Biblioteca Universității din Pitești

Economie

Subiect Tematic: Economie
Lucrări: 2214 lucrari in 2242 publicatii in 10 limbi
Pieţe de capital şi eficienţa investiţiilor de: Nicolae, Anghel; Popa, Ana, economist (Text tipărit)
Amfiteatru Economic : An Economic and Business Research Periodical : Issue 53 de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ (Text tipărit)
Piaţa forţei de muncă : Teorie şi practică economică contemporană de: Adumitrăcesei, Ioan D.; Niculescu, Niculae G. (Text tipărit)
Doctrine economice contemporane de: Nicolae-Văleanu, Ivanciu; Mureşan, Dumitru, economist; Sută-Selejan, Sultana (Text tipărit)
Tranziţia la economia de piaţă de: Constantinescu, Dan Anghel; David, Mihaela; Iordache, Anca (Text tipărit)
Amfiteatru Economic : An Economic and Business Research Periodical de: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ (Text tipărit)
Statistică : Pentru afaceri de: Bădiţă, Maria; Golban, Vasile; Korka, Mihai; Baron, Tudor (Text tipărit)
Subiecte
Administraţie publică. Armată. Artă militară 1900- Mediul rural Sisteme cooperative Statistică Roşca, Constantin, economist Dicţionar de economie Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase Relaţii economice Geografie socială Drept Ţări membre UE Franţa Integrare profesională Piaţa muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Producţie. Servicii. Preţ Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Piaţă. Analiza pieţei Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Finanţe publice Antreprenori Matematică pentru economişti Drept financiar Teste pentru licenţă Cercetare Ştiinţă şi cunoaştere Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Istorie generală. Istorie universală Profil profesional Biografii. Oameni de seamă Politică Control de calitate Orientare profesională Capital. Fonduri pentru producţie materială Ramuri speciale ale dreptului : dr. muncii, dr. funciar, dr. protecţiei mediului Fraude economice Probabilităţi. Statistică matematică 2013 Spălarea banilor Bani Piteşti Statistică aplicată în domeniul economic şi social Învăţarea limbii engleze Concepte filosofice Ofertă Statistică economică Răducan, Ion Strategii de marketing Piaţă financiară Argeş, Judeţul Analiză statistică Muncă. Organizarea muncii Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Administrarea afacerilor Preţuri Manual universitar Literatură română Publicaţii seriale Toate ţările în general Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Limba germană Limba rusă Investiţii 1901-1914 Shanghai, China Monedă. Valoare monetară Politică monetară Inovare Business Finanţe publice. Bănci. Bani Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Culegere de probleme Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Concurenţă Curtea Europeană de Justiţie Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Bănci. Operaţiuni bancare Religie Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Conferinţe Pop Marțian, Dionisie Taxa pe valoarea adăugată Teoria valorii Bănci Evaziune fiscală Planificare. Programe, planuri, prognoze. Date auxiliare pentru planificare Teste grilă Algoritmi Politică vamală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Investiţii străine Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Piaţă în general. Analiza pieţei. Cerere şi ofertă. Competiţie. Concurenţă Revizie contabilă Construcţii civile în general Conferinţe, ECO student Organizaţii interguvernamentale Folclor Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Produse şi servicii bancare Etica în afaceri. Succes comercial Politică economică generală Educaţie Fenomene şi legi economice Didactică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Dinamica economică. Circuit economic Economie. Indicatori Economici Japonia Gestiune financiară Preţ. Formarea preţului. Costuri Economie regională. Economie teritorială. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Surse de venit la bugetul local Sociologie Prezentări istorice în sens restrâns pentru toate ţările în general Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Ocupaţii. Profesii Sănătate publică Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Piaţă monetară Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Fiscalitate Mondializare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Simulare numerică 1984 România Cerere Moruzi, Alexandru Risc financiar Calculatoare. Procesarea datelor Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Documente cu probleme, întrebări Licenţă Economie de piaţă contemporană Piaţa acţiunilor. Piaţa monetară. Piaţa de capital Discursuri Piaţa produselor agricole Legislaţie bancară Antreprenoriat Succes managerial Actualitate Economică Academia de Studii Economice din Bucureşti Eficienţa investiţiilor Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Ocuparea forţei de muncă Scrieri economice Cicluri economice Finanţe internaţionale Geografie. Explorarea pământului Metode de interogare Act juridic Banca Naţională a României Curs universitar Investiţii de capital Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Civilizaţie. Cultură. Progres Documente pentru instruire şi aplicaţii practice Dreptul muncii Investiţii. Formarea capitalului Economie Biserica Creştină Şcoli socialiste Geografie Numismatică Informatică economică Aspecte economice ale comerţului Creştere economică Societate Asigurări de viaţă Formarea capitalului Dicţionar multilingv Organizarea personalului Economişti Istoria economiei Locuri de muncă Critică literară Politici educaţionale Economie regională. Economie teritorială Inginerie economică Cercetări economice Căutarea unei slujbe Turism Contrabandă Economie financiară Analiză financiară Economie naţională Ştiinţe sociale MIS Piaţă monetară internaţională Teoria imperialismului 1995-2010 Economie industrială Principii economice Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Informație economică 2004 Econometrie Fizică Economia fondului funciar. Propritate asupra pământului Mod de viaţă Urdea, Decebal Import de capital Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Austria Organizare şi conducere comercială şi industrială Economia Tranziţiei Cercetări şi calcul economic Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Programe de calculatoare. Software Economia României Modele economice-matematice Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Psihologie organizaţională Piaţă Managementul întreprinderii Statistică aplicată Sec. 19 Factori politici Competiţie. Concurenţă Literatură universală Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viaţă Ecuaţii diferenţiale Întreprinderi şi mijloace Forme de intreprinderi Cultură şi civilizaţie Enciclopedie (Română) 1881-1900 Relaţii economice internaţionale Ghid Sintagme de afaceri Dicţionar de termeni economici Economia pieţei Dialoguri filozofice 1989- Servicii Acte, documente publice Rusia Dezvoltare rurală Şcoala austriacă de economie politică Carte 1901-1930 Indicatori economici Finante. Bănci. Bani Planificare economică Prezentări biografice Previziune economică Economie regională Dinamică economică. Circuit economic Ştiinţe economice. Politică economică. Planificarea economică. Producţie Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Economie în general Teste Mediul economic Statistica firmei Liberalism Lucrările Conferinţei, Iaşi, 2010 Periodic vechi românesc Geologie şi ştiinţe înrudite Analiză macroeconomică Monedă. Sistem monetar Universităţi Analiză funcţională Keynesianism Politică şi guvernare Statistică. Dinamică. Echilibru Kiriţescu, Costin Statistică. Demografie. Sociologie Probleme generale Managementul calităţii Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Sociologie pedagogică Economie socială de piaţă Europa de Nord Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Echilibru economic Dicţionare tehnice Sport Finanţe. Înfiinţarea întreprinderilor. Creşterea capitalului Lafargue, Paul Arheologie Recrutarea personalului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Reformă economică Întreprinderi industriale Redresare economică Tineret Premiul Nobel Dezvoltare umană Dicţionar român Ziaristică. Presă Servicii publice Întreprinderi Comerţ. Piaţă Instruire asistată de calculator Sindicate Societate comercială Sisteme de gestiune a bazelor de date Limba română Ghid economic Istorie economică Politică internaţională Gestiune bancară Piaţa forţei de muncă Filosofie Integrare europeană 1918-1934 Limbaj economic Situaţii financiare Economia muncii Mişcări muncitoreşti Comerţ electronic Cerere şi ofertă Matematică aplicată Uzina Dacia Teoria grafurilor Tratate comerciale internaţionale Psihologie socială Republica Moldova Limba spaniolă Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ) 2007-2010 Interviuri de recrutare Întreprinderi mici şi mijlocii Geografie fizică Publicaţii ale conferinţelor Producţie Relaţii internaţionale 2000 Geografia