Biblioteca Universității din Pitești

Ţibrian, Constantin (1950-)

Nume Persoană: Ţibrian, Constantin (1950- )
Limba: rum
Notă Informativă: Cadru didactic - învățământ universitar (Universitatea din Pitești), filolog român.
Notă biografică şi de activitate: Absolvent al Institutului Pedagogic Pitești (1974) și al Facultății de Limba și Literatura Română (Universitatea din București, 1977); studii doctorale (Universitatea din Craiova, 1999).
Notă biografică şi de activitate: Cariera didactică: profesor învățământ primar și gimnazial - Școala Generală Ionești (1974-1979; 1989-1990), asistent (1979-1984; 1990-1993), lector (1993-1999), conferențiar (1999) - Universitatea din Pitești, Facultatea de Litere.
Notă biografică şi de activitate: Redactor șef al Editurii Universității din Pitești (1997), director al Departamentului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru studenții români de pretutindeni (1999-2000), șef al Catedrei Științe Umaniste (1999-2000), director adjunct și secretar științific al Colegiului Universitar de Institutori (2000), director adjunct al Programului European de pedagogie în educația și formarea adulților.
Notă biografică şi de activitate: Contribuie la însușirea limbii române de către studenții străini, redimensionează modalitățile de colaborare cu comunitățile românești din Republica Moldova și Bucovina de Nord, diversifică activitățile didactice în filialele Colegiului Universitar de Institutori (Câmpulung, Alexandria, Slatina, Rm. Vâlcea).
Notă biografică şi de activitate: Opera: "Pronumele și adjectivele pronominale relative" (1995); "Structura morfologică a verbului în graiurile muntenești și oltenești" (1999); "Hidronimia Bazinului Argeș" (2000); "Localitățile județului Argeș. Studiu etimologic și istoric" (2000) etc.
Sursa: Popa, Petre (coord.). Medalioane universitare: dicționar. Pitești: Editura Universității din Pitești, 2002. - p.230-231
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 425 lucrari in 426 publicatii in 5 limbi
Tehnologia recondiţionării echipamentelor hidraulice şi pneumatice de: Constantin, Ion; Universitatea din Piteşti (Text tipărit) Editor [340]
EcoMedia International Conference : Paper's full texts : Piteşti, 23-24 November 2007 de: Ecomedia International Conference (23-24 November 2007; Piteşti) (Text tipărit) Editor [340]
Fabricarea automobilelor şi control dimensional de: Nicolae, Viorel (1961-); Ilie, Sorin; Universitatea din Piteşti; Crivac, Gheorghe (Text tipărit) Editor [340]
Analiză economico-financiară de: Pană, Ioan (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Bazele proiectării proceselor tehnologice de fabricare în construcţia de maşini de: Banu, Ilarion (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Politici şi strategii de firmă de: Pană, Viorica (Text tipărit) Editor [340]
Pensées pour un anniversaire de: Dumitrescu, Mariana, pedagog (Text tipărit) Editor [340]
Educaţia integrată a elevilor cu cerinţe educative speciale de: Dănescu, Elena (Text tipărit) Editor [340]
Ecologie generală : Lucrări practice de: Brînzea (Georgescu), Gheorghiţa (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Economia întreprinderii de: Pană, Viorica; Tuţă, Loredana (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Subiecte
Contribuabili persoane juridice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Încercare de rezistenţă la încovoiere cu sarcină statică Motricitate Circuite electrice Baschet Vehicule terestre Relaţii economice Cancer de col uterin Drept Tratarea deşeurilor Literatură engleză Materiale compozite Ştiinţa istoriei. Istoriografie Producţie. Servicii. Preţ Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Condiţionare Istoria Bisericii Creştine Procedură judiciară Universitatea din Piteşti Chimie anorganică Prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Cancer Teste pentru licenţă Fitogeografie Rupere. Mecanica ruperii Analiza semnalelor Software. AutoCAD Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Combustibili Organe de maşini Telecomunicaţii Politică Control de calitate Codul fiscal Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Rezistenţă la solicitări repetate Expresii şi locuţiuni Comunicare socială Materiale policristaline Sociologie medicală Limbaj religios Limba arabă Argeş, Judeţul Materiale ceramice Genul neutru Forme de organizare economică Rezistenţa materialelor