Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ
Lucrări: 435 lucrari in 439 publicatii in 9 limbi
Subiecte
Periodic 1901-1930 Marketing Atitudine Programe de învăţământ Ştiinţe economice Tehnica muncii intelectuale Fotbal Motricitate Conştientizare culturală Publicații digitale Baschet Statistică Critică literară. Studii literare Schi Management Pedagogie - Metodologie Drept Abilităţi de învăţare Integrare profesională Franţa Orientare şcolară Gimnastică Psihologie Psihologia dezvoltării Învăţământ tehnic Elevi Semiotică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Universitatea din Piteşti Dedicaţie şi autograf Manual pentru liceu Cercetare Sociolingvistică. Folosirea limbii Co-reacţie Bibliografie Planificarea educaţiei Atletism Învăţământ preuniversitar Religie. Teologie Ghid metodic Violenţa Ghid educaţional Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Organe de maşini Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Politică Ştiinţele educaţiei Conducere. Management Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Învăţământ liceal Tehnologii educaţionale Universitatea din Otawa Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Drept public Învăţământ şi şcolarizare obligatorii Educaţie morală Piteşti Analiza discursului Limbaje codificate vizuale Exerciţii practice Învăţarea limbii engleze Înot Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Rolul educaţiei Comunicare socială Organizarea învăţământului Doctrine politice Combaterea analfabetismului Argeş, Judeţul Deficienţă intelectuală Psihologie pedagogică Istorie literară Publicaţii periodice Probleme Braşov 2014 Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limbi străine Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Muzică pentru instrumente cu coarde Metode pedagogice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Iaşi Logică. Teoria cunoaşterii Manual universitar Formarea profesorilor şi educatorilor Metodică Dezvoltare organizaţională Manual şcolar (Învăţământ primar) Literatură română Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Pedagogie specială Învăţământ online Limba rusă Universitatea din Bacău Didactica specialităţii şi practică pedagogică Evaluarea şi predarea competenţelor Gândire Cercetare pedagogică Etică Practici şi metode de conducere Cultură. Civilizaţie. Progres Interviuri Sociologie educaţională Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Învăţare Psihologia copilului Voluntariat Documentare 1943-2013 Literatură pentru copii Publicaţii periodice şi seriale Boli ale bătrânilor Dedicaţie şi autograful autorului Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Învăţarea limbii române Medicină Biserica română Francofonie Aritmetică Consiliere Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Volei Biblioteci universitare Sănătate şi igienă publică Psihologia educaţiei 1865-1944 Cluj-Napoca, oraşul Învăţământ secundar Educaţie progresivă Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Cultura informaţiei Inginerie. Tehnică în general Învăţământ gimnazial Dicţionar explicativ Configurare narativă Activităţi ştiinţifice, didactice, culturale Literatură Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Folclor Dreptul la informaţie Ştiinţa calculatoarelor Management universitar Baia Mare, Oraşul Învăţământ superior economic Educaţie Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Educaţie tradiţională Didactică Gândire autistică Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Teoria educaţiei Strategii de învăţare Teste pentru concursuri Curriculum Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Jocuri şi recreere în aer liber Dificultăţi de învăţare Profesori Învăţământ special Sociologie Învăţământ primar Factori de grup: Educaţie integrată Biobibliografie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Anuar Perfecţionare profesori. Evaluare Educaţie ştiinţifică Învăţarea limbii chineze Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Artă Feedback Şcoli comerciale Educaţie axiologică Organizarea educaţiei România Şcoli tehnice Metode pedagogice constructiviste Antreprenoriat Învăţământ românesc Academia de Studii Economice din Bucureşti Literatură franceză Înţelegerea, formarea conceptelor Planuri de lecţie. Programe şcolare Sporturi de iarnă Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Metode statistice în cercetarea pedagogică Învăţământ preşcolar şi primar Metode psihologice Sistem informatic Curs universitar Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţia adulţilor Economie Piese de teatru Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Geografie Proiectare didactică Educaţie şcolară Handbal Lectură Muzică pentru vioară Formarea şi dezvoltarea personalităţii Istoria pedagogiei Învăţământ Politici educaţionale Asociaţia Universităţii din Europa Asistenţă socială Turism Români Psihopedagogie Istoria României Formarea formatorilor Metode de predare universitare. Metode de instruire Ştiinţa mediului înconjurător Informatică aplicată Învăţământ superior. Universităţi Instruire colectivă Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale 2000-2004 Profesori mentori. Pedagogi Pedagogie şcolară Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Sporturi de luptă Învăţământ superior Canada Planificarea sistemului educaţional Estetica sportului. Estetica sportivă Planificare curiculară Minorităţi naţionale şi etnice Creştinism. Religie creştină Fizică Corp profesoral. Alte feluri de personal Noţiuni elementare de citire-scriere Cercetare ştiinţifică Idealurile educaţiei Partide şi mişcări politice Ortografie Limba franceză Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Relaţia profesor-elev Predarea limbii engleze Organizarea şcolilor, a învăţământului Programe şcolare Metafizică Programe de calculatoare. Software Psihologie organizaţională Educaţia în