia pe drumurile publice Lovituri cauzatoare de moarte Statutul de refugiat Dizolvare prin faliment Finanţe publice locale Codul de procedură penală, art. 409 Legea nr. 146/1997, art. 2 Poprire Legea nr. 7/1996, art. 50 alin. (1) Cerere de strămutare Persecutat etnic Partajul judiciar Dreptul de a fi ales Comisie parlamentară Legea nr. 29/1990, art. 11 Sinteze de Jurisprudenţă Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Avocatul Poporului Egalitatea în drepturi Partaj Obligaţiile comerciantului Sistemul ablaţiunii Fondul de redresare O.U.G. nr. 208/2002 Tardivitate Politică monetară Codul civil Urmărire silită Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (1) Legea nr. 137/2002 Retrocedarea terenului expropriat Stagiu de cotizare Garanţi Atribuţiile Curţii de Conturi Nulitatea contractului Legea nr. 64/1995, art. 97 Legea nr. 112/1995 Legea nr. 18/1991, republicată Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Decizia nr. 1514 din 15 noiembrie 2011 Regimul juridic al instituţiilor Contract de încheiere Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 Societate de asigurări Consiliul European Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Taxa pe valoarea adăugată Patrimoniu naţional Pensionari Evaziune fiscală Credite Contract de locaţiune Infractori minori O.U.G. nr. 13/2001 Codul penal, art. 271, alin. 2 Răspundere contravenţională Vătămări cauzatoare de moarte Obligaţia de respectare a legii Anularea înregistrării unei mărci Prescripţie Principiul neretroactivităţii legii Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Instanţă de arbitraj comercial O.U.G. nr. 51/1998 Acte juridice frauduloase Prescripţia dreptului la acţiune Drept fiscal Trafic de droguri Legea nr. 273/2004, art. 57 O.U.G. nr. 26/1997 Dreptul la muncă Drept de muncă Locuinţe construite Legea nr. 64/1995, art. 10 Naţionalitate. Cetăţenie O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Răspunderea politică a Preşedintelui României Asociaţie familială Imobile preluate în mod abuziv Natura juridică Referendum Drepturi conexe Guardian of the Constitution Doctrină Audiere în comisiile parlamentare Legea nr. 506/2004 Remaniere guvernamentală Drept contravenţional Codul civil, art. 975 Pensii militare Alegeri prezidenţiale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Contestaţie Nulitatea gajului comercial Cesionarea pachetului de acţiuni Rolul organizaţiilor nonguvernamentale O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 Controlul constituţionalităţii Fundaţii Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Funcţia publică Garanţii reale mobiliare Dreptul de proprietate privată Codul de procedură penală, art. 486 O.U.G. nr. 194/2002 Strămutarea procesului Acces liber la justiţie Hotărâri ale Curţii Supreme de Justiţie România Combaterea corupţiei Constituţie Omisiune Contract de întreţinere Impozit pe clădiri Neconstituţionalitate extrinsecă Constituţionalitate extrinsecă Judicial review Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Executarea obligaţiilor Apărători pentru inculpaţi Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Despăgubiri civile O.G. nr. 80/2000 Legea nr. 318/2003, art. 18 Secret de stat Gradul de jurisdicţie Acţiuni Funcţii şi demnităţi publice Citarea precedentelor străine Taxa judiciară de timbru Bancă domiciliatară Acţiune civilă Codul de procedură penală, art. 483 Natura contractului Legea nr. 326/2001 Rolul statului în economia de piaţă Drepturi salariale Scutire de taxă judiciară de timbru Excepţie de nelegalitate Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Codul penal, art. 254 alin. 1 Cercetare disciplinară Legea nr. 326/2001, art. 25 Mediator Legea nr. 47/1993 Încetarea raportului de serviciu Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Atribuţiile Preşedintelui României Consiliu de administraţie O.G. nr. 32/1997 Interes legitim Taxa pentru serviciul public Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă Radiere Plata compensatorie Codul penal, art. 81 alin. 3 Contract de concesiune O.G. nr. 43/2004 Proceduri de prevenire a