Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea din Piteşti. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Nume Colectiv: Universitatea din Piteşti
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 63 lucrari in 63 publicatii in 2 limbi
Cercetări privind modelarea numerică a procesului de deformare la rece prin rulare cu scule cremalieră pentru realizarea de profile : Teză de doctorat de: Tudor, Marian-Mădălin, inginer; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (Text tipărit)
Ingineria calităţii : Aplicaţii practice de: Boroiu, Alexandru; Universitatea din Piteşti; Nicolae, Viorel (1961-) (Text tipărit)
Facultatea de Mecanică şi Tehnologie la a 40-a aniversare a Universităţii din Piteşti de: Universitatea din Piteşti; Tabacu, Ion, prof.univ.dr.ing. (1949-); Pandrea, Nicolae; Popa, Dinel; Ungureanu, Ion, inginer (Text tipărit)
Controlul calităţii : Îndrumar de laborator de: Chiriţă, Gheorghe; Rizea, Alin (1968-); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Subiecte
Îndrumar de laborator Mecanica solidelor Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Vehicule terestre Întreţinere şi control Modelare numerică Zirconiu Vehicule rutiere Construcţia de maşini în general Industrie petrochimică Gaze arse, de eșapament și tratarea lor Protecţia mediului Metalurgie feroasă Universităţi Teză de doctorat - rezumat Uzura automobilelor Siguranţă în exploatare Modelare. Simulare Vibraţii Prelucrare mecanică prin aşchiere Organe de maşini Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Metalurgie Tehnologie chimică Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Stabilitate Motoare termice Construcţia de maşini Frezare Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Matematică aplicată Mecanisme Industria petrolului Vehicule rutiere şi de teren Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Tehnica reactoarelor Prelucrare mecanică şi aşchiere Reparaţie Ingineria calităţii Prelucrare la rece, deformare Climatul interior Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Frecare Oxidare Transmiterea cadanică Prelucrare mecanică Geografia transporturilor Întreţinere Ecologie Îmbunătățirea confortului la autoturisme Dinamică. Cinematică Inginerie. Tehnică Dedicaţie şi autograful autorului Mecanică Mecanică teoretică în general Mecanica şi dinamica autovehiculelor Combustibili. Tehnologia combustibililor Simulare pe calculator Prelucrare la rece Inginerie. Tehnică în general Autovehicule de marfă Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Coroziune Performanţele autovehiculelor Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Depoluare chimică Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Management industrial Electrotehnică. Tehnologie mecanică Automobile. Autoturisme Autovehicule Simulare numerică Matematică Camioane Fiabilitatea autovehiculelor Motoare cu aprindere prin scânteie Autoturism Tehnică nucleară Organizarea şi planificarea producţiei Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Reducerea poluării Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Suspensie Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curs universitar Tehnologie mecanică Scule cremalieră Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Geografie Role planetare Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Învăţământ Automobile Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Prelucrarea oţelului Reactori nucleari Inginerie Optimizarea suspensiei Fizică nucleară Conducerea şi controlul producţiei Teză de doctorat Organizare şi conducere comercială şi industrială
Vă rugăm să schimbaţi parola