Biblioteca Universității din Pitești

Fonetică

Subiect Tematic: Fonetică
Lucrări: 87 lucrari in 87 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Punctuaţie Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Discurs oltenesc Diferenţieri morfologice Termeni de metalimbaj Carte 1901-1930 Gramatică Lexicografie Graiuri bănăţene Studii lingvistice Limba română ca limbă străină Carte veche < 1900 Lingvistică românească Dedicaţie şi autograf Dicţionar de consonantică Valle de Gistau Maramureş, Regiunea Vocabular Fonologie Lexic Limbaj Limbi romanice Fonetică Lingvistică Dialect chistabino Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Autograf altul decât al autorului Limba română Compararea lingvistică a unor texte din Biblia de la Bucureşti şi Noul Testament de la Bălgrad Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Dialect aragonez oriental Mănăstirea Galata Lingvistică antropologică Limba spaniolă Africata ĝ Periodic 1931-1960 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Mănăstirea Dealul Mare Literatură română Silabe şi silabizare Limba germană Limba rusă Sec. XVII Cuvinte folosite în regim sinonimic Dicţionar Morfologie Flective Diferenţieri consonantice Diferenţieri vocalice Publicaţii periodice şi seriale Sonoritate Biblia lui Ulfila Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Dialectologie Lingvistică. Limbi Latin Oaie Sunet Hipercorectitudine lingvistică Dialect din localitatea Strejeşti Cronograful, manuscris Morfologie (Lingvistică) Gotic Interferenţa lingvistică Didactică Mănăstirea Cetățuia Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie Consonante Lingvistică istorică Mănăstirea Hlincea Carte 1931-1960 Limba catalană Limba engleză Toponimie friulană Predarea limbii străine Istroromână Lexicologie Jakobson, Roman Poveştile lui I.Pop Reteganul Pronunţie Lexicon Slavo-Românesc si tîlcuirea numelor din 1649 Vocalism Moţi Rotacism dacoromân Palatalizare Lingvistică şi limbi Curs universitar Dunărea, Fluviul Educaţie. Învăţământ Texte româneşti vechi Sociolingvistică Evul Mediu Limba friulană Sintaxă Grai din Muntenia Friuli-Veneţia Giulia, regiune Semantică Consoane Oclusive palatale Ortografie Limba franceză
Vă rugăm să schimbaţi parola