insolvenţei Naţionalizare Codul penal, art. 293 Codul civil, art. 1110 Validarea mandatelor Dreptul concurenţei Interdicţie legală de înstrăinare O.G. nr. 39/2003 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Condamnare Violarea secretului, a caracterului confidenţial Creditor Legea nr. 428/2002 Grup parlamentar Noţiunea de funcţionar Lichidator Acces la funcţii Competenţa materială Statutul funcţionarilor publici Consultarea cetăţenilor Drept procesual civil Bunuri mobile Consilieri de conturi Lipsa capacităţii de folosinţă Creanţe asupra statului Cercetare prealabilă Administraţi publică locală Droguri de risc Regimul sancţionator Drept de proprietate Evadare Drepturile administratorului Vătămare Declaraţie vamală de import Legea nr. 36/1995 Statutul magistratului O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Protecţia consumatorilor Arestare pe nedrept Luare de mită Drept procesual penal Privare de libertate Cerere reconvenţională Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Facilităţi acordate întreprinderilor mici Pedeapsă Acte de administrare Codul de procedură penală, art. 367 Codul familiei, art. 36 Restituire în natură Prezumţie Competenţă materială Drepturile omului Plângere contravenţională Decretul nr. 712/1966 Plângere penală Previzibilitatea legii Exercitarea acţiunii Plată eşalonată Contenciosul administrativ Codul de procedură penală, art. 485 Legea nr. 328/2006 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Legea nr. 90/1996, republicată Codul de procedură penală, art. 51 Protecţia concurenţei loiale Confiscare Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012 O.U.G. nr. 159/2008 Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 Instituţii politice Legea nr. 318/2003 Executarea hotărârilor judecătoreşti Imunitatea judecătorilor Drept vamal Curtea de Conturi Faliment Cerere de revizuire Legea nr. 188/2000 Autorizarea creditorului de a demola Decretul 167/1958 Imobile Acces la demnităţi publice Codul de procedură civilă, art. 294-298 Incriminarea penală Restrângerea unor drepturi Codul penal, art. 86 alin. 3 Control judiciar al deciziilor C.C.R. Spaţiu comercial O.U.G. nr. 15/2012 Alegeri locale Societate comercială Abateri disciplinare Legea nr. 31/1990, art. 218 O.U.G. nr. 25/2002 Combaterea discriminării Lucrări practice Integrare europeană Drepturi procesuale Exercitarea funcţiilor publice Consiliul Superior al Magistraturii Codul de procedură civilă, art. 235 Drept de preemţiune Codul comercial, art. 1 Procedură parlamentară Infracţiune de omor Rambursare Legea nr. 112/1995, art. 6 Exercitarea dreptului Proces echitabil Legea nr. 12/1990, republicată Suspendare Legi abrogate Codul de procedură penală, art. 458 Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Terorism Drept financiar şi fiscal Acţiuni în evacuare Autonomie Legea nr. 29/1990, art. 9 Prefect O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Legea nr. 309/2002 Codul procesual penal Autorităţi administrative autonome Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Decesul debitorului Principiul bicameralismului Legea nr. 671/2002 Conflicte de muncă Dreptul la apărare Prevenirea spălării banilor Legea nr. 146/1997, art. 1 Capital social Libertatea individuală Conciliere Finanţarea învăţământului Drept penal Apel Acces la justiţie Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Procedură fiscală Dreptul funcţiei publice Alegeri parlamentare Legea nr. 387/2002 Principiul respectării configuraţiei politice a Parlamentului Încetarea contractelor individuale de muncă Resurse financiare Arestare Proceduri de impozitare Protecţia chiriaşilor Pensie Drept de autor Codul de procedură penală, art. 52 Legea dialogului social Grade de jurisdicţie Informaţii publice Legea nr. 3/2000 Pedepsirea tentativei Libera circulaţie Revizuire Control de constituţionalitate Drept comunitar Cuantumul pensiei Statutul parlamentarului Legea nr. 314/2001 Codul de procedură civilă Jurisprudenţă. Comentarii Decretul 167/1958, art. 7 Vize O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România