Biblioteca Universității din Pitești

România

Subiect Tematic: România
Lucrări: 4635 lucrari in 4689 publicatii in 14 limbi
Gestiunea financiar-bugetară şi auditul instituţiilor publice : Teorie şi practică de: Popescu, Luigi Virgil; Chiţu, Traian; Stoian, Aurel (Text tipărit)
Pentru o pedagogie românească : Antologie de scrieri pedagogice de: Ghibu, Onisifor (1883-1972) (Text tipărit)
Texte social-politice : 1944-1965 de: Călinescu, George (1899-1965) (Text tipărit)
Mari personalităţi politice argeşene. Vol. I de: Novac, Vasile (Text tipărit)
Onisifor Ghibu : educator şi memoralist de: Vedinaş, Traian (Text tipărit)
Gestiune bancară : Culegere de aplicaţii practice de: Rădulescu, Magdalena (Text tipărit)
Subiecte
Administraţie publică. Armată. Artă militară Reforma educaţiei 1900- Mănăstirea Neamţ Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale. Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Hochei pe gheaţă Piatra Roşie Goleşti, familia Mişcări naţionale populare, etnice şi aspectele lor specifice. Minorităţi naţionale şi etnice Seismologie. Cutremure Constanţa, Judeţul Bran, Braşov Muncă independentă Stilistică Tulburări sociale Biserica "Sf. Ierarh Nicolae" Lexicografie Prahova Franţa Broderii cu inscripţii pentru bucătărie Sec. 9 Producţie. Servicii. Preţ Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Anale Atlase lingvistice Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Democraţie populară Pensii Uniunea Sovietică Transport de mărfuri 1980-1985 Fitogeografie Bibliotecari Dreptul afacerilor Contracte civile Management bancar Religie. Teologie Elena, Regina României Organe de maşini Conţinut de apă Generalităţi despre ştiinţele pure Biografii. Oameni de seamă Stroeşti, Comuna Relaţii morale între naţiuni Bani Inventatori. Biografii Crişul Negru Dialecte. Limbaje locale şi regionale. Dialecte locale Târgovişte Cumpărări Discursuri parlamentare Continuitate naţională Sec. XX Asigurări sociale de sănătate Sociologia ştiinţei Economia energiei Teoria şi filosofia artei Botanică generală. Botanică analitică Schimb comercial Preţuri Literatură germană din România Bibliografii speciale Valoare monetară Democraţie socialistă Cântece rrome Munţii Bucegi Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Tripla Alianţă Astrologie Poveşti. Povestiri. Fabule Tribunalul militar Biserici ortodoxe Obiceiuri populare de Sfintele Paşti Dedicaţie şi autograful autorului Religie Critică Pedeapsă. Executarea pedepsei. Prevenirea infracţiunilor Conferinţe Francofonie Teatru popular Balade Cazuri celebre. Procese juridice de răsunet Votare Prelegeri Volei Politici ale populaţiei Infracţiuni împotriva libertăţilor fundamentale a drepturilor omului Pisces. Peşti. Ichtiologie Mântuire Literatură sârbă Învăţământ gimnazial Ştiinţe medicale Hotărîre a Partidului Comunist Român 1875 Arhivistică Constanţa Băile Săcelu Curtea de Argeş, oraşul Biospeologie Armata română Lucru de mână. Arta broderiei Piaţa, concurenţa şi preţul Anul 1939 Biobibliografie Comunicare politică Persoane cu handicap Vestigii culturale Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Perioada interbelică Bazine şi lacuri de acumulare Lacuri sărate Cultură populară Dobândă URSS Fiscalitate Şcoli comerciale Plata muncii. Retribuţii. Salarii. Remuneraţii Tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei Comerţ exterior. Comerţ internaţional Constituţie Open Access Istoria culturii româneşti Politică militară Documente cu probleme, întrebări Cărţi vechi mai puţin valoroase Compoziţie muzicală Campanii şi bătălii Partide socialiste Legislaţie bancară Biblioteca Universitară Iaşi 1874 Concursuri. Întreceri Almanahuri Buget naţional Constituţii Limbi slave Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Determinator Dreptul mediului înconjurător Banca Naţională a României Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor 1387-1620 Palatul Cotroceni Cluburi sportive Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Apicultură Geografie Drept diplomatic Faună Lingvistică în general Academia Română Consumul produsului social Învăţământ 1948-1998 Studiu monografic Căutarea unei slujbe Anul 2003 Violarea secretului, a caracterului confidenţial Modernism Geologie. Meteorologie. Hidrologie Abuzuri faţă de copii Cărţi istorice Agricultură în general Fizică Drept procesual civil Imperiul Otoman 1996- Profesie Legislaţie de bibliotecă Drept de proprietate Fitopatologie Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Codul de legi Scrieri religioase 1930-1940 Masivul Iezer - Păpuşa Drept procesual penal Hohenzollern, Familia Biserica Ortodoxă Română 1942-1944 Romane Puterile Centrale Epigrafie. Paleografie Păstorit Pedeapsă Studii lingvistice Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Arhitectură Comentarii literare Simpozion internaţional 1877 Lagăre. Cuzineţi 1933-1934 Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Periodic vechi românesc Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă Creştinism Evaluarea cunoştinţelor Organizarea şi controlul circulaţiei Statistică. Demografie. Sociologie Obiceiuri tradiţionale Administraţie Fiscală Arhitectură religioasă Munţii Făgăraş Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Instituţii politice 1878-2008 Orăştie, Oraşul Schituri Profesori universitari Călătorii geografice Muzică dramatică Securitatea informaţiilor militare Scăieni Unirea din 1 Decembrie 1918 Literatură germană Munţii Parîng Integrare europeană Impozit pe venit Documente de arhivă Societate comunistă Probleme diverse referitoare la artă Tratate comerciale internaţionale Ştiinţe Partide liberale Drept roman Limnologie. Lacuri. Rezervoare. Bazine Istoria culturii româneşti vechi Finanţe Distrugerea grupurilor naţionale, etnice, rasiale Teologie dogmatică Stareţi Securitate naţională 1949-1953 Politică agrară 1918-1925 Lingvistică geografică Suteşti Curtea de Argeş Controlul armelor, muniţiilor, substanţelor explozive Prevenirea războaielor Dreptul la apărare Conferinţa de Pace de la Paris Câmpulung Totalitarism Atletism în general 1940-1950 Organizarea învăţământului superior Suceava, Regiunea Sociografie Delincvenţă juvenilă Trafic de persoane Hidrologie Istoria teatrului Turnu Severin, Oraşul Contracte de drept civil care au un caracter comercial Cadru geografic Regim autoritar modern care se sprijină pe mişcări politice şi naţionaliste. Dictatura unui singur partid sau grup. Totalitarism. Stat mono-partid. Dictatură militară Corupţie Colecţii de artă Ocskó Tereza Metodologia generală a cercetării sociale Coduri de catalogare Chimie Dorohoi Expertize. Audit Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Munţii Pădurea Craiului Mănăstirea Probota Perioade şi faze artistice. Şcoli, stiluri, influenţe Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Membrii parlamentului. Reprezentanţi 1939-1941 Mihai I, Rege al României Conferinţă Socialism Valea Teleajenului Participarea lucrătorilor la luarea deciziilor. Democraţia întreprinderii în practică. Colaborarea lucrătorilor la planificarea şi organizarea activităţii Ştiinţă Internet Istoria poştei Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Unitate statală Morală Căsătorie. Nuntă Fiabilitate 1948-1956 Genealogii speciale. Istoria familiilor. Transfer de proprietate 1956-1959 1 Decembrie 1918 Micologie Moarte. Înmormântări. Ceremonii funebre Taxe. Impozite. Percepere de taxe Casa Regală a României 1990-2010 Porţelan Teologi Sisteme convective de precipitaţie. Furtună. Aversă Sistemul public de sănătate 1919 Ocrotirea naturii Geografia factorului uman Drept parlamentar Ştiinţă şi cunoaştere în general Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Exercitarea dreptului public Diplomaţie (Politică externă) Relaţii externe România-Rusia Virtuţi civice Folclor din Oltenia Carol I Sisteme electorale Poluare Monografie regională Metodologia istoriei.Studii bazate pe surse şi documente scrise, pe inscripţii 1200-1541 Europa Geologie glaciară 1919-1934 Piaţa muncii Universitatea Naţională de Apărare Societăţi culturale Dicţionar de istorie Relicve Grecia Drept. Jurisprudenţă 1944-1947 Relaţii diplomatice Câmpulung Moldovenesc Clădiri publice, civile, comerciale, industriale. Arhitectura laică în general Agricultură Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Prezentarea unei regiuni geografice Arheologia din punct de vedere al condiţiilor, amplasării locurilor şi săpăturilor Prizonieri de război Olanda Patristică Clădiri sacre Medalii. Medalioane Antologie Notari. Notariat 1821 Proză scurtă Expertiză contabilă Paleobotanică sistematică Integrare economică internaţională Dictatul de la Viena. 