Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea din Piteşti

Nume Colectiv: Universitatea din Piteşti
Naționalitate: RO
Limba: rum
Vezi Nume Colectiv: University of Pitesti
Vezi Nume Colectiv: Universite de Pitesti
Vezi și Nume Colectiv: Institutul de Subingineri Piteşti
Notă Informativă: S-a înființat în anul 1962 prin Hotararea nr...., sub denumirea de Institutul de Subingineri Pitești, începand din anul 1992 poartă numele de Universitatea din Pitești
Țara sursă: RO: UPIT
Țara sursă: RO: SIBIMOL
Lucrări: 692 lucrari in 715 publicatii in 7 limbi
Ştiinţa pregătirii musculare de: Tătaru, Mihail; Niculescu, Mugurel; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Automatizări industriale continue de: Bizon, Nicu; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Teoria sistemelor automate : Îndrumar de laborator - Pentru secţiile A.R. şi T.C.M. de: Bizon, Nicu; Liţă, Ioan D.; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Curs de pedagogie (uz intern) de: Marinescu, Elena, psihopedagog; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Caiet de lucrări practice la disciplina Fiziologia Educaţiei Fizice şi Sportului de: Man, George Mihail (1965-); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Buletin Ştiinţific : Fizică de: Universitatea din Piteşti; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe (Text tipărit)
Subiecte
Agronomie Ecuaţii şi sisteme liniare Masivul Buila-Vânturariţa Fotbal Motricitate Hochei pe gheaţă Magnetohidrodinamică Asamblare şi montare în general Baschet Statistică Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Vehicule terestre Schi Stilistică Drept Literatură engleză Sisteme în timp real Franţa Materiale compozite Unde electromagnetice Câmp electromagnetic Transport rutier Filosofie religioasă Procese nestaţionare Istoria Bisericii Creştine CARAGIALE, Mateiu I. Nutriţie umană Istoria bisericească universală Drept electoral Fizică aplicată Universitatea din Piteşti Peşti Chimie anorganică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Translare. Alunecare Inspecţie şi supraveghere medicală Teste pentru licenţă Sociolingvistică. Folosirea limbii Gimnastică medicală Autovehicule rutiere Istorie generală. Istorie universală Prelucrare mecanică prin aşchiere Religie. Teologie Sesiuni de comunicări Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organe de maşini Telecomunicaţii Papadat-Bengescu, Hortensia Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Limbaj artistic Calculatoare. Construcţie Control de calitate Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Tehnologii educaţionale Probabilităţi. Statistică matematică Componente electronice Canotaj Piteşti Comunicare socială Femei-scriitori Studii literare. Critică literară Argeş, Judeţul Marketing sportiv Folclor propriu-zis Coordonare psihofizică Rezistenţa materialelor Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Căldură. Termodinamică Tehnica reactoarelor Baze de date Prelucrare mecanică şi aşchiere Reparaţie Manual universitar Teologie Ingineria calităţii Literatură română Fizioterapie Lanţuri Markov Cursa cu garduri Formă, plan Cultură. Civilizaţie. Progres Finanţe publice. Bănci. Bani Arhitectura calculatoarelor Culegere de probleme Terapie fizică Circuite de prelucrare Geografia transporturilor Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Analiza aerului. Detectarea impurităţlor din aer Analiză Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Rollinat, Maurice Turism. Alpinism Sisteme expert Conferinţe Bănci Structura chimică a materiei Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Condiţie fizică Dezvoltarea armonioasă a corpului Antologii Studii literare Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Combustibili. Tehnologia combustibililor Volei Biblioteci universitare Algoritmi Asigurarea calităţii Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Enzimologie Simbolism-poezie Performanţă sportivă Antropologie Învăţământ gimnazial Autovehicule de marfă Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Constanţa Imagini geospaţiale Jocuri cu mingea Educaţie Organizarea învăţământului şi a studiilor Coroziune Didactică Electronică aplicată Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Performanţele autovehiculelor Electronică Practică Horticultură Istoria generală a Bisericii Creştine Tehnică în general Mecanică generală Programe de calculatoare Sociologie Insecticide Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Teste licenţă Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Măsurare şi verificări în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Termodinamică tehnică Electrotehnică. Tehnologie mecanică Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Educaţie fizică în şcoala primară Anatomie Autovehicule Simulare numerică România Chilopoda Întreţinerea şi repararea utilajelor Licenţă Documente cu probleme, întrebări Tehnică nucleară Teologie pastorală Specificaţii formale Învăţământ românesc Algoritmi pentru evaluare Chimie fizică Myriapoda Algoritmi