Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
Lucrări: 958 lucrari in 957 publicatii in 8 limbi
Evoluţia pedagogiei în Franţa de: Durkheim, Émile (1858-1917) (Text tipărit)
Elev la şase ani de: (Text tipărit)
Autoritate şi...autoritate de: Borca, Ana I.; Cîrmu, Ion Gh. (Text tipărit)
Învăţăm, dar cum? de: Eraclide, Mihai; Ieniştea, Octavian (Text tipărit)
Inexpérience : Ou l'enfant éducateur de: Dubouquet, Amélie (Text tipărit)
Educaţie materialist-ştiinţifică şi umanist-revoluţionară : Prelegeri. Culegere de texte de: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Text tipărit)
Freinet şi tehnicile sale de: Pettini, Aldo (Text tipărit)
Metodica predării specialităţii de: Duşe, Carmen-Sonia; Duşe, Dan-Maniu (Text tipărit)
Subiecte
Administraţie publică. Armată. Artă militară Formare Eurolta Periodic 1901-1930 Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Perfecţionare profesională. Instruire la locul de muncă Eficienţa învăţământului Tehnica muncii intelectuale Competenţe profesionale Pedagogie filosofică Chişinău Publicații digitale Critică literară. Studii literare Management Oltenia Drept Franţa Orientare şcolară Manual şcolar (Liceu) Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Carte veche < 1900 Anuare. Cărţi de adrese Şcoli Ex libris Scepticism. Infidelitate religioasă. Raţionalism. Religie liberă. Gândire liberă. Căutare liberă. Laicism. Anticlericalism Psihologie Învăţământ tehnic Elevi Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Factori de cultură. De ex.: religia, ştiinţa, învăţământul Publicații digitizate Dedicaţie şi autograf Centre de documentare ale firmelor, instituţiilor, fabricilor, autorităţilor publice Rromi. Ţigani Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală Profit, beneficiu. Eficienţă economică. Eficienţa costurilor. Rentabilitate Suedia Religie. Teologie Desen Sistem nervos. Organe de simţ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Biografii. Oameni de seamă Tineri. Adolescenţi. Teenagers Apărare naţională Politică Instrucţie şi educaţie în afara şcolii. Continuarea educaţiei Metalurgie Administraţie de nivel superior. Administraţie centrală Orientare profesională Ştiinţe biografice şi înrudite Învăţământ liceal Pedagogie sociologică Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Educaţia adolescenţilor Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Şcoala românească Sănătate şi igiena copiilor de vârstă şcolară Sisteme filosofice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Organizarea învăţământului Turcia Pedologie Sisteme de învăţământ/educaţie Psihologie comparată Dicţionar de personalităţi Factori individuali. Aptitudini Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Instruire programată Cadre didactice Origini, fundamentare a noţiunii de timp liber Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Studenţi Manual universitar Formarea profesorilor şi educatorilor Metodică Direcţie. Corp profesoral. Personal auxiliar Primele noţiuni de compunere şi stil de exprimare Belgia Literatură română Enciclopedie Fizioterapie Bulgaria Eseuri Limba rusă Galaţi Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Învăţare Manual Psihologia copilului Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Suceava Regulamente şcolare. Reguli de comportare. Obligaţiile şi drepturile elevilor Germania Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Organizarea sportului în general Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Religie Raţionalism. Intelectualism. Universalism Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Medicină Ţara Românească Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Noţiuni fundamentale Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Instruire din punct de vedere al tratării materiei Război. Sociologia războiului. Filosofia războiului. Militarism Dezvoltarea copilului cu autism FREINET Recreaţie Genuri de şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală Grădiniţe de copii Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Forme de întreprinderi în general Antichitate Învăţământ secundar Educaţia în şcoală Educaţie artistică. Dezvoltarea aptitudinilor creatoare Bibliografii Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Sec. 17-19 Sec. 17 Diaconovici Loga, Constantin Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Învăţământ gimnazial Inginerie. Tehnică în general Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Literatură Proiecţii de imagini vizuale Carte veche Patologie. Medicină clinică