1940 Cântece de copii Români Documente istorice Probleme sociale Manuscrise Infracţiuni împotriva încrederii publice, a moralităţii, a familiei Covasna, Oraşul Inginerie Podlipny Hidrologia apelor de suprafaţă Creştinism. Religie creştină Democraţie Refugiaţi Drept. România Valea Trotuşului Imagini fotografice Coruri Fundaţia Europeană Titulescu Sec. 2-16 1933 - 1944 Procedură civilă Periodic 1901-1930 Ştiinţe medicale. Medicină Muzeologie Transhumanţă Economie socialistă. Economie comunistă Fiscalitate Strasbourg Management Istoriografie Povestiri pentru copii Manual şcolar (Liceu) Râmnicu Vâlcea Istoria cărţii Artă veche Manuscrise. Lucrări rare. Cărţi remarcabile Organizarea sistemului judiciar Ţevi şi tuburi. Fitinguri pentru acestea Gimnastică Sportivă Legi Artă poetică populară Piteşti, Oraşul 1848-1877 Portrete Arămescu, fraţii Contracte comerciale Industrie Etica muncii Criza culturii Literatură aromână Revoluţia română din 1989 Bibliografii după locul de publicare al lucrărilor. Bibliografii naţionale. Bibliografii regionale şi locale Speologie. Peşteri. Ape subterane Sec. 15 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Costume naţionale Surse de finanţare şi susţinere a şcolilor Umanism Universal ca loc Muzeul Brukenthal Album de fotografii Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Jurisdicţie fiscală Artişti Ştiinţe biografice şi înrudite Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Învăţământ liceal Cultura plantelor de câmp Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Făgăraş, Regiune 1944 Prognoze economică Comportament colectiv Motoare termice Afaceri interne. Politică internă Călimăneşti Ajutor social 1820-1920 Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Podişul Getic Jurisdicţie Drept penal. Infracţiuni penale. Infracţiuni posibile Revoluţia de la 1821 Dicţionar de personalităţi Relaţii româno-franceze Drept contencios constituţional Plumbuită Organe de maşini în general Literatură comparată Arad Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Studenţi Docimologie Oratorie politică. Discursuri parlamentare Economie capitalistă Tendinţe Aplicaţii ale picturii Filozofie Teme în literatură Fântânele-Şag, Arad Războiul de independenţă al României 1877-1878 Paraziţi vegetali Protecţia proprietăţii 1944-1946 Ape minerale Lovitură de stat Sauropsida Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional 1800-1944 Corespondenţă. Scrisori Arheologie, Istorie Antică şi Medie Carol I, Rege al României Sibiu, Oraşul Patriarh. Mitropolit Personalităţi/rumeni celebri Rosetti, Familia Vâlcea, Judeţul Ziaristică Iluminism Norme calitative Jurnalism Monumente istorice Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Biblioteci şcolare Dinamică culturală Relaţii sociale Carpaţii Orientali, Munţii 1989-1990 Proprietate privată Frontiere Forme de întreprinderi. Finanţare Europa de Est Birotică 1965-1971 Industria hârtiei 1990-2009 Poliţie Publicistică Poezie Ipotecă 1864-2004 Calendar Istorie generală Localităţi Palatul Mogoşoaia Cooperare ştiinţifică Morală profesională, ocupaţională Învăţământ special Învăţământ primar Anuar Identitate culturală 1914-1923 Unirea Principatelor Controlul străinilor Organe autonome ale administraţiei locale Lideri politici Artă medievală. Artă renascentistă. Artă post-renascentistă Dreptul transporturilor Critică de artă. Scriitori, critici de artă Venituri publice Basme Arta ceramică. Ceramică Etnografie Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Şoimaru, familia Administrarea financiară a întreprinderii Infanterie : personal, organizare Bazinul Văii Sadului Biologie. Ştiinţe biologice în general Scrieri economice Istoria jurnalismului Răscoale Sociologia vieţii cotidiene Subiectele reprezentării artistice. Iconografie. Iconologie. Detalii şi finisări. Decoraţiuni. Ornamente Francmasonerie Retevoeşti Curs universitar Statut profesional Literatură maghiară din România Folcloristică Luxemburg Viaţă monastică. Schit. Mănăstiri Mişcări politice şi naţionale de tineret Proprietate publică Instituţii de învăţământ Culturi forestiere Politici şi guvernare 1862-2000 Probleme etnice Bilete la ordin Literatură americană Forţa de muncă Persoane juridice Perfecţionare profesională Personalităţi culturale Asistenţă socială Harta istorică a României Geografie politică Meşteşug Botanică geografică (fitogeografie) Artă populară ţărănească 1939-1940 Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Partidul Legionar Cluj, Judeţul Biserică şi stat Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Geografie mondială Cooperatizarea agriculturii Artă pentru popor Plante medicinale Olt, Judeţul Finante. Bănci. Bani Comportament social 1867 Doine Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Lupte libere Bistriţa, Oraşul Valahia Instituţii Fiscalitate internaţională Prizonieriat. Lagăr Sărbători populare Activităţi sportive Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Clădiri monastice. Case religioase Industrii bazate pe produse a diferite plante stimulante. Narcotice, stupefiante Ideologie Ro Muncă intelectuală Valea Bistriţei Muzică Bibliografii individuale Teologie practică Contracte colective Decrete Formarea blocurilor, alianţelor militare. Ţări aliniate Episcopia Ortodoxă a Argeşului Expoziţii de artă Legislaţie comentată Poligrafii. Lucrări colective Ghid economic Strategie politică Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Rasoviţa, Sat Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice) Vocea Evangheliei Drept internaţional penal Şah Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Rahova Naţionalism Probe testimoniale Psihologie socială Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ) Relaţii internaţionale Producţie Forme de organizare economică şi în cooperare Geografia României Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Drept penal. Infracţiuni penale Ars Nova Evoluţie economică. Dezvoltare economică Măsuri economice Comemorări, ceremonii, omagii Comportament antisocial Arhitectură militară Teleorman, Judeţul Raport Legislaţie internaţională Sudură Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături 1944-1948 1952-1959 Mişcare ciclică a economiei. Ciclu economic. Ciclu al afacerii Monumentele patriei noastre Îmbunătăţirea soiurilor de plante Demografie istorică Constantinescu Alexandru 1948 Probleme sociale rurale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Istoriografie română Scriere chirilică Arabi Sec. 4-16 Dialectologie Ţările Baltice Forme de relief create prin dizolvare şi desfacere. Geomorfologie carstică Reportaje Prelucrare la rece Curtea Europeană a Drepturilor Omului-Strasbourg Lingvistică comparată Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Contabilitate financiară Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Teză postdoctorală Drept comercial Legislaţie economică Mişcarea muncitorească din România Organizare şcolară Biblia Noului Testament Faptele Apostolilor Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Axiologie Poetica călătoriei Cooperare economică internaţională Balcani Vase. Oale. Urne. Cupe Breasta - Dolj Colectivizare Simpozion Legislaţie fiscală Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Jurnale Catedrale Vânzare Aromâni Sec. 16-18 Planificarea peisajului Atlase Moneda naţională Macedonia Critică literară. Recenzie. Istorie literară Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Arhitectură în lemn Documente legislative. Surse legislative şi juridice Industria automobilelor Poluarea atmosferei Scupltură Administraţia publică locală Economie feudală Bănci Naţionale Instituţii la reeducare Arhitectură bisericeasca Spionaj politic Legende şi istorii Sec. 15-18 Nunta Muzee de artă Muzeul Judeţean Bacău Depresiunea Braşov Inundaţii Bistriţa Cerere de apărător Administraţie publică locală Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Învăţământ universitar Misiuni creştine Biografii Clasificarea ocupaţiilor Clasificarea profesiunilor, ocupaţiilor Mitologie Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Sec. 19-20 Centre naţionale de documentare Limbă. Lingvistică. Literatură Biblioteca "Tudor Arghezi" Societăţi globale Complexul natural ca entitate. Echilibru. Pericol. Pagube. Pericole de distrugere Istoria comerţului Sec. 18 Ţara Bîrsei Gimnastică. Cultură fizică Burghezie Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Producţie agricolă. Organizare, administrare Educaţie fizică Corbi Protecţie socială Buget public. Buget naţional Lucrări de referinţă Bibliografie. Cataloage Mişcări împotriva anumitor rase sau naţionalităţi Controlul economiei. Conducerea economiei Băbeni-Ungureni Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Unirea de la 1859 Teatru de păpuşi şi marionete Elite 1964-1985 Bibliografii. Cataloage Conferinţă, 2007 Proceduri de