Tehnologia materialelor Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Căldură. Termodinamică Prelucrare mecanică şi aşchiere Reparaţie Manual universitar Literatură română Tehnologie mecanică în general Pedagogie specială Întreprinderi (Economie) Limba rusă Transmisii mecanice Eseuri Evanghelii Caracteristici ale pacienţilor Etică Finanţe publice. Bănci. Bani Culegere de probleme Prelucrare mecanică Romanul românesc Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Aplicaţii Contabilitate financiară, bugetară Dedicaţie şi autograful autorului Didactica specialităţilor Religie Critică Sisteme expert Bănci Structura chimică a materiei Mecanică Priboieni Etimologia denumirilor Algebră liniară Studii literare Memorialistică Bizanţ Teste grilă Recreaţie Volei Roma. Italia antică. Roma antică Sistemul digestiv Limba română. Verbe Sănătate şi igienă publică Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie 1300-1625 Asigurarea calităţii Fonetică. Fonologie Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Învăţământ secundar Organe genitale feminine Organizarea întreprinderilor Oronimicele Construcţii civile în general Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Sec. 17-19 Cărţi liturgice Biochimie medicală Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Inginerie. Tehnică în general Învăţământ gimnazial Birotică Basarabia Organizaţii interguvernamentale Folclor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Ciocane şi prese Îndepărtarea depunerilor Operaţiuni bancare Patologie. Medicină clinică Istoriografie medievală (bizantină) Geografie demografică Educaţie Patrologie Coroziune Metode de studiu Biomecanică Entomologie Poezie Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Teste pentru concursuri Metode de antrenament Planificare, programe, planuri, prognoze Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Autobiografie Mecanică auto Horticultură Programe de calculatoare Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Învăţământ primar Sociologie Probleme pentru gimnaziu Articole digitizate Afazie Contabilitatea conturilor bugetare Literatură, fotografii, cântece obscene- Pornografie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Teste licenţă Verb Electrotehnică. Tehnologie mecanică Arboricultură ornamentală Automobile. Autoturisme Agenţi care afectează vasele sangvine Anatomie Mecanica fluidelor Autovehicule Simulare numerică România Geografie economică Ghicitori Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Metode contraceptive Licenţă Sfinţi Tehnică nucleară Lexicografie. Dicţionare Liturghie. Cult public Literatură franceză Copii. Psihologie Chimie fizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Algoritmi pentru construirea programelor Versuri Lingvistică textuală Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Sociologie rurală Civilizaţie romană Curs universitar Controlul producţiei Încercare la încovoiere Civilizaţie. Cultură. Progres Sisteme de operare Optică Măsurarea dimensiunilor Contracepţia hormonală Educaţia adulţilor Controlul temperaturii Economie Management administrativ. Secretariat Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Construcţia motoarelor Geografie Culturi forestiere Educaţie. Învăţământ. Instruire Colon Substantiv. Nume Handbal Termodinamică Deşeuri radioactive Energetică Configurare hardware Tratament Evul Mediu Literatură americană 1946 Dansuri de salon Învăţământ Critică literară Planificarea producţiei Hidronimie din Bazinul Argeş Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Limba şi literatura franceză Automobile Asistenţă socială Turism Ştiinţe sociale Triplusalt Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Semantică Spectroscopie Lexicologie franceză Categorii gramaticale Chimie biofizică în general Predici consacrate expunerii, interpretării scrierilor sfinte Formarea cuvintelor Reactori nucleari Fizică nucleară Fizică Cooperare internaţională Ortografie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Obstretică. Graviditate. Tocologie. Sarcină. Fiziologia gravidităţii. Ciesiologie Proiectare asistată de calculator Patologie umană Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Modele economice-matematice Conducere şi organizare în industrie Sintaxa propoziţiei Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă "Mihai Viteazu" Piteşti Configurare software Drept