Biblioteca Universității din Pitești

Ţiclea, Alexandru

Nume Persoană: Ţiclea, Alexandru
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 196 lucrari in 196 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Reintegrare în muncă Dreptul familiei Vârsta de pensionare Teoria sistemelor Discriminare pe criteriul vârstei Directiva 2008/94/CE din 22 octombrie 2009 Răspunderea subsidiară Buna-credinţă Tratat Responsabilitate patrimonială Nulitatea contractului colectiv de muncă Detaşarea transnaţională Sancţiunea nulităţii absolute Codul muncii, art. 252 Admiterea în magistratură Muncă prestată Codul muncii Jurisdicţia muncii Răspunderea disciplinară Cheltuieli privind formarea profesională Munca maritimă Drept Durata contractului individual de muncă Încetarea colectivă a lucrului Concediere colectivă Suspendarea contractului individual de muncă Drepturi colective ale lucrătorilor Rezilierea contractului Noţiunea de societate comercială Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Interdicţia concedierii Dreptul protecţiei mediului Asigurări sociale Organizaţia Internaţională a Muncii Garantarea drepturilor creditorilor prin capitalul social Clauzele contractului colectiv de muncă Practică juridică Răspundere disciplinară Concilierea conflictelor de muncă Curtea Europeană a Drepturilor Omului Cercetarea abaterii Contract de internship Decizia nr. 1/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Discriminare pe motiv de vârstă Contract individual de muncă Persistenţa Decizii ale Curţii Constituţionale Concentrarea capitalului necesar unei activităţi profitabile Ramuri speciale ale dreptului Obligaţiile mediatorului Reorganizare judiciară Prejudiciu cauzat Insolvenţă Raport juridic de muncă Faliment O.U.G. nr. 58/2003 Vechimea în muncă Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie Salariate gravide Publicitatea acordurilor colective Zilier Legea ferenda Clauzele contractelor colective de muncă Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Drept social Drepturi fundamentale Funcţiile societăţii comerciale Dispoziţii neclare Societate comercială Încetarea contractului individual de muncă Pensie de invaliditate Abateri disciplinare Cuantumul indemnizaţiei Practică judiciară Culpă Contract colectiv de muncă Răspunderea civilă contractuală Răspundere patrimonială Concedierea liderului sindical Notorietatea Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Dispoziţii privind asigurările sociale Daune Legislaţie Algoritmi numerici Muncă. Organizarea muncii Abuzul în serviciu Rolul contractului colectiv de muncă Principiul ocrotirii bunei-credinţe Obiectul jurisdicţiei muncii Hotărârea în cazul Viking Drept penal. Infracţiuni penale 2014 Dizolvarea angajatorului Legea administraţiei publice locale Răspunderea pentru daune Clauză salarială Violență la locul de muncă Detaşarea salariaţilor Preaviz Clauze penale de agravare Conflicte de muncă Obiectul dreptului public al muncii Executarea acordurilor colective de muncă Răspundere materială Concediere individuală Răspunderea patrimonială a angajatului Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Lucrători temporari Dreptul naţional al muncii Nulitate Flexecuritate Raporturi de muncă Puterea lucrului judecat Interzicerea executării unor drepturi Concediere abuzivă Dispoziţii contradictorii Dreptul European al muncii Natura juridică a contractului Încetarea de drept a contractului individual de muncă Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Jurisprudenţă Înregistrarea contractului colectiv de muncă Contestaţie în anulare Curtea Europeană de Justiţie Medierea conflictelor Performanţă individuală Reglementarea europeană O.U.G. nr. 36/2003 Legea dialogului social Clauză penală Internship Prescripţie Nediscriminare Negocierea individuală a salariului Criză economică mondială Muncă necalificată Interdicţia clauzei penale Drept comercial Principiul celerităţii Ştiinţe juridice Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Convenţie civilă de prestări servicii Sancţiune disciplinară Conflicte colective Răspunderea patrimonială Dreptul public al muncii Neacordarea preavizului Literatură Incapacitate de muncă Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici Conflicte de interese Răspundere penală Efectul extensiv al apelului Telemuncă Funcţiile negocierii colective Încetarea contractului de muncă Munca subordonată Negociere colectivă Dialog social Noile norme penale Concediere Doctrină Încetarea raporturilor de muncă Libera circulaţie a lucrătorilor Efectul extensiv al recursului Hărţuire Despăgubire Controlul muncii casnice Constatarea pagubei Desfiinţarea locului de muncă Materia coparticipării procesuale Retorică Noul Cod de procedură civilă Drept civil Munca la domiciliu Profesia de avocat Discriminare Decizie de imputare Răspundere contractuală România Soluţie ilegală Constituţie Dreptul conflictelor de muncă în Italia Vechimea în magistratură Prejudiciu Lege Drept penal în general Drept funciar Dreptul de manifestare a religiei Pensionare Concedierea pentru motive economice Soluţionarea conflictelor Acordul colectiv de muncă Negocierea contractului colectiv de muncă Pensionare de limită de vârstă Infracţiuni pasibile de pedeapsă Sancţionarea disciplinară Drept civil. Drept privat Contractul colectiv de muncă Principiul nediscriminării Sisteme neliniare Dreptul muncii englez Contract de muncă Drept. Jurisprudenţă Convenţia asupra muncii maritime din anul 2006 Drepturi salariale Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 Dreptul comparat Drepturi salariale neacordate Formare profesională Negocierea colectivă Cercetare disciplinară Conflicte individuale de muncă Dreptul muncii Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Activităţi remunerate Economie Promovarea magistraţilor Clasificarea conflictelor de muncă Executarea contractului colectiv de muncă Legiuitor Răspundere juridică Consilier juridic Daune morale Gradul de compatibilitate a legislaţiei româneşti Cauzele de nulitate absolută Legislaţia muncii Concediere disciplinară HIV/SIDA Hotărârea în cazul Laval Act normativ Controlul jurisdicţional Litigii de muncă Faptă ilicită Grupul de unităţi Concediere ilegală Drept procesual civil Administrator public Funcţionari publici Încetarea contractului Dreptul la informare Decizia de concediere
Vă rugăm să schimbaţi parola