Înfăptuirea justiţiei Cameră preliminară Contribuţia pensionarilor Arest la domiciliu Statutul judecătorilor constituţionali Interceptări Eutanasiere Decizia nr. 1440 din 4 noiembrie 2010 Liberul acces la justiţie Codul penal Vamă Legea nr. 64/1995, art. 7 Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Salarizare unitară Contencios administrativ Legea nr. 31/1990, art. 72 Izvoarele dreptului Sistem de remunerare Norme juridice Suspendarea condiţionată a executării Autonomie universitară Mandat O.U.G. nr. 94/2000, art. 6 alin. (1) Autonomie parlamentară Persecuţii Recalcularea pensiilor speciale O.G. nr. 102/2000 Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Codul penal, art. 215, alin. 1 Drept civil Executare silită Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 Cumul de funcţii Principiul legalităţii Norme juridice succesive Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Accesibilitatea legii Legea nr. 29/1990, art. 1 Codul de procedură penală Vicii Prescripţia extinctivă Discriminare Recunoaşterea vinovăţiei Candidat la funcţia de şef al statului Demnitate umană Dreptul securităţii sociale Drept parlamentar Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Decizia nr. 383 din 23 martie 2011 Migraţie politică O.U.G. nr. 105/2009 Codul penal, art. 18 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Concurenţă economică Administraţie publică Control judiciar Descentralizare Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului neconstituţionale Sisteme electorale Europa Servitute Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Legea nr. 180/2002 Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Forţă Partide politice Proprietate Legea nr. 506/2002, art. 21 O.U.G. nr. 94/2000 Drept. Jurisprudenţă Noţiunea de funcţionar public Legalitatea incriminării Reactualizarea tarifelor Interpretarea legii Legea nr. 506/2002 Procedură de insolvenţă Exporturi neîncasate Codul civil, art. 1362 Acte normative abrogate Drept la acţiune Infracţiune de abuz Codul muncii, art. 43 Decretul - Lege nr. 61/1990 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Imunitate parlamentară Activităţi comerciale ilicite Drept în general Fonduri publice constituţionale Decizia nr. 1519 din 15 noiembrie 2011 Teoria drepturilor câştigate Suspendarea Preşedintelui României Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Validare Transport Statutul judecătorilor Profesie liberală Prorogarea competenţei Legea cadastrului Procedură de legiferare Surse de venituri bugetare Actualizarea preţului Dreptul de bună-credinţă CEDO Suspendarea judecăţii Răzbunare Nulitatea căsătoriei Contract de comision Mediere H.G. nr. 391/1995 Codul familiei Principiul autonomiei Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 Statutul senatorilor O.G. nr. 11/1996, art. 1 Asistenţă judiciară Conflict juridic de natură constituţională Eutanasierea câinilor Asigurare Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Comisii parlamentare Executarea pedepsei Contract de mandat Recalcularea pensiei Ordonanţă preşedinţială Conflict de interese Amendă penală Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Dreptul familiei Amendă Dreptul copilului Procedură civilă Verificarea averilor Claritatea legii Fonduri europene Contract de asigurări Norme de etică şi deontologie Instanţă competentă Competenţa Curţii Constituţionale Codul civil, art. 1113 Săvârşirea infracţiunii Activitate jurisdicţională Legalitatea pedepsei Cec fără acoperire Legea nr. 19/2000 Legea nr. 10/2001, art. 26 alin. (3) Drept bancar Bilet de ordin neexecutat Cvorum O.G. nr. 43/1997 Legea nr. 219/1998, art. 5 O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Politică socială Neglijenţă în serviciu Codul penal, art. 41, alin. (2) Recurs Fond de rezervă bugetară Taxe Răspundere disciplinară O.G. nr. 26/2003 Drept de proprietate intelectuală Codul procesual civil, art. 5 Organizarea sistemului judiciar Deciziile Curţii Constituţionale Acţiune pauliană Legea nr. 188/1999 Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Accesul liber la justiţie