nulitate Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Relaţii culturale 1907 Hartă rutieră Plante ornamentale şi decorative Relaţii între Parlament şi Guvern Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Imperiul Bizantin Cultura fructelor în general. Pomicultură Monumente comemorative. Monumente de război. Cenotafe. Statui, plăci comemorative. Biblioteconomie Conducători / Directori Drept constituţional Istorie Tranziţie (Economică) Lucru de mână Epopei. Legende mitologice. Legende creştine. Legende istorice. Legende eroice Literatură populară Activitate şi organizare Suceviţa Sinaia Maşini şi utilaje pentru prelucrarea şi cultivarea solului Artă medievală Informaţii financiare Lingvistică şi limbi Economie socialistă Arte plastice Păsări Istoria presei 1946-1969 Învăţământ preşcolar Arta prelucrării metalului. Obiecte din metal: gravate, turnate, bătute cu ciocanul, presate în relief, stampate. Obiecte din metal forjat. Comemorări Primarul Memorii, jurnale, biografii Informatică Autograf Anul 1944 Sec. 15-17 Mitul. Elementele sale constitutive, formarea, acţiunea sa. Mitologie comparată Bucureşti, Oraşul 1918 Obligaţia de a plăti impozite Obligaţii (Drept civil) Organizaţii internaţionale Acte administrative Planificarea economiei 1954-1975 Liste, repertorii şi cataloage arhivistice Tehnici de reabilitare Relaţii de muncă Câmpia Crişurilor Bacău, Judeţul Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Izvoare radioactive Reformă sanitară Cultură Extinderea bibliotecilor. Grupare. Cooperare. Teatru Protecţia familiei Autograful autorului Sistem bancar Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Principatele române Ateneul Român Depresiunea Oradea-Bratca Eseuri politice şi literare Artă statuară Îmbrăcăminte. Costume. Costume naţionale. Modă. Podoabe Scule şi maşini de prelucrarea lemnului Colocviu internaţional Traducere audiovizuală Norme Colecţii de biblioteci Dinamică economică Artă militară Povestiri Valea Argeşului Petrol brut. Ţiţei Fosile Creanţe Arbitraj internaţional. Jurisdicţie internaţională Monumente arheologice Literatură română. Eseu Continuum spaţiu-timp Aprecierea artei. Iubitori ai artei. Iubitori ai sportului. Suporteri. Fani. Public. Spectatori 1777-1784 Securitate Europa Centrală şi de Est. Istorie Organizaţii politice democratice Valea Oltului Masivul Buila-Vânturariţa Integrare socială Drepturi reale. Bunuri şi lucruri Comunităţi rurale 1714-1821 Constituţia României Sisteme cooperative Crăciun Literatură portugheză Administrarea apărării naţionale 1354-1937 Semnificaţia socială a artei Artă religioasă Republica Irak Organizarea muncii Drept penal militar Statistică Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Disciplina muncii 1921-1924 Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Conducere. Autoritate Căciulata Evoluţie Biserici primitive. Biserici orientale Relaţii umane în întreprindere Sculpturi Geofizică Someş-Tisa Drept Drepturi reale Ţări membre UE Teatru liric Tineri delicvenţi. Criminalitate juvenilă Timiş, Judeţul Literatură de ceremonial Literatură spaniolă Circulaţie rutieră Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Constantinopol Studii de folclor Anuare. Cărţi de adrese Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Praticultura Alpinism Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Investigare criminalistică Drept de moştenire Oameni politici Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice Ex libris Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Partituri Funcţionari. Muncitori Caractere de scriere Vânătoare Bunuri (Drept) Tipuri de sisteme filosofice Naştere. Botez. Cicumcizie. Pubertate.Adolescenţă. Majorat Credinţe populare Învăţământ tehnic Literatură armeană Strategii manageriale 1991 Pensie la bătrâneţe Reproducere. Creştere. Dezvoltare Ofiţeri generali Procedură judiciară Geografie. Istorie Turbă Cântece populare Muscel, Judeţul Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Femeile și alfabetizarea Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Ţărănime Aşezări rurale 1932 Probleme şi politici sociale Instrumentişti Conducerea financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Etnopsihologie Avocaţi. Barou Cruci Teoria muzeelor. Muzeografie. Muzeologie Războiul rece Viaţă monastică Atlas rutier Metodologie ştiinţifică Colibaşi, Comună (Argeş) Tradiţii populare. Înţelepciune populară Maramureş, Regiunea Trifoi. Trifolium Şcoala nr. 3 "Ion Pilat" Cântece pentru copii Desen Drept comparat Violenţa Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Profil profesional Telecomunicaţii Revoluţii Antisemitism Dragoslavele Politică Arte decorative 1982-1991 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Decoraţii Medici Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Jurisdicţia Curţii şi aria sa de aplicabilitate Partide socialiste. Partide social-democrate Biblioteci Naţionale Drepturi fundamentale Vulcana-Băi, Comună Periodic Sasca Montană Sisteme filosofice Grefieri Evrei Istoria Basarabiei Protocol Câmpulung, Oraşul Metodologie logică Influenţe culturale Discursuri academice Organizarea învăţământului Doctrine politice Probleme naţionale Argeş, Judeţul Şefi de stat Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Muzică simfonică Microlepidoptera. Molii mici Jugul intracarpatic Folclor propriu-zis Muncă. Organizarea muncii Parcuri. Grădini Rinoceri 1940-1941 Practică fiscală Povestiri. Legende. Basme Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Ştiinţe tehnice Învăţământ profesional/tehnic Munţii Retezat Rezolvarea conflictelor Tezaure monetare. România Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Călugări Cucerirea Independenţei României Cadre didactice Terorism politic Geomorfologie Organizaţii Logică. Teoria cunoaşterii Manual universitar Bihor, Judeţul Dunărea inferioară Teologie Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Literatură română Muzică de operetă Ciclism. Sporturi pe rotile Troiţe Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Istoria Dobrogei Valea Vâlsanului Turism economic 1848 1901-1914 Zoogeografie Galaţi Caracteristici şi performanţe funcţionale Oraşe istorice Cultură. Civilizaţie. Progres Bibliologie Examene de licenţă Sancţiuni penale Relaţii urbano-rurale Europa de Sud-Est 1831-1939 Finanţe publice. Bănci. Bani Fortificaţii Sociologia conflictelor Vâlcea Documentare Jurisprudenţă Stare de necesitate Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii 1991-2000 Factori climatici Suceava 1990-1999 Demografie. Studiul populaţiei Pogorârea Sfântului Duh. Rusalii Scheii Braşovului Alocaţii familiale (ca element constructiv al salariului). Alocaţii pentru persoane aflate în întreţinerea angajatorului Muzicologie Bănci. Operaţiuni bancare Societate pe acţiuni Consumatorism Risc bancar Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Sămănătorism Războiul pentru întregire Ţara Românească Stat. Structura statului Manuscrise româneşti Presiuni şi influenţe politice asupra altor state Închirierea locuinţelor, închirierea caselor, apartamentelor, camerelor Priboieni Studii literare Memorialistică Muzică de operă Curţi de justiţie Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Studiu genealogic 1650-1716 Biblioteci universitare Antichitate Fresce şi picturi religioase 1865-1944 Investiţii străine Cluj-Napoca, oraşul Armata Craiova Învăţământ secundar Revizie contabilă Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior. Biblioteci universitare, de colegiu, politehnice Drept fiscal Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor. Înmulţirea animalelor Studiul populaţiei Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Scrieri satirice Cărţi liturgice Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Psihologia caracterului Sec. 18-19 Protecţia plantelor Măşti. Măşti faciale. Dominouri şi costume. Măşti de bal mascat Integrare politică Alianţă Geografia plantelor (fitogeografie) Episcopia Aradului Literatură română veche Basarabia Legende Identitate Clasificare Consiliul de Stat legislativ Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Conferinţă internaţională Naţionalitate. Cetăţenie Corespondenţă Statică Persecuţie politică. Terorism Istoria presei româneşti Jocuri cu mingea Băile Bălţăteşti Educaţie Poligrafii colective Clădiri mari de locuit, izolate Covasna, Judeţul Istoria Transilvaniei Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Relaţii interetnice Filozofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Mişcare socialistă Medicină socială Muzică populară Callatis Locuinţe Regimuri matrimoniale Învăţământ de cultură generală Programe de calculatoare Târgu-Jiu, Oraşul Revolte populare Japonia Monumente în cimitire Personalităţi teatrale Preţ. Formarea