Biblioteca Universității din Pitești

Fizică

Subiect Tematic: Fizică
Lucrări: 2342 lucrari in 2350 publicatii in 8 limbi
Fluajul metalelor de: Constantinescu, A.; Rotenstein, Butu; Laşcu-Simion, Nicolae (Text tipărit)
Annales de L'Institut Fourier de: Université Joseph Fourier Grenoble (Text tipărit)
Lucrări experimentale de optoelectronică : Pentrul uzul studenţilor de: Puşcaş, Niculae N.; Popescu, Ion M.; Sterian, Paul E.; Universitatea Politehnica din Bucureşti (Text tipărit)
Annales de L'Institut Fourier de: Université Joseph Fourier Grenoble (Text tipărit)
Calitatea şi fiabilitatea produselor de: Baron, Tudor (Text tipărit)
Dinamica interferențelor în tribologie de: Denape, Jean; Popa, Nicolae, inginer; Onescu, Constantin (Resurse electronice)
Rezistenţa materialelor de: Buzdugan, Gheorghe (1916-2012?) (Text tipărit)
Vibraţii mecanice de: Buzdugan, Gheorghe (1916-2012?); Radeş, Mircea; Fetcu, Lucia (Text tipărit)
Similitudini fizice și aplicații de: Iorga-Simăn, Ion; Zarioiu, Cristina (Multimedia)
Mişcări ale fluidelor cavitante : Modelare şi soluţii de: Georgescu, Adelina; Nicolescu, Bogdan Nicuşor, conf.univ.dr. (matematică) (1953-); Georgescu, Adelina; Boloşteanu, Mircea; Popa, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Lucrări de licenţă Studiul geometric al obiectelor mecanicii şi fizicii Biologie aplicată în general Radiaţii electromagnetice Circuite electrice Statistică Fotoni Aparate cu raze X. Tuburi cu raze X Geofizică Laseri Forţe intermoleculare. Frecare Zirconiu Turbine de abur Franţa Câmp electromagnetic Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Carte veche < 1900 Electrostatică Polarizare. Refracţie dublă. Dispersie în corpuri anizotrope Congres internaţional Fizică aplicată Spectre în general. Spectre de emisie Chimie anorganică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Propagarea vibraţiilor. Procese în câmpul acustic Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Documente pentru instruire şi exerciţii practice Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Rupere. Mecanica ruperii Teoria sistemelor dinamice Proprietăţi ale nucleilor Fizica plasmei Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Generalităţi despre ştiinţele pure Vibraţii (Mecanică) Istorie ca gen literar Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Procese de transport Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Contoare semiconductoare Probabilităţi. Statistică matematică Rezistenţă la solicitări repetate Nanotehnologie Funcţii fundamentale în general. Potenţial, gradient, intensitate, capacitate, etc. Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Metodologie logică Mecanica gazelor. Aerodinamică. Fizica plasmei Unde de Broglie Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Optoelectronică Matematică, ştiinţe naturale Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Rezistenţa materialelor Fizică moleculară Structura electronică Ştiinţe tehnice Probleme Cibernetică Căldură. Termodinamică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Logică. Teoria cunoaşterii Vibraţii (Acustică) Manual universitar Biologie moleculară Publicaţii seriale Literatură română Măsurarea curgerii. Viteză, debit. Cantitate, curgere totală Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii. Foi de examinare Încercarea materialelor Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Limba germană Limba rusă Electricitate Hidrostatică în general Sistem nervos. Organe senzoriale Cosmologie Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Istoria fizicii Culegere de probleme Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Sinteza principiilor constanţei şi variaţiilor. Atonism în general Aplicaţii Psihologie cuantică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Analiză Publicaţii periodice şi seriale Disipare mecanică Dedicaţie şi autograful autorului Ştiinţe matematice Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Exerciţii de laborator Structura chimică a materiei Mecanică Teorie şi elasticitate Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Algebră liniară Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Fizică experimentală Teste grilă Teoria cinetică a lichidelor. Osmoză. Dizolvare şi soluţii Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Maxime. Sentinţe. Aforisme Principii de bază ale fizicii Construcţii civile în general Metode şi aparate de măsurarea culorilor (colorimetrie) Instrumente de măsurare Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Performanţă sportivă Inginerie. Tehnică în general Cărţi în general Tribologie Cuantică Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Aparatură pentru înregistrarea sunetului Particule elementare şi simple (cu număr atomic mai mic de 3 incluzând radiaţii alfa, beta, gama ca particule individuale sau ca radiaţii) Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Statică Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Fizică atomică Electronică aplicată Biologie generală şi teoretică Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Electronică