Procedura parlamentară Legea nr. 540/2003 Atribuţiile primului-ministru Negociere Interpretarea normelor juridice Inadmisibilitate Legea nr. 323/2001 Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Acte politice Legea pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ Contract individual de muncă Prezumţia de solidaritate Drept de apărare Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Minorităţi naţionale Abuz de încredere Proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale Procedura statului membru responsabil Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Stoparea calcului dobânzilor Legea nr. 309/2002, art. 1 Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 O.U.G. nr. 58/2003 Bicameralism Decizia nr. 126 din 1 februarie 2011 Constitutional court Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Persoane disponibilizate Codul civil, art. 480 Mandat de arestare Dobândirea ilicită a averii Drept adminsitrativ Drept public Certificat de moştenitor Legea nr. 10/2001, art. 47 Nulitatea absolută Executarea creanţelor Demisie H.G. nr. 512/1998 Contract colectiv de muncă Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Suveranitate populară Noţiunea de Lege Contract de vânzare-cumpărare Contract de credit bancar Jurisdicţie Vânzarea spaţiilor comerciale Legea lustraţiei Accident de circulaţie Legislaţie Calitatea legii Revendicare Extrădare Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Legea nr. 51/1995 Legea educaţiei naţionale neconstituţionale Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 O.U.G. nr. 150/2002 Incriminare Legea nr. 227/2003 Liberare condiţionată Codul penal, art. 147 Procedură de adoptare a legilor Codul penal, art. 14 O.G. nr. 36/2002 Contract de leasing Acţiune Citare Legea nr. 36/1995, art. 27 Organizare judiciară Acţiune penală Protecţia proprietăţii Sancţionarea contravenţilor Furt Act administrativ Nulitate Legea nr. 119/1997 Procedura în faţa Curţii Constituţionale Expertize judiciare Clauza leonină Autonomia Parlamentului Contestaţie la executare Reziliere Anulabilitate Imobile preluate de stat Persecutaţi politic Principiul priorităţii dreptului UE Organizarea administraţiei Legea nr. 54/2003 Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Dobândirea bunurilor Perturbare Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Abandonul de copii Moartea victimei Exercitarea căilor de atac Cerere de restituire în natură Libertate economică Ultraj Protecţia drepturilor fundamentale Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 1 lit. h) Fond agricol Economie de piaţă Infracţiune continuată Nediscriminare Drepturile consumatorului O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Omor deosebit de grav Dividende Justiţie constituţională Proprietate privată Calitate procesuală Vânzare la licitaţie Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Dizolvarea societăţii Integrare economică Situaţie demografică. Inter-relaţionarea fenomenelor sociale şi demografice Fondurile statului Conflicte de interese Schimbarea încadrării juridice Statut juridic Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Calomnie Personalul bugetar Regimul contravenţional Control parlamentar Ipotecă Contract de credit Referendum consultativ Autoincriminare Legea nr. 88/1993 Viaţa privată publică Clauze abuzive Cota de TVA Administrarea proprietăţii statului O.U.G. nr. 94/2000 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Instanţă arbitrală internaţională Codul de procedură civilă, art. 282 Legea nr. 31/1190, art. 192 Sechestru Suspendarea alocaţiei Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Legea nr. 241/2001 Legea nr. 19/2000, art. 38 Anticorupţie Drepturi de autor Dreptul transporturilor Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 196 lit. j) Venituri publice Combaterea pirateriei Transparenţă Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 O.G. nr. 121/1998, art. 43 Culpa cărăuşului Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Cvorum de validare Garanţie Legiferare Facilităţi fiscale Cazuri de discriminare Procedura