preţului. Costuri Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne Tehnică şi practică vamală Muzică vocală Sociologie Succesiuni şi moştenire Limba portugheză Ocupaţii. Profesii Hoteluri Psihoterapie Morteni, comună Veterani Putere executivă. Executivul. Guvernare Tehnică tipografică Carpaţii Meridionali Minerale lichide şi gazoase Drept penal-Coduri Surse filologice Peisaje, parcuri şi grădini Suceava, Oraşul Scrieri polemice 1944-1949 România Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Etică în afaceri Iaşi, Oraşul Economie de piaţă contemporană Scriitori români Sfinţi Drept funciar Părţi în proces Reprezentaţii muzicale Beiuş Teologie pastorală Efectele căsătoriei asupra proprietăţii Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichităţi Istorie românească Decizii manageriale Folclor românesc Italia 1914-1917 Organizaţii şi asociaţii non-guvernamentale. Organizaţii, societăţi, asociaţii, mişcări particulare 1939-1945 Culegere de hotărâri judiciare Cartografie Unguri Reabilitare Progres tehnico-ştiinţific Entologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor Literatură religioasă Giurgiu Preoţi Senegal Mănăstirea Putna Instituţii administrative 1829-1914 Finanţarea studiilor universitare Istoria muzicii româneşti Civilizaţie. Cultură. Progres Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei Mişcări artistice moderne (începând cu sfârşitul sec. XIX). Realism. Impresionism. Curentele secolului XX 1918-1940 Ecologie generală Ţigani Istoria Băncii Naţionale a României Ape interioare Brăila, Judeţul Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Numismatică Fisuri. Grote. Peşteri. Caverne Prahova, Judeţul Orient Educaţie profesională Rezistenţă activă Generaţia X Artă şi simbolism creştin Proprietăţi imobiliare Pictori Morală culturală Sclavie Obiecte din argint. România Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Ctitorii Credinţe şi obiceiuri legate de casă şi gospodărie 1978-1989 Economie regională. Economie teritorială -2010 Critici de teatru Automobile Progres Geologie Asigurări private Conspiraţii Cantemir, Constantin, Domn al Moldovei Farmacopee Camera de Comerţ şi Industrie Argeş Bibliografii după locul de publicare al lucrărilor Autograf şi dedicaţie Orchestră Biblioteca Academiei Române Publicații EUTB Actori Balade, colinde Locuri arheologice Pace Legionarism Mănăstirea Sinaia Import de capital Colinde, obiceiuri Jocuri olimpice Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Investiţia statului Tratat Anul 1848 Muncă fizică Anul 1948 Societăţi protecţioniste Poveşti Literatură universală Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Neolitic Persoane juridice (Drept civil) Celuloză 1990-1997 Mitropolia Moldovei Băbeni 1881-1900 Structura generală a Pământului Reformă socială Ghid Ungaria Protecţia consumatorilor Coducători militari Caricaturi. Benzi desenate. Desene satirice şi umoristice Carte 1901-1930 Război mondial, 1914-1918 1716-1821 Gramatică Sociologia tineretului Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare Igienă publică Greci Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Dreptul mediului Turism rural Istoria exilului românesc Comunicări ştiinţifice Arhitectura locuinţelor rurale.Case mai mici în mediul rural Nuvele, povestiri, proză scurtă Infracţiuni împotriva interzicerii armelor şi explozivilor. Posesiune ilegală Drepturile omului 1863-1918 Anglia Muzică uşoară Asamblare Curtea Europeană a Drepturilor Omului Protecţia mediului Alimentare. Aprovizionare cu produse alimentare Evaziuni fiscale Genocid Sec. 10-18 Mănăstirea Tismana Resurse de energie Istorie şi istoria artelor Banca Naţională Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize Managementul calităţii Braşov, Judeţul Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Dialecte Accidente. Riscuri. Întâmplări. Prevenirea accidentelor. Siguranţă Critică de artă Personalităţi. Biografii Drept vamal Curtea de Conturi Hidroterapie. Balneoterapie. Tratamente cu apă. Cura cu ape de băut. Şoc curativ Filosofia culturii Biblioteca Judeţeană Gorj "Christian Tell" 1944-2000 Glaciologie Căliman Bîrgău Perspectivele dezvoltării României Bunuri. Proprietăti. Administraţie economică. Venituri din amendă şi dobânzi Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Procese sociale. Dinamică socială Partide naţionaliste Dicţionar român Pedagogie Lingvistică Drepturile copilului Secui Învăţători Poluarea aerului Vatra Dornei, Oraşul Societate comercială Iudaism Politică internaţională Bazine şi centrale hidraulice de energie Secte protestante continentale Epoca contemporană Fracmasoni Economia muncii Sisteme de guvernare Cronici Contabilitate naţională Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Bănci electronice 1581 Drepturile şi obligaţiile moştenitorilor Infracţiune de omor Paleontologie Scrieri filosofice Predeal Geografie fizică Admnistraţia de nivel inferior. Admnistraţie locală. Admnistraţie municipală. Autorităţi locale Publicaţii ale conferinţelor Iconologie Conflicte sociale Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Ciuperci Onomastică Constituţia din 1923 Cinematografie. Înregistrarea imaginii în mişcare Mănăstiri Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Munţii Iezer-Păpuşa Organizare comercială Timişoara 1948-1958 Natura Industria tipografică Curente şi mişcări literare 1974-1976 Închisori pentru deţinuţi politici Situaţie economică Măsuri privind pregătirea, desfăşurarea apărării civile Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Sărbători religioase Educaţie în şcoală Investiţii (Economie) Educaţie în familie Societatea literară Junimea, Iaşi Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Informare-documentare Filosofia culturii. Sisteme culturale. Teoria complexelor culturale Religie-Biserica Creştină 1859-1862 Personalităţi Drept penal Spania Pedeapsă. Executarea pedepsei 1914-1918 Standard Glodeni Sec. 20 AD Organizaţii ale angajaţilor Personalităţi politice Control financiar Procedură fiscală Comunitate europeană Literatură memorialistică Divertisment Literatură greacă Cercetări. Oameni de ştiinţă 1946-1980 Morală socială Partidul Ţărănist Radical Muzeul Goleşti Lithuania Lupte clasice. Lupte greco-romane Publicaţii seriale. Periodice Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Sculptură Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Publicaţii Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Lingvistică. Limbaje Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Revistă Statistică socială Drept de autor Polonia Botanică Partide fasciste Obligaţii comerciale -1918 Contracte în general Biologie Situaţie politică Sighişoara, Oraşul Tradiţii Ştiinţe istorice Relaţii dintre biserică şi stat Paleografie Artişti români Inovaţii Obţinerea şi prelucrarea gazelor Regim penitenciar Reţeaua Internet Drept comunitar Documentaţie tehnică Icoane Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans Ghid turistic Comemorări. Ceremonii inagurale. Omagii. Aniversări. Jubilee. Ceremonii de întronare, de afiliere. Prestări de jurământ. Cerebrarea evenimerntelor şi faptelor marcante din viaţa persoanelor, cărţi de aur, liber memorialis, tablouri de onoare, monumente, dedicaţii, memoriale, etc. Ştiinţă şi tehnică Postcommunism Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Anul 1990 Sec. 13-19 Circulaţie. Conducere. Semne şi semnale de circulaţie Literatură maghiară Muzică sacră 1969-1975 Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Estetică (obiectivă şi subiectivă) Urbanism Ştiinţe ale naturii Situaţia socială a României în sec. 21 Berlin Cutume Dezvoltare economică Etnologie. Etnografie Brăila, Oraşul Cooperare economică Anul 1595 Etnografie rromă Mărturie şi probe în procedurile penale Hunedoara, Judeţul Metode şi tipuri de asistenţă socială Incendii. Foc. Protecţia contra incendiilor Supranatural Voineasa Răscoala de la 1655 (a seimenilor) Circulaţie monetară Situaţie demografică Instituţii şi centre ştiinţifice şi tehnice Etnogeneză Buzău, Judeţul Sărbători ale iernii Geologie generală Tehnici de datare în arheologie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Constituţii. Adunări legislative Limba engleză Calitatea produselor Personal auxiliar Probe. Justificări Propagandă Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Electrotehnică Imagini în biserică Sec. 15-19 Criza învăţamântului 1920-1947 Istoria familiilor Snoave Drept civil Spionaj Multiculturalism Poveşti. Legende. Basme Maramureş 1895-1995 Societate post-comunistă Aniversări Stratificare socială. Diferenţiere socială Intelectualitate Navigaţie fluvială Şcoala Ardeleană Zoologie generală Dâmboviţa, Judeţul Biserica şi autorităţile civile Sec. 20 Inflaţie Sociologie urbană. Sociologia