Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ
Lucrări: 435 lucrari in 433 publicatii in 8 limbi
Educaţie pentru sănătatea corporală de: Dan, Mirela (Text tipărit)
Pedagogie : Curs universitar de: Universitatea Politehnica din Bucureşti; Popescu, Vasile, pedagog; Mircescu, Mihai; Moldoveanu, Mihaela (Text tipărit)
Modus cogitandi, modus vivendi : Larisa Cuzneţov Secrieru, Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar : Biobibliografie de: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. Biblioteca Ştiinţifică (Text tipărit)
Ghid de practică psihologică pentru studenţi de: Aniţei, Mihai; Chraif, Mihaela; Trifu, Simona (Text tipărit)
Pedagogia socială a lui Dimitrie Gusti de: Langa, Claudiu (1977-) (Text tipărit)
Multidisciplinaritatea şi educaţia academică : Dialoguri argumentate de: Săvoiu, Gheorghe; Iorga-Simăn, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Franţa Cercetare Sociolingvistică. Folosirea limbii Religie. Teologie Organe de maşini Tehnologii educaţionale Rolul educaţiei Dezvoltare organizaţională Psihologia copilului Dedicaţie şi autograful autorului Aritmetică Francofonie Volei Psihologia educaţiei Învăţământ gimnazial Didactică Biobibliografie Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Şcoli comerciale Educaţie axiologică Planuri de lecţie. Programe şcolare Sistem informatic Geografie Formarea şi dezvoltarea personalităţii Învăţământ Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Fizică Ortografie Predarea limbii engleze Calificative Copii şcolari Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Simpozion internaţional Practică pedagogică Societatea Naţională "Spiru Haret" Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Africa Îndrumare pedagogică Teologie dogmatică Organizarea învăţământului superior Comunicare Limba maternă Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Orientare şcolară şi profesională Europa Sănătate şi igiena bătrânilor. Gerontologie Psihologie experimentală Formare profesională Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Antologie Literaturi romanice Români Instruire colectivă Pedagogie şcolară Creştinism. Religie creştină Programe şcolare Periodic 1901-1930 Tehnica muncii intelectuale Management Ghid educaţional Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Învăţământ liceal Înot Muzică pentru instrumente cu coarde Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Manual şcolar (Învăţământ primar) Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Învăţare Literatură pentru copii Consiliere Dreptul la informaţie Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Management universitar Gândire autistică Învăţământ special Învăţământ primar Anuar Perfecţionare profesori. Evaluare Metode pedagogice constructiviste Curs universitar Istoria pedagogiei Politici educaţionale Asociaţia Universităţii din Europa Asistenţă socială Relaţia profesor-elev Educaţia în familie Sintaxa propoziţiei Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Antrenori. Instructori Comportament social Muncă intelectuală Muzică Instruire şi educaţie în afara şcolii Limba chineză Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Psihologie socială Comportament antisocial Agenţia Universitară a Francofoniei Metode de învăţare şi instruire Metode de predare şi instruire Prelucrare date Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Bazele educaţiei Comunicare nonverbală Învăţământ universitar Educaţie fizică Protecţie socială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Activitate şi organizare Învăţământ preşcolar Alte metode de predare Sociolingvistică Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Cultură Servicii de informare Formarea formatorilor Informatică aplicată Atitudine Fotbal Motricitate Statistică Schi Pedagogie - Metodologie Drept Psihologia dezvoltării Învăţământ tehnic Semiotică Ezechil Liliana Violenţa Politică Probleme Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Literatură română Limba rusă Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Cluj-Napoca, oraşul Învăţământ secundar Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Cultura informaţiei Educaţie Sociologie Organizarea educaţiei Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Civilizaţie. Cultură. Progres Piese de teatru Muzică pentru vioară Metode de predare Carte 1901-1930 Gramatică Ghid practic Drepturile omului Lingvistică Învăţători Teoria grafurilor Publicaţii ale conferinţelor Psihologia adolescentului Educaţie în şcoală Educaţie în familie Informare-documentare Managementul clasei Principiile activităţii pedagogice Biologie Reţeaua Internet Analiză de sondaj Antrenament sportiv Autonomie universitară Educaţie fizică şi sport Limba engleză Liban Program static: SPSS Multiculturalism Sănătate şi igienă personală Stratificare socială. Diferenţiere socială Metode de predare universitare. Metode de instruire Ştiinţa mediului înconjurător Învăţământ superior. Universităţi 2000-2004 Planificare curiculară Partide şi mişcări politice Marketing Abilităţi de învăţare Orientare şcolară Gimnastică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Bibliografie Atletism Ştiinţele educaţiei Universitatea din Otawa Învăţământ şi şcolarizare obligatorii Exerciţii practice Deficienţă intelectuală Psihologie pedagogică Publicaţii periodice Metodică Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Practici şi metode de conducere Boli ale bătrânilor Învăţarea limbii române Biserica română Configurare narativă Literatură Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Curriculum Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Metode statistice în cercetarea pedagogică Educaţia adulţilor Economie Idealurile educaţiei Tehnologii Drept administrativ Limba rromă Silvicultură Corp profesoral Noţiuni elementare de scriere Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Filosofie Organizarea sistemului de educaţie Metodică de predare Proces de învățare Periodic 1931-1960 Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Competenţe Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Exerciţii Filosofia