de înscriere în cartea funciară Principiul nediscriminării Competenţă teritorială Drept de asociere Acte administrative individuale Curs universitar Drept de prorietate Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Minori Dreptul muncii Proprietate publică Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Citarea părţilor Comunitatea Economică Europeană Analogia juridică Sancţiuni Codul de procedură penală, art. 461 Tacita relocaţiune Sancţionarea faptelor de corupţie Părţi responsabile civilmente Suspendarea acţiunilor Restituire prin echivalent Daune morale Dreptul la viaţă privată Proprietăţi publice Impunitate Protecţia vieţii private Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Atribuţiile Parlamentului Fonduri structurale Legea nr. 132/2003 Dare în plată Legea nr. 33/1994 Contract de transport Legea nr. 21/1996, art. 9 Contract sinalagmatic Arestare preventivă O.G. nr. 11/1996, art. 4 Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Inculpat Contravenţie Arbitrajul comercial Înşelăciune Egalitate în drepturi Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Codul civil, art. 1201 Parte vătămată Bugetul asigurărilor sociale de stat Contract de societate Licitaţie Asigurări sociale de stat Cvorum de participare Drept administrativ Legea nr. 78/2000, art. 6 Drept la apărare Principiul separaţiei puterilor în stat Drept fundamental Controlul judiciar Independenţa justiţiei Sancţiune juridică Legea nr. 24/1990 Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Efectele contractului Cetăţean străin Executare Suspendarea executării pedepsei Codul muncii Legea nr. 10/2001, art. 51 Accesul liber la informaţii Legea partidelor politice Codul aerian Regim vamal H.G. nr. 97/1991 Impozite Decretul - Lege nr. 42/1990 Terenuri intravilane Hotarâre penală Despăgubiri băneşti Acte de executare Liber acces la justiţie Plângere Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Viol Autonomie locală Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Legea organică Omor calificat Statutul aleşilor locali Contract de împrumut Autonomie bugetară Organizare judecătorească Penalităţi Funcţiile Constituţiei Legea nr. 213/1998 Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Sarcini fiscale Legea nr. 143/2000 Acţiune în daune President Prevenirea corupţiei Atribuţiile Curţii Constituţionale Legea nr. 550/2002 Legea nr. 671/2002, art. 5 Măsuri de protecţie socială Declanşarea procedurii Constitution Contract de asociere Persoane vătămate Admisibilitatea mijloacelor de probă Pensie de serviciu Insolvenţă Legea contravenţională Săvârşirea de infracţiuni Recorelarea pensiilor Cvorum de lucru Politică industrială Regie autonomă Măsuri privative de libertate Scutire de taxă Dezincriminare Legea nr. 1/2000 Sancţiune politică Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Titlu executoriu Codul de procedură fiscală Cazul strămutării Acţiune în constatarea nulităţii Legea nr. 10/2002 Legea nr. 99/1999 Pensie de invaliditate Codul de procedură penală, art. 337 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Codul procesual civil Omor Pensii speciale Daune Legea nr. 18/1991 Acţiune în contencios administrativ Legea nr. 10/2001 Drepturile acţionarilor Predictibilitatea procedurii Controlul de constituţionalitate al deciziilor I.C.C.J. Credit bancar Efectele obligaţiilor Legea nr. 29/2000 Teren agricol extravilan Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Acţiuni în constatarea nulităţii Principiul egalităţii Sistem unitar de pensii Separarea puterilor în stat Bunuri Taxe nerecuperabile Configuraţie politică Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Decretul nr. 223/1974 Codul de procedură civilă, art. 2 Cheltuieli judiciare Imobile confiscate Legea nr. 18/1991, art. 36 alin. (3) Cuantum Bunuri comune Codul penal, art. 206 Restituire Atribuţiile procurorului Divorţ Infracţiuni H.G. nr. 401/2001 Dobânditor Acţiune posesorie Prescripţia dreptului Principiul securităţii raporturilor juridice Apărare Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Contestaţie în anulare Bunuri