Biblioteca Universității din Pitești

Şabac, Ion Gheorghe

Nume Persoană: Şabac, Ion Gheorghe
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 71 lucrari in 71 publicatii in 3 limbi
Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor : Îndrumar de laborator de: Minciu, Constantin; Tănase, Ioan; Minciu, Constantin; Maşala, Ion; Ghionea, Adrian; Enciu, George; Sandu, Ioan Gheorghe; Enache, Ştefănuţă; Ionescu, Florin, inginer; Predincea, Nicolae; Sandu, Costache; Prodan, Dan; Şabac, Ion Gheorghe; Boboc, Dan; Străjescu, Eugen (Text tipărit)
Maşini-unelte şi prelucrări mecanice : Curs de: Calea, Gheorghe; Şabac, Ion Gheorghe; Dumitrache, Florea; Bayer, M. (Text tipărit)
Limba engleză : Automatică şi calculatoare de: Blându, Mihaela; Şabac, Ion Gheorghe (Text tipărit)
Gestiunea întreprinderilor de: Ardelea, Dan; Dănălache, Florin; Şabac, Ion Gheorghe; Nedelea, Mihai (Text tipărit)
Matematici speciale. Vol. I de: Şabac, Ion Gheorghe (Text tipărit)
Matematici speciale. Vol. II de: Stănăşilă, Octavian; Şabac, Ion Gheorghe; Topală, A.; Cocârlan, Paul (Text tipărit)
Telegrafie de: Popescu, Sorin, inginer electronist; Şabac, Ion Gheorghe (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Îndrumar de laborator Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Caracterizarea maşinilor după modul de acţionare, puterea motrică şi forţa de propulsie. Sursa energetică a maşinilor Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Telegrafie Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Control tehnic Matematică şi ştiinţe naturale Chimie anorganică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Religie. Teologie Filosofia culturii Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Aparate şi instrumente optice Teoria fiabilităţii şi rezervării. Controlul calităţii Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Roboţi industriali Construcţia de maşini Filosofie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Desen tehnic Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Manual universitar Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Software: Turbo Pascal Acţionări hidraulice Analiză Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Filosofia muncii Teoria muncii Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Software: Pascal Ştiinţa muncii Chimie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Inginerie. Tehnică în general Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Contabilitate Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Desen industrial Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Filosofia religiei Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Autovehicule Matematică Documente cu probleme, întrebări Programare de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Muncă Lucrări ştiinţifice universitare Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Lingvistică şi limbi Proiectare constructivă. Formă, configuraţie, construcţia produselor. Estetică industrială. Curs universitar Optică Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Tăiere şi aşchiere în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Structura fizică a materiei Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Studiul materialelor Inginerie Fizică Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză
Vă rugăm să schimbaţi parola