Practică Încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Teoria măsurării Teste pentru concursuri Generare, distribuţie şi acumulare a electricităţii statice Serii, colecţii. Serii, seturi, colecţii ale autorilor Entropie. Cantitatea de informaţie şi proprietăţile ei Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Uraniu Principiul lui Hamilton. Ecuaţii hamildoliene. Ecuaţiile lui Lagrange Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Energie liberă. Potenţial termodinamic Măsuri acustice Microbiologie Geografia Dinamica plasmei Sociologie Înregistrarea şi reproducerea sunetului Seria de practică Suntele muzicale și percepția lor Deformare plastică Mecanică cuantică Microstructură Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Metale în general Calculul structurilor Electricitate statică. Electrostatică Cauzalitate Dicţionar rus-român Minerale lichide şi gazoase Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete Proprietăţi electrice ale dielectricelor Mecanica fluidelor Cercetare arheologică România Transformatoare şi maşini electrice Ultrasunete Interacţiunea fluid structură Măsurarea forţelor, a lucrului mecanic, a presiunilor Documente cu probleme, întrebări Fizica corpului solid Fizicieni Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Curgerea lichidelor Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci Analiză structurală Literatură franceză Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie fizică Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Particule elementare Propagarea şi energetica radiaţiei. Fotometrice Gravitate. Gravitaţie. Pendule. Balistică Exerciţii şi probleme Diplomaţie Sistemul periodic al elementelor Curs universitar Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Optică Nuclei Economie Hiroshima Inginerie optică Termodinamică Constucţii civile Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Transfer de căldură Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Ecuaţia lui Schrödinger Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Aplicaţii industriale Detector L3 Chimie. Cristalografie. Mineralogie Generalităţii Vâscozitate Geologie Defecte de material. Rezistenţă la coroziune Automobile Generalităţi Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Circuite electronice Ştiinţe aplicate Spectroscopie Statică. Forţe. Echilibru. Atracţie Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Turbine eoliene Fizică Fizică nucleară Construcţii industriale Organizare şi conducere comercială şi industrială Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Programe de calculatoare. Software Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Programare de calculatoare. Software Compoziţie chimică. Structură. Izotopi etc. Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Industrie minieră Mecanica solidelor Optică geometrică Sec. 19 Frecare internă. Vâscozitate Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Ecuaţii diferenţiale Sistemul solar Ghid Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Savanţi de pretutindeni Rusia Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Algebră Teoria cuantică a luminii. Fotoni Sport. Educaţie fizică Carte 1901-1930 Cinematică Documente ilustrate. Documente grafice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Arhitectură Structura cristalină Solide elastice Condiţii extreme Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Teste Entropie. Termodinamică statică. Procese ireversibile Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Nanostructură Metale neferoase în general Comunicări ştiinţifice Modele fizice Tehnică Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Geologie şi ştiinţe înrudite Matematică şi ştiinţe naturale Biochimie cuantică. Fenomene cuantice în sisteme biologice Manual pentru şcoala secundară Radioactivitate gamma Analiză funcţională Tabele cu date tehnice. Tabele de calcul Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Statistică matematică Studiu şi învăţare Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Rezistenţă. Rezistenţă la solicitări Stare turbulentă (Plasmă) Principiul relativității Sisteme electromecanice Fizica suprafeţelor Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Fluide magnetice Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Muzică Teoria algebrică a numerelor Aparate electrice Comportament Teoria cunoaşterii Amplificare cu laser Teoria cuantică a luminii Arheologie Bibliografii pe subiect Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Instrucţiuni de utilizare Aparate şi instrumente optice Zoologie Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Fenomene termice Neregularităţi în cristale. Incluziuni. Anomalii. Distorsiune. Experimentare Materiale Mecanica gazelor Rezonanţă electronică de spin Aparate de măsură şi fabricarea lor Procese stochastice Filosofia fizicii Maşini electrice Teoria elasticităţii Poligrafii. Lucrări colective Mecanică generală. Mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Rezistenţă