imobile Codul de procedură civilă, art. 248 Principiul simetriei juridice Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Drept la pensie O.U.G. nr. 58/1999 Protecţia persoanelor cu handicap Imobile naţionalizate Legea nr. 298/2008 Clauze contractuale Drepturile lichidatorului Cauţiune Clauză penală Imobile preluate abuziv de stat Procedură legislativă Legea nr. 21/1996 Activitatea de comunicaţii Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Decizii de pensionare Dreptul la un proces echitabil Guvernanţă corporativă O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c Acţiune în revendicare Bunuri abandonate Taxa vamală Drept comercial O.U.G. nr. 102/1999 Legea nr. 304/2001 privind organizarea judiciară, art. 2 şi art. 32 Uniunea Europeană Dreptul de petiţionare Insultă Legea nr. 51/1995 art. 56 Regulator de competenţă Integritate Bunuri supuse împărţelii Custodie Excepţia de neconstituţionalitate Autorităţi publice Taxa de clawback Fals în înscrisuri Carnet de muncă Criterii de pensionare O.G. nr. 92/2003 Abuz în serviciu Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Regimul juridic al proprietăţii Domeniul legii organice Statutul deputaţilor Acte notariale Despăgubire Accize Administraţie publică locală Creditori Societăţi comerciale Drept internaţional privat Nevinovăţie Suspendarea executării Somaţie de plată Campania electorală Lipsa părţii vătămată O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări Susţinerea reţelelor electrice Calitate procesuală activă Legea nr. 18/1991 a fondului funciar Asigurări de sănătate O.U.G. nr. 104/2002 Conflict de competenţă Uciderea copilului Protecţie socială Deblocarea contului bancar Contract de prestări servicii Garantare Plata indemnizaţiei Statutul membrilor CSM Legea nr. 11/1991, art. 5 Competitivitate economică Legea nr. 24/2000 Strămutare Dreptul la integritate fizică Hotărâri definitive Libertatea comerţului Profanare Privatizarea societăţilor Restrângerea exerciţiului unor drepturi Profesia de consilier juridic Plata cauţiunii Privatizare Tehnică legislativă Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, art. 40 alin. (2) Drept constituţional Controlul ierarhic Denunţător Prezumţia de nevinovăţie Anul 1992 Legea nr. 132/2003, art. 3 O.G. nr. 25/2002 Creanţe bugetare Obligaţia de plată Demnitar Codul civil, art. 1513 Decretul nr. 218/1960 Legea nr. 29/1990, art. 5 Deputat Cauţiune reală Subprefect Interceptarea convorbirilor Căi de atac Conflict juridic Exercitarea unor profesii Dreptul proprietăţii intelectuale Stare civilă Acte administrative Expropriere Revizuirea Constituţiei Admisibilitatea controlului de constituţionalitate Regulament de transport Eroarea judiciară Legea nr. 178/1997 Contract de închiriere Principiul autonomiei parlamentare Decizia nr. 165 din 28 decembrie 2010 Cultura juridică Titlu de proprietate Mandat general Legea nr. 85/1992 Adopţie Legea nr. 506/2002, art. 2 Urmărire penală Arest preventiv Act administrativ unilateral Acţiune în constatare Procedura de restituire Ucidere din culpă Reducerea pedepsei Decretul nr. 176/1948 Statutul poliţistului O.U.G. nr. 71/2009 Hotărâri irevocabile Funcţionar Drept internaţional Consiliul Uniunii Europene O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a Ocupare abuzivă Curtea Constituţională Legea nr. 11/1991, art. 4 Protecţie Funcţionari publici Creanţe Economia serviciilor Notificări O.U.G. nr. 168/2001 Dispoziţii Legii pentru aprobarea O.U.G. nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice neconstituţionale Constituţia României Săvârşirea faptei Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Dreptul la protecţie socială Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 H.G. nr. 855/2002 Demitere Procedura de judecată Delapidare Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Drept Stat de drept Codul de procedură penală, art. 4 Încetarea procesului penal Codul penal, art. 117 Control judecătoresc Răspunderea magistraţilor Drept de pensie Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Acces liber
Vă rugăm să schimbaţi parola