comunităţilor Istoria rromilor Stratificare socială Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice 1947-1957 Câmpia Bărăganului Tehnici de măsurare Gestiune 1850-1950 Tranziţie Palate Anul 1936 Administraţie publică Vertebrate în general Nume de persoane, grupuri de persoane Bucovina Ploieşti, Oraşul Politică naţională Curţi internaţionale Zone umede Anul 1821 Insecte Comunicare europeană Monede Reducerea energiei Partide politice Politică internă Istoria învăţământului Ribiţa, Comuna Terenul de coastă relevant Rangul naşterii Obiecte de aur. România Lucrările Sesiunii, Cluj-Napoca, 2010 Comunităţi rurale interetnice Emigranţi români Arhitectură religioasă. Biserici 1944-1965 Ingineri - Biografii Autoritate supremă. Suveranitate. Forme de stat. Forme de guvernământ Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor 1952-1968 Drept privat Ape interne naturale Opinie publică Napoléon I - Împărat al Francezilor (Napoléon Bonaparte) Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Biblia Vechiului Testament : Psalmi Măsuri împotriva consumului de droguri, stupefiante, narcotice, halucinogene Drept în general Credinţă (Religie) Documente legislative Prelucrare la cald Bogaţi, Comună Insecte dăunătoare plantelor Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Informare documentară 1800-1821 Mamaia Istorie universală Daci Arta spectacolului Fiscalitatea întreprinderii Revoluţia de la 1848 Centralizare. Descentralizare Dobrogea Astronomie. Geodezie Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne Cadre didactice (Învăţământ superior) Metrologie Doamnei, Râul Logică Accidente. Asistenţă şi ajutor în caz de accident Antropologie culturală Şcolaritate Iugoslavia Politică economică Ştiinţa mediului înconjurător Alegeri. Plebiscit. Referendum. Campanie electorală. Corupţie electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor Învăţământ superior. Universităţi Fenomene neelucidate 1989 Cibernetică economică Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Buzău Colecţii şi colectionari Avocaţi 1866-1947 Sec. 11 Asigurare Naraţiuni. Povestiri. Istorisiri. Poveşti. Umor Presă Valea Doftanei Cercetare ştiinţifică Partide şi mişcări politice Executarea pedepsei Cercetări ştiinţifice Şosele şi drumuri naţionale. Şosele principale. Şosele derivate. Artere Dreptul familiei Istorie politică Cărţi vechi Sec. 17-20 Marketing Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Anul 1997 Muzicieni 1998-2000 Audit Aviaţie Berchişeşti (satul) Munţii Postăvaru 1877-1878 Culegeri din operele unui singur autor Filologi Limba ebraică Învăţământ pedagogic Cereale. Recolte de grâne 1821-1999 Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Executarea sentinţei Drept agrar 1834-4848 Doctrine economice CAR, 2005 Tractoare Buletin Ştiinţific Politică socială Partidul Comunist Român Istoria artei Botoşani Bibliografii regionale şi locale Chimie aplicată Şcoli Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Asigurări sociale Deţinuţi politici Imperiul Roman Poluarea mediului Taxe Genealogie Psihologie 1957-2007 Administraţie de stat Atitudini sociale Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Dezvoltare durabilă Războiul de independenţă Conţinut de umiditate Istoria limbii Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Tipuri de ajutoare sociale Curente sociologice Serviciul militar Lagăre de concentrare 1980-1983 Preoţi şi cler în general. Cler laic (mirean). Funcţii clericale diverse Munţi Iobăgie Filarmonică Instituţii publice Decoraţii interioare Legislaţie rutieră Chestionare 1906-1908 Petrol Papilionatae. Lupin. Mătură. Grozamă (drob). Medicks. Trifoi. Mazăre. Linte. Fasole. Soia. Schinduf 1913 Manual pentru liceu Minorităţi naţionale Servicii de bibliotecă 1957-1962 Bibliografie 1968-2008 Pietroasa Coleoptera. Gândaci Decizii judiciare Atletism 1460-1860 Presiuni prin servicii secrete şi de spionaj Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Arhitectură bisericească creştină Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Construcţii civile Folclor poetic Apărare naţională Metalurgie Consum la nivel naţional. Consum de stat. Consum social Zona maritimă relevantă Universităţile ca organizaţii Biblioteci. Organizare şi administrare Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Filosofia puterii Relaţii între partide Farmacologie Jurnalistică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Sistem monetar Administraţie locală 1853-1857 Racoviţă-Cehan, Familia Credinţe şi obiceiuri populare privind anumite perioade sau sărbători Imperiul Austro-Ungar Contracte în general. Legea contractelor. Legea obligaţiilor (contracte obligatorii) Surse oficiale. Acte, documente publice Revoluţie Agenţii de presă Exerciţii practice Sculptură în general. Artă statuară Sculptură în general Munţii Aninei Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Putere legislativă Maşini agricole China. Republica Populară Chineză Libertatea presei Acţiune penală. Investigaţie penală. Procedură penală Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Paşti. Obiceiuri de Paşti. Ouă de Paşti Ecosisteme Legislaţie Rentabilitate. Principii economice. Utilitate. Valoare. Legea valorii Universitatea "Ştefan cel Mare" Şeful statului Hagiologie 1919-1940 Activităţi specifice administraţiei publice Aşezări urbane Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Muntenia Antropologie istorică Publicaţii periodice Evreii din România Munţii Râiosu Cinema. Film Botanică geografică Armistiţiu Politică fiscală Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Metode pedagogice Lumbricide Lucrări în lemn. Dulgherie. Tâmplărie Austro-Ungaria 1933-1975 Bibliografii naţionale Pluralitate culturală Servicii industriale Ctitori Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Organizare judiciară Arte grafice. Grafică Braşov, Oraşul Universitatea din Bacău Al Doilea Război Mondial Geografie turistică Cumpărare. Aprovizionare. Procurare. Conducerea stocurilor Viticultură. Viţă de vie. Vii 1919-1939 Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Critică dramatică Dreptul organizaţiilor internaţionale Practici şi metode de conducere Metode, sisteme şi procedee contabile Legea contractelor. Legea obligaţiilor Viaţă cotidiană Contracte economice Monedă. Sistem monetar. Bănci. Stoc de schimb Cântece patriotice Acţionări hidraulice Muzică bisericească Studii de caz Ecologie Sec. 17-21 Mobilier şi decoraţie bisericescă Anul 1863 Plante de nutreţ exclusiv ierburile Serbia Reformă fiscală Psihologia personalităţii Dare de seamă 1989-1999 Geologie istorică. Stratigrafie Fructe Economia turismului Legea aplicabilă Drept economic Lingvistică. Limbi Biserica română Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Mişcări naţionale Climatologie 1828-1918 Bizanţ NATO Discursuri. Alocuţiuni Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Economie de piaţă Fotografii artistice Dezbateri politice Catalog Anul 1935 Dicţionar al presei Sănătate şi igienă publică Suveranitate naţională. Suveranitate populară Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Mass-Media Tranzacţii bancare Istria Servicii de informaţii Ţara Făgăraşului Gorj, Judeţul Istoria Daciei 1912-1972 Literatură periodică Sec. 17 Sistem penitenciar Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar Anul 1877 Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Nevertebrate în general Inginerie. Tehnică în general 1941-1944 Cărţi în general Ştiinţe exacte Moluşte. Crustacee Activităti specifice administraţiei publice Persoane fizice (Drept civil) Literatură Servicii secrete Amintiri Sociologie economică Ştiinţa calculatoarelor Codice Statut juridic Operaţiuni bancare Proiecţii de imagini vizuale Fontă Izvoare minerale Bistriţa-Năsăud, Judeţul Straturi şi grupări sociale. Ranguri. Ocupaţii Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Cântece populare. Cântece tradiţionale. Cântece din folclorul categoriilor sociale Relaţii diplomatice româno-japoneze Monografii Serii, colecţii. Serii, seturi, colecţii ale autorilor Autobiografie Valea Ialomiţei Grupuri sociale Finanţare Monumente de artă Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Plante acvatice Muzeul Nicolae Bălcescu Medicamente clasificate după originea lor Muntenia. Ţara Românească Alianţe militare Penticostali 1962-2012 Grupuri etnice Drept penal. Infracţiuni Aculturaţia Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Manuscrise greceşti Accidente la lucru, la muncă. Accidente profesionale Contabilitate internaţională Cronologie istorică Prezentare istorică Lingvistică generală Credinţe şi obiceiuri populare Pictură Prelucrare artistică a textilelor. Ţesături decorative. Carpete, tapiţerie. Ţesături imprimate şi pictate. Baticuri. Ceaprăzărie, pasmanterie, borduri decorative. Fireturi, galoane Monede şi medalii Monumente de arhitectură 1500-2010 Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Geografie economică Secetă Perioada postrevoluţionară Stratificare socială şi structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice Episcopie Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Reformă juridică Meteorologie Biserica Romano-Catolică Pojarul Poliţei Industria lemnului Antreprenoriat Activitate internaţională. Politică externă Academia de Studii Economice din Bucureşti Literatură franceză Dezvoltarea României Industrie hotelieră Alge. Iarbă de mare etc. Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor 1920-1921 Clasicism Muzică dramatică. Operă Asigurări. Prevederi comune pentru împărţirea riscurilor Anul 1937 Geografie. Explorarea pământului Dialoguri Literatură de călătorii Finanţe internaţionale Metode de interogare Examinare, verificare, revizie a cărţilor de conturi Sec. 17-18 Estetică URSS Partea Europeană (Fostă) Literatură folclorică. Teatru tradiţional / folcloric / popular Putere de stat Ştiinţe biologice Dividente. Instrumente bancare Index alfabetic Alianţe politice Geotehnică. Mecanica solului. Lucrări terasiere. Lucrări pe terenuri îngheţate Artă populară Stroeşti - Argeş Stat Minori Relaţii de muncă. Contract de muncă Investiţii. Formarea capitalului Economie Cărţi xilografiate Edituri Finanţe publice. Legislaţie financiară 1949-1964 Piatra-Neamţ Mişcări naţionale populare 1989/1990 Orfelinate Memorii Carpaţi Animale dăunătoare plantelor (în afară de insecte) Oraşe. Municipii Ataşaţi militari în stăinătate Hidrogeografie Boli profesionale Sec. XIX-XX Arhivistică. Arhive (inclusiv arhive publice, oficiale şi alt gen de evidenţe) Obiceiuri Revoluţie. Răsturnare, schimbare de guvern (prin violenţă). Puci. Lovitură de stat Primul Război Mondial Scheme metaforizante Chimie. Cristalografie. Mineralogie Dansuri populare, naţionale, regionale. Dansuri rurale Pescuit. Pescării şi produsele lor Viitorologie Semănătorism Clasici antici Opere şi antologii Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Divinităţi. Obiectul religiei. Cultul divinităţilor. Mituri particulare. Funcţiile divinităţilor. Lumea zeităţilor şi spiritelor Tratare internaţionale Monografie Pedagogi Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Minorităţi naţionale şi etnice Economia fondului funciar. Propritate asupra pământului Sec. 16-20 Mod de viaţă Mişcarea legionară Montaj Sporturi nautice în ambarcaţiuni Organizare şi conducere comercială şi industrială Sec. 14-18 Metafizică Tratate de pace Economia României Studiu comparativ America de Sud Anul 1940 Mişcarea paşoptistă Peşteri. Grote Sistematizare regională, urbană şi rurală Comunism Publicaţii ale muzeelor Teoria artei Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă "Mihai Viteazu" Piteşti Drept administrativ Istorie militară. Războaie. Campanii. Lupte. Fapte ostăşeşti Statistică aplicată Arhitectura locuinţelor Valea Someşului Sistem financiar Personalităţi politice (biografii) Politică sanitară Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Ştiinţe biografice înrudite Grupe de ocupaţii, profesiuni 1600-1680 Album Ordine publică 1989- 1914-1915 Instanţe juridice Desnaţionalizare. Privatizare Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice Buget public Prezentări biografice Silvicultură Proprietăţi fizico-chimice Târgovişte, Oraşul Impozite Depresiunea Transilvaniei Tratatul de la Berlin 1878 Biografii şi studii înrudite Renaştere Ştiinţa solului. Analiza solului Caraş-Severin Folclor literar Medicină neconvenţională Economie în general Teoria istoriei Clasificarea profesiunilor Metale neferoase în general Peştera Muierilor Anul 1918 Probleme filosofice Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Universităţi Valea Arieşului Monedă. Sistem monetar 1853-1854 Ilfov, Judeţul Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Futurologie Istoria filosofiei Arhive Satu Mare Conace Corp profesoral Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Băile Olăneşti Obligaţii Efecte ale obligaţiilor Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Geografie culturală Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Neamţ, Judeţul 1940-1944 Cercetări arheologice Instituţii pentru executarea pedepselor. Instituţii de reeducare prin muncă Crişcior Arheologie Strategie economică Reformă economică Catalog de editură Obiceiuri populare Dosare secrete. Poliţie politică Parcuri naţionale. Rezervaţii arboriale Expertize Închisori politice Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Episcopia Greco-Catolică din Oradea Nuvele, povestiri Biserici Oameni de ştiinţă 1941-1945 1945-1989 Legi individuale Construcţia de maşini Filosofie Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Fosta URSS din Asia Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Biserică şi cultură Diplomaţi Relaţii externe în Europa Astronomie teoretică. Mecanică cerească Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Dialoguri filosofice 1975-1981 Biserica Creştină. Organizare şi ritual Câmpia Transilvaniei Republica Moldova Sărbători importante/principale. Serbări. Festivităţi Lupta de clasă Mişcări revoluţionare Munţii Buda Viaţă politică Studii locale 1918-1947 Istoria monedei Catastrofe naturale Egipt Castele fortificate sau semifortificate Dialoguri. Conversaţii pe subiecte diverse Biserica "Sf. Nicolae" Averea populaţiei. Bunuri şi proprietăţi personale Biogeografie Sistematizare teritorială. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Periodic 1931-1960 Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Arad, Oraşul Hidrologie continentală Terenul de coastă al României Floreşti Folclor din Transilvania Istorici Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Seimenii Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Mişcări sociale Obligaţii contractuale (Drept) Cuzdrioara, Comună Slavistică Istorie militară Economia României în contextul globalizării Ismail, Judeţul Titluri universitare Politică financiară Pucioasa, Oraşul Studiu de piaţă Parlamente Scrieri în seriale, jurnale, reviste Metaforă-clișeu 1917-1918 Construcţii agricole Biblioteci 1997/2004 Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Literatură populară. Ediţii populare. Versiuni simplificate Valea Cernei Politică de comerţ exterior. Instrumente, reglementări, tratate în comerţul exterior Dialecte sociale Moldova Coduri de legi Organizarea şi administrarea judecătorească Fraudă. Delapidare. Înşelăciune Societăţi literare Ştiinţa istoriei Coduri de legi şi culegeri de legi (cărţi) Mehedinţi, Judeţul Muzee. Expoziţii permanente Tomis Istoria familiei regale Educaţie şi instruire militară în general. Instruirea trupelor, a cadrelor militare Tezaure documentare Ţările Române Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale Academii Obiceiuri de nuntă Arta mişcării. Coregrafie Logică. Istorie Copii 1835 Limba italiană Pietre de mormânt Box Industrializare Serii, colecţii (operele mai multor autori publicate sub un titlu general). Serii, seturi, colecţii ale editorilor Publicaţii scoase de muzeu Piatra Craiului Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Geografie. Biografie. Istorie Familia Cantemireştilor Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Contracte Protoistorie Hotărîri ale Consiliului de Miniştri Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului 1749-1760 1418-1800 Publicaţii universitare 1859-1918 Cercetare în muzee Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Scrieri politice Şcoli militare Import de capital, Investiţii de capital. Investiţii străine Petrol şi gaze Omagii Uniunea Europeană Relaţii internaţionale. Politică internaţională Ortodoxie Politica turismului Generaţia Z Distribuţie geografică Drept internaţional public Război Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Contabilitate Biserici creştine Metale preţioase Filologie 1946-1949 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Olt, Râul 1856-1878 Filosofie. Psihologie Centralizare Basme, poveşti, povestiri Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Sec. 14-16 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Profesori universitari şi personal ştiinţific Politică externă Persecuţii politice Anticomunism 1915-1959 Teoria modelelor economico-matematice Subcarpaţii Preistorie Drept internaţional privat Cadre didactice - Biografii Progres economic Sisteme de pensii Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Tehnica mijloacelor de transport Formaţiuni folclorice Banat Sisteme bancare Muzică pentru instrumente de suflat Folclor comparat Organe de fixare şi asamblare Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Radio Organizaţii şi asociaţii non-guvernamentale. 