ştiinţei Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Cunoaşterea practică a limbii Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire. Bâlbâiţi Capacitate de efort fizic Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Lucrările Conferinţei Internaţionale, Baia Mare, 2010 Comerţ Istoria României Calculatoare Programe de învăţământ Conştientizare culturală Universitatea din Piteşti Piteşti Comunicare socială Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Evaluarea şi predarea competenţelor Osiac, Vladimir Interviuri 1943-2013 Publicaţii periodice şi seriale Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Educaţie progresivă Folclor Învăţământ superior economic Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Profesori Educaţie ştiinţifică Învăţarea limbii chineze Şcoli tehnice Învăţământ românesc Metode psihologice Lectură Estetica sportului. Estetica sportivă Sport. Educaţie fizică Robotică Teste Asociaţii, uniuni etc. de educaţie a adulţilor Sociologie pedagogică Instruire Managementul activităţilor sportive Literatură americană în limba engleză Pedagogie practică UNESCO Sociologia comunicării Statele Unite ale Americii Sociologia familiei Dicţionar Tactică sportivă Psihologie şcolară Rebus Atmosfera (ca mediu înconjurător) Carte 1931-1960 Sociologia culturii Matematică Metodologie Electromagnetism Management educaţional Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Activităţi preşcolare Sporturi nautice Metode de predare şi învăţare Limbi individuale Examene de definitivat Învăţământ superior Ştiinţe economice Critică literară. Studii literare Elevi Dedicaţie şi autograf Ghid metodic Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Drept public Educaţie morală Analiza discursului Combaterea analfabetismului Istorie literară 2014 Braşov Limbi străine Iaşi Învăţământ online Cercetare pedagogică Medicină Dicţionar explicativ Activităţi ştiinţifice, didactice, culturale Baia Mare, Oraşul Educaţie tradiţională Teste pentru concursuri Strategii de învăţare Jocuri şi recreere în aer liber Factori de grup: Educaţie integrată Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Artă Proiectare didactică Educaţie şcolară Handbal Turism Psihopedagogie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Profesori mentori. Pedagogi Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizarea şcolilor, a învăţământului Programe de calculatoare. Software Învăţare prin practică Psihologia învăţării Comunicare socială. Sociologia comunicării Învăţarea autodirijată Pedagogie socială Teorii ale stilurilor de învăţare Scenete Recenzie Cercetare educaţională Aprecierea şi controlul proceselor elevilor Învăţare optimă Sociologia educaţiei Antrenament de forţă musculară Sec. 21 Limba română Material didactic Educaţia individului Dedecaţie şi autograful autorului Practică psihologică Rapoarte administrative Procese psihice superioare Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Exerciţii de gimnastică ritmică 1998-2008 Reţele digitale Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Creativitate Organizare şcolară Perfecţionarea profesorilor Simpozion Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare strategii didactice Pedagogie muzicală Biblioteconomie Lucrări ştiinţifice universitare Teoria literaturii Istorie Lingvistică şi limbi Informatică Învăţarea artei de a citi Canada Baschet Integrare profesională Planificarea educaţiei Conducere. Management Limbaje codificate vizuale Învăţarea limbii engleze Doctrine politice Organizarea învăţământului Argeş, Judeţul Logică. Teoria cunoaşterii Formarea profesorilor şi educatorilor Pedagogie specială Didactica specialităţii şi practică pedagogică Etică Cultură. Civilizaţie. Progres Sociologie educaţională Documentare Biblioteci universitare 1865-1944 Teoria educaţiei Dificultăţi de învăţare Feedback România Sporturi de iarnă Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Psihologie organizaţională Serbări. Festivităţi E-learning Discipline de învăţământ Lucrările Conferinţei Internaţionale, Piteşti, 2010 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Cipru, 2005 Instruire. Timp liber Ştiinţe socio-umane Pedagogie Drepturile copilului Roboţi industriali Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Economia muncii Profesori formatori Personalităţi Publicaţii seriale. Periodice Consilieri şi experţi în educaţie Cultură Civică Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Clasă socială Pedagogie comparată Mişcare, exerciţii de coordonare Copii cu dizabilităţi Ştiinţe ale naturii Inteligenţă artificială Electrotehnică Interdisciplinaritate Schimbare organizaţională Probleme generale de metodică şi didactică Sec. 20 Rezolvarea problemelor în colaborare Formatori în educaţie Organizarea educaţiei şi învăţământului Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Tylor, Ralph W. Planificarea sistemului educaţional Noţiuni elementare de citire-scriere Cercetare ştiinţifică Psihologie Manual pentru liceu Co-reacţie Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Metode pedagogice Universitatea din Bacău Gândire Voluntariat Sănătate şi igienă publică Inginerie. Tehnică în general Ştiinţa calculatoarelor Antreprenoriat Literatură franceză Academia de Studii Economice din Bucureşti Înţelegerea, formarea conceptelor Învăţământ preşcolar şi primar Minorităţi naţionale şi etnice Metafizică Statistică aplicată Prezentări biografice Universităţi Grade didactice Vocabular Lexic Fonetică Învăţarea în reţele digitale Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2011 Pedagogie şi metodică Republica Moldova Axiologia educaţiei Moldova Învăţare personalizată Publicaţii universitare Uniunea Europeană Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş Geometrie algebrică Banat Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Lexicologie Politica educaţiei Şcoli/cursuri permanente Electronică Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Resurse educaţionale Culegeri colective Tenis. Tenis de câmp Sporturi de luptă Corp profesoral. Alte feluri de personal Teză de doctorat
Vă rugăm să schimbaţi parola