Biblioteca Universității din Pitești

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Lucrări: 3946 lucrari in 3987 publicatii in 13 limbi
Istoria matematicii de: Mihăileanu, Nicolae N. (Text tipărit)
Metodica predării matematicii în gimnaziu şi liceu de: Dinuţă, Neculae (Text tipărit)
Ghidul profesorului de matematică de: Chiş, Vasile; Şerdean, Vasile; Chiorean, Mihail; Lobonţ, Gheorghe (Text tipărit)
Automatica de: Racoveanu, Nicolae (Text tipărit)
Control statistic şi fiabilitate : Îndrumător de lucrări de: Munteanu, Radu I.; Ionescu, Sorin, inginer; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ; Drăgan, Florin (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Programe de învăţământ Logică simbolică şi matematică Serii trigonometrice Teze pentru admitere Magnetohidrodinamică Matematicieni, biografii Ecuaţii integrale Algebră liniară şi multilineară Probleme de cibernetică Circuite electrice Statistică Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Geofizică Geometrie elementară Geometrie plană Transformări integrale Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Câmp electromagnetic Carte veche < 1900 Metode de aproximare (Matematică) Ex libris Teoria punctelor fixe Anale Operatori liniari Congres internaţional Semiotică Fizică aplicată Matematică pentru economişti Creşterea albinelor Procese industriale Latici Documente pentru instruire şi exerciţii practice Teoria sistemelor dinamice Cercetare Electroenergetică Metoda elementului finit Trigonometrie sferică Desen Generalităţi despre ştiinţele pure Vibraţii (Mecanică) Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Funcţii numerice Probabilităţi. Statistică matematică Sisteme moleculare Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Metodologie logică Sistematizare teritorială Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Matematici generale Statistică economică Teoria coomologiei Matematică, ştiinţe naturale Analiză statistică Economia energiei Ecuaţii Ştiinţe tehnice Probleme Cibernetică Lingvistică matematică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Căldură. Termodinamică Teste pentru bacalaureat Probabilităţi Logică. Teoria cunoaşterii Manual universitar Culegere de probleme pentru admitere liceu Literatură română Publicaţii seriale Limbajul de programare S Serii de tip Fliess Reţele de transmisii de date Limba germană Limba rusă Electricitate Lanţuri Markov Climatul interior Acceptori Cosmologie Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Culegere de probleme Prelucrare mecanică Calcul diferenţial Teoria varietăţilor neolonoame Aplicaţii Geometrie descriptivă Analiză Reprezentări grafice Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Conferinţe Aritmetică Mecanică Teorie şi elasticitate Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Algebră liniară Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Teste grilă Funcţii cu 2 variabile Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Structuri algebrice Algoritmi Principii de bază ale fizicii Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Matematică aplicată în tehnică Sistematizare ştiinţifică Construcţii civile în general Considerente filosofice generale. Aspecte critice. Paradoxuri (antinomii) logice Învăţământ gimnazial Probleme, exerciţii Panou fotovoltaic Educaţie Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Didactică Optimizare (Modele matematice) Biologie generală şi teoretică Matlab (Limbaj de programare) Mecanică generală Programe de calculatoare Profesori Sociologie Biobibliografie Sisteme de ecuaţii Limbaje logice Diferite tipuri de comandă şi reglare Programare liniară Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Dezvoltare urbană Microstructură Teoria analitică a numerelor Fractali și măsuri fractale Dicţionar rus-român Simulare numerică România Sisteme de control Analiză funcţională şi teoria operaţiilor Teoria suprafeţelor Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Învăţarea limbii ruse Concursuri. Întreceri Goemetrie descriptivă Funcţii calculabile Chimie fizică Funcţii de mai multe variabile complexe Algoritmi pentru construirea programelor Exerciţii şi probleme Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Licee Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Scule cremalieră Mediul de programare R Documente cu probleme şi exerciţii practice Teoria numerelor. Aritmetică Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Biomatematică Educaţie profesională Configuraţii combinatorii şi tabele Procesoare MATLAB Automatizare Metode numerice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Transfer de căldură Dicţionar multilingv Geometria spaţiilor fibrate Învăţământ Critică literară Perfecţionare profesională Manuscrise digitizate Probabilitate Inginerie economică Probleme distractive Geologie Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Ştiinţa informării Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Ştiinţe aplicate Inele şi module Geometrie în spațiu Autograf şi dedicaţie Geografie generală Geometrie. Trigonometrie Modele de transfer de căldură Geologie. Meteorologie. Hidrologie Teoria grupurilor (Algebră) Optimizări liniare Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Publicații EUTB Teste de bacalaureat Bazele materiale ale vieţii Fizică Spaţiu Köthe-Bochner Maşini asincrone Aptitudini individuale Genetică Organizare şi conducere comercială şi industrială Istoria matematicii Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Programe de calculatoare. Software Teste pentru examene Analiză combinatorie Programare Tehnici de calcul Aproximarea funcţiilor Teoria sistemelor Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Limbaje de programare (Software) Regulator Fuzzy Programare de calculatoare. Software Tehnica programării (software engineering) Geometrie euclidiană Tehnologii Teorii logico-matematice Geometria varietăţilor diferenţiale Sec. 19 Statistică aplicată Geometrie elementară, trigonometrie, poligonometrie Ecuaţii diferenţiale Beton armat Ghid Calcul numeric matriceal Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Algebră Scrieri ştiintifice Carte 1901-1930 Cinematică Prezentări biografice Matrice (Algebră) Relații Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Modele de transfer termic metafizic COMSOL Funcţii algebrice Omagii. Aniversări Calcul diferenţial. Diferenţiere Calcul integral Feluri de dezvoltare Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Varietăţi diferenţiale Arhitectură Cluster Set Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Economie în general Teste Aplicaţii şi modele statistice speciale Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teoria măsurii și integrării Sisteme liniare David Emmanuel Microtehnologie Parametri pentru variaţia proprietăţilor. Fluctuaţie. Variaţie ciclică. Echilibru Limbaje independente de context Periodic vechi românesc Matematici speciale Reglarea parametrilor tehnici Jocuri şi amuzamente matematice Matematică şi ştiinţe naturale Manual pentru şcoala secundară Analiză funcţională Evaluarea cunoştinţelor Culegere de matematică Tehnologie Teoria distribuţiilor (Analiză funcţională) Comentarii Topologie diferenţială Sisteme automate Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Statistică matematică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Calcul integral. Integrale Modele de optimizare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Teoria algebrică a numerelor Control optimal Modele statistice Dicţionare tehnice Instruire Comportament Teoria cunoaşterii Funcţii eliptice Algebră omologică Teoria operaţiilor Serii Bibliografii pe subiect DSP programabile Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Reprezentarea suprafețelor algebrice Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Compendiu Generalităţi despre ştiinţele exacte Economie. Ştiinţe economice Axiomatică Pedagogie Lingvistică Procese stochastice Trigonometrie plană Teoria elasticităţii Limbă străină Limba română Oameni de ştiinţă Modele matematice pentru cercetare operaţională Calcul variaţional Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Construcţia de maşini Filosofie Limbaje de programare Probleme generale de didactică şi metodică Comunicaţii Mecanică aplicată Limbaje de programare pentru calculator Metode ştiinţifice Teoria matricilor Matematică aplicată Teoria grafurilor Alimentare electrică Republica Moldova Desen tehnic Modele matematice UNESCO Grupuri Lie Metalogică Îmbinarea materialelor Hipersuprafeţe Sofware Algoritmi pentru grafuri Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Sisteme de comunicaţii digitale Metodică de predare Introducere în analiză Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Periodic 1931-1960 Algebră superioară Celulă fotovoltaică Grupuri abeliene Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Dinamică Procese neliniare Matematici superioare Software: Turbo Pascal Vectori Inginerie mecanică Sudare Procese psihice superioare Algebră şi analiză matematică Funcţii variabile Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Dicţionar Inginerie informatică Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Teoria distribuţiilor Mecatronică Matematică computaţională Chimie analitică Funcţii complexe Timp real (Informatică) Construcţii din metale sau aliaje uşoare Astronomie Sisteme de comunicaţii Lingvistică