1944-1952 Lexicologie Persoane fizice Documente diplomatice Costume populare 1775-1861 Documente Societate socialistă Politica educaţiei Arte grafice Aspecte normative şi de evaluare a culturii. Ideologie Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Probleme de drept Libertatea religiei Macroeconomie Opere Obiecte ale omului primitiv Muzicologi Electronică Criză economico-financiară Noţiuni civile Surse istorice Artă preistorică. Artă primitivă Neoliberalism Centre de documentare Control bugetar Anul 1992 Expoziţii Adopţiune Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Educaţia surdo-muţilor Industria lemnului şi cherestelei Foşti combatanţi Personalităţi bisericeşti Îngeri. Demoni. Sfinţi. Spirite pure 1877-1978 Magazin (Publicaţie) Culegeri colective 1939-1947 Câmpulung-Muscel Influenţe politice Armată Hermeneudica Geografie regională Prezentări istorice în sens strict Producerea şi conservarea alimentelor solide Capitale Comerţ Irigaţii Teoria şi organizarea muncii. Relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Adopţie Politică de finanţare Îmbinare sudată Administraţia de nivel inferior. Administraţie locală. Administraţie municipală. Autorităţi locale Literatură latină clasică Imperiul Habsburgic Studii de istorie Ştiinţe naturale Relaţii juridice Voineasa, judeţul Vâlcea Matematică calculatorie. Analiză numerică Istoria României Medicină naturistă Valea Prahovei Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Bega, Bazin hidrografic Generaţia Y Artă populară românească Cărţi de meditaţie. Scrieri contemplative Munţii Căpăţânii Social-democraţie Năsăud, Oraşul Drept internaţional Cronologie Terenul de coastă al Ucrainei Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Animale sălbatice Muzică bizantină Curtea Constituţională Politică statală Europa Centrală Funcţionari publici Blocuri internaţionale. Tensiune, conflict Conducerea şi controlul producţiei Literatură română. Folclor Feminism Teză de doctorat Principii şi reprezentări astrologice tradiţionale Istoria tiparului. Descoperirea modelelor de tipărire a cărţilor Organizare şi practică în comerţ. Mărfuri. Servicii Suseni, Comuna Societate globală Confluenţe culturale Medicină veterinară Agronomie Programe de învăţământ Topoloveni Desen artistic Muzică vocal-instrumentală Bazinul hidrografic al Târnavei Asigurări Cultură românească Porţile de Fier Ialomiţa, Judeţul Tratate internaţionale Nulitate (Drept civil) Literatură engleză Ştiinţe auxiliare ale geologiei Reprezentări epice, mitologice, legendare şi religioase Monografii ale localităţilor Statele balcanice în general Poliţie politică Carte veche < 1900 Arhitectura locuinţelor. Locuinţe. Clădiri rezidenţiale Transnistria Transport rutier Asia Curente literare Finanţe publice Partidul Naţional Ţărănesc Universitatea din Piteşti Persoane şi obiecte ale dreptului internaţional Psihosociologie Tradiţii rrome Drept financiar Organizarea statului Asigurări de persoane Botanică generală Mănăstirea Pocrovul Cataloage colective, unionale, ale mai multor biblioteci. Repertorii. Cataloage de colecţii ale mai multor biblioteci Rromi. Ţigani Istorie generală. Istorie universală Stat unitar Filosofie morală Materiale grafice. Colecţii de ilustraţii, planuri, hărţi etc. Contracte speciale Truşeşti Istoria Senatului Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Istorie ca gen literar Reforma învăţământului Ucraina Acte normative Finanţarea sistemului educaţional Consolidarea şi apărarea unităţii şi independenţei naţionale Stork, Familia Ţara Loviştei Sec. 14-15 Piteşti Holocaust Comunicare socială Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Turcia 1981-2006 Cărţi Mişcare de rezistenţă Independenţa în conştiinţa contemporanilor Drobeta-Turnu Severin Arhitectură rurală Dacia romană Geografie istorică Istoria muzicii după 1945 Războaie Folclor din Maramureş Reducerea consumurilor de materiale Biserica Ortodoxă Răsăriteană Toxonomie (Biologie) Publicaţii seriale Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Finanţele statului Bulgaria Eseuri Portugalia Politică monetară Biodemografie Interviuri Putere judiciară Personal muncitor Prelucrare mecanică Broderie Azilul Elena Doamna Avuţie naţională Concurenţă Anul 1947 Culegeri din operele mai multor autori 1943-2013 Publicaţii periodice şi seriale Viaţă în imagini Materiale cartografice Societate de asigurări Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Bănci Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Evaziune fiscală Istoria Europei Biserica greco-catolică Mircea cel Bătrân, Domn al Ţării Româneşti Întrebări şi răspunsuri Teste grilă Infrastructură Politică vamală Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Evrei români Relaţii între populaţie şi stat Educaţia în şcoală Organizarea întreprinderilor Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Construcţii civile în general Trafic de droguri 1944-1989 Alba, Judeţul Sec. 17-19 Locuinţe cu chirie Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Strigături Biserica şi statul Biblia Noului Testament Epistole Organizaţii interguvernamentale Folclor Piteşti (oraşul) Chirurgie Învăţământ superior economic Poezie populară Ouă încondeiate Speţe juridice Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Lingvistică istorică Muzică instrumentală Artă preistorică. Artă primitivă (veche şi modernă) Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Repertoriu Profesori Căi rutiere în general. Drumuri, şosele, autostrăzi, străzi. Sisteme rurale şi urbane de drumuri Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Contabilitatea conturilor bugetare Operă Sănătate publică Măsurare şi verificări în general Literatură română. Literatură de călătorii Reformă monetară 1880-1974 Fiscalitate administrativă. Impozite şi taxe Recorduri. Performanţe de vârf Infracţiuni penale Viaţă socială 1916-1944 Discursuri Învăţământ românesc 1937-1938 Icoane pe sticlă Castele Diplomaţie Artă industrială şi casnică. Meserii de artă. Arte aplicate Activitate internaţională Personalităţi istorice Istoria dreptului Vestigii Filosofie morală. Etică Sociologie rurală Partidul Ţărănesc Prostituţie Investiţii de capital 1859 Statistică naţională. Date provenite de la agenţiile naţionale guvernamentale Plante de cultură Sigilografie Munţii Carpaţi Biserici creştine. Secte. Comunităţi Organizare administrativă. Autorităţi publice Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Mamifere Arta mişcării. Dans 1946 Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Critică literară Biblioteci generale 1999 Lucrările Congresului 2005 Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Ştiinţa informării Ştiinţe sociale Economie naţională Instituţii culturale Reasigurare Economie industrială Literatura limbilor individuale Poenari Infracţiuni politice 1920 Austria Mănăstirea Cozia Ţara Haţegului Uciderea grupurilor naţionale, etnice, rasiale Potenţial turistic 1916 Control parlamentar asupra administraţiei naţionale Comerţ interior Delta Dunării Sec. 13-16 Organizare şi personal judiciar Managementul întreprinderii Ghiduri cu informaţii teoretice şi practice Sibiu 1877-1939 Fenomene de bază şi subsisteme ale societăţilor globale cu rol de categorii sociologice Dâmboviţa Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Relaţii economice internaţionale Ocupaţie Sport. Educaţie fizică Documente ilustrate. Documente grafice Cereale Organizaţii şi alte tipuri de cooperare Drept penitenciar Universitatea "Babeş-Bolyai" Teste Riscuri miniere Prelucrarea metalelor Criza familială Sec. 13-14 Antroponimie Geologie şi ştiinţe înrudite America Horticultură în general Istorie contemporană Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Contenciosul administrativ Istoria muzicii 1866-1906 Tulcea, Judeţul Sociologie pedagogică Lupta de clasă. Forme ale luptei de clasă Cinematografie Antropologie socială Istorie şi critică literară Concedii. Vacanţe. Sărbători şi zile nelucrătoare. Alte zile libere autorizate Corbi, Argeş Literatură ungară Creatori de muzică. Compozitori Sindicate Botanică sistematică Profesii de creaţie sau interpretare. Muzicieni şi funcţiile lor Olt 1947-1977 Lucrări practice Suceava, Judeţul Transilvania Mişcări muncitoreşti Personal judiciar Galeş, satul Documente juridice internaţionale. Acorduri internaţionale. Tratate internaţionale Muzeografie Limba spaniolă Critică muzicală Cămătari Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Tricoptere Impozite şi taxe Circ Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Oradea, oraşul Sociologia comunicării Folclor din Banat Biblioteci academice Arad, Judeţul Statele Unite ale Americii Moneda euro Sociologia familiei