Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ
Lucrări: 441 lucrari in 445 publicatii in 9 limbi
International Symposium "Performance and Innovation in Education" : October 28-29, 2011 de: International Symposium "Performance and Innovation in Education" (October 28-29, 2011; Cluj-Napoca); University "Dimitrie Cantemir" of Târgu-Mureş. România (Text tipărit)
International Symposium "Research, Education and Development" : October 29-30, 2010 de: International Symposium "Research, Education and Development" (October 29-30, 2010; Cluj-Napoca); University "Dimitrie Cantemir" of Târgu-Mureş. România (Text tipărit)
Proiectarea didactică în învăţământul superior de: Guţu, Vladimir; Universitatea de Stat din Moldova (Text tipărit)
An Introduction to Theories of Learning de: Hergenhahn, B. R.; Olson, Matthew H. (Text tipărit)
Pedagogia socială a lui Dimitrie Gusti de: Langa, Claudiu (1977-) (Text tipărit)
Subiecte
Marketing Periodic 1901-1930 Programe de învăţământ Atitudine Ştiinţe economice Tehnica muncii intelectuale Fotbal Motricitate Conştientizare culturală Publicații digitale Baschet Statistică Critică literară. Studii literare Schi Management Pedagogie - Metodologie Drept Abilităţi de învăţare Orientare şcolară Integrare profesională Franţa Gimnastică Psihologie Psihologia dezvoltării Învăţământ tehnic Elevi Semiotică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Universitatea din Piteşti Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Manual pentru liceu Cercetare Sociolingvistică. Folosirea limbii Co-reacţie Bibliografie Planificarea educaţiei Atletism Învăţământ preuniversitar Religie. Teologie Ghid educaţional Ghid metodic Violenţa Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Organe de maşini Politică Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Ştiinţele educaţiei Conducere. Management Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Învăţământ liceal Tehnologii educaţionale Universitatea din Otawa Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Drept public Învăţământ şi şcolarizare obligatorii Educaţie morală Limbaje codificate vizuale Piteşti Analiza discursului Exerciţii practice Învăţarea limbii engleze Dascăli Înot Rolul educaţiei Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Comunicare socială Organizarea învăţământului Doctrine politice Combaterea analfabetismului Deficienţă intelectuală Argeş, Judeţul Psihologie pedagogică Istorie literară Publicaţii periodice Probleme Braşov 2014 Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi străine Muzică pentru instrumente cu coarde Metode pedagogice Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Iaşi Logică. Teoria cunoaşterii Dezvoltare organizaţională Manual universitar Formarea profesorilor şi educatorilor Metodică Manual şcolar (Învăţământ primar) Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2008 Literatură română Pedagogie specială Învăţământ online Limba rusă Universitatea din Bacău Didactica specialităţii şi practică pedagogică Evaluarea şi predarea competenţelor Gândire Cercetare pedagogică Etică Practici şi metode de conducere Cultură. Civilizaţie. Progres Interviuri Sociologie educaţională Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Învăţare Psihologia copilului Voluntariat Documentare 1943-2013 Literatură pentru copii Publicaţii periodice şi seriale Boli ale bătrânilor Dedicaţie şi autograful autorului Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Învăţarea limbii române Medicină Biserica română Francofonie Aritmetică Consiliere Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Volei Biblioteci universitare Sănătate şi igienă publică 1865-1944 Psihologia educaţiei Cluj-Napoca, oraşul Învăţământ secundar Educaţie progresivă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Cultura informaţiei Inginerie. Tehnică în general Învăţământ gimnazial Dicţionar explicativ Activităţi ştiinţifice, didactice, culturale Configurare narativă Literatură Folclor Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Dreptul la informaţie Management universitar Ştiinţa calculatoarelor Baia Mare, Oraşul Învăţământ superior economic Educaţie Didactică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Educaţie tradiţională Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Gândire autistică Teoria educaţiei Strategii de învăţare Teste pentru concursuri Curriculum Jocuri şi recreere în aer liber Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Dificultăţi de învăţare Profesori Învăţământ special Sociologie Învăţământ primar Factori de grup: Educaţie integrată Biobibliografie Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Anuar Perfecţionare profesori. Evaluare Educaţie ştiinţifică Învăţarea limbii chineze Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Artă Feedback Şcoli comerciale Educaţie axiologică Organizarea educaţiei România Şcoli tehnice Metode pedagogice constructiviste Antreprenoriat Academia de Studii Economice din Bucureşti Învăţământ românesc Literatură franceză Planuri de lecţie. Programe şcolare Înţelegerea, formarea conceptelor Sporturi de iarnă Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Metode statistice în cercetarea pedagogică Învăţământ preşcolar şi primar Metode psihologice Sistem informatic Curs universitar Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţia adulţilor Economie Piese de teatru Geografie Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2010 Proiectare didactică Educaţie şcolară Handbal Lectură Muzică pentru vioară Formarea şi dezvoltarea personalităţii Istoria pedagogiei Învăţământ Politici educaţionale Asociaţia Universităţii din Europa Asistenţă socială Turism Psihopedagogie Metode de predare universitare. Metode de instruire Ştiinţa mediului înconjurător Informatică aplicată Învăţământ superior. Universităţi Instruire colectivă 2000-2004 Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Pedagogie şcolară Profesori mentori. Pedagogi Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Sporturi de luptă Învăţământ superior Canada Planificarea sistemului educaţional Estetica sportului. Estetica sportivă Planificare curiculară Creştinism. Religie creştină Minorităţi naţionale şi etnice Fizică Corp profesoral. Alte feluri de personal Noţiuni elementare de citire-scriere Ortografie Idealurile educaţiei Cercetare ştiinţifică Partide şi mişcări politice Limba franceză Teză de doctorat Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Programe şcolare Relaţia profesor-elev Predarea limbii engleze Organizarea şcolilor, a învăţământului Metafizică Programe de calculatoare. Software Psihologie organizaţională Educaţia în familie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Sintaxa propoziţiei Învăţare prin practică Psihologia învăţării Tehnologii Copii şcolari Drept administrativ Calificative Statistică aplicată Comunicare socială. Sociologia comunicării Serbări. Festivităţi Metode de predare E-learning Limba rromă Discipline de învăţământ Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţarea autodirijată Sport. Educaţie fizică Pedagogie socială Carte 1901-1930 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Prezentări biografice Silvicultură Antrenori. Instructori Ghid practic Gramatică Comportament social Lucrările Conferinţei Internaţionale, Piteşti, 2010 Robotică Teste Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Simpozion internaţional Practică pedagogică Teorii ale stilurilor de învăţare Drepturile omului Societatea Naţională "Spiru Haret" Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Institutul Pedagogic din Pitești Universităţi Asociaţii, uniuni etc. de educaţie a adulţilor Copii cu ADHD Recenzie Scenete Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Aprecierea şi controlul proceselor elevilor Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Cercetare educaţională Muncă intelectuală Cipru, 2005 Sociologie pedagogică Instruire. Timp liber Corp profesoral Noţiuni elementare de scriere Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Ştiinţe socio-umane Vocabular Învăţare optimă Grade didactice Instruire Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Instruire şi educaţie în afara şcolii Lexic Sociologia educaţiei Fonetică Pedagogie Lingvistică Drepturile copilului Învăţarea în reţele digitale Învăţători Antrenament de forţă musculară Managementul activităţilor sportive Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2011 Literatură americană în limba engleză Sec. 21 Limba română Pedagogie şi metodică Roboţi industriali Filosofie Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Africa Economia muncii Limba chineză Material didactic Organizarea sistemului de educaţie Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Educaţia individului Pedagogie practică Teoria grafurilor Psihologie socială Republica Moldova UNESCO Publicaţii ale conferinţelor Axiologia educaţiei Dedecaţie şi autograful autorului Îndrumare pedagogică Teologie dogmatică Psihologia adolescentului Practică psihologică Metodică de predare Proces de învățare Periodic 1931-1960 Comportament antisocial Rapoarte administrative Sociologia comunicării Profesori formatori Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Educaţie în şcoală Statele Unite ale Americii Educaţie în familie Informare-documentare Procese psihice superioare Sociologia familiei Personalităţi Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Tactică sportivă Moldova Dicţionar Exerciţii de gimnastică ritmică Agenţia Universitară a Francofoniei Organizarea învăţământului superior Competenţe Metode de învăţare şi instruire Managementul clasei Publicaţii seriale. Periodice Principiile activităţii pedagogice Cultură Civică Consilieri şi experţi în educaţie Psihologie şcolară Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Rebus 1998-2008 Biologie Învăţare personalizată Metode de predare şi instruire Clasă socială Reţele digitale Prelucrare date Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Publicaţii universitare Reţeaua Internet Creativitate Pedagogie comparată Atmosfera (ca mediu înconjurător) Analiză de sondaj Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Organizare şcolară Antrenament sportiv Mişcare, exerciţii de coordonare Perfecţionarea profesorilor Uniunea Europeană Copii cu dizabilităţi Comunicare Limba maternă Bazele educaţiei Comunicare nonverbală Exerciţii Simpozion Ştiinţe ale naturii Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş Geometrie algebrică Filosofia ştiinţei Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Inteligenţă artificială Autonomie universitară Educaţie fizică şi sport Carte 1931-1960 Învăţământ universitar Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Sociologia culturii Limba engleză Liban Orientare şcolară şi profesională Electrotehnică Banat Interdisciplinaritate Program static: SPSS Multiculturalism Sănătate şi igienă personală Cunoaşterea practică a limbii Educaţie fizică Protecţie socială Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire. Bâlbâiţi Stratificare socială. Diferenţiere socială Probleme generale de metodică şi didactică Schimbare organizaţională Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Lexicologie Sec. 20 Capacitate de efort fizic Politica educaţiei Matematică strategii didactice Şcoli/cursuri permanente Rezolvarea problemelor în colaborare Pedagogie muzicală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Electromagnetism Europa Biblioteconomie Educație imaginativă Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Sănătate şi igiena bătrânilor. Gerontologie Management educaţional Istorie Teoria literaturii Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Activitate şi organizare Lucrările Conferinţei, Alba Iulia, 2009 Psihologie experimentală Lingvistică şi limbi Activităţi preşcolare Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Alte metode de predare Formare profesională Învăţământ preşcolar Manual şcolar Formatori în educaţie Educaţie. Învăţământ Organizarea educaţiei şi învăţământului Sporturi nautice Informatică Resurse educaţionale Culegeri colective Metode de predare şi învăţare Învăţarea artei de a citi Antologie Sociolingvistică Tenis. Tenis de câmp Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Comerţ Lucrările Conferinţei Internaţionale, Baia Mare, 2010 Limbi individuale Lucrările Conferinţei - Chişinău, 2010 Servicii de informare Cultură Examene de definitivat Literaturi romanice Români Istoria României Formarea formatorilor
Vă rugăm să schimbaţi parola