Biblioteca Universității din Pitești

Chimie

Subiect Tematic: Chimie
Lucrări: 597 lucrari in 602 publicatii in 7 limbi
Agrochimie pentru horticultori de: Tătaru, Lavinia (Multimedia)
Subiecte
Ştiinţe medicale. Medicină Agronomie Chimie şi materiale Ştiinţe economice Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Combustie Geofizică Lavoisier Biotehnologii Aparatură şi echipament pentru preparare, investigare şi analiză Franţa Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Chimie organică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Utilaj minier Anale Psihologie Mecanica internă a atomului Fizică aplicată Chimie anorganică Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Chimie in genaral Manual pentru liceu Documente pentru instruire şi exerciţii practice Discursuri, conferinţe Inginerie chimică Combustibili Produse chimice Fizica plasmei Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Generalităţi despre ştiinţele pure Manuale. Tratate Metalurgie Tehnologie chimică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Cinetică chimică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Ştiinţe biografice şi înrudite Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Farmacologie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Polimeri. Cauciuc sintetic Probabilităţi. Statistică matematică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Chimie de preparare şi experimentală Bazele chimice ale vieţii Poluarea solului Protecţia mediului înconjurător Matematică, ştiinţe naturale Solvatare Structura electronică Ştiinţe tehnice Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Probleme Materii prime în industria chimică Cibernetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Căldură. Termodinamică Tehnologii curate Metode de simulare Chimia apei Procese chimice Chimie cuantică Manual universitar Manual şcolar (Învăţământ primar) Îmbunătăţiri funciare Enciclopedie Compuşi carbonilici Spectroscopie Mössbauer Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Dioxid de titan Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Limba germană Azoli Ape minerale Electricitate Personalităţi Construcţii agricole Industrie alimentară Termodinamică. Energetică Fertilizatori şi amelioratori Fizica atomului Procedee fotografice Culegere de probleme Manual Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Chimie analitică Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Lucrări de laborator Astronomie Controlul calităţii mediului Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Urolitiază Dedicaţie şi autograful autorului Inginerie de producție Metale Chimie industrială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Anatomie umană Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Metode chimice de analiză Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Medicină Compuși organici cu funcții mixte Botanică Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Structura chimică a materiei Mecanică Teorie şi elasticitate Calculi reno-urinari Analiză electrochimică Peptide. Proteine Fotocataliză Reactoare chimice Biologie Inginerie tehnologică Starea substanţei Publicaţiile Academiei Române Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Procese catodice Tabele Publicaţii universitare Spectre optice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie Elemente nemetalice Chimie macromoleculară Prepararea medicamentelor Ştiinţă şi tehnică Tehnologie și inginerie de producție Performanţă sportivă Elastomer Biochimie medicală Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Inginerie. Tehnică în general Mercaptani Luarea probelor de apă şi analiza lor Cărţi în general Rolul chimiei la creşterea calităţii Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Parazitologie Ştiinţe ale naturii Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Analiză prin metode de combustie Biocarburanţi Siliciu Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Sporofit Monozaharide Poluarea atmosferei Metode radiochimice de analiză Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Medicamente după acţiunea lor principală Biologie generală şi teoretică Motoare Familia Compositae Cristalografie Teste pentru concursuri Polizaharide Sistem lichid-lichid Foraj Carte 1931-1960 Horticultură Fizică-Chimie Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ferigi native Material plastic Geografia Sociologie Probleme pentru gimnaziu Electrotehnică Transfer de masă Cataliză. Reacţii catalitice Centre naţionale de documentare Preparate farmaceutice Reacţii chimice Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Banat Publicații EUP Hidrocarburi Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Procedee de oxidare electrochimice Electrochimie organică Metale în general Prezentare istorică Lemnul și cărbunele Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Pirazoli Istoria chimiei Tehnologii industriale Chimie coloidală Sodiu Tratarea apei România Capacitate de efort fizic Mecanică generală. Mecanica lichidelor Chimie experimentală Compuşi oxidici Matematică Motoare și transmitere de putere Documente cu probleme, întrebări Petrolul și tehnologiile de prelucrare Radiochimie Metale grele Fizica corpului solid Poluare Artă fotografică Analiză structurală Minereurile și prelucrarea lor Sinteză chimică Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Chimie fizică Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Stări de agregare ale materiei Carbohidraţi Publicaţii periodice electronice Exerciţii şi probleme Spectroscopie Raman Chimica proceselor la energie înaltă Sistemul periodic al elementelor Industria lemnului şi cherestelei Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Drept. Jurisprudenţă Exploatarea sondelor Chimie-Biologie Compuşi heterociclici Electrochimie Agricultură Compuşi naturali Curs universitar Analiză cromatografică. Cromatografie Manual şcolar Metale tranziţionale Chimie de preparare Informatică Elemente metalice Izometria compușilor organici Chimie generală Soluţii solide Compuşi organici Termodinamică Mecanisme de reacţie Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Biochimie Transport Aur Chimie practică de laborator Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Stereochimie. Izomerie Electrozi pe bază de carbon Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Geologie Ştiinţe naturale Configuraţie electronică Gametofit Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Culegere de probleme (chimie) Ştiinţe aplicate Apă potabilă Ştiinţa mediului înconjurător Distribuirea premiilor, recompenselor Legături chimice Polimeri Termodinamică chimică Cinetică chimică. Cataliză Colocviu internaţional Studiul materialelor Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Inginerie Fizică Termotehnică Petrol brut. Ţiţei Energia Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Cercetări ştiinţifice Cercetări ştiinţificeCercetări Analiză cantitativă Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Oxid de fier Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Spectre de emisie Savanţi de pretutindeni Chimie în general Rusia Sport. Educaţie fizică Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Carte 1901-1930 Dicţionar german-rus Poluarea apei Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Documente ilustrate. Documente grafice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Tehnilogie și inginerie. Mașini Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Apa Compuşi bioactivi Uleiuri eterice (volatile) Teste Fibre sintetice Compuși heterociclici cu caracter aromatic Matematică şi ştiinţe naturale Manual pentru şcoala secundară Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Rinichi. Nefropatii. Boli renale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Dezvoltare socio-economică Aur Au Oxizi Bibliografii pe subiect Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Standarde de calitate Medicamente antiinflamatoare Zoologie Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Gazele Studiu materialelor Compuși organici cu funcții simple Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Lucrări practice Filosofie Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Curie, familia Matematică aplicată Aerul Filosofia spiritului Spectrometrie de masă
Vă rugăm să schimbaţi parola