la solicitări Literatură germană Lucrări practice Cicluri. Diagrame de schimbare de stare. Diagrame termice Filosofie Titan Mecanică aplicată Radioprotecţie Matematică aplicată Legile atracţiei universale Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Teoria muzicii. Probleme generale Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Teorie cuantică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Efectele electrice ale luminii. Fenomene fotoelectrice. Efect fotoelectric. Efectul stratului barieră Deformări ale maşinilor. Mijloace de protecţie Periodic 1931-1960 Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Dinamică Literatură rusă Sistem optic Holografie (aspecte fotografice). Materiale fotografice speciale. Tehnici de preparare a hologramelor Arme atomice, nucleare şi termonucleare. Radiaţii active Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Inteligenţa artificială Statele Unite ale Americii Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Principiul fenomenelor dezordonate. Mişcare browniană. Reversibilitate. Principiul de nedeterminare. Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Caracteristicile vieţii mentale Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Personalităţi Industrie alimentară Dicţionar Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Fizica atomului Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale Dezvoltarea, promovarea ştiinţei Matematică computaţională Chimie analitică Teoria luminii Lucrări de laborator Solicitări mecanice Fizica cristalelor Astronomie Conducători şi semiconducători în funcţie de material Controlul calităţii mediului Fizică a moleculelor singulare Modelare matematică Publicaţii seriale. Periodice Cinematică aplicată Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie industrială Nucleu atomic Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Serii, colecţii (operele mai multor autori publicate sub un titlu general). Serii, seturi, colecţii ale editorilor Botanică Proprietăţi mecanice Biologie Teze. Dizertaţii Aeronautică Inginerie tehnologică Separarea izotopilor Publicaţiile Academiei Române Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Metode de predare şi instruire Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Teoria electricităţii Hidraulică Tabele Publicaţii universitare Cercetare statistică Prelucrare date Chimie Termofizică Ecuaţii cu derivate parţiale Teste bacalaureat Ştiinţă şi tehnică Anul 2100 Matematică-Informatică Mecanică teoretică Fizica reactoarelor Construcţie structurală. Statica grafică şi analitică utilizată pentru investigarea şi calculul structurilor Teorii matematice ale mecanicii Generalităţi. Frecare în maşini Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Fricţiune Exerciţii Solide cristaline Termografie în infraroșu Fizica solidului Alte efecte ale aportului de căldură şi temperatură asupra volumului şi structurii corpurilor Elice. Propulsoare Teorie ştiiţifică Materiale magnetice Industria automobilelor Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Teoria relativităţii Neutrino Poligrafii individuale Modelul. Teorie şi practică Mecanică statistică Filosofie. Psihologie Efectul Compton Proprietăţi fizice Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Solicitări dinamice Cristalografie Deformare Inteligenţă artificială Măsurarea directă a debitului (cu aparat Venturi, etc.) Carte 1931-1960 Teoria cinetică a gazelor. Continuitate de stare Fizică-Chimie Economia energiei în general Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Aerodinamică Stiluri de învăţare Dinamica relativistă Lubrifiere Biografii Acustică muzicală Uzură Electrotehnică Limbă. Lingvistică. Literatură Tehnica mijloacelor de transport Calculul deformaţiilor: elastice, plastice Fenomene electronice şi ionice Publicații EUP Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Microscopie electronică Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Straturi limită. Frecare la suprafaţă, frecare peliculară Lucrări de referinţă Probleme generale de metodică şi didactică Nanoparticule Cu-Zn-Al Materie Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Mecanica fluidelor în general Fizică matematică Mecanică generală. Mecanica lichidelor Matematică Din punct de vedere al folosirii, întreţinerii şi funcţionării Raze X- Röntgen Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Conductibilitate în solide Principiul conservării energiei Acustică tehnică. Instrumente muzicale Natura fizică a materiei Electromagnetism Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Hidrogen şi hidruri Geometrie Fizica stării solide Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Difuzie Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Determinarea căldurii, umidităţii şi vitezei Istorie Teoria şi natura fenomenului În vacuum Univers. Metagalaxie. Cosmologie Aplicaţii ale acusticii Aplicaţii optice în general Fizică cuantică Vibraţii mecanice. Acustică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Efectele radiaţiilor Industria lemnului şi cherestelei Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Măsurarea volumelor Chimie-Biologie Culori şi proprietăţile lor. Teoria culorilor Tehnologie mecanică Informatică Educaţie. Învăţământ Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Hidrodinamică Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Matematică în general Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Dicţionar de fizică Galaxie Experimentul lui Davisson şi Germer Principiul minimului de acţiune, de efort. Principii variaţionale Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Prezentări istorice în sens strict Principiul relativităţii Danemarca Proză scurtă Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Logică. Epistemiologie Cultură Astronomie. Geodezie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Sisteme şi dispozitive de control ale calităţii mediului Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Magnetism Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Ştiinţe naturale Configuraţie electronică Matematică calculatorie. Analiză numerică Maşini hidraulice Dinamică. Cinetică Culegere de probleme (fizică) Ştiinţa mediului înconjurător Manipulatoare. Roboţi industriali Distribuirea premiilor, recompenselor Stele (Astronomie) Termodinamică chimică Teoria funcţiilor Inginerie Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Termotehnică Sisteme nanostructurate Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Calculatoare Astrofizică Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Mecanică tehnică Ştiinţe medicale. Medicină Grafică pe calculator Analiză matematică Sistem internaţional de unităţi Fizicieni. Biografii Ştiinţe economice Îndrumar de laborator Publicații digitale Culegeri din operele unui singur autor Coci gram-pozitivi. Bacterii în formă de bacili asporogeni Acustică aplicată Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Hidromecanică Combustie Alte religii Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Detectoare de radiaţii Modelare numerică Geometrie diferenţială Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Spectre Construcţia de maşini în general Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Manual şcolar (Liceu) Buletin Ştiinţific Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor Teoria maşinilor termice Fizică tehnică Chimie organică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Bacalaureat Psihologie Minerit Documente instruire şi exerciţii practice Religii ale popoarelor orientale Fizică teoretică Determinarea coeficienţilor de tensiune şi vâscozitate Publicații digitizate Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Dedicaţie şi autograf Interacții slabe Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Frecare în general Concepţia filosofică Chimie in genaral Manual pentru liceu Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Matematică calculatorie Transmiterea sunetului (radio, televiziune, film). Electroacustică Born Max Ştiinţe biologice în general Sistem nervos. Organe de simţ Aliaje Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Construcţii civile Cercetare operaţională Rezistenţă Metalurgie Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Ştiinţe biografice şi înrudite Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Optică electronică Dispozitive de atenuarea şocurilor, vibraţiilor, trepidaţiilor şi oscilaţiilor. Dispozitive de stabilizare, compensare. Amortizoare. Absorbţia şocurilor. Stabilizatoare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Amplificatoare Ungere Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Mişcarea lichidelor Exerciţii practice Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Rezistivitate şi conductivitate. Rezistenţă specifică. Conductivitate specifică Protecţia mediului înconjurător Mecanica lichidelor Măsurări electrice Soluţie. Fenomene de dizolvare. Soluţie fizică. Cinetica soluţiilor Antenă parabolică Publicaţii periodice Dicţionar de mecanică Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Grupuri Metodică Manual şcolar (Învăţământ primar) Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Lungimi de unde între undele Hertziene şi infraroşu Electrotehnică şi electronică Elasticitate Al Doilea Război Mondial Gândire Termodinamică. Energetică Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Manual Teste admitere Probleme rezolvate Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Dinamică. Cinematică Germania Teoria probabilităţilor Metodă de măsurare Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Producerea presiunii foarte înalte. Presiune ultraînaltă Teoria grupurilor Medicină Mecanică teoretică în general Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Biofizică Mecanisme hidraulice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Metode inovative Fizica aplicată Algebra Jordan Frecarea şi uzura Sisteme dinamice Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Electrodinamică Radiografie Acustică Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Sec. 17
Vă rugăm să schimbaţi parola