pentru construirea programelor Sporturi de iarnă Ecuaţii şi sisteme neliniare Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Vâlsan, Râul Istoria dreptului Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Chimizare Civilizaţie. Cultură. Progres Romane Sisteme în paralel Optică Cluburi sportive Geografie Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Radioelectronică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Sportul românesc Formarea şi dezvoltarea personalităţii Geometria spaţiilor fibrate Învăţământ Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Critică literară Lucrările Congresului 2005 Automobile Circuite electronice Triplusalt Categorii gramaticale Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Estetica sportului. Estetica sportivă Fizică Fizică nucleară Receptoare radio Mănăstirea Cozia Psihologia sportului Sistemul muscular Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Programare de calculatoare. Software Geometria varietăţilor diferenţiale Control şi inspecţii ale calităţii Literatură universală Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Povestiri fantastice, supranaturale, macabre E-learning Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Hidrogenul drept combustibil Studii teologice Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Servicii Sport. Educaţie fizică Caiac Algebră Drept procesual penal Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Biserica Ortodoxă Română Vehicule rutiere Activitate şcolară Gramatică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teste Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Stabilitate (hidromecanică) Simpozion internaţional Comunicări ştiinţifice Tehnică Dramaturgie Drepturile omului Informatică de gestiune Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Inginerie electrică Control tehnic Tehnologia informaţiei Metalurgie feroasă Universităţi Teză de doctorat - rezumat Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Creştinism Analiză funcţională Management sportiv Tehnologie Organizarea şi controlul circulaţiei Software pentru proiecte de producţie Activităţi sportive Contenciosul administrativ Siguranţă în exploatare Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Statistică matematică Membre inferioare Arhitectură religioasă Calitatea apei Modelare. Simulare Supraalimentaţie Handbal de performanţă Circuite logice Fiziologia animalelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Bogza, Geo Instituţii politice Vibraţii Sport Fotbal - performanţă a copiilor Genunchi Tactică Aparate şi instrumente optice Zoologie Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Teologie practică Inginerie managerială Limbi romanice Principii şi probleme fundamentale ale tehnologiei chimice Ştiinţe umane Sociologia educaţiei Pedagogie Servicii publice Ziaristică. Presă Lingvistică Dialog Diplopoda Boli organice cerebrale Antrenament de forţă musculară Nevertebrate Managementul activităţilor sportive Maşini electrice Neurologie. Bolile sistemului nervos Dispozitive şi circuite electronice de putere Sisteme de gestiune a bazelor de date Limba română Botanică sistematică Mecanoterapie Modele matematice pentru cercetare operaţională Calcul variaţional Kinetoterapie Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Sistemul locomotor Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mici Nerval, Gérard de Construcţia de maşini Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Integrare europeană Lucrări practice Limbaje de programare Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Frezare Solicitare fizică Erezii Genul poetic Mecanică aplicată Dietetică Medicină sportivă Matematică aplicată Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Pedagogie practică Psihologie socială Modele matematice Conducere. Organizare Vehicule rutiere şi de teren Ştiinţe Filologice Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Hardware Teoria muzicii. Probleme generale 2000 Geografia României Finanţe Metodologia sportului Teologie dogmatică Anatomia plantelor Teoria semnalizării Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Metodică de predare Mentenanţă Organizare comercială Plumb Radiocomunicaţii Microelectronică. Circuite integrate Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Clasici Lingvistica textului. Analiza discursului Şcoli, institute Informare-documentare Judo Prelucrare la rece, deformare Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Drept penal Diateză Ştiinţa istoriei Terapie prin exerciţii Apnee Frecare Comoţii cerebrale Exerciţii de gimnastică ritmică Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Întreţinere Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Chimie analitică Tulburări emoţionale şi de comportament Morfologie Metode de învăţare şi instruire Sisteme de comunicaţii Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Aparatură electronică Morfologie (Botanică) Modelare matematică Cinematică aplicată Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Metale