României Finanţe Istoria monedei Bugetare multianuală Prezentare istorică în sens strict Politică agrară Capitalism Evoluţie economică. Dezvoltare economică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Economie energie în general Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Periodic 1931-1960 Articole Dicţionar economic Situaţie economică Închisori pentru deţinuţi politici Obiectul şi metodele economiei politice Factori de influenţă SIAD-uri Statele Unite ale Americii Reţinerea clienţilor Politică financiară Economia mondială Drept penal Politică de comerţ exterior. Instrumente, reglementări, tratate în comerţul exterior Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Economie agrară Dicţionar Organizaţii ale angajaţilor Control financiar Istoria teoriilor, doctrinelor, şcolilor şi curentelor economice Rockefeller, John D. Mediul concurenţial Studii şi analize de muncă. Studierea metodelor Politică financiară. Politica fiscală Geologie. Zăcăminte minerale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Publicaţii seriale. Periodice Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Econometrie financiară Contracte de drept civil care au un caracter comercial Management organizaţional Polonia Productivitate. Randament Geografie. Biografie. Istorie Grecia Antică Gestiunea bazelor de date Marea Britanie Analiză economică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Biologie Sisteme economice Şomaj Metode de predare şi instruire Inovaţii Cercetare statistică Publicaţii universitare Piaţă de capital Încălcarea legilor fiscale Ziua internaţională a muncii (1 Mai) Sisteme de producţie Creativitate Situaţie socială Limbaj profesional Drept comercial Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Reduceri de cheltuieli Organizare şcolară Uniunea Europeană Stategii şi obiective Oeconomica Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Relaţii internaţionale. Politică internaţională Controlul calităţii Monetarism Administrarea publică a economiei Bănci. Bani Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Socialism Criză economică Sănătate Contabilitate Vânzare Sec. 16-18 Ştiinţă Dezvoltare economică Audit financiar Filologie Documente legislative. Surse legislative şi juridice Buget. Fond bugetar Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Metafora Sisteme informatice Modelare economică Filosofie. Psihologie Politică externă Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Carte 1931-1960 Economia energiei în general Congrese, conferinţe etc. Teoria modelelor economico-matematice Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dezvoltare socială Limba engleză Dispariții sociale Sociologia culturii Mediu Biografii Teorii economice Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Sec. 19-20 Electrotehnică Taxe. Impozite. Percepere de taxe Strat, Ion Management industrial Tehnica mijloacelor de transport Securitate socială Sisteme bancare Istoria comerţului Societăţi globale Publicații EUP Gestiune economică Drept civil Politici economice Cercetări asupra obiceiurilor consumatorilor, asupra cererii, asupra tendinţelor pieţei Multiculturalism Factori care influenţează evoluţia economică Cunoaşterea practică a limbii Economie mondială Controlul economiei. Conducerea economiei Sistemul public de sănătate Atitudine faţă de muncă. Motivaţia muncii. Morala muncii. Stimulentele muncii Lexicologie Cercetări operaţionale Economie politică Sec. 20 Inflaţie Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Matematică Şcoli/cursuri permanente Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administraţie publică Natură Bucovina Macroeconomie Criză organizaţională Privatizare Dicţionar englez-român Europa 1539-1923 Previziuni, predicţii economice. Prognoză economică Amortizare Lucrări ştiinţifice universitare Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Criză economico-financiară Monede Piaţa muncii Drept civil. Drept privat Surse istorice Istorie Politică internă Economie comunistă Neoliberalism Control bugetar Dicţionare bilingve Literatură populară Economia transporturilor Standarde de viață. Nivel de trai Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Lingvistică şi limbi Economie socialistă Economia românească Studii şi metode matematice Agricultură Drept privat Anxietate Teoria fiabilităţii produselor Informatică Educaţie. Învăţământ Asistarea deciziei Bucureşti, Oraşul Consum individual/particular Servicii de