Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

Subiect Tematic: Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
Lucrări: 2376 lucrari in 2373 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Pompă Prelucrare prin eroziune Tehnica încălzitului şi focarelor Oţel aliat Asamblare şi montare în general Laminare. Laminoare Circuite electrice Sudură electrică şi cu radiații Maşini frigorifice. Pompe de căldură Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Extrudare (de benzi şi profile) Măsuri de siguranţă Turbine de abur Macarale în general Ambutisarea la rece Reţea Construcţia circuitelor electrice Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Acţionare pneumatică. Acţionate cu aer. Acţionate eolian (de vânt) Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Receptoare telefonice Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Cuadripoli. Reţele cu patru teminale (puncte de conexiune externă) Mutatoare Catalog de fişe tehnice Fizică aplicată Structura materialelor Chimie anorganică Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Conductori şi semiconductori în funcţie de material Industria mobilei Management şi Ingineria Managerială Electrotehnică şi automatizări Autovehicule rutiere Centrale nucleare de energie Desen Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Microprocesoare Organe de maşini Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Telecomunicaţii Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Control de calitate Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Electronic digital computers-circuits Aparate şi circuite de radiocomunicaţii Instalaţii auxiliare pentru motoare cu aer cald. Pompe de aer, focare, dispozitive de încălzire Componente electronice Acţionări electrice Maşini sincrone Reglarea climatului interior. Încălzire. Ventilaţie. Condiţionarea aerului Centrale electrice Roţi dinţate Fabricarea de aditivi Optoelectronică Motoare Diesel Circuite acţionate de impulsuri. Circuite contoare Aplicaţii tehnice Conductori cu rezistenţă electrică foarte mare. Semiconductori. Materiale semiconductoare Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conducătoare, semiconductoare, rezistente, dielectrice sau magnetice. Metalizare Aparate video de conversie Rezistenţa materialelor Toleranţă dimensională Cabluri după izolaţie şi construcţie Matriţe de injectat Probleme Căldură. Termodinamică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Prelucrare mecanică şi aşchiere Maşini de frezat Manual universitar Tehnologie mecanică în general Scule aşchietoare Electricitate Putere electrică Laser Părţi componente ale reactoarelor nucleare Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general. Părţile principale şi elemente ale acestora Culegere de probleme Televiziune monocolor. Televiziune alb-negru Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Sudarea Dispozitive de formare şi de copiere. Matriţe, şabloane, forme etc. Fază solidă Acţionări hidraulice Televiziune color Receptoare acustice. Difuzoare Aparate termice Publicaţii periodice şi seriale Electronică şi electrotehnică Strunguri. Strunjire, alezare Bazele electrotehnicii Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Conferinţe Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Toleranţe. Ajustaje. Calibre Tuburi şi celule fotoelectrice Mecanică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Managementul instalaţiilor nucleare Motoare pentru automobile Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Tranzistoare Toleranţă la dimensiune Prelucrare pe strunguri Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Motoare hidraulice cu deplasare obligată. Motoare hidraulice cu piston Optimizare (Tehnică) Material electroizolant Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Construcţii civile în general Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Bibliografii Materiale izolatoare, izolante. Materiale dielectrice Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Inginerie. Tehnică în general Transformator de putere Tăiere fără aşchiere. Perforare, poansonare, decuplare, forfecare Fontă Curs Aplicaţii ale magnetismului. Materiale şi aparate magnetice. Magneţi, bobine, relee Electronică aplicată Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Radar. Radiolocaţie Iluminat Electronică Practică Rarefierea aerului şi a altor gaze. Pompe de aer. Pompe exhaustoare. Pompe de vid Forare. Foraj. Metode şi tehnologii de forare Metalurgie în general Tehnică în general Formare în matriţă Arbori. Axe Producerea, distribuţia şi utilizarea radiaţiilor active şi a fasciculelor copusculare Pompă de injecţie Injectoare Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Generalităţi asupra motoarelor cu ardere internă Control şi analize Măsurări electrice (metode şi aparate) Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Deformare plastică Sisteme hidraulice Măsurare şi verificări în general Măsurări şi maşini electrice Termodinamică tehnică Transmisii flexibile. Dispozitive de transmitere a puterii prin organe flexibile Probleme de mecanică teoretică Accidentul de la Cernobîl Electricitate statică. Electrostatică Filetare. Executarea filetelor. Tăierea filetului la exterior sau interior Turbogeneratoare Aplicaţii tehnice ale razelor ultraviolete MMOS Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare VLAICU, Aurel România Transformatoare şi maşini electrice Prelucrare cu fascicul de electroni, sau alte fascicule de particule Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Surse electrice de lumină Propulsie cu presiune de reacţie. Propulsie cu jet, Propulsie rachetă. Etc. Încercări Proprietăţi fundamentale ale reţelelor active şi pasive. Teorie, analiză şi sinteză ale reţelelor. Formule, mărimi şi proprietăţi principale Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Compresoare Receptoare de înaltă frecvenţă Biologie. Ştiinţe biologice în general Tehnică mecanică în general Maşini termice Prelucrare prin eroziune, cu jet de nisip. Prelurare cu ultrasunete, vibraţii. Prelucrare cu fascicul de particule, cu fascicul de electroni, cu radiaţii Chimie fizică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Măsuri electrice (metode şi aparate) Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Electrochimie Curs universitar Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Conductori. Materiale izolante Optică Maşini şi utilaje Economie Răcire prin circulaţie forţată a aerului sau gazelor Automatizare Energetică Formare. Modele, forme şi executarea formelor Tăiere şi aşchiere în general Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Servomotoare şi amplificatoare Turbină Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Dispozitive magnetice Aplicaţii industriale Reţele electrice Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Difuzoare Generalităţii Automobile Metode Circuite electronice Cazan de abur. Generatoare de abur Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Acceleratoare după particulele accelerate Circuite integrate analogice Prelucrarea materialelor Motoare alternative cu gaze Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Distribuţia şi circulaţia aburului. Valorificarea aburului uzat Reactori nucleari Teorie Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Accidente severe Fizică Electrostatică aplicată Montaj Organizarea producţiei Memorii, registre şi dispozitive înmagazinare numerice Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Organizare şi conducere comercială şi industrială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Motoare cu abur pentru instalaţii termoenergetice Receptoare radio Programe de calculatoare. Software Oscilatoare cuantomecanice Motoare cu jet, cu reacţie. Reactoare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Electronică. Dispozitive electronice Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Electromagneţi Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Metale turnate Combustibili şi explozivi Scule de tăiere şi aşchiere Scule pentru montarea organelor de asamblare Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Întreţinere şi control Aparate de măsurare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Prese hidraulice. Acumulatoare şi amplificatoare hidraulice. Motoare lineare. Cilindri hidraulici de acţionare Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Circuite integrate Proiectare 3D Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor. Canale, conducte, ţevi Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Rapoarte. Note. Ştiri. Buletine Proiectare Prelucrarea metalelor Metale neferoase în general Motoare electrice Economia căldurii sau a combustibililor în general. Ardere. Combustibili naturali Tehnică Materii prime pentru energia atomică Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Geologie şi ştiinţe înrudite Inginerie electrică Control tehnic Mijloace ajutătoare pentru manipularea şi ridicarea materialelor Reglarea parametrilor tehnici Rezistenţă mecanică Manual pentru şcoala secundară Teză de doctorat - rezumat Matematică şi ştiinţe naturale MMOSA Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Tehnici de comunicare Macarale. Poduri rulante şi transbordoare. Ascensoare. Scări rulante. Maşini de nivelat. Excavatoare. Drage Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Turbine cu abur Circuite logice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biotehnologie Aparate electrice Cablu Tratarea suprafeţelor Termoelectricitate. Încălzire electrică Maşini de danturat Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Aparate şi instrumente optice Starea şi condiţia suprafeţei obiectelor Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Centrale nucleare electrice Aspecte teoretice Maşini electrice de curent alternativ Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Încercare. Verificare Ziaristică. Presă Aparate de măsură şi fabricarea lor Principii şi teorie ale prelucrării şi tratamentului materialelor şi pieselor. Prelucrabilitate. Factori ce influenţează prelucrarea. Condiţii. Defecte de prelucrare şi tratament Sudarea electrică prin presiune Maşini electrice Imprimare 3D Generatoare sincrone Dispozitive dielectrice Rezistenţă la solicitări Construcţia de maşini Turnare sub presiune Roboţi industriali Lucrări practice Sudare cu arc electric Materiale electrice Titan Mecanică aplicată Astronomie teoretică. Mecanică cerească Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Condiţii de propagare. Intensitatea semnalului Desen tehnic Componente pasive Prese. Tipuri, construcţie, configuraţie generală Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Ştanţare şi