Chimia Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Educaţie Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Didactică Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Psihologi Boli şi tratament în funcţie de vârstă Disciplină şcolară. Ordine în şcoală Învăţământ de cultură generală Grupuri sociale Profesori Învăţământ special Muzică vocală Sociologie Învăţământ primar Muntenia. Ţara Românească Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Persoane cu handicap Psihologie. Pedagogie Filatelie. Colecţii de timbre Diferite tipuri de comandă şi reglare Anuar Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă România Pediatrie. Boli ale sugarului şi ale copiilor mici în general Colecţionari de timbre poştale Învățământul argeșean Morală şi societate Tinerii şi timpul liber Rusia. Federaţia rusă Învăţarea limbii ruse Limba greacă Învăţământ românesc Literatură franceză Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Biologie. Ştiinţe biologice în general Kinesiologie Forme şi modele de bază ale educaţiei Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Organizarea autoinstruirii şi instruirii în colectiv (în grup) Titluri universitare. Licenţe. Diplome. Examene de obţinere a calificării/titlului Urechi. Otologie Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Curs universitar Licee Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Civilizaţie. Cultură. Progres Educaţie prin studiul şi observarea naturii Liceul Sf. Sava Autograf Educaţia adulţilor Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Contacte şi relaţii personale Bucureşti, Oraşul Ţigani Economie Biserica Creştină Geografie Antropologie şi biologie educaţionlă/pedagogică. Genetică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Exerciţii şi jocuri fizice Antologie Educaţie şcolară Educaţia în spiritul muncii, pentru muncă Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Prezentări istorice în sens strict Proză scurtă Danemarca Istoria pedagogiei Învăţământ Memorie Turism. Alpinism. Sport de orientare. Camping Critică literară Cultură Structura fizică a materiei Chimie. Cristalografie. Mineralogie Metode Artă militară în general Autograful autorului Independenţă, siguranţă de sine, iniţiativă în relaţie cu lumea exterioară Psihopedagogie Învăţământ specializat de specialitate. Învăţământ tehnic profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale tehnice.Politehnici. Şcoli de meserii Timp liber. Recreaţie Jocuri didactice Români Ştiinţe sociale Istoria României Dialectică. Euristică Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Metode de predare universitare. Metode de instruire Geometrie. Trigonometrie Opere şi antologii Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Instruire colectivă Învăţământ superior. Universităţi Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Pedagogie şcolară Predarea teoriei literare Parcuri/grădini ale şcolii/instituţiei de învăţământ Învăţământ superior Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Monografie Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Pedagogi Democraţie Fizică Corp profesoral. Alte feluri de personal Evaluarea, aprecierea şi cotarea profesorilor şi educatorilor Povestiri Aptitudini individuale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Teză de doctorat Instruire din de vedere al tratării materiei Organizarea şcolilor, a învăţământului Recreere în aer liber(după mediul înconjurător) Cluj, Judeţul Desen în general Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Tratat Probleme sociale. Relaţii şi contacte interumane Sec. 19 Manual pentru şcoala elementară şi primară Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Reformă socială Sport. Educaţie fizică Carte 1901-1930 Pedagogie socială Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Prezentări biografice Romane Gramatică Personalități argeșene Educaţie pacifistă Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Economie în general Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi. Igienă şcolară Barcelona Ateism Nuvele, povestiri, proză scurtă Organizarea învăţământului special Periodic vechi românesc Anglia Sociologia maselor America Universităţi Forme de imaginaţie Metodică şi educaţie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Statistică. Demografie. Sociologie Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Aprecierea şi controlul proceselor elevilor 1866-1906 Sociologie pedagogică Culegeri de lucrări. Formulare. Tabele. Materiale ilustrate. Publicaţii ale întreprinderilor Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Noţiuni elementare de