computaţională (de calculator) Procesare semnale digitale Filosofia matematicii Modelare matematică Publicaţii seriale. Periodice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Publicaţie a Colocviului Internaţional UNESCO Chimie industrială Pseudo Semiring Calcule economice Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Sisteme de comunicaţii prin satelit Rebus Aritmetică şi algebră Biologie Inginerie tehnologică Miere Geometrie sintetică Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Publicaţiile Academiei Române Teoria sistemelor mari Metode de predare şi instruire Prelucrare la rece Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Tabele Serii Fourier Construcţii din oţel Hidraulică Analiză funcţională (Matematică) Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Trigonometrie Publicaţii universitare Teoria construcţiei Chimie Ecuaţii cu derivate parţiale Teste bacalaureat Spaţii Hilbert Organizare şcolară Ştiinţă şi tehnică Programul MATHEMATICA Matematică-Informatică Mecanică teoretică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Teorii matematice ale mecanicii Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Radicali şi extragerea lor. Numere iraţionale şi alte numere incomensurabile (tratare elementară). Numere iraţionale. Raţionalizare. Numere imaginare. Numere complexe Exerciţii Ştiinţe ale naturii Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Probabilitate. Statistică matematică Teorie ştiiţifică Geometrie algebrică Industria automobilelor Tehnică de calcul Matematicieni români Mecanică statistică Modelul. Teorie şi practică Algebră vectorială Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Analiză Inteligenţă artificială Carte 1931-1960 Congrese, conferinţe etc. Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Teoria modelelor economico-matematice Examen de admitere Aerodinamică Fiabilitate Metode algebrice şi analitice în geometrie Limba engleză Metoda Monte Carlo Biografii Igiena aerului. Poluarea aerului Tehnici pentru grafica pe calculator Numere Fibonacci Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Geometrie proiectivă Semigrupuri Opera matematică Publicații EUP Fibraţi vectoriali Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Generalităţi privind mişcarea punctului material Programare matematică Semnătura autorului Turbine hidraulice Topologie Probleme generale de metodică şi didactică Bibliografie. Cataloage Geometrie analitică Cercetări operaţionale Matematică generală Mecanica fluidelor în general Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Mecanică generală. Mecanica lichidelor Fizică matematică Matematică Teoria mulţimilor Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Spaţii topologice Teoria Morse Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Metodologie Generalitate despre ştiinţele pure Programe Grupuri finite Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Electromagnetism Geometrie Teoria curbelor Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Analiză tensorială Metode topologice în calculul variaţional Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Lucrări ştiinţifice universitare Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Electronică Statistică financiară Şiruri şi serii numerice Istorie Metoda celor mai mici pătrate Fizică cuantică Vibraţii mecanice. Acustică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Feminism. Femeile şi societatea Sisteme industriale Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Sisteme neliniare Energie nucleară Funcţii de variabilă complexă Calcul evolutiv Lingvistică şi limbi Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Studii şi metode matematice Agricultură Tehnologie mecanică Mecanisme cu roţi dinţate Geometrie afină Echipamente tehnologice Teorema lui Lindelöf Numere întregi Manual şcolar Teoria fiabilităţii produselor Educaţie. Învăţământ Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Hidrodinamică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Inele şi algebre booleene Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Numere iraţionale Matematică în general Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teoria numerelor Armată Logică simbolică Sociolingvistică Matematică economică Matrici Prezentări istorice în sens strict Comerţ Transport Metode mecanice Gramatici şi limbaje contextuale Marcus Logică. Epistemiologie Dedicație și autograf Astronomie. Geodezie MATLAB Ecuaţii neliniare Teoria semnalelor Algebră. Matrice. Ecuaţii Programare logică Structura fizică a materiei Ştiinţe naturale Magnetism Logică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică calculatorie. Analiză numerică Fundamentele