matriţare la rece Măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor. Încercări de rezistenţă Mase optice. Lasere Telefonie Gaze cu efect de seră Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Televiziune Cu plasmă. Sudură cu wolfram (tungsten) şi plasmă Generalităţi asupra fabricării uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Formarea la rece cu ciocane şi prese a tablelor, benzilor şi plăcilor. Formare în matriţă. Ştampare. Ciocănire. Ambutisare. Formare prin apăsare la strung. Formare prin întindere Organizare comercială Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Radiocomunicaţii Microelectronică. Circuite integrate Materiale abrazive, de rectificat, de lustruit Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Greutate. Masă. Densitate relativă (greutate specifică). Densitate Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Sudură Sudare Încercare a etanşeităţii Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Construcţii agricole Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Dicţionar Industrie aplicată Maşini electrice rotative Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Aparatea şi instrumente optice Circuite de microunde Reţele de telecomunicaţii Lagăre radiale de alunecare. Lagăre transversale, de ghidare Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Tehnica frigului Chimie analitică Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Electronică industrială Aparate de conversie în alt standar de transmitere a televiziunii sau în alt sistem de înregistrare Adunări. Simpozioane. Congrese. Conferinţe. Colocvii. Forumuri Aparatură electronică Conducători şi semiconducători în funcţie de material Tehnici de laborator Publicaţii seriale. Periodice Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Chimie industrială Disiparea energiei Tehnologia metalelor Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Inginerie industrială Accidentul de la Three Mile Island Turbine hidraulice. Turbine de apă Sudare prin topire Structura vehiculului Tehnologia mijloacelor de transport Măsuri contra gazelor toxice şi a vaporilor toxici. Conducte de aspiraţie şi evadare. Inginerie tehnologică Aeronautică Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Publicaţii universitare Emisie de gaze Electrotermie Termoenergetică Forjare şi extruziune Documentaţie tehnică Chimie Repararea autovehiculelor Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Strunguri automate şi semiautomate. Strunguri revolver Teledifuziune Circuite integrate liniare Maşini şi utilaje de ridicat şi transportat. Tehnica manipulării materialelor Conductori izolaţi în general. Cabluri (terestre, maritime) Tratarea suprafeţelor. Acoperiri şi depuneri metalice. Producerea de straturi şi filme conductoare, semiconductoare, rezistenţe, dielectrice, sau magnetice. Metalizare Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Cu arc deschis Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Frezare (inclusiv pentru roţi dinţate) Atlase Industria automobilelor Documente legislative. Surse legislative şi juridice Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Maşini unelte Motoare Materiale şi scule abrazive. Rectificare şi procedee înrudite. Sfărâmare, sortare, amestecare Carte 1931-1960 Desen. Design Radiotehnică Economia energiei în general Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Fiabilitate Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Aerodinamică Iluminare. Tehnica iluminatului Cu mai multe joncţiuni p-n. Diode cu patru straturi, tiristoare Uzură Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Electrotehnică Rapoarte de cercetare. Rapoarte de testări, experimente, proiecte, etc Condensatoare. Capacitori. Butelii de Leyda Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi instalaţii pentru masură Inteligenţă artificială în sisteme industriale Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Componente electronice pasive Turbine hidraulice Fenomene magnatice. Câmpuri magnetice. Interacţiuni, interferenţe, excitaţie Broşare, broşe Organe de fixare şi asamblare Transport în agricultură Electromecanică Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Tracţiune, locomoţie şi propulsie electrică Transportoare continue. Conveiere. Elevatoare. Planuri înclinate Recepţia TV Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Aşchiere Locomotiva Diesel Circuite si amplificatoare selective Principii fizice ale construcţiei de maşini şi ale tehnologiei mecanice. Aplicaţiile tehnice ale fizicii în general Cercetări operaţionale Producerea electricităţii prin căldură. Generatoare termoelectrice Înmagazinarea (depozitarea) electricităţii prin metode electrochimice. Acumulatoare. Elemente secundare. Baterii, baterii de acumulatoare Fizică matematică Rectificare, şlefuire şi procedee asemănătoare Construcţia automobilelor Matematică Instalaţii sanitare şi de confort în locuinţe Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Acustică tehnică. Instrumente muzicale Organizarea şi planificarea producţiei Poluare Echipamente de radio şi televiziune Metodologie Analiza reţelelor neliniare Electromagnetism Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Ştanţe şi instrumente Telecomandă (comanda la distanţă). Măsurări la distanţă. Indicare la distanţă Surse de energie. Alimentarea cu energie, căldură, apă