Biblioteca Universității din Pitești

Chimie

Subiect Tematic: Chimie
Lucrări: 572 lucrari in 574 publicatii in 7 limbi
Revue roumaine de chimie = Roumanian Journal of Chemistry de: Academia Română (Resurse electronice)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Chimie şi materiale Ştiinţe economice Tehnologia construcţiilor de maşini Combustie Geofizică Lavoisier Biotehnologii Aparatură şi echipament pentru preparare, investigare şi analiză Franţa Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Chimie organică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Utilaj minier Anale Psihologie Mecanica internă a atomului Fizică aplicată Chimie anorganică Dedicaţie şi autograf Chimie in genaral Manual pentru liceu Documente pentru instruire şi exerciţii practice Discursuri, conferinţe Inginerie chimică Combustibili Produse chimice Fizica plasmei Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Generalităţi despre ştiinţele pure Manuale. Tratate Metalurgie Tehnologie chimică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Cinetică chimică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Ştiinţe biografice şi înrudite Farmacologie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Polimeri. Cauciuc sintetic Probabilităţi. Statistică matematică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Chimie de preparare şi experimentală Bazele chimice ale vieţii Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Curie, familia Matematică aplicată Poluarea solului Protecţia mediului înconjurător Matematică, ştiinţe naturale Filosofia spiritului Spectrometrie de masă Solvatare Structura electronică Ştiinţe tehnice Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Probleme Cibernetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Tehnologii curate Metode de simulare Ripan, Raluca Chimia apei Procese chimice Chimie cuantică Manual universitar Manual şcolar (Învăţământ primar) Boyle, Robert Îmbunătăţiri funciare Enciclopedie Compuşi carbonilici Spectroscopie Mössbauer Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Dioxid de titan Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Limba germană Azoli Ape minerale Teclu, Nicolae Electricitate Construcţii agricole Personalităţi Industrie alimentară Termodinamică. Energetică Fertilizatori şi amelioratori Fizica atomului Procedee fotografice Culegere de probleme Manual Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Chimie analitică Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Lucrări de laborator Astronomie Controlul calităţii mediului Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Urolitiază Inginerie de producție Dedicaţie şi autograful autorului Metale Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Anatomie umană Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Zelinski, N.D. Metode chimice de analiză Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Medicină Botanică Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Structura chimică a materiei Mecanică Teorie şi elasticitate Calculi reno-urinari Analiză electrochimică Peptide. Proteine Fotocataliză Reactoare chimice Biologie Inginerie tehnologică Publicaţiile Academiei Române Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Starea substanţei Procese catodice Tabele Publicaţii universitare Spectre optice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Chimie macromoleculară Prepararea medicamentelor Ştiinţă şi tehnică Tehnologie și inginerie de producție Performanţă sportivă Elastomer Biochimie medicală Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Inginerie. Tehnică în general Mercaptani Luarea probelor de apă şi analiza lor Cărţi în general Rolul chimiei la creşterea calităţii Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Ştiinţe ale naturii Parazitologie Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Analiză prin metode de combustie Biocarburanţi Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Sporofit Filologie Monozaharide Poluarea atmosferei Metode radiochimice de analiză Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Medicamente după acţiunea lor principală Biologie generală şi teoretică Motoare Familia Compositae Cristalografie Teste pentru concursuri Polizaharide Sistem lichid-lichid Foraj Carte 1931-1960 Neniţescu, Costin D. Fizică-Chimie Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Ferigi native Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Material plastic Geografia Publicaţii electronice Sociologie Probleme pentru gimnaziu Electrotehnică Transfer de masă Cataliză. Reacţii catalitice Centre naţionale de documentare Preparate farmaceutice Reacţii chimice Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Banat Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Procedee de oxidare electrochimice Electrochimie organică Metale în general Prezentare istorică Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Pirazoli Istoria chimiei Tehnologii industriale Chimie coloidală Sodiu Tratarea apei România Capacitate de efort fizic Mecanică generală. Mecanica lichidelor Chimie experimentală Compuşi oxidici Matematică Motoare și transmitere de putere Documente cu probleme, întrebări Radiochimie Metale grele Fizica corpului solid Poluare Artă fotografică Analiză structurală Sinteză chimică Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Chimie fizică Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Carbohidraţi Exerciţii şi probleme Spectroscopie Raman Chimica proceselor la energie înaltă Sistemul periodic al elementelor Industria lemnului şi cherestelei Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Drept. Jurisprudenţă Exploatarea sondelor Chimie-Biologie Compuşi heterociclici Electrochimie Agricultură Compuşi naturali Curs universitar Analiză cromatografică. Cromatografie Manual şcolar Metale tranziţionale Chimie de preparare Informatică Chimie generală Soluţii solide Compuşi organici Termodinamică Mecanisme de reacţie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Biochimie Transport Aur Chimie practică de laborator Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Stereochimie. Izomerie Electrozi pe bază de carbon Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Geologie Ştiinţe naturale Configuraţie electronică Gametofit Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Culegere de probleme (chimie) Ştiinţe aplicate Ştiinţe sociale Apă potabilă Ştiinţa mediului înconjurător Distribuirea premiilor, recompenselor Polimeri Termodinamică chimică Cinetică chimică. Cataliză Colocviu internaţional Studiul materialelor Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Inginerie Fizică Termotehnică Petrol brut. Ţiţei Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Pasteur, Louis Cercetări ştiinţifice Cercetări ştiinţificeCercetări Analiză cantitativă Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Oxid de fier Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Spectre de emisie Curie, Marie Chimie în general Rusia Savanţi de pretutindeni Sport. Educaţie fizică Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Carte 1901-1930 Dicţionar german-rus Poluarea apei Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Documente ilustrate. Documente grafice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Tehnilogie și inginerie. Mașini Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Compuşi bioactivi Uleiuri eterice (volatile) Teste Fibre sintetice Matematică şi ştiinţe naturale Manual pentru şcoala secundară Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Rinichi. Nefropatii. Boli renale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Dezvoltare socio-economică Aur Au Oxizi Bibliografii pe subiect Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Standarde de calitate Medicamente antiinflamatoare Zoologie Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Pedagogie Studiu materialelor Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Lucrări practice Filosofie
Vă rugăm să schimbaţi parola