Biblioteca Universității din Pitești

Vişan, Valentin

Nume Persoană: Vişan, Valentin
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Vişan, V.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 105 lucrari in 114 publicatii in 5 limbi
Repararea aparatelor electrice de măsurat şi de control de: Slapciu, George; Boboc, Doina; Iancu, Elisabeta (Text tipărit) Copertator [140]
Tablouri electrice de distribuţie de joasă tensiune de: Pietrăreanu, Emil (Text tipărit) Copertator [140]
Exploatarea posturilor de transformare din întreprinderile industriale de: Mereuţă, Cezar; Brumă, Constantin (Text tipărit) Copertator [140]
Pornirea şi protecţia motoarelor asincrone trifazate de: Pietrăreanu, Titu Marian (Text tipărit) Copertator [140]
Terotehnica de: Aramă, Constantin (1919-2003) (Text tipărit) Copertator [140]
Procedee de manşonare şi manşoane pentru cablurile electrice (de joasă tensiune) de: Stănculescu, Adrian (Text tipărit) Copertator [140]
Iniţiere în radioelectronica cuantică de: Vasiliu, Emanuel, inginer (Text tipărit) Copertator [140]
Tipizarea în construcţia de maşini de: Hera-Bucur, Ion (1926-2000) (Text tipărit) Copertator [140]
Culegere de abrevieri în limba engleză de: Popa, Constantin, inginer; Bantaş, Andrei (1930-1997) (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Analiză matematică Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Dicţionar tehnic german-român Materiale izolante Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Management Ştiinţe auxiliare ale geologiei Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Arhitectură Dotarea laboratoarelor electrice. Laboratoare de măsură, încercări, etalonări etc. Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Transport rutier Motoare electrice Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Geologie şi ştiinţe înrudite Fotografii aeriene Matematică şi ştiinţe naturale Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Statistică matematică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Termoelectricitate. Încălzire electrică Metalurgie Dicţionar tehnic român-francez Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Cultura plantelor de câmp Artă. Recreere. Divertisment. Sport Probabilităţi. Statistică matematică Maşini electrice Echipament fotografic, aparatură, materiale Limba română Ungere Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Contoare de energie Rezistenţă la solicitări Bobinare Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Matematică aplicată Teoria grafurilor Măsurări electrice Paleontologie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Limba germană Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Limba rusă Ulei de transformator Termodinamică. Energetică Metode de cercetare. Mijloace de determinare a fosilelor Dicţionar Maşini electrice rotative Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Rus Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Tehnică fotografică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Principii de bază ale fizicii Distribuţia şi reglarea energiei electrice Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Aparate pentru producerea temperaturilor extrem de scăzute. Lichefierea gazelor (inclusiv procese asociate) Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Echipamente, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Aparate fotografice. Aparate de mărit Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Cristalografie Clădiri destinate educaţiei, ştiinţei şi culturii Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Limba engleză Petrologie. Petrografie Iluminare. Tehnica iluminatului Electrotehnică Limbă. Lingvistică. Literatură Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Programare liniară Cu acţionare hidraulică Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Lucrări de referinţă Tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei Cercetări operaţionale România Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Surse electrice de lumină Artă fotografică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Teoria numerelor. Aritmetică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Estetica fotografiei Fotografie Bridge Uleiuri izolante Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Ştiinţe aplicate Geologie. Meteorologie. Hidrologie Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Agricultură în general Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Fizică Dicţionar tehnic Cibernetică matematică Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză
Vă rugăm să schimbaţi parola