Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea Transilvania din Braşov

Nume Colectiv: Universitatea Transilvania din Braşov
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 286 lucrari in 285 publicatii in 3 limbi
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VIII, Performing Arts de: Universitatea Transilvania din Braşov (Multimedia)
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series I, Engineering Sciences de: Universitatea Transilvania din Braşov (Multimedia)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Îndrumar de laborator Ştiinţe economice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Publicații digitale Maşini şi produse refractare Critică literară. Studii literare Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Programare informatică Management Silvicultură Construcţia de maşini în general Drept Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Tracţiune integrală Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Materiale compozite Circuite integrate Studii lingvistice Fotbal (soccer) Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Studii culturale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Partituri Instalaţii electrice Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Psihologie Teză de doctorat - rezumat Statistică matematică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Industrie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Muzică Electrotehnică şi automatizări Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Autoturisme de teren Sesiuni de comunicări Economie casnică Bibliografii pe subiect Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Aparate şi instrumente optice Metalurgie Tehnologia prelucrării metalelor Economie. Ştiinţe economice Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Materiale Pedagogie Profesori universitari Fotogrametrie: aeriană şi terestră Artă. Recreere. Divertisment. Sport Ingineria sistemelor Maşini electrice Rezistenţă la solicitări Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Supraalimentare Acţionări electrice Construcţia de maşini Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Mecanică aplicată Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Maşini agricole Rezistenţa materialelor Ştiinţe tehnice Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Organe de maşini în general Braşov Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Probabilităţi Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Manual universitar Literatură română Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Electrotehnică şi electronică Braşov, Oraşul Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Informare-documentare Climatul interior Istoria sportului. Statistică Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Acţionări hidraulice Chimie analitică M. A. S. Procesare materiale Publicaţii periodice şi seriale Electronică şi electrotehnică Publicaţii seriale. Periodice Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Metodologia sportului. Antrenament Chimie industrială Tehnologia metalelor Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Medicină Mecanică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Studii literare Tehnologia mijloacelor de transport Inginerie tehnologică Publicaţii universitare Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Sisteme de producţie Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Ştiinţe medicale Ştiinţe ale naturii Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Filologie Metode şi tipuri de asistenţă socială Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Limba engleză Maşini după fiabilitate Sociologie Electrotehnică Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Controlul şi regularizarea torenţilor şi a râurilor sau şuvoaielor turbulente. Obstacole. Întăriri. Îndiguiri Tehnica mijloacelor de transport Diferite tipuri de comandă şi reglare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Materiale pentru fabricaţia de aparate optice. Sticlă optică şi alte materiale. Artă Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Software: AutoLISP Cercetări operaţionale Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Comprimare variabilă România Acţionări pneumatice Matematică Bibliografii. Cataloage Documente cu probleme, întrebări Surse electrice de lumină Metalografie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Industria lemnului Biblioteconomie Literatură franceză Lucrări ştiinţifice universitare Maşini termice Biologie. Ştiinţe biologice în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Chimie fizică Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Centre de informare şi documentare Industria lemnului şi cherestelei Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Drept. Jurisprudenţă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Agricultură Curs universitar Educaţie. Învăţământ Optică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Etanşări mecanice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Economie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Motor cu aprindere prin scânteie Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Ştiinţe politice Aplicaţii industriale Astronomie. Geodezie Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Structura fizică a materiei Ştiinţe naturale Automobile Asistenţă socială Ştiinţe sociale Dinamică. Cinetică Învăţământ superior. Universităţi Publicații EUTB Inginerie Tehnica transmiterii imaginii Fizică Termotehnică Cercetare ştiinţifică Organizare şi conducere comercială şi industrială Calculatoare Teză de doctorat Televiziune tehnică
Vă rugăm să schimbaţi parola