Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ
Lucrări: 435 lucrari in 432 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Franţa Cercetare Sociolingvistică. Folosirea limbii Religie. Teologie Organe de maşini Tehnologii educaţionale Francofonie Psihologia educaţiei Învăţământ gimnazial Didactică Biobibliografie Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Şcoli comerciale Educaţie axiologică Planuri de lecţie. Programe şcolare Formarea şi dezvoltarea personalităţii Învăţământ Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Ortografie Simpozion internaţional Societatea Naţională "Spiru Haret" Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Îndrumare pedagogică Organizarea învăţământului superior Comunicare Orientare şcolară şi profesională Sănătate şi igiena bătrânilor. Gerontologie Psihologie experimentală Români Programe şcolare Management Ghid educaţional Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Învăţământ liceal Înot Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Consiliere Management universitar Învăţământ special Anuar Istoria pedagogiei Relaţia profesor-elev Educaţia în familie Sintaxa propoziţiei Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Antrenori. Instructori Muzică Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Agenţia Universitară a Francofoniei Metode de predare şi instruire Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Bazele educaţiei Comunicare nonverbală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Activitate şi organizare Învăţământ preşcolar Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Formarea formatorilor Atitudine Fotbal Motricitate Schi Drept Ezechil Liliana Violenţa Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Cluj-Napoca, oraşul Învăţământ secundar Cultura informaţiei Educaţie Sociologie Organizarea educaţiei Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Piese de teatru Carte 1901-1930 Ghid practic Drepturile omului Învăţători Publicaţii ale conferinţelor Educaţie în şcoală Educaţie în familie Informare-documentare Reţeaua Internet Analiză de sondaj Cuzneţov, Larisa Educaţie fizică şi sport Multiculturalism Stratificare socială. Diferenţiere socială Metode de predare universitare. Metode de instruire Orientare şcolară Gimnastică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Atletism Universitatea din Otawa Învăţământ şi şcolarizare obligatorii Psihologie pedagogică Publicaţii periodice Metodică Învăţarea limbii române Configurare narativă Literatură Curriculum Economie Drept administrativ Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Filosofie Organizarea sistemului de educaţie Metodică de predare Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Exerciţii Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire. Bâlbâiţi Comerţ Conştientizare culturală Universitatea din Piteşti Piteşti Comunicare socială Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Evaluarea şi predarea competenţelor Interviuri 1943-2013 Publicaţii periodice şi seriale Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Educaţie progresivă Folclor Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Profesori Educaţie ştiinţifică Învăţarea limbii chineze Şcoli tehnice Metode psihologice Sport. Educaţie fizică Robotică Teste Sociologie pedagogică Managementul activităţilor sportive Literatură americană în limba engleză Pedagogie practică UNESCO Sociologia comunicării Dicţionar Metodologie Management educaţional Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Activităţi preşcolare Limbi individuale Examene de definitivat Învăţământ superior Dedicaţie şi autograf Ghid metodic Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Educaţie morală Combaterea analfabetismului Istorie literară 2014 Braşov Cercetare pedagogică Medicină Dicţionar explicativ Activităţi ştiinţifice, didactice, culturale Baia Mare, Oraşul Educaţie tradiţională Teste pentru concursuri Jocuri şi recreere în aer liber Factori de grup: Educaţie integrată Artă Educaţie şcolară Psihopedagogie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Profesori mentori. Pedagogi Limba franceză Programe de calculatoare. Software Învăţare prin practică Psihologia învăţării Comunicare socială. Sociologia comunicării Învăţarea autodirijată Pedagogie socială Teorii ale stilurilor de învăţare Scenete Cercetare educaţională Aprecierea şi controlul proceselor elevilor Sociologia educaţiei Sec. 21 Limba română Material didactic Educaţia individului Rapoarte administrative Exerciţii de gimnastică ritmică Creativitate Organizare şcolară Perfecţionarea profesorilor Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare strategii didactice Pedagogie muzicală Lucrări ştiinţifice universitare Teoria literaturii Istorie Informatică Planificarea educaţiei Învăţarea limbii engleze Doctrine politice Argeş, Judeţul Didactica specialităţii şi practică pedagogică Sociologie educaţională Dificultăţi de învăţare Feedback România Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Psihologie organizaţională Serbări. Festivităţi E-learning Discipline de învăţământ Cipru, 2005 Instruire. Timp liber Drepturile copilului Profesori formatori Cultură Civică Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Mişcare, exerciţii de coordonare Copii cu dizabilităţi Probleme generale de metodică şi didactică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Noţiuni elementare de citire-scriere Cercetare ştiinţifică Manual pentru liceu Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Metode pedagogice Universitatea din Bacău Ştiinţa calculatoarelor Literatură franceză Înţelegerea, formarea conceptelor Învăţământ preşcolar şi primar Minorităţi naţionale şi etnice GUSTI, Dimitrie Statistică aplicată Universităţi Vocabular