matematicii Folosirea limbii Algebră vectorială. Analiză vectorială Ecuaţii algebrice Dinamică. Cinetică Ştiinţa materialelor Logica Fuzzy (Matematică) Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii Mulţimi inteligente Informatică aplicată Teoria funcţiilor Software Cibernetică economică Inginerie Algebră tensorială. Analiză tensorială Dinamică economică Cibernetică matematică Algebră generală Geometrie diferenţială în spaţii Calculatoare Tehnologia calculatoarelor Teză de doctorat Cercetări ştiinţifice Mecanică tehnică Periodic 1901-1930 Grafică pe calculator Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Analiză matematică Mecanică fizică Locuri geometrice Ştiinţe economice Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Metode matematice Algebra Lie Hidromecanică Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Informaţie ştiinţifică Liceu Modelare numerică Management Geometrie diferenţială Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Manual şcolar (Liceu) Buletin Ştiinţific Sisteme dinamice neliniare Funcţii Bacalaureat Limbaje formale Psihologie Afaceri Automatică Lucrările Congresului, 2007 Fizică teoretică Calcul numeric Publicații digitizate Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Dedicaţie şi autograf Sisteme de comunicaţii Wireless Probleme date la concursuri şi examene Analiză radiometrică Semnale Spații vectoriale normate Manual pentru liceu Calcule statistice Reţele de distribuţie Matematică calculatorie Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Reprezentarea grafică a datelor Construcţii civile Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Cercetare operaţională Metalurgie Teoria semigrupurilor Tehnologie chimică Învăţământ liceal Elemente de teoria spaţiilor vectoriale Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Instrumente şi aparate pe vehicul Artă. Recreere. Divertisment. Sport Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Examene de admitere (Învăţământ superior) Spaţii vectoriale Convexitate Mişcarea lichidelor Exerciţii practice Grupuri topologice Teoria operatorilor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Grupuri algebrice Calcul vectorial Optimizare globală Calcul Logică matematică Limbaje specifice de programare Ierahia lui Chomsky Factori individuali. Aptitudini Publicaţii periodice Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Metodica predării Grupuri Elemente de teoria mulţimilor Teoria bifurcaţiei Teoria metrică a sistemelor dinamice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Probleme pentru clasele primare Docimologie Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Filozofie Enciclopedie Reglarea tensiunii şi frecvenţei Analiză numerică Software: Basic Spaţii Banach Proiectarea produselor Manual Probleme rezolvate Teoria sistemelor liniare Studii de caz Sisteme iterative infinite Teoria probabilităţilor Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Neutrosophic Teoria grupurilor Medicină Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Mecanică teoretică în general Mulţimi regulate Algebra Jordan Catalog Sisteme dinamice Teoria cunoaşterii. Epistemologie Prelucrarea imaginilor Matematică economico-financiară Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Semnale digitale Electrodinamică Spaţii metrice Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Forme de întreprinderi. Finanţare Inginerie. Tehnică în general Set neutrosophic Funcţii analitice Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Funcţii integrale Baia Mare, Oraşul Algebră lineară şi multilineară Teoria informaţiei (Cibernetică) Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Biomecanică Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Teoria măsurării Reprezentarea curbelor algebrice Spaţii analitice Entropie. Cantitatea de informaţie şi proprietăţile ei Autobiografie Geografia Învăţământ primar Raţionament. Infereţă. Inducţie. Deducţie Teoria măsurii (Matematică) Deformare plastică Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Subsisteme iterative Reprezentarea grafică a curbelor plane Prezentare istorică Artă Varietăţi topologice Mecanica fluidelor Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Fizica corpului solid Măsură. Capacitate Analiză structurală Biologie. Ştiinţe biologice în general Calcul operaţional Ecuaţii funcţionale Transformări integrale. Calcul operațional Algebră elementară Biometrie Măiestrie pedagogică Randament şcolar Prolog (Limbaje de programare) Curs universitar Mijloace de prelucrare Sisteme matematice generale Economie Educaţie. Învăţământ. Instruire Role planetare Topologie algebrică Dicţionar de matematică
Vă rugăm să schimbaţi parola