Biblioteca Universității din Pitești

Terzea, Viorel

Nume Persoană: Terzea, Viorel
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 95 lucrari in 95 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Autoritate de lucru Contestaţia unei hotărâri de expediat Principiul proporţionalităţii Caracterul executoriu al hotărârii de partaj Proprietate aparentă Calitatea de asociat al unei societăţi comerciale Dreptul de proprietate Opinia minoritară Executare Codul de legi Creanţe fiscale Grăniţuire Acte de executare Legea nr. 571/2003 Plata amenzilor datorare statului Drept de locaţiune al soţului Prescripţia executării silite O.U.G. nr. 119/2007 Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, art. 39 Legea nr. 85/2006, art. 142 Acte săvârşite de comisia locală Exonerare Acţiune pauliană Contract de împrumut Codul de procedură civilă, art. 401 Perimarea executării silite Amenzi contravenţionale Codul procedură civilă, art. 403 alin. (1) Plângere de fond funciar Executarea silită fiscală Codul de procedură civilă, art. 315 alin. (1) Acţiunea în grăniţuire Contract de credit pentru nevoi personale Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Culpa creditorului Codul de procedură civilă, art. 401 alin. (2) Procedura ofertei de plată Legea nr. 1/2000 Comunicări Titlu executoriu Legea nr. 169/1997, art. III Radierea din cartea funciară Legea nr. 10/2001, art. 45 alin. 92 Terţul poprit Practică judiciară Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Modificarea titulul de proprietate Executarea creaţei fiscale Reconstituirea dreptului de proprietate O.G. nr. 22/2002, art. 2 Competenţă funcţională Dreptul creditorului Răspunderea civilă contractuală Codul procedură civilă, art. 723 Codul de procedură civilă, art. 493 alin. (1) Legea nr. 18/1991 Codul de procedură civilă, art. 114, alin. (4) Principiul rolului activ Legea nr. 169/1997 Dreptul de retenţie Acţiune în grăniţuire Codul de procedură civilă, art. 274, alin. 3 H.G. nr. 890/2005 Executarea obligaţiilor de plată Formulă executorie Termenul de prescripţie a executării silite Fapta ilicită Titlu de creanţă fiscală Validarea popririi Opinia separată Urmărire silită Excepţia de neexecutare a contractului Contestaţie la executare Jurisprudenţă Legea nr. 18/1991, art. 13 alin. 2 Corelaţia dintre proprietatea aparentă şi principiul publicităţii materiale al înscrierii în carta funciară Semnătură privată Cheltuieli de executare Codul de procedură fiscală, art. 145 alin. (1) Codul de procedură fiscală, art. 133, lit. c) Patrimoniu unităţii administrativ-teritoriale Creditor ipotecar Acţiune în revendicare Ocrotirea unui drept real Drept comunitar Codul de procedură civilă, art. 114, alin. (3), lit. c) Sechestrarea unui autoturism Codul de procedură civilă Practici comerciale incorecte Codul de procedură civilă, art. 373 Drept civil şi drept procesual civil Doctrină Contract de credit Validare poprire Legea nr. 571/2003, art. 77 alin. (6) teza a II-a Cod fiscal Codul de procedură civilă, art. 723 Decizia civilă nr. 1231 Suspendarea executării Somaţie de plată Plata ratelor restante Codul de procedură civilă, art. 403 alin. (1) Admisibilitatea acţiunii în evacuare Evacuare Drept civil Executare silită Vicii ascunse Vicii Legea nr. 18/1991, art. 53 Scadenţa anticipată a creditului România Acţiunea în constatarea nulităţii absolute Codul civil, art. 1298 Asigurarea creditului Subrogarea asigurătorului Executarea silită imobiliară Legea nr. 18/1997, republicată, art. 64, art. 116 Contract de concensionare Opinia majoritară Imobile deţinute fără drept Procedură necontencioasă Drept privat Dobândirea proprietăţii Suspendarea executării silite Codul de procedură civilă, art. 371, alin. 4 Încuviinţarea executării silite Neanularea actelor de executare Urmărirea silită a debitorului Executare fiscală Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Carte funciară Suspendarea judecăţii Decretul nr. 32/1954, art. 5 Legea nr. 59/1934, art. 54 alin. (4) Poprire fiscală Suspendare de drept Fondul contestaţiei la executare Drept procesual civil O.G. nr. 2/2001, art. 37
Vă rugăm să schimbaţi parola