administrativ Drepturi şi obligaţii ale statelor Literatură universală Ecuaţii diferenţiale Civilizaţie românească Forme de intreprinderi Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Metode de predare Reformă socială Invertoare Servicii Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Sport. Educaţie fizică Algebră Finante. Bănci. Bani Cinematică Olt, Judeţul Biserica Ortodoxă Română Romane Silvicultură Gramatica limbii române Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Gramatică Tratament chirurgical Roma antică Rect Execuţia sculelor Studii lingvistice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Economie în general Teste Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Orhei, Judeţ Dreptul mediului Comentarii literare Comunicări ştiinţifice Simpozion internaţional Tradiţii populare Drepturile omului Informatică de gestiune Structură etimologică Terapie Universităţi Embriologie Management sportiv Terminologie de specialitate Toleranţă Statistică. Demografie. Sociologie Învăţarea limbii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Proiectare pe calculator Statistică matematică Funcţionarea semnalelor Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Relaţii cu publicul Tuberculoză genitală Modele de optimizare Munţii Făgăraş Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Vocabular Sport Conifere Arheologie Zoologie Geografia aşezărilor Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Limbi romanice Modul conjuctiv Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Mimică convenţională Pedagogie Materiale Ziaristică. Presă Lingvistică Procese stochastice Maşini electrice Istoria literaturii Sisteme de gestiune a bazelor de date Limba română Maxime Construcţia de maşini Prese Integrare europeană Limbaje de programare Lucrări practice Impozit pe venit Gramatica limbii engleze Erezii Medicină legală Radioprotecţie Medicină sportivă Teoria grafurilor Tulburări de vorbire Utilizarea surselor naturale de energie Conducere. Organizare Munţii Buda Publicaţii ale conferinţelor Ştiinţe Filologice Geografia României Dedecaţie şi autograful autorului Finanţe Telefonie Impozite şi taxe Teologie dogmatică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Rezervoare. Bazine Limbaj profesional-juridic Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Teoria şi filosofia puterii Teleorman, Judeţul Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Situaţie economică Sociologia comunicării Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Forme de întreprinderi Reactoare de fisiune Adjectiv Forme de guvernământ Analiză dimensională Ginecologie. Obstetrică Religie-Biserica Creştină Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Dicţionar Transmiterea energiei mecanice Ştiinţa istoriei Ajustaje Histologie umană şi comparată Formaţiuni geologice Întreţinere Tratare Dumnezeu Educaţie şi instruire militară în general. Instruirea trupelor, a cadrelor militare Morfologie Europa (UE) Lucrări de laborator Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Constituţia Europei Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Planning familial Copii Arta mişcării. Coregrafie Sec. 16 Dialectologie Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Limba engleză pentru economişti Psihologie şcolară Botanică Col uterin Cultura fructelor Biologie Simulare pe calculator Maxime, proverbe Folclor. Nunţi Management sanitar Mimică convenţională şi limbajul gestului Metode de predare şi instruire Prelucrare la rece Construcţii din oţel Hidraulică Ameliorarea plantelor Prelucrare date Drept comunitar Construcţia calculatoarelor. Hardware Chimie Teste bacalaureat Bazinul hidrografic al Argeşului Limbaj profesional Şcoli militare Antrenament sportiv Mecanică teoretică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Teorii matematice ale mecanicii Comunicare Anatomie. Anatomie umană şi comparată Exerciţii Comunicare nonverbală Radiaţii X Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Diagnostic Mecanica mediilor Literatură latină Contabilitate Toponimie Filologie Micleşti Limba latină Controlul deşeurilor Limbajul gestului Schisme Generator de abur Asistenţă socială. Surse juridice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Limba engleză Drept internaţional privat Civilizaţie Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Micologie Faptele apostolilor