Biblioteca Universității din Pitești

Economie

Subiect Tematic: Economie
Lucrări: 2123 lucrari in 2148 publicatii in 11 limbi
The Economist : Number 9154 de: (Text tipărit)
The Economist : Number 9153 de: (Text tipărit)
Transformarea ca proces real de: Dăianu, Daniel, economist (Text tipărit)
The Economist : Number 9152 de: (Text tipărit)
Previziune macroeconomică de: Dima, Ioan Constantin (Text tipărit)
Economie de: Ciurea, Ion (Text tipărit)
Teoria eficienţei dinamice de: Huerta de Soto, Jesús (Text tipărit)
Economie : Aplicaţii de: Academia de Studii Economice din Bucureşti (Text tipărit)
The Economist : Number 9155 de: (Text tipărit)
Subiecte
Administraţie publică. Armată. Artă militară 1900- Mediul rural Sisteme cooperative Statistică Dicţionar de economie Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Relaţii economice Geografie socială Drept Ţări membre UE Franţa Integrare profesională Piaţa muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Producţie. Servicii. Preţ Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Piaţă. Analiza pieţei Finanţe publice Antreprenori Matematică pentru economişti Drept financiar Teste pentru licenţă Ştiinţă şi cunoaştere Cercetare Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Istorie generală. Istorie universală Profil profesional Biografii. Oameni de seamă Politică Control de calitate Orientare profesională Capital. Fonduri pentru producţie materială Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Fraude economice Probabilităţi. Statistică matematică Bani Spălarea banilor Piteşti Statistică aplicată în domeniul economic şi social Învăţarea limbii engleze Concepte filosofice Statistică economică Ofertă Răducan, Ion Strategii de marketing Piaţă financiară Argeş, Judeţul Analiză statistică Muncă. Organizarea muncii Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Administrarea afacerilor Preţuri Manual universitar Literatură română Publicaţii seriale Toate ţările în general Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Limba germană Limba rusă Investiţii Shanghai, China 1901-1914 Monedă. Valoare monetară Politică monetară Inovare Business Finanţe publice. Bănci. Bani Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Culegere de probleme Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Concurenţă Curtea Europeană de Justiţie Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Bănci. Operaţiuni bancare Religie Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Conferinţe Taxa pe valoarea adăugată Teoria valorii Bănci Evaziune fiscală Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Teste grilă Algoritmi Politică vamală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Investiţii străine Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Revizie contabilă Construcţii civile în general Conferinţe, ECO student Organizaţii interguvernamentale Folclor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Produse şi servicii bancare Etica în afaceri. Succes comercial Politică economică generală Educaţie Didactică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Fenomene şi legi economice Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Dinamica economică. Circuit economic Economie. Indicatori Economici Japonia Gestiune financiară Preţ. Formarea preţului. Costuri Economie regională. Economie teritorială. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Surse de venit la bugetul local Sociologie Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Ocupaţii. Profesii Sănătate publică Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Piaţă monetară Prezentare istorică Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Fiscalitate Geografie economică mondială Data mining Mondializare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Simulare numerică 1984 România Economie globală Venituri publice Cerere Geografia Americii Risc financiar Calculatoare. Procesarea datelor Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Documente cu probleme, întrebări Licenţă Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Analiza input-output în economie. Modele input-output Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Economie de piaţă contemporană Etnografie Discursuri Piaţa produselor agricole Legislaţie bancară Antreprenoriat Actualitate Economică Academia de Studii Economice din Bucureşti Succes managerial Eficienţa investiţiilor Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Ocuparea forţei de muncă Scrieri economice Cicluri economice Finanţe internaţionale Geografie. Explorarea pământului Metode de interogare Act juridic Banca Naţională a României Curs universitar Investiţii de capital Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Civilizaţie. Cultură. Progres Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Dreptul muncii Investiţii. Formarea capitalului Economie Biserica Creştină MORUZI, Alexandru Şcoli socialiste Geografie Numismatică Creştere economică Informatică economică Aspecte economice ale comerţului Societate Asigurări de viaţă Formarea capitalului CARADA, Eugeniu Dicţionar multilingv Organizarea personalului Economişti Istoria economiei Locuri de muncă Critică literară Politici educaţionale Economie regională. Economie teritorială Inginerie economică Cercetări economice Căutarea unei slujbe Economie financiară Turism Contrabandă Analiză financiară Economie naţională Ştiinţe sociale Piaţă monetară internaţională Teoria imperialismului 1995-2010 Economie industrială Principii economice Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Econometrie Economia fondului funciar. Propritate