Pteridophyta. Ferigi. Plante cu spori asemănătoare ferigilor 1945-1958 Aparate portative Patriarhie Poloni Dicţionar Scrieri publicate în periodice Educaţie şi viaţă publică Ştiinţe umaniste Socialism utopic Mammalia. Mamifere Drept succesoral Geologie. Zăcăminte minerale Drept succesoral. Drept de moştenire Sec. 11-14 Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Biblioteci-Drept Alegeri. Campanie electorală Mediterana Pictură murală Munţii Rodnei 1989-1995 Jurisdicţie. Competenţă Carol II, Rege al României Estetică literară Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Marea Britanie Documentare. Cărţi. Scrieri Cenzură Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Pictură pe sticlă Publicaţiile Academiei Române Ploieşti Management sanitar Jocuri pentru copii Floră Castele, palate nefortificate. Reşedinţe, palate la ţară Filosofie românească Relaţii externe. România Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Geologie economică. Zăcăminte minerale Metafizică în general. Ontologie Vize Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Stas Presa argeşeană Independenţă. Autonomie 1920-1939 Toponimie Perioade şi etape din istoria muzicii. Şcoli, stiluri şi influenţe muzicale Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Muzică corală Asociaţii profesionale Catalogare. Reguli de catalogare Arhitectură funerară Culturi agricole Carte 1931-1960 Colinele Tutovei Sociologia culturii Rădăuţi Folclor din Muntenia Regi Boierime 1944-1992 Restaurare ecologică Mediul înconjurător Publicații EUP Teoria muzicii Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Procedură penală Tratate de alianţă Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Curtişoara Standarde. Norme Folclor din Moldova Dezvoltarea forţelor de producţiei. Progres tehnic. Inovaţii Matematică 1917 Texte dialectale Ardeal Structură socială. Societatea ca sistem social Metodologie Rezervaţii naturale. Zone protejate în general şi administrarea lor Dreptul de retragere Sisteme contabile 1900-1918 Drept civil. Drept privat Scrieri istorice Minorităţi etnice Proprietate 2007-2011 Universitatea din Bucureşti Lacuri Presă culturală Asigurări de bunuri Credit Chordata Articulata Târgu-Jiu Hidrobiologie Istoria tiparului Persoane care au nevoie de asistenţă Cucerirea Independenţei Naţionale a României Lichens. Licheni Artă militară în general Scule, maşini Comunicare televizuală Mediere Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti Victimele dezastrelor naturale Expresionism Conducere şi administrare Învăţământ superior Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Atribuţii Guvernare Filozofie românească Crişana Unificare teritorială Oameni de cultură Căsătorie Ştiinţe economice Integrare în UE Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Licenţiat. Doctor Publicații digitale Valoare (Filosofie) Lumina Lumii Partide comuniste 1859-1938 China Critică literară. Studii literare Finanţe publice, finanţele statului Limba română veche Oltenia Arhivistică. Arhive Asistenţă şi protecţie socială Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. 1918-1939 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Mărginimea Sibiului Surse legislative Sibiu, Judeţul Comerţ internaţional Minerit Caraş-Severin, Judeţul Dialecte regionale Eficienţă economică Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Lucrări hidrotehnice în general Locuri de depozitare anume stabilite. Locuri pentru provizii, rezerve Ediţie rară cu ilustraţii Sălaj, Judeţul Cronicari munteni Stat şi teritoriu Documente juridice Taxonomie Dezvoltarea turismului Monumente Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Compozitori Fertilitate Biserica Ortodoxă Drept public Protecţia copiilor Mişcarea sportivă. Activitatea sportivă după diverse criterii Nuvele Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Geogafie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Istorie literară Sport de performanţă Cronicari Braşov Almanah Anul 1991 Pulbere, granule, alice din metal Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Hartă turistică Iaşi 1695-1895 Biodiversitate Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Deva, Oraşul Enciclopedie Literatură ştiinţifică şi filosofică Muzică religioasă Termodinamică. Energetică Politică internă. Politică externă Făgăraş Putere politică Manuscrise slavo-române Articole din periodice Atlas Congres Sec. 8-14 Germania Verificarea oficială a conturilor Sculptori Junimea Medicină Nivele de dezvoltare. Etape de dezvoltare economică. Sisteme economice Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Acumularea, tezaurizarea banilor Prezentare critică 1702-2002 Promovarea ştiinţei Obiceiuri legate de naştere Monumente. Monumente comemorative Mobilă de artă.Corpuri de încălzit şi iluminat Bibliografii Limba greacă veche Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Infracţiuni împotriva economiei naţionale, economiei planificate, proprietăţii obşteşti, proprietăţii socialiste Producţia de carte Regatul Haşemit al Iordaniei Integrare economică Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Bucium, comuna Cultură şi globalizare 2010 Baia Mare, Oraşul Obligaţii. Contracte. Convenţii Carte veche Demografie Civilizaţie şi cultură Câmpia Brăilei Mărci comerciale Procedură în caz de faliment Jocuri şi recreere în aer liber Comerţ exterior 1940 Manifestare naţională Legende istorice Lepidoptera. Fluturi. Molii Arhirectură Politică militară. Politică de apărare Obiceiuri. Datini Documente ilustrate Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Deformare plastică 1944-1969 Biserica Mavrodolu Artă Muşăteşti (comuna) Premise istorice 1938-1944 Interpreţi vocali Aves. Păsări în general. Ornitologie 1956-1971 Atlase tematice Dâmboviţa, Râul Aref, comună Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Catalog de bibliotecă Ţara Moţilor Act juridic Discursuri politice Tratamente termice Dreptul muncii Biserica Creştină Educaţie. Învăţământ. Instruire Educaţie şcolară De la secolul al 5-lea AD la secolul al 15-lea AD Căi ferate în general. Linii. Construcţia de linii Sociologia muncii Cultură şi civilizaţie 1925 Handbal Evul Mediu Literatură greacă clasică Paleontologie. Fosile Secretariat Elveţia Sondaje de opinie Organizaţii, societăţi Turism Sociologie politică Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale 2004 Enciclopedii Mitropolii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Organizarea şcolilor, a învăţământului Abrevieri. Simboluri. Semne Cetăţi Munţii Metaliferi Gurghiu-Harghita Industrie minieră Sec. 19 Istoria Principatelor Române Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Clerici Proprietate funciară Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Cultură şi civilizaţie Ştiinţa solului Rusia Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Sociologia comunităţii Arhive naţionale Migraţie Morala familiei 1916-1918 Maramureş, Judeţul Dacia Mişcări şi coaliţii politice şi naţionale de diverse orientări Societate. Asociaţie Fotbal (soccer) Valea Jiului Biocenologie Istorie antică Etnologie Partide social-democrate Matematică şi ştiinţe naturale Viaţă mondenă Politică şi guvernare Terminologie de specialitate Drepturile reale 1990-2007 Legislaţie comercială 1834-1849 Biotehnologie 1359-1595 Munţii Apuseni Teoria cunoaşterii Bibliografii pe subiect Zoologie Politică industrială Băile Herculane Ocupaţii şi activităţi legate de artă şi divertisment Sociologia educaţiei Economie. Ştiinţe economice Ziaristică. Presă Nevertebrate Sec. 21 Limba română Bunăstare socială Dicţionar după vocabularul pe care îl conţin Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Practică judiciară Mecanizare şi automatizare în agricultură şi la fermele agricole Muzee Animale vătămătoare Conducere şi administrare în exploatare Temperatura medie anuală Profesori ce însoţesc grupe de elevi pe parcursul a mai mulţi ani/clase. Mobilitatea cadrelor profesorale Jilava Dedecaţie şi autograful autorului Camere de comerţ Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Planificarea oraşelor. Dezvoltare urbană. Zone construite. Aglomerări. Aşezări Filosofie politică 1916-1919 Câmpulung Muscel Literatură greacă din România Interferenţe culturale Nutriţia omului Lingvistica textului. Analiza discursului Naşteri extramateritale Drept contractual Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Economie agrară Obiceiuri funerare Infracţiuni Ierburi de nutreţ. Ierburi de fâneaţă. Păşune Drept cutumiar Arte grafice aplicate. Grafică comercială Chimie industrială Sec. 16 Legea contractelor Croitorie. Cusături. Tricotaje. Lucruri croşetate Cărţi religioase Studii literare comparate. Literatură comparată Alba Iulia, Oraşul
Vă rugăm să schimbaţi parola