Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Lucrări: 950 lucrari in 946 publicatii in 8 limbi
Tulburările limbajului scris de: Păunescu, Constantin; Verza, Emil (1938-); Toncescu, N.; Străchinaru, Ion; Negru, M.; Institutul de Ştiinţe Pedagogice. Centrul Experimental Logopedic; Vlad, M.; Calavrezzo, C.; Alexandrescu, N., inginer (Text tipărit)
Curs de pedagogie (uz intern) de: Marinescu, Elena, psihopedagog; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Proceedings of the International Symposium "Research and Education in Innovation Era". ISREIE de: Research and Education in Innovation Era. International symposium(11-12 November; 2010; Arad) (Text tipărit)
Pedagogie şcolară : Manual pentu licee pedagogice de: Ţîrcovnicu, Victor; Popeangă, Vasile (Text tipărit)
Jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului şi dezvoltarea vorbirii (copii de 5-6 ani) de: Bădică, Tatiana; Marinescu, Eugenia; Varzari, Elena (Text tipărit)
Sociologie pedagogică de: Ţopa, Leon; Truţer, Tiberiu (Text tipărit)
Bacăul universitar 1961-1991 de: Căliman, Tiberiu; Marinescu, C. Gh. (Text tipărit)
Spiru Haret de: Dinu, Constantin, (institutor) (Text tipărit)
Subiecte
Formare Eurolta Periodic 1901-1930 Administraţie publică. Armată. Artă militară Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Perfecţionare profesională. Instruire la locul de muncă Eficienţa învăţământului Competenţe profesionale Tehnica muncii intelectuale Pedagogie filosofică Chişinău Critică literară. Studii literare Lazăr, Gheorghe Management Oltenia Asachi, Gheorghe Drept Franţa Orientare şcolară Manual şcolar (Liceu) BORGOVAN, Vasile Philippide, Daniel (Dimitrie) Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Anuare. Cărţi de adrese Şcoli Ex libris Şpan, Petru Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism HAŢIEGANIU, Iuliu Psihologie Învăţământ tehnic Elevi Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Dedicaţie şi autograf Centre de documentare ale firmelor, instituţiilor, fabricilor, autorităţilor publice Rromi. Ţigani Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Suedia Religie. Teologie Desen Sistem nervos. Organe de simţ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Tineri. Adolescenţi. Teenagers Biografii. Oameni de seamă Apărare naţională Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Politică Metalurgie Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Orientare profesională Învăţământ liceal Ştiinţe biografice şi înrudite Pedagogie sociologică Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Freinet, C. Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Educaţia adolescenţilor Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Şcoala românească Sănătate şi igiena copiilor de vârstă şcolară Sisteme filosofice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Organizarea învăţământului Turcia Pedologie Sisteme de învăţământ/educaţie Psihologie comparată Factori individuali. Aptitudini Dicţionar de personalităţi Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Instruire programată Cadre didactice Origini, fundamentare a noţiunii de timp liber Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Studenţi Manual universitar Formarea profesorilor şi educatorilor Direcţie. Corp profesoral. Personal auxiliar Metodică Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Belgia Literatură română Enciclopedie Bulgaria Eseuri Limba rusă POPESCU, Ioan Galaţi Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Învăţare Manual Psihologia copilului Oniţiu, Virgil Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Suceava Regulamente şcolare. Reguli de comportare. Obligaţiile şi drepturile elevilor Germania Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Organizarea sportului în general Religie Raţionalism. Intelectualism. Universalism Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Medicină Ţara Românească Spencer, Herbert Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Pestalozzi, Johann Heinrich Noţiuni fundamentale Instruire din punct de vedere al tratării materiei Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism FREINET Recreaţie Kiriţescu, Constantin Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Grădiniţe de copii Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Forme de întreprinderi în general Antichitate Învăţământ secundar Educaţia în şcoală Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Bibliografii Sec. 17-19 Sec. 17 Diaconovici Loga, Constantin Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Învăţământ gimnazial Inginerie. Tehnică în general Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Sturdza, Dimitrie Alexandru Literatură Proiecţii de imagini vizuale Carte veche Patologie. Medicină clinică Chimia Creangă, Ion Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Dobrescu-Argeş, C. Educaţie Comenius, J.A. Didactică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Psihologi Boli şi tratament în funcţie de vârstă Disciplină şcolară. Ordine în şcoală Învăţământ de cultură generală Grupuri sociale Profesori Învăţământ special Illich, Ivan Muzică vocală Sociologie Învăţământ primar Muntenia. Ţara Românească Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Persoane cu handicap Psihologie. Pedagogie Diferite tipuri de comandă şi reglare Anuar Filatelie. Colecţii de timbre Decroly, O. Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă România Pediatrie. Boli ale sugarului şi ale copiilor mici în general Colecţionari de timbre poştale Morală şi societate Tinerii şi timpul liber Rusia. Federaţia rusă Învăţarea limbii ruse Limba greacă Literatură franceză Învăţământ românesc Dimitrescu-Iaşi, C. Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Fénelon Biologie. Ştiinţe biologice în general Forme şi modele de bază ale educaţiei Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Organizarea autoinstruirii şi instruirii în colectiv (în grup) Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Urechi. Otologie Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Curs universitar Licee Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Romane Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie prin studiul şi observarea naturii Liceul Sf. Sava Educaţia adulţilor Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Contacte şi relaţii personale Ţigani Biserica Creştină Economie Geografie Antropologie şi biologie educaţionlă/pedagogică. Genetică Educaţie. Învăţământ. Instruire Educaţie şcolară Laurian, Dimitrie August Istoria pedagogiei Învăţământ POTECA, Eufrosinu Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Memorie Critică literară Cultură Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Metode Independenţă, siguranţă de sine, iniţiativă în relaţie cu lumea exterioară Artă militară în general Autograful autorului Psihopedagogie Învăţământ specializat de specialitate. Învăţământ tehnic profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale tehnice.Politehnici. Şcoli de meserii Timp liber. Recreaţie Jocuri didactice Români Ştiinţe sociale