Management informaţional Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Anatomie umană Metode chimice de analiză Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Botanică Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Accidente. Riscuri Mecanica şi dinamica autovehiculelor Biologie Inginerie tehnologică Teze. Dizertaţii Simulare pe calculator Prelucrare la rece Metode de predare şi instruire Buzura, Augustin Filimon, Nicolae Publicaţii universitare Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Steinhardt, Nicolae Lingvistică comparată Prelucrare date Cercetare statistică Construcţia calculatoarelor. Hardware Drept comunitar Chimie Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Educaţie fizică în şcoală WOOLF, Virginia Antrenament sportiv Mediul biologic Mişcare, exerciţii de coordonare Ştiinţe juridice Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Mecanică teoretică Uniunea Europeană Degete Teorii matematice ale mecanicii Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Copii cu dizabilităţi Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Răspunderea civilă, penală şi administrativă Ortodoxie Presa argeşeană Metodologia istoriei Drept internaţional public Literatură latină Educaţie. Instruire Contabilitate Prelucrare electronică de date Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Teste - concursuri Studii de literatură comparată Industria automobilelor Filologie Dezvoltarea personalităţii Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Metode de diagnoză Maşini unelte Sisteme informatice Schisme Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Rolul şi sarcinile portalului Inteligenţă artificială Sport de vârf Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Limbi străine aplicate Educaţie fizică şi sport Limbaje profesionale Radiotehnică Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior MACEDONSKI, Alexandru Fiabilitate Limba engleză Metoda Monte Carlo Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Exerciţii de sărituri Retorică Biografii Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Electrotehnică Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Tehnica mijloacelor de transport Management industrial Drept civil Ingineria traficului Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Fibraţi vectoriali Medicină clinică Sănătate şi igienă personală Educaţie fizică Electromecanică Procedură penală Protecţie socială Studii bazate pe surse şi documente scrise Bibliografie. Cataloage Probleme generale de metodică şi didactică Clasificarea cărţilor Baseball şi sofball Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Lexicologie Jocuri pe gheaţă Dreptul securităţii sociale Cercetări operaţionale Limbaj poetic Mâini Sec. 20 Capacitate de efort fizic Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Matematică Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Construcţia automobilelor Programare de calculatoare Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Organizarea şi planificarea producţiei Sisteme electorale Limba şi literatura română Electromagnetism Geometrie Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Europa Biblioteconomie Insecte Electronică Lucrări ştiinţifice universitare BARBU, Ion Drept constituţional Roman poliţist Istorie Teoria literaturii Semiologie Vibraţii mecanice. Acustică Canoe Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Pilat, Ion Psihologie experimentală Lingvistică şi limbi Eminescu, Mihai Pregătire fizică Tehnică literară Activităţi preşcolare Studii şi metode matematice 1821-1859 Substanţe chimice. Reactivi Lingvistica textului Tehnologie mecanică Codificare secretă Dispozitive Drept privat Presă culturală Educaţie. Învăţământ Informatică Membre superioare Motoare Automobile Sporturi nautice Hidrodinamică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Teorie literară Dispozitive de fabricare Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Sociolingvistică Schi. Schi pe pistă. Turul ţării pe schiuri Prelucrare la cald Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Prezentări istorice în sens strict Arta sau tehnica exprimării orale Transport Comerţ Biochimie Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Reţele de calculatoare Articulata Istorie universală Examen licenţă Astronomie. Geodezie Cultură Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Perturbaţii datorate zgomotelor Proceduri administrative Structura fizică a materiei Teatru Aprindere prin comprimare Autograful autorului Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Ştiinţă nucleară aplicată Dinamică. Cinetică Istoria României Criptare Sudură. Construcţii sudate Programă şcolară Apă potabilă Culegere de probleme (fizică) Logica Fuzzy (Matematică) Informatică aplicată Instruire colectivă Conducere şi administrare Conducerea fermelor Sporturi de luptă Blaga, Lucian Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Roman psihologic Învăţământ superior Inginerie Dinamică economică Drept internaţional Creştinism. Religie