Biblioteca Universității din Pitești

Chimie

Subiect Tematic: Chimie
Lucrări: 574 lucrari in 576 publicatii in 7 limbi
Revue roumaine de chimie = Roumanian Journal of Chemistry de: Academia Română (Resurse electronice)
Chimie şi materiale de construcţii de: Albu, Ioan, inginer; Institutul Politehnic Cluj-Napoca. Secţia Căi Ferate Drumuri şi Poduri (Text tipărit)
Chimia mediului şi poluarea de: Iosub, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Franţa Generalităţi despre ştiinţele pure Probabilităţi. Statistică matematică Matematică, ştiinţe naturale Boyle, Robert Compuşi carbonilici Azoli Dedicaţie şi autograful autorului Documente cu probleme, întrebări Sinteză chimică Mecanisme de reacţie Chimie practică de laborator Uleiuri eterice (volatile) Aur Au Spectroscopie Mössbauer Chimie analitică Anatomie umană Analiză electrochimică Chimie Tehnologie și inginerie de producție Preparate farmaceutice Agricultură Apă potabilă Ştiinţe medicale. Medicină Biotehnologii Ştiinţe biografice şi înrudite Ape minerale Sistem lichid-lichid Ferigi native Reacţii chimice Savanţi de pretutindeni Compuşi bioactivi Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Transfer de masă Centre naţionale de documentare Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Bibliografie. Cataloage Lucrări de referinţă Chimie experimentală Polimeri Termodinamică chimică Aparatură şi echipament pentru preparare, investigare şi analiză Chimie anorganică Cinetică chimică Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Teorie şi elasticitate Starea substanţei Performanţă sportivă Biologie generală şi teoretică Familia Compositae Sociologie Pirazoli Tratarea apei Geologie Cercetări ştiinţificeCercetări Carte 1901-1930 Manual pentru şcoala secundară Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Metode de simulare Controlul calităţii mediului Procese catodice Mecanică generală. Mecanica lichidelor Compuşi naturali Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Combustie Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Chimie in genaral Tehnologie chimică Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Chimie cuantică Fertilizatori şi amelioratori Procedee fotografice Manual Zelinski, N.D. Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Metale în general Prezentare istorică Radiochimie Analiză structurală Chimie generală Compuşi organici Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Filosofie Tehnologii curate Construcţii agricole Lucrări de laborator Monozaharide Filologie Structura fizică a materiei Configuraţie electronică Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Mecanica internă a atomului Fizică aplicată Cibernetică Căldură. Termodinamică Electricitate Publicaţii periodice şi seriale Inginerie de producție Electrochimie organică Chimie fizică Curie, Marie Sport. Educaţie fizică Dicţionar german-rus Teste Dezvoltare socio-economică Lucrări practice Publicaţiile Academiei Române Medicamente după acţiunea lor principală Cristalografie Procedee de oxidare electrochimice Biochimie Chimie organică Dedicaţie şi autograf Poluarea solului Enciclopedie Termodinamică. Energetică Medicină Chimie macromoleculară Teste pentru concursuri Polizaharide Geografia Tehnologii industriale Aur Rusia Matematică şi ştiinţe naturale Inginerie tehnologică Prepararea medicamentelor Poluarea atmosferei Istoria chimiei Lucrări ştiinţifice universitare Chimie de preparare Informatică Electrozi pe bază de carbon Colocviu internaţional Petrol brut. Ţiţei Geofizică Utilaj minier Produse chimice Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Limba germană Material plastic România Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Urolitiază Sodiu Analiză cromatografică. Cromatografie Termotehnică Lavoisier Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Manual pentru liceu Inginerie chimică Farmacologie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Spectre optice Spectroscopie Raman Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Chimie. Cristalografie. Mineralogie Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Poluarea apei Curie, familia Matematică aplicată Filosofia spiritului Calculi reno-urinari Luarea probelor de apă şi analiza lor Fizică-Chimie Electronică Exploatarea sondelor Distribuirea premiilor, recompenselor Teză de doctorat Anale Fizica plasmei Solvatare Structura chimică a materiei Foraj Carbohidraţi Publicaţii periodice electronice Fizică Spectre de emisie Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Spectrometrie de masă Teclu, Nicolae Peptide. Proteine Motoare și transmitere de putere Poluare Drept. Jurisprudenţă Manual şcolar Transport Stereochimie. Izomerie Inginerie Discursuri, conferinţe Manuale. Tratate Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Artă. Recreere. Divertisment. Sport Bazele chimice ale vieţii Manual şcolar (Învăţământ primar) Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Cataliză. Reacţii catalitice Curs universitar Studiul materialelor Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Îmbunătăţiri funciare Industrie alimentară Motoare Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Metale grele Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Metale tranziţionale Pasteur, Louis Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Chimie de preparare şi experimentală Structura electronică Probleme Procese chimice Manual universitar Biochimie medicală Metode radiochimice de analiză Chimie coloidală Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Oxid de fier Chimie în general Studiu materialelor Astronomie Biologie Parazitologie Sporofit Chimie-Biologie Soluţii solide Ştiinţa mediului înconjurător Chimie şi materiale Tehnologia construcţiilor de maşini Polimeri. Cauciuc sintetic Protecţia mediului înconjurător Reactoare chimice Elastomer Mercaptani Fizica corpului solid Analiză cantitativă Fibre sintetice Rinichi. Nefropatii. Boli renale Metale Analiză prin metode de combustie Capacitate de efort fizic Compuşi heterociclici Documente pentru instruire şi exerciţii practice Culegere de probleme Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Analiză chimică Mecanică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Siliciu Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Probleme pentru gimnaziu Ştiinţe sociale Documente ilustrate. Documente grafice Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Carte 1931-1960 Neniţescu, Costin D. Matematică Ştiinţe economice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Compuşi oxidici Termodinamică Culegere de probleme (chimie) Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Bibliografii pe subiect Zoologie Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Fizica atomului Chimie industrială Fotocataliză Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Artă fotografică Gametofit Cinetică chimică. Cataliză Combustibili Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Ştiinţe tehnice Chimia apei Dioxid de titan Exerciţii şi probleme Electrochimie Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Ştiinţe aplicate Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Oxizi Medicamente antiinflamatoare Standarde de calitate Pedagogie Ripan, Raluca Personalităţi Publicaţii seriale. Periodice Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Botanică Tabele Ştiinţă şi tehnică Rolul chimiei la creşterea calităţii Ştiinţe ale naturii Electrotehnică Cercetări ştiinţifice Psihologie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Metalurgie Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Biocarburanţi Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Chimica proceselor la energie înaltă Sistemul periodic al elementelor Tehnilogie și inginerie. Mașini Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metode chimice de analiză Publicaţii universitare Banat Industria lemnului şi cherestelei Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Ştiinţe naturale
Vă rugăm să schimbaţi parola