familie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Sintaxa propoziţiei Învăţare prin practică Psihologia învăţării Tehnologii Copii şcolari Calificative Drept administrativ Statistică aplicată Metode de predare Comunicare socială. Sociologia comunicării E-learning Serbări. Festivităţi Limba rromă Discipline de învăţământ Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţarea autodirijată Sport. Educaţie fizică Pedagogie socială Carte 1901-1930 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Silvicultură Prezentări biografice Antrenori. Instructori Comportament social Gramatică Ghid practic Lucrările Conferinţei Internaţionale, Piteşti, 2010 Robotică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teste Simpozion internaţional Practică pedagogică Teorii ale stilurilor de învăţare Drepturile omului Societatea Naţională "Spiru Haret" Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Asociaţii, uniuni etc. de educaţie a adulţilor Universităţi Copii cu ADHD Recenzie Scenete Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Aprecierea şi controlul proceselor elevilor Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Cercetare educaţională Muncă intelectuală Cipru, 2005 Sociologie pedagogică Instruire. Timp liber Corp profesoral Noţiuni elementare de scriere Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Ştiinţe socio-umane Învăţare optimă Grade didactice Vocabular Instruire Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Instruire şi educaţie în afara şcolii Lexic Sociologia educaţiei Fonetică Pedagogie Lingvistică Drepturile copilului Învăţarea în reţele digitale Învăţători Antrenament de forţă musculară Managementul activităţilor sportive Literatură americană în limba engleză Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2011 Sec. 21 Limba română Pedagogie şi metodică Roboţi industriali Filosofie Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Africa Economia muncii Limba chineză Material didactic Organizarea sistemului de educaţie Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Educaţia individului Pedagogie practică Teoria grafurilor Psihologie socială Republica Moldova UNESCO Publicaţii ale conferinţelor Axiologia educaţiei Dedecaţie şi autograful autorului Îndrumare pedagogică Teologie dogmatică Psihologia adolescentului Practică psihologică Metodică de predare Proces de învățare Periodic 1931-1960 Comportament antisocial Rapoarte administrative Sociologia comunicării Profesori formatori Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Educaţie în şcoală Statele Unite ale Americii Educaţie în familie Informare-documentare Procese psihice superioare Sociologia familiei Personalităţi Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Moldova Tactică sportivă Dicţionar Agenţia Universitară a Francofoniei Exerciţii de gimnastică ritmică Organizarea învăţământului superior Competenţe Metode de învăţare şi instruire Managementul clasei Publicaţii seriale. Periodice Principiile activităţii pedagogice Cultură Civică Consilieri şi experţi în educaţie Psihologie şcolară Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Rebus Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Biologie Învăţare personalizată 1998-2008 Metode de predare şi instruire Clasă socială Reţele digitale Prelucrare date Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Publicaţii universitare Reţeaua Internet Creativitate Pedagogie comparată Atmosfera (ca mediu înconjurător) Analiză de sondaj Organizare şcolară Antrenament sportiv Mişcare, exerciţii de coordonare Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Perfecţionarea profesorilor Uniunea Europeană Comunicare Copii cu dizabilităţi Limba maternă Bazele educaţiei Exerciţii Comunicare nonverbală Simpozion Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş Ştiinţe ale naturii Geometrie algebrică Filosofia ştiinţei Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Inteligenţă artificială Autonomie universitară Educaţie fizică şi sport Carte 1931-1960 Învăţământ universitar Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Sociologia culturii Limba engleză Liban Orientare şcolară şi profesională Electrotehnică Banat Interdisciplinaritate Program static: SPSS Multiculturalism Sănătate şi igienă personală Educaţie fizică Cunoaşterea practică a limbii Protecţie socială Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire. Bâlbâiţi Stratificare socială. Diferenţiere socială Probleme generale de metodică şi didactică Schimbare organizaţională Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Lexicologie Sec. 20 Capacitate de efort fizic strategii didactice Politica educaţiei Matematică Şcoli/cursuri permanente Rezolvarea problemelor în colaborare Pedagogie muzicală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Electromagnetism Biblioteconomie Europa Educație imaginativă Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Sănătate şi igiena bătrânilor. Gerontologie Management educaţional Istorie Teoria literaturii Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Activitate şi organizare Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Psihologie experimentală Lingvistică şi limbi Activităţi preşcolare Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Formare profesională Alte metode de predare Învăţământ preşcolar Manual şcolar Formatori în educaţie Educaţie. Învăţământ Sporturi nautice Informatică Resurse educaţionale Organizarea educaţiei şi învăţământului Culegeri colective Metode de predare şi învăţare Învăţarea artei de a citi Antologie Sociolingvistică Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Tenis. Tenis de câmp Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Comerţ Lucrările Conferinţei Internaţionale, Baia Mare, 2010 Limbi individuale Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Servicii de informare Cultură Examene de definitivat Literaturi romanice
Vă rugăm să schimbaţi parola