creştină Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Sisteme de prelucrare a informaţiilor Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Sporturi de putere. Culturism Conducerea şi controlul producţiei Cibernetică matematică Teză de doctorat Calculatoare Feminism Sisteme ale mecanicii analitice Mecanică tehnică Dreptul familiei Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Bacovia, George Analiză matematică Dezvoltarea forţei fizice Arte marţiale Capacitate psihică Ştiinţe economice Îndrumar de laborator Tehnologia construcţiilor de maşini Adunări legislative Automate Criminologie. Criminalistică Management Modelare numerică Geometrie diferenţială Rugby Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Şcoli Teoria maşinilor termice Gimnastică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Chimie organică Limbaj juridic Dimov, Leonid Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Traumatisme Psihologie Aplicaţii optice Copii supraponderali Teste de licenţă Stănescu, Nichita Limbaj literar Strategie sportivă Dedicaţie şi autograf Semnale Coleoptera. Gândaci Matematică calculatorie Atletism Învăţământ preuniversitar STANCA, Radu Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Taxonomie Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Umanism Cercetare operaţională Metalurgie Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Teoria mişcării în sport. Motricitate Sport competiţional Artă. Recreere. Divertisment. Sport Drept public Instrumente şi aparate pe vehicul Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Stabilitate Mişcarea sportivă. Activitatea sportivă după diverse criterii Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Motoare termice Argeş, Râul PETRESCU, Camil Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Înot Podişul Getic Mecanisme Patinaj viteză Limbaje specifice de programare Istorie literară Sisteme distribuite Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Sport de performanţă Muntenia Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Publicaţii periodice Organe de maşini în general Limbi străine Lumbricide Teoria bifurcaţiei Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Metodică Analiză numerică Software: Sisteme de operare Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Literatură fanceză Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Ecologie Dinamică. Cinematică Controlul fabricaţiei, a producţiei Vâlcea, Judeţul Medicină Lingvistică. Limbi Gramatică contrastivă Consiliere Mecanică teoretică în general Retorica vorbirii Motoare cu ardere internă Bizanţ Sisteme dinamice Memorie şi învăţare Sănătate şi igienă publică Prelucrarea imaginilor TITEL, Sorin Literatură religioasă în general Electrodinamică Teme literare Inginerie. Tehnică în general Integrare economică Negruzzi, Constantin (Costache) Birotică Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Cadmiu Literatură Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Poezie Radar. Radiolocaţie Metode de antrenament Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Jocuri şi recreere în aer liber Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Învăţământ special Învăţământ primar Aruncări Jocuri sportive Automobile. Autoturisme Planuri de învăţământ Bănulescu, Ştefan Artă Sorescu, Marin Mecanica fluidelor Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Organizarea telecomunicaţiilor Fiabilitatea autovehiculelor Camioane Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Motoare cu aprindere prin scânteie Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Literatură franceză Capacitate de coordonare psihofizică Biologie. Ştiinţe biologice în general Management logistic Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Proză Catalog de bibliotecă Proză românească Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Biometrie Ecuaţii diferenţiale speciale Curs universitar Controlul producţiei Sisteme de operare Educaţie prin studiul şi observarea naturii Dreptul muncii Mişcare mecanică Economie Biserica Creştină Handbal Tăiere şi aşchiere în general Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Software: C++ Literatură americană Istoria pedagogiei Planificarea producţiei Organizaţii, societăţi Asistenţă socială Radiodifuziune Turism DIDEROT, Denis Prelucrarea oţelului Reactori nucleari Echipament electric Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Programe de calculatoare. Software Tehnica programării (software engineering) Unităţi de prelucrare Electronică. Dispozitive electronice Drept administrativ Sec. 19 Mecanica solidelor Învăţământ la distanţă Tenis Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Drept bancar-valutar Ecuaţii diferenţiale Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Volei de performanţă Tehnologii informaţionale Ingineria materialelor Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Antrenament şi Forţă Fotbal (soccer) Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică PEREC, Georges Psihomotricitate
Vă rugăm să schimbaţi parola