Biblioteca Universității din Pitești

Bodoaşcă, Teodor

Nume Persoană: Bodoaşcă, Teodor
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 89 lucrari in 90 publicatii in 2 limbi
Dreptul familiei de: Bodoaşcă, Teodor; Drăghici, Aurelia (Text tipărit)
Consiliul de familie în reglementarea actualului Cod civil de: Bodoaşcă, Teodor; Murgu, Andrei (Text tipărit)
Subiecte
Dreptul familiei Legea nr. 287/2009 privind Codul civil Reglementarea procedurii divorţului prin acordul soţilor Prezumţia de paternitate în caz de bigamie Bunuri de uz personal Independenţa de patrimonii a soţilor Nulitatea logodnei Dreptul de proprietate Caracterele juridice ale dreptului la un nume Protecţia dreptului de autor Jurisdicţie internaţională Prezumţia de paternitate Obligativitate Desene şi modele Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă Competenţa tribunalului în materie de adopţie Drept Natura juridică a desenelor Anularea brevetului de invenţie Protecţia juridică a desenelor Invenţii Contractul de închiriere a operei Prescriptibilitatea acţiunii Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei Erori judiciare Natura juridică a acţiunii în contestaţia filiaţiei Efectele nulităţii căsătoriei Drepturi patrimoniale Procedură judiciară Răspunderea magistraţilor Coproprietar Prescripţia dreptului la acţiune în anularea căsătoriei Conţinutul juridic al noţiunii de familie Mandat legal tacit al soţilor Codul civil, art. 1000 Drepturile patrimoniale de autor Soluţionarea cererilor accesorii cererii de divorţ Competenţă internaţională Regimul matrimonial Codul familiei, art. 54 alin. 2 Răspunderea donatorului Legalitate Stabilirea remuneraţiei Regimul juridic matrimonial Noul Cod civil Înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare Invenţii brevetate Jurisdicţie Venituri din muncă Codul de procedură civile Doctrina românească din domeniul dreptului familiei Căsătoria minorului Definiţia dreptului la nume Bunurile proprii ale soţilor Brevet de invenţie Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Regimul juridic al bunurilor comune Bunuri Incriminare Manual universitar Familie Principiul dovedirii stării civile Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate Condiţiile legale pentru instituirea tutelei Revizuirea contractului de cesiune Culpa gravă Proprietate comună Drepturi patrimoniale de autor Titularul dreptului Atribuirea beneficiului contractului de închiriere Putere judiciară Proprietate periodică Protecţia juridică a modelelor Jurisprudenţă Creanţie intelectuală Mijloacele de probă admise pentru dovedirea filiaţiei Atribuţiile consiliului de familie Drepturile imobiliare Consimţământul titularului dreptului de autor Drept de autor Libertatea contractuală Sintagma "procesele şi cererile" Salariu Litigii Nulitatea contractului de editare Codul familiei, art. 86 alin. 1 Creaţia intelectuală Procedura divorţului Contractul de editare Ştiinţe juridice Venituri din drepturi de proprietate intelectuală Exercitarea drepturilor patrimoniale Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Autoritatea părintească Dreptul subiectiv Restituirea darurilor Natura juridică Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Topografie Drepturi conexe Partajul bunurilor comune Modificarea regimului matrimonial Dreptul de autor Măsuri provizorii Natura juridică a modelelor Doctrină Nulitatea absolută a căsătoriei Mărci comerciale Regimul juridic al bunurilor proprii Lucrările Simpozionului Internaţional: Drept Drept civil Executare silită Natura juridică a clauzei de preciput Competenţa materială exclusivă de drept internaţional privat Responsabilitatea părintească Confidenţialitatea informaţiilor România Ruperea logodnei Nulitatea actelor juridice Lege Legea nr. 119/1996, art. 7 Condiţiile pentru admisibilitatea divorţului Drepturile reale imobiliare Restituirea unui bun Aspecte privind promovarea acţiunii în contestaţia filiaţiei Istorie Familia extinsă Regimul matrimonial de comunitate Propuneri de lege ferenda Natura juridică a logodnei Definiţia juridică a familiei Rolul familiei Curs universitar Bunurile comune ale soţilor Culpă profesională Drepturi nepatrimoniale Caracterul netranslativ al dreptului de autor Predarea unui bun Dreptul proprietăţii intelectuale Geografie Eroarea judiciară Competenţa materială generală de drept internaţional privat Executarea clauzei de preciput Reglementarea bunurilor în Codul civil Adopţie Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Sancţionare Clauza de preciput Drepturi asupra topografiilor produselor semiconductoare Coproprietate Act normativ Dreptul de retenţie al soţilor Codul familiei Contravenţie Pedepse corporale Beneficiarii clauzei de preciput Plagiat Cercetare ştiinţifică
Vă rugăm să schimbaţi parola