Electrotehnică Literatură română şi universală Tehnica mijloacelor de transport Substanţe anorganice Fenomene electronice şi ionice Mediul înconjurător Publicații EUP Gestiune economică Drept civil Sec. 18 Programare matematică Conducere şi organizare în producţie Cunoaşterea practică a limbii Electromecanică Educaţie fizică Buget public. Buget naţional Management de mediu Igiena bolnavului. Infirmerie Tehnică modernă Lexicologie Geografia factorului uman Geometrie analitică Etimologie Cercetări operaţionale Sec. 20 Economie politică Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Teoria mulţimilor Programare de calculatoare Formare la rece Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Plante ornamentale şi decorative Organizarea şi planificarea producţiei Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Metodologie Electromagnetism Limba şi literatura română Limba română. Categorii gramaticale Monografie regională Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Europa Mişcarea punctului material Insecte Drept constituţional Management educaţional Istorie Semiologie Limnologie. Lacuri Vibraţii mecanice. Acustică Prelucrare plastică Construcţii verbale Studii şi metode matematice Arte plastice Tehnologie mecanică Dansuri de societate Amenajări pentru confortul pasagerilor Agricultură Tehnică auto Învăţământ preşcolar Comisia rogatorie internaţională Manual şcolar Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Educaţie. Învăţământ Informatică Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Libertate în comunicare Carcinoame Sociolingvistică Geometria matematico-mecanică a mişcării Comerţ Reţele de calculatoare Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului Verbe şi forme verbale Examen licenţă Sintaxă Cultură Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Stereochimie. Izomerie Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Radionuclizi Algebră. Matrice. Ecuaţii Ştiinţe naturale Matematică calculatorie. Analiză numerică Folosirea limbii Logica Fuzzy (Matematică) Organizare publică şi profesională a sănătăţii Politică economică Ştiinţa mediului înconjurător Informatică aplicată Învăţământ superior. Universităţi Pedagogie şcolară Inginerie Asistenţă judiciară Drept internaţional Democraţie Conducerea şi controlul producţiei Partide şi mişcări politice Calculatoare Construcţii metalice Dreptul familiei Procedură civilă Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Grafică pe calculator Analiză matematică Ingineria suprafeţelor Îndrumar de laborator Hipurgie. Îngrijirea pacientului Limbaj liturgic Publicații digitale Piaţă capital Partide comuniste Oiconime Procesoare digitale de semnal Critică literară. Studii literare Hidromecanică Management Ghid de conversaţie (arab-român) Construcţia de maşini în general CAR, 2005 Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Costuri Deşeuri radioactive. Management Autoritate şi opoziţie Microeconomie Poluarea mediului Psihologie Afaceri Elevi Căldură Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Semnale Analiză contabilă Matematică mecanică Manual pentru liceu Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Matematică calculatorie Atletism Radiaţie Stat şi teritoriu Istoria limbii române Obiecte plane de metal Metalurgie Tehnologie chimică Învăţământ liceal Lucrări agricole Drept public Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Motoare termice Analiza discursului Exerciţii practice Ajutor social Sculptură în general Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ciuperci. Mucegaiuri Libertatea presei Protecţia mediului înconjurător Deficienţă intelectuală Mecanisme Management în sport Extrădare Istorie literară Munţii Râiosu Botanică geografică Metodica predării Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Probleme pentru clasele primare Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Manual şcolar (Învăţământ primar) Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Studii critice Viticultură. Viţă de vie. Vii Practici şi metode de conducere Limbajul surdo-muţilor Pomicultură Congres Teste admitere Probleme rezolvate Ergonomie Ecologie Conducere şi organizare în economie Literatură pentru copii Controlul fabricaţiei, a producţiei Teoria probabilităţilor Economia turismului Lingvistică. Limbi Toleranţe. Ajustaje. Calibre Medicină Jurnalism Biofizică
Vă rugăm să schimbaţi parola