Călire la presă Aplicaţii ale acusticii Vibraţii mecanice. Acustică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Industria lemnului şi cherestelei Sisteme electroenergetice Motoare cu abur pentru locomotive de cale ferată Tratamente iniţiale (preliminare) pentru galvanoplastie (formare electrolitică) şi galvanostegie (placare electrolitică) Maşini de mortezat şi rabotat canale Tehnologie mecanică Mecanisme cu roţi dinţate Randamentul muncii. Eficienţa muncii Manual şcolar Acumulatoare electrice Informatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Calibrare Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Propagare. Reflexie. Refracţie. Absorbţie Aparate cu descărcări şi emisiuni electronice. Tuburi electronice. Tuburi termionice cu vid, cu catod cald şi vid înaintat Instalaţii şi reţele video (pentru facsimile sau televiziune) Construcţie motoare termice Metode, reguli, convenţii de desen Bionică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Prezentări istorice în sens strict Optimizarea tehnologiei Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Îmbinare sudată Aparatură electrică Motoare termoelectrice şi termomagnetice (magneto-calorice) Structura fizică a materiei Algebră. Matrice. Ecuaţii Metode de reglare. Organele dintre regulator şi punctul de reglare în general Depunere electrolitică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Autograful autorului Matematică calculatorie. Analiză numerică Maşini hidraulice Fuziune nucleară Sudură. Construcţii sudate Manipulatoare. Roboţi industriali Mijloace primare de producţie. Instalaţii de prelucrare, materiale etc. Sudură numai prin energie mecanică. Sudură prin presare la rece. Sudură prin frecare. Sudură cu ultrasunete Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Inginerie Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Pompă centrifugă Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Dicţionar tehnic Termotehnică Instrumente muzicale în general Problema măsurilor de siguranţă pentru reactoare nucleare de fisiune Antene. Antene radio. Sisteme de împământarea Conducerea şi controlul producţiei Cercetare ştiinţifică Teză de doctorat Reacţii nucleare. Fisiune. Fuziune. Reacţii în lanţ Grafică pe calculator Ştiinţe medicale. Medicină Maşini electrice de curent continu Aparate telefonice Motoare alternative cu carburator. Motoare cu combustibil lichid volatil. Motoare cu benzină. Motoare Otto Analiză matematică Frână Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Îndrumar de laborator Tehnologia construcţiilor de maşini Motoare alternative pentru arderea motorinei. Motoare pentru combustibil lichid greu. Motoare diesel, de tip diesel sau semidiesel Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Măsurări electrice ale mărimilor neelectrice Încercare a rezistenţei mecanice Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Motor cu ardere internă Aparate electronice de măsură si control Ştanţare şi matriţare la rece Construcţia de maşini în general Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Manual şcolar (Liceu) Tractoare Standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. Standarde, specificaţii, coduri de practică, recomandări etc. Telegrafie Teoria maşinilor termice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Instalaţii electrice Accidentul de la Fukushima Îmbinări şi legături rezistene la fluide şi la presiune. Organe de protecţie. Etanşări. Garnituri. Manşete. Presgarnituri Automatică Instalaţii frigorifice. Instalaţii pentru camere refrigerente. Depozite de păstrare la rece. Camere de frig intens. Camere de temperatură scăzută. Schimbătoare de căldură. Luminescenţă. Fluorescenţă. Fosforescenţă. Spectrele lor. Excitaţia şi amplificarea radiaţiei Burghie, alezoare. Găurire şi alezare (cu alezor) etc Dedicaţie şi autograf Funcţionarea reactorului, verificări, punere în funcţiune(pornire), introducerea şi scoaterea combustibilului, oprire Semnale Lucrări hidrotehnice în general Manual pentru liceu Amplificarea radiaţiei prin emisie stimulată Reţele de distribuţie Matematică calculatorie Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Manuale. Tratate Producerea şi utilizarea radiaţiilor active şi a fascicolelor copusculare Motoare navale Metalurgie Informatică industrială Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Amplificatoare Arc electric Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Rapoarte de călătorie(de afaceri, de studii etc.) Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Mase plastice Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Maşini agricole Televizoare, magnetofoane, picupuri Calcul Prelucrarea numerică a semnalelor Regimuri de funcţionare Domenii electrotehnice speciale Publicaţii periodice Organe de maşini în general Gaze arse de eşapament şi tratarea lor Generatoare de oscilaţii şi pulsaţii electrice. Oscilatoare. Generatoare de impulsuri Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Tehnică electrochimică Relaţii umane în întreprindere. Personal Roboţi Electrochimie industrială. Electroliză. Electrodepunere Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Electrotehnică şi electronică Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Termodinamică. Energetică Îndrumar (ghid) Dicţionar multilingvistic Tratament termic
Vă rugăm să schimbaţi parola