asupra pământului Fizică Mod de viaţă Urdea, Decebal Import de capital Austria Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Economia Tranziţiei Cercetări şi calcul economic Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Programe de calculatoare. Software Economia României Modele economice-matematice Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Psihologie organizaţională Piaţă Managementul întreprinderii Sec. 19 Factori politici Literatură universală Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Competiţie. Concurenţă Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Ecuaţii diferenţiale Întreprinderi şi mijloace Forme de intreprinderi Cultură şi civilizaţie Enciclopedie (Română) 1881-1900 Ghid Relaţii economice internaţionale Sintagme de afaceri Dicţionar de termeni economici Economia pieţei Dialoguri filozofice 1989- Acte, documente publice Rusia Servicii Dezvoltare rurală Şcoala austriacă de economie politică Carte 1901-1930 Indicatori economici Finante. Bănci. Bani Planificare economică Prezentări biografice Dinamică economică. Circuit economic Ştiinţe economice. Politică economică. Planificarea economică. Producţie Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Economie în general Teste Mediul economic Liberalism Lucrările Conferinţei, Iaşi, 2010 Periodic vechi românesc Geologie şi ştiinţe înrudite Monedă. Sistem monetar Universităţi Analiză funcţională Keynesianism Politică şi guvernare Statistică. Dinamică. Echilibru Kiriţescu, Costin Statistică. Demografie. Sociologie Probleme generale Managementul calităţii Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Sociologie pedagogică Economie socială de piaţă Europa de Nord Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Echilibru economic Dicţionare tehnice Sport Finanţe. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Lafargue, Paul Arheologie Recrutarea personalului Reformă economică Întreprinderi industriale Redresare economică Tineret Premiul Nobel Dezvoltare umană Dicţionar român Servicii publice Ziaristică. Presă Întreprinderi Comerţ. Piaţă Instruire asistată de calculator Sindicate Societate comercială Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice. Limba română Ghid economic Istorie economică Politică internaţională Gestiune bancară Piaţa forţei de muncă Filosofie Integrare europeană 1918-1934 Limbaj economic Situaţii financiare Economia muncii Mişcări muncitoreşti Comerţ electronic Matematică aplicată Cerere şi ofertă Uzina Dacia Tratate comerciale internaţionale Teoria grafurilor Republica Moldova Psihologie socială Limba spaniolă 2007-2010 Interviuri de recrutare Întreprinderi mici şi mijlocii Geografie fizică Relaţii internaţionale Publicaţii ale conferinţelor Producţie Geografia României Finanţe Istoria monedei Bugetare multianuală Prezentare istorică în sens strict Evoluţie economică. Dezvoltare economică Capitalism Politică agrară Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Economie energie în general Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Periodic 1931-1960 Articole Dicţionar economic Situaţie economică Închisori pentru deţinuţi politici Obiectul şi metodele economiei politice Factori de influenţă Reţinerea clienţilor Statele Unite ale Americii Politică financiară Economia mondială Drept penal Politică de comerţ exterior. Instrumente, reglementări, tratate în comerţul exterior Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Economie agrară Dicţionar Organizaţii ale angajaţilor Control financiar Istoria teoriilor, doctrinelor, şcolilor şi curentelor economice Rockefeller, John D. Mediul concurenţial Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Politică financiară. Politica fiscală Geologie. Zăcăminte minerale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Publicaţii seriale. Periodice Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Econometrie financiară Contracte de drept civil care au un caracter comercial Management organizaţional Polonia Productivitate. Randament Grecia Antică Gestiunea bazelor de date Geografie. Biografie. Istorie Marea Britanie Analiză economică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Biologie Sisteme economice Şomaj Metode de predare şi instruire Inovaţii Publicaţii universitare Cercetare statistică Piaţă de capital Încălcarea legilor fiscale Ziua internaţională a muncii (1 Mai) Sisteme de producţie Creativitate Limbaj profesional Drept comercial Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Reduceri de cheltuieli Organizare şcolară Uniunea Europeană Stategii şi obiective Oeconomica Relaţii internaţionale. Politică internaţională Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Controlul calităţii Monetarism Administrarea publică a economiei Bănci. Bani Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Socialism Criză economică Sănătate Contabilitate Sec. 16-18 Ştiinţă Vânzare Audit financiar Dezvoltare economică Filologie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Buget. Fond bugetar Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Metafora Modelare economică Sisteme informatice Filosofie. Psihologie Politică externă Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Economia energiei în general Congrese, conferinţe etc. Teoria modelelor economico-matematice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dezvoltare socială Dispariții sociale Limba engleză Sociologia culturii Mediu Biografii Teorii economice Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Sec. 19-20 Electrotehnică Taxe. Impozite. Percepere de taxe Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Securitate socială Sisteme bancare Istoria comerţului Societăţi globale Gestiune economică Drept civil Politici economice Cercetări asupra obiceiurilor consumatorilor, asupra cererii, asupra tendinţelor pieţei Multiculturalism Factori care influenţează evoluţia economică Cunoaşterea practică a limbii Economie mondială POP MARŢIAN, Dionisie ROŞCA, Constantin, economist Sistemul public de sănătate Controlul economiei. Conducerea economiei STRAT, Ion Atitudine faţă de muncă. Motivaţia muncii. Morala muncii. Stimulentele muncii Lexicologie Cercetări operaţionale Economie politică Sec. 20 Inflaţie Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Şcoli/cursuri permanente Autoturism Administraţie publică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Natură Bucovina Macroeconomie Privatizare Criză organizaţională Dicţionar englez-român Europa 1539-1923 Previziuni, predicţii economice. Prognoză economică Amortizare Lucrări ştiinţifice universitare Criză economico-financiară Monede Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Piaţa muncii Drept civil. Drept privat Surse istorice Istorie Politică internă Economie comunistă Neoliberalism Control bugetar Dicţionare bilingve Literatură populară Economia transporturilor Standarde de viață. Nivel de trai Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Lingvistică şi limbi Economie socialistă Economia românească Studii şi metode matematice Agricultură Drept privat Anxietate Teoria fiabilităţii produselor Informatică Educaţie. Învăţământ Bucureşti, Oraşul Consum individual/particular Servicii de transport Dicţionar englez Bănci centrale Planificarea economiei Matematică economică Credit Doctrină economică marxist-leninistă Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Prezentări istorice în sens strict Comerţ Transport Sărăcie Frustrare Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Tranzacţii bancare internaţionale Integrare economică internaţională Risc economic Cultură Combustibili solizi în general Ştiinţă economică în general. Economia şi problemele ei, incertitudini Artă militară în general Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Români Istoria României Credit. Bani. Venituri Ştiinţa mediului înconjurător Politică economică Distribuirea premiilor, recompenselor Informatică aplicată Economie matematică Învăţământ superior. Universităţi Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Cibernetică economică Drept internaţional Inginerie Învăţământ superior Democraţie Eco-etichetare Echilibru economic. Proporţionalitatea economiei Cercetare ştiinţifică Calculatoare Teză de doctorat Distribuţia salariilor şi bogăţiei 1933-1938 Marketing Periodic 1901-1930 Politică bancară Analiză matematică Investitori Bălcescu, Nicolae Situaţie economică. Politică economică Modelare economico-matematică Ştiinţe economice Piaţă de liberă concurenţă Financiar computing Tranzacţie Audit Fiscalitate Partide comuniste Drept bancar Management Franţa-România Oltenia Doctrine economice Asistenţă şi protecţie socială Microeconomie Costuri Publicitate. Reclamă Management comercial Psihologie Afaceri Factori fizico-psihologici. Comportament economic. Conduită. Nevoi. Dorinţe. Inhibiţie, raţiune. Instinct economic. Intuiţie Comerţ internaţional Dezvoltare durabilă Automatică Economie comercială Xenopol, Alexandru D. Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Etape de dezvoltare economică Organizare economică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Dedicaţie şi autograf Modele cu ecuaţii simultane BUFFETT, Warren Contracte comerciale Industrie Manual pentru liceu Minorităţi naţionale Concepte economice de bază Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Matematică calculatorie Gospodărie ţărănească Suedia Social Vechimea în muncă Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Globalizare Universal ca loc Ştiinţe biografice şi înrudite Mixul de marketing Drept public Sistem monetar Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Prognoze economică Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Afaceri interne. Politică internă Exerciţii practice Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii China. Republica Populară Chineză Analiza pieţei Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Legislaţie Monden Materii prime Reduceri de costuri Politică fiscală Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Economie capitalistă Servicii industriale Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Practici şi metode de conducere Manual Voluntariat Dicţionar multilingvistic Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Teste admitere Ergonomie Ecologie Germania Reformă fiscală Psihologia personalităţii Companii cooperatice. Uniuni cooperative Ziaristică Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Medicină Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Acumularea, tezaurizarea banilor Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Economie de piaţă Menţinerea încrederii Mass-Media Tranzacţii bancare Teoria cunoaşterii. Epistemologie Matematică economico-financiară Metodă statistică Istoria Franţei Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Forme de întreprinderi. Finanţare Dicţionar explicativ Inginerie. Tehnică în general Venit naţional Statele Americii Centrale. Guatemala Literatură Metode şi practici de conducere Sociologie economică 2010 Perspective mondiale Operaţiuni bancare EXCEL Economie şi bunăstare Studiu de caz Teorii monetare Demografie Parteneriate Autobiografie Comerţ exterior Morală profesională, ocupaţională
Vă rugăm să schimbaţi parola