Lexic Fonetică Pedagogie şi metodică Republica Moldova Învăţare personalizată Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş Geometrie algebrică Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Politica educaţiei Şcoli/cursuri permanente Electronică Resurse educaţionale Culegeri colective Sporturi de luptă Teză de doctorat Rolul educaţiei Dezvoltare organizaţională Psihologia copilului Aritmetică Volei Sistem informatic Geografie Fizică Predarea limbii engleze Calificative Copii şcolari Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Practică pedagogică Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Africa Teologie dogmatică Limba maternă Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Europa Formare profesională Manual şcolar Educaţie. Învăţământ Antologie Literaturi romanice Instruire colectivă Pedagogie şcolară Creştinism. Religie creştină Periodic 1901-1930 Tehnica muncii intelectuale Muzică pentru instrumente cu coarde Manual şcolar (Învăţământ primar) Învăţare Literatură pentru copii Dreptul la informaţie Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Gândire autistică Învăţământ primar Perfecţionare profesori. Evaluare Metode pedagogice constructiviste Curs universitar Politici educaţionale Asociaţia Universităţii din Europa Asistenţă socială Comportament social Muncă intelectuală Instruire şi educaţie în afara şcolii Limba chineză Psihologie socială Comportament antisocial Metode de învăţare şi instruire Prelucrare date Învăţământ universitar Educaţie fizică Protecţie socială Alte metode de predare Sociolingvistică Cultură Servicii de informare Informatică aplicată Statistică Pedagogie - Metodologie Psihologia dezvoltării Învăţământ tehnic Semiotică Politică Probleme Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Literatură română Limba rusă Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Civilizaţie. Cultură. Progres Muzică pentru vioară Metode de predare Gramatică Lingvistică Teoria grafurilor Psihologia adolescentului Managementul clasei Principiile activităţii pedagogice Biologie Antrenament sportiv Autonomie universitară Limba engleză Liban Program static: SPSS Sănătate şi igienă personală Ştiinţa mediului înconjurător Învăţământ superior. Universităţi 2000-2004 Planificare curiculară Partide şi mişcări politice Marketing Abilităţi de învăţare Bibliografie Ştiinţele educaţiei Exerciţii practice Deficienţă intelectuală Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Practici şi metode de conducere Boli ale bătrânilor Biserica română Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Metode statistice în cercetarea pedagogică Educaţia adulţilor Idealurile educaţiei Tehnologii Limba rromă Silvicultură Corp profesoral Noţiuni elementare de scriere Proces de învățare Periodic 1931-1960 Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Competenţe OSIAC, Vladimir Filosofia ştiinţei Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Cunoaşterea practică a limbii Capacitate de efort fizic Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Lucrările Conferinţei Internaţionale, Baia Mare, 2010 Istoria României Calculatoare Programe de învăţământ Învăţământ superior economic Învăţământ românesc Lectură Estetica sportului. Estetica sportivă Asociaţii, uniuni etc. de educaţie a adulţilor Instruire Statele Unite ale Americii Sociologia familiei Tactică sportivă Psihologie şcolară Rebus Atmosfera (ca mediu înconjurător) Carte 1931-1960 Sociologia culturii Matematică Electromagnetism Sporturi nautice Metode de predare şi învăţare Ştiinţe economice Critică literară. Studii literare Elevi Drept public Analiza discursului Limbi străine Iaşi Învăţământ online Strategii de învăţare Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Proiectare didactică Handbal Turism Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizarea şcolilor, a învăţământului Recenzie Învăţare optimă Antrenament de forţă musculară Practică psihologică Procese psihice superioare Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 1998-2008 Reţele digitale Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Simpozion Biblioteconomie Lingvistică şi limbi Învăţarea artei de a citi Canada Baschet Integrare profesională Conducere. Management Limbaje codificate vizuale Organizarea învăţământului Logică. Teoria cunoaşterii Formarea profesorilor şi educatorilor Pedagogie specială Etică Cultură. Civilizaţie. Progres Documentare Biblioteci universitare 1865-1944 Teoria educaţiei Sporturi de iarnă Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Lucrările Conferinţei Internaţionale, Piteşti, 2010 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Ştiinţe socio-umane Pedagogie Roboţi industriali Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Economia muncii Personalităţi Publicaţii seriale. Periodice Consilieri şi experţi în educaţie Clasă socială Pedagogie comparată Ştiinţe ale naturii Inteligenţă artificială Electrotehnică Interdisciplinaritate Schimbare organizaţională Sec. 20 Rezolvarea problemelor în colaborare Formatori în educaţie Organizarea educaţiei şi învăţământului Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Tylor, Ralph W. Planificarea sistemului educaţional Psihologie Co-reacţie Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Gândire Voluntariat Sănătate şi igienă publică Inginerie. Tehnică în general Antreprenoriat Academia de Studii Economice din Bucureşti Metafizică Prezentări biografice Grade didactice Învăţarea în reţele digitale Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2011 Axiologia educaţiei Moldova Publicaţii universitare Uniunea Europeană Banat Lexicologie Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Tenis. Tenis de câmp Corp profesoral. Alte feluri de personal
Vă rugăm să schimbaţi parola