scriere Defectologie (pedagogie) Evaluări. Stabilirea de valori caracteristice, de valori medii, de valori standard, de cifre diverse Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Muzică Limba engleză pentru adulți Sport Filosofie franceză Liceul C. Negruţi Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Economie. Ştiinţe economice Pedagogie Ziaristică. Presă Lingvistică Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Învăţători Viaţă de familie. Sisteme familiale Educatori. Profesori Maşini electrice Limba română Kinetoterapie Legi individuale Rezistenţă la solicitări Morală sexuală. Moralitate sexuală Filosofie Şcoli româneşti Povestiri scurte. Nuvele Învăţământ profesional Transilvania Mijloace audio-vizuale Literatură pentru copii. Literatură juvenilă Pedagogie practică Psihologie socială UNESCO Comenius - Jan Amos Komenský Educaţie preşcolară Îndrumare pedagogică Televiziune Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Educaţie socială. Dezvoltarea interesului politic, a spiritului colectiv etc. Materiale audiovizuale Metodică de predare Periodic 1931-1960 Literatură rusă Sfaturi educative pentru părinţi. Educaţia părinţilor Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Educaţie în şcoală Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Informare-documentare Procese psihice superioare Sociologia familiei Personalităţi Caracteristici de memorie. Psihologie genetică. Psihologie comparată Construcţii agricole Spania Moldova Dicţionar Autoeducaţie Organizarea învăţământului superior Cântece de luptă. Imnuri naţionale. Cântece patriotice şi politice Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale a concentrării Sociografie Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Marxism-Leninism Publicaţii seriale. Periodice Copii Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Sec. 16 Petrecere a timpului liber şi viaţa de familie Pegagogi germani Psihologie şcolară Botanică Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Documentare. Cărţi. Scrieri Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Obiectul şi scopul sociologiei Metode de predare şi instruire Publicaţii universitare Instruire în domeniul asigurărilor sociale Educaţie fizică în şcoală Chimie Organizare şcolară Balcani Audio-vizual Filosofie britanică Sec. 13-19 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Jocuri Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Legi individuale. Legi propriu-zise şi reglementări detaliate ale acestora. Proiecte de legi Tulburări funcţionale şi metabolice Berlin Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Lipsca (denumire veche a oraşului Leipzig) Documente legislative. Surse legislative şi juridice Filologie Limba latină Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Pedagogie experimentală Filosofie. Psihologie Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Liceul Gh. Lazăr Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Munca profesorului. Predarea lecţiilor Profesori universitari şi personal ştiinţific Carte 1931-1960 Învăţământ universitar Constituţii. Adunări legislative Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limba engleză Biografii Învăţământ elementar. Primele lecţii Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Electrotehnică Sisteme de scriere şi de notare Banat Procese de grup Cehoslovacia Publicații EUP Literatură italiană Gimnastică. Cultură fizică Educaţie fizică Imaginaţie constructivă creatoare Lucrări de referinţă Probleme generale de metodică şi didactică Logică simbolică. Logică matematică. Calcul logic Sisteme de şcoli de pregătire generală, combinată. Scoli de cultură generală Şcoala Ardeleană Sec. 20 Matematică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Politica educaţiei Taiwan India Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Metodologie Viena Formarea inteligenţei şi a personalităţii Provincia Newfoundland Psihanaliză Legislaţie românească Lucrări ştiinţifice universitare Statele scandinave Genuri de şcoli de cultură. Învăţământ de cultură generală Management educaţional Aspecte religioase ale politicii educaţionale Scrieri istorice Istorie Istoria învăţământului Discursuri pedagogice Instruire prin activitate practică Activitate şi organizare Educaţia surdo-muţilor Drept. Jurisprudenţă Lingvistică şi limbi Activităţi preşcolare Interese, drepturi şi datorii ale medicilor Universitatea din Bucureşti Învăţământ preşcolar Manual şcolar Magazin (Publicaţie) Educaţie. Învăţământ Organizarea educaţiei şi învăţământului Informatică
Vă rugăm să schimbaţi parola