transport Dicţionar englez Bănci centrale Planificarea economiei Matematică economică Credit Doctrină economică marxist-leninistă Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Prezentări istorice în sens strict Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Comerţ Transport Sărăcie Frustrare Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Tranzacţii bancare internaţionale Integrare economică internaţională Risc economic Cultură Combustibili solizi în general Ştiinţă economică în general. Economia şi problemele ei, incertitudini Artă militară în general Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Români Istoria României Credit. Bani. Venituri Politică economică Ştiinţa mediului înconjurător Distribuirea premiilor, recompenselor Informatică aplicată Economie matematică Învăţământ superior. Universităţi Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Cibernetică economică Drept internaţional Inginerie Învăţământ superior Democraţie Echilibru economic. Proporţionalitatea economiei Eco-etichetare Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Calculatoare 1933-1938 Distribuţia salariilor şi bogăţiei Marketing Periodic 1901-1930 Politică bancară Investitori Analiză matematică Situaţie economică. Politică economică Modelare economico-matematică Ştiinţe economice Piaţă de liberă concurenţă Tranzacţie Financiar computing Audit Publicații digitale Fiscalitate Partide comuniste Drept bancar Management Franţa-România Oltenia Doctrine economice Asistenţă şi protecţie socială Microeconomie Costuri Publicitate. Reclamă Management comercial Psihologie Afaceri Comerţ internaţional Factori fizico-psihologici. Comportament economic. Conduită. Nevoi. Dorinţe. Inhibiţie, raţiune. Instinct economic. Intuiţie Dezvoltare durabilă Economie comercială Automatică Xenopol, Alexandru D. Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Eficienţă economică Etape de dezvoltare economică Organizare economică Dedicaţie şi autograf Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Modele cu ecuaţii simultane Contracte comerciale Industrie Manual pentru liceu Minorităţi naţionale Concepte economice de bază Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Matematică calculatorie Gospodărie ţărănească Suedia Social Vechimea în muncă Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Globalizare Universal ca loc Ştiinţe biografice şi înrudite Mixul de marketing Drept public Sistem monetar Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Prognoze economică Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Afaceri interne. Politică internă Exerciţii practice Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii China. Republica Populară Chineză Analiza pieţei Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Legislaţie Monden Materii prime Reduceri de costuri Politică fiscală Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Relaţii umane în întreprindere. Personal Cunoaştere. Limitele cunoaşterii Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Economie capitalistă Servicii industriale Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Practici şi metode de conducere Manual Voluntariat Dicţionar multilingvistic Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Teste admitere Ergonomie Ecologie Germania Reformă fiscală Psihologia personalităţii Companii cooperatice. Uniuni cooperative Ziaristică Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Medicină Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Acumularea, tezaurizarea banilor Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Economie de piaţă Menţinerea încrederii Mass-Media Tranzacţii bancare Teoria cunoaşterii. Epistemologie Matematică economico-financiară Metodă statistică Istoria Franţei Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Forme de întreprinderi. Finanţare Dicţionar explicativ Inginerie. Tehnică în general Venit naţional Statele Americii Centrale. Guatemala Metode şi practici de conducere Literatură Sociologie economică 2010 Perspective mondiale Operaţiuni bancare EXCEL Economie şi bunăstare Studiu de caz Teorii monetare Demografie Parteneriate Comerţ exterior Autobiografie Morală profesională, ocupaţională Prezentare istorică Geografie economică mondială Data mining Economie globală Venituri publice Geografia Americii Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Analiza input-output în economie. Modele input-output Documentaţie Etnografie
Vă rugăm să schimbaţi parola