Dialectică. Euristică Istoria României Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Metode de predare universitare. Metode de instruire Geometrie. Trigonometrie Opere şi antologii Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Instruire colectivă Învăţământ superior. Universităţi Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Pedagogie şcolară Predarea teoriei literare Învăţământ superior Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Monografie Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Pedagogi Parcuri/grădini ale şcolii/instituţiei de învăţământ Democraţie Fizică Corp profesoral. Alte feluri de personal Evaluarea, aprecierea şi cotarea profesorilor şi educatorilor Povestiri Aptitudini individuale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Teză de doctorat Instruire din de vedere al tratării materiei Organizarea şcolilor, a învăţământului Recreere în aer liber(după mediul înconjurător) Cluj, Judeţul Desen în general Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Tratat Probleme sociale. Relaţii şi contacte interumane Sec. 19 Manual pentru şcoala elementară şi primară Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Reformă socială Sadoveanu, Izabela Pedagogie socială Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice Carte 1901-1930 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Prezentări biografice Gramatică Educaţie pacifistă Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Economie în general Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Barcelona Ateism Nuvele, povestiri, proză scurtă Organizarea învăţământului special Periodic vechi românesc Anglia Sociologia maselor America Universităţi Forme de imaginaţie Metodică şi educaţie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Statistică. Demografie. Sociologie Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Aprecierea şi controlul proceselor elevilor 1866-1906 Sociologie pedagogică Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Noţiuni elementare de scriere Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Defectologie (pedagogie) Evaluări. Stabilirea de valori caracteristice, de valori medii, de valori standard, de cifre diverse Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Limba engleză pentru adulți Sport Filosofie franceză Liceul C. Negruţi Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Ziaristică. Presă Lingvistică Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Învăţători Viaţă de familie. Sisteme familiale Educatori. Profesori Maşini electrice Limba română Kinetoterapie Rezistenţă la solicitări Legi individuale Morală sexuală. Moralitate sexuală Filosofie Şcoli româneşti Povestiri scurte. Nuvele Învăţământ profesional Transilvania Mijloace audio-vizuale Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Pedagogie practică Psihologie socială Conta-Kernbach, Ana UNESCO Comenius - Jan Amos Komenský Educaţie preşcolară Îndrumare pedagogică Televiziune Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Educaţie socială. Dezvoltarea interesului politic, a spiritului colectiv etc. Materiale audiovizuale Metodică de predare Periodic 1931-1960 Literatură rusă Sfaturi educative pentru părinţi. Educaţia părinţilor Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Educaţie în şcoală Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Informare-documentare Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Procese psihice superioare Sociologia familiei Construcţii agricole Caracteristici de memorie. Psihologie genetică. Psihologie comparată Personalităţi Spania Dicţionar Moldova Autoeducaţie Organizarea învăţământului superior Cântece de luptă. Imnuri naţionale. Cântece patriotice şi politice Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale a concentrării Sociografie Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Marxism-Leninism Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Publicaţii seriale. Periodice Copii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sec. 16 Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Pegagogi germani Psihologie şcolară Botanică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Documentare. Cărţi. Scrieri Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri HARET, Spiru Obiectul şi scopul sociologiei Metode de predare şi instruire Publicaţii universitare Instruire în domeniul asigurărilor sociale Chimie Organizare şcolară Balcani Audio-vizual Filosofie britanică Sec. 13-19 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Jocuri Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Tulburări funcţionale şi metabolice Berlin Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Lipsca (denumire veche a oraşului Leipzig) Documente legislative. Surse legislative şi juridice Filologie Limba latină Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Pedagogie experimentală Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Filosofie. Psihologie Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Liceul Gh. Lazăr Munca profesorului. Predarea lecţiilor Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Profesori universitari şi personal ştiinţific Carte 1931-1960 Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Constituţii. Adunări legislative Limba engleză Biografii Ghibu, Onisifor Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Învăţământ elementar. Primele lecţii Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Electrotehnică Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Sisteme de scriere şi de notare Banat Procese de grup Cehoslovacia Literatură italiană Gimnastică. Cultură fizică Educaţie fizică Imaginaţie constructivă creatoare Probleme generale de metodică şi didactică Lucrări de referinţă Logică simbolică. Logică matematică. Calcul logic Sisteme de şcoli de pregătire generală, combinată. Scoli de cultură generală Şcoala Ardeleană Sec. 20 Matematică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Politica educaţiei Taiwan India Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Viena Formarea inteligenţei şi a personalităţii Provincia Newfoundland Psihanaliză Legislaţie românească Lucrări ştiinţifice universitare Statele scandinave Genuri de şcoli de cultură. Învăţământ de cultură generală Management educaţional Aspecte religioase ale politicii educaţionale Istorie Scrieri istorice Meissner, CConstantin Istoria învăţământului Instruire prin activitate practică Discursuri pedagogice Activitate şi organizare Educaţia surdo-muţilor Drept. Jurisprudenţă Lingvistică şi limbi Activităţi preşcolare Interese, drepturi şi datorii ale medicilor Învăţământ preşcolar Universitatea din Bucureşti Manual şcolar Magazin (Publicaţie) Educaţie. Învăţământ Organizarea educaţiei şi învăţământului Informatică Autograf Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Bucureşti, Oraşul Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Antologie Educaţia în spiritul muncii, pentru muncă Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Prezentări istorice în sens strict Proză scurtă Danemarca
Vă rugăm să schimbaţi parola