Biblioteca Universității din Pitești

Tîrziman, Elena (1967-)

Nume Persoană: Tîrziman, Elena (1967- )
Limba: rum
Notă Informativă: Filolog, doctor în filologie - bibliologie şi ştiinţa informării, conf. univ. dr. la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti.
Notă biografică şi de activitate: Licenţiat în filologie, specializarea bibliologie şi ştiinţa informării (Facultatea de Litere - Universitatea din Bucureşti, 1990-1994); licenţă studii postuniversitare ( specialist în comunicare socială şi relaţii publice, SNSPA Bucureşti, 1989-1994); doctor în filologie, bibliologie şi ştiinţa informării (Facultatea de Litere - Universitatea din Bucureşti, 1996-2001); doctor în ştiinţele informării şi documentării (1998-2001).
Notă biografică şi de activitate: Carieră didactică: preparator (1994-1997), asistent drd. (1997-2000), lector dr. (2000-2004), conferenţiar dr. (în prezent) - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere.
Notă biografică şi de activitate: Director general, informare-documentare (CDCAS Bucureşti, 2001-2007), director general al Bibliotecii Naţionale a României (2007-2014).
Notă biografică şi de activitate: Membru fondator al Centrului de Cercetare pentru Informaţie Digitală (DIGINFO), membru în Organizaţia Internaţională pentru Control Bibliografic Universal al publicaţiilor seriale, membru în colegiul editorial al diverselor reviste de specialitate (Biblioteca, Revista Română de Istoria Cărţii, Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, Axis Libri etc.).
Țara sursă: RO: UPIT
Resurse online: http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/01/02_CV.pdf
Data și ora ultimei accesări: 20181017
Lucrări: 99 lucrari in 88 publicatii in 2 limbi
Tratat de biblioteconomie. Vol. III. Direcţii moderne în biblioteconomia contemporană de: Tîrziman, Elena (1967-); Argatu, Daniela; Botezan, Iuliana; Dragomir, Voichiţa; Apostoleanu, Corina; Regneală, Mircea, prof. univ. dr. (1943-); Olariu, Ivona; Ignat, Tiberius; Enache, Ionel; Repanovici, Angela; Soare, Tamina; Lupu, Valentina (Text tipărit) Autor [070]
Biblioteconomia românească la început de secol XXI : Omagiu profesorului Mircea Regneală la 70 de ani de: Coravu, Robert; Tîrziman, Elena (1967-) (Text tipărit) Autor [070]
Les Sciences de l'Information et de la Communication : [recenzie] de: Tîrziman, Elena (1967-) (Text tipărit)
Bibliotecarul - o profesie cu un statut redefinit în secolul XXI de: Tîrziman, Elena (1967-) (Text tipărit)
Standarde - Norme - Documente numerice : Aspecte generale (I) de: Erich, Agnes Terezia (1970-); Tîrziman, Elena (1967-) (Text tipărit)
La Science de l'information : [recenzie] de: Tîrziman, Elena (1967-) (Text tipărit)
Ştiinţa informării de: Le Coadic, Yves-François (Text tipărit) Traducător [730]
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării : Studii şi articole de: Tîrziman, Elena (1967-) (Text tipărit)
Dictionnaire de l'Information : [recenzie] de: Tîrziman, Elena (1967-) (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Contextul informaţional actual Legislaţie de bibliotecă Norme biblioteconomice Arhivarea conţinutului digital Standarde Website Proiecte Arhivistică. Arhive CZU Tehnica informării şi comunicării Recenzie - carte Drept de proprietate intelectuală Managementul informaţiei Digital context Arhivarea Web Regăsirea informaţiei online Document digital Comunitate Biblioteci. Organizare şi administrare Sisteme de gestiune a bazelor de date Limbaje de indexare şi regăsire pentru anumite subiecte Politică publică Patrimoniu cultural şi ştiinţific Software pentru biblioteci Utilizatori persoane fizice Redactare Portal Informare-documentare Biblioteci Bibliologie Utilizatori persoane juridice Indicatori de performanţă Documentare Clasificare şi indexare. Limbaje de indexare şi regăsire. Clasificări, tezaure şi construcţia lor Biblioteci-Drept Eveniment Servicii şi funcţii ale bibliotecii Drept de autor Patrimoniu naţional Principiile catalogării. Descriere Întrebări şi răspunsuri Biblioteci şcolare Prelucrare date Funcţia metodologică Omagii Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Comunicare Biblioteca Digitală a României Inginerie. Tehnică în general Birotică Patriomoniu documentar românesc Misiune Resurse informaţionale Depozitul legal Drepturi conexe Internet Managementul administrativ. Secretariat Catalogare. Reguli de catalogare Biblioteca Naţională a României Pagini Web Servicii de referinţe digitale Managementul conţinutului digital România Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Patrimoniu Biblioteconomie Europa Centre de documentare Bibliotecă digitală Curs universitar Formare profesională Funcţii şi competenţe Broadcasting information Informare în context Internet ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Proiectele CENL Web semantic Documente electronice Ştiinţa informării Ştiinţa materialelor Informatică aplicată Colecţii de biblioteci Context digital Managementul documentelor electronice